Prästen Axel Karlsson kandiderar för Sverigedemokraterna.

Intervju med prästen Axel Karlsson: “Kyrkan samlar folket”

Snart är det dags för kyrkoval. Den 15 september 2013 hoppas prästen och sverigedemokraten Axel W Karlsson att folk, liksom han, värnar tradition och vill se ett ökat socialt engagemang i samhället. Då har Axel chansen att åter igen få en position inom kyrkan. Idag är Axel ersättare i Kyrkomötet och har suttit i kyrkofullmäktige åtskilliga mandatperioder. Nya Tider har samtalat med Axel Karlsson.

Axel Karlsson är sverigedemokraten som med sitt blotta engagemang har fått media att slå på stora trumman. Anledningen är att politikern är präst i Svenska kyrkan och blev den första av sitt ämbete att kandidera för SD i Kyrkovalet 2009. Axel Karlsson kandiderar till i Kyrkovalet även i år, och tror att Sverigedemokraternas chanser är stora. ”Det finns många som sympatiserar med partiet i kyrkan”, menar prästen.

NyT: Kan du berätta lite om dig själv?

Under större delen av mitt liv har jag arbetat som präst i Svenska kyrkan, som forskare i teologi och samhällsvetenskap och som frilansskribent, mest i kultursektorn. Dessa sysslor ägnar jag mig fortfarande åt. Jag hade anställningar i kyrkan från 1977 till 2007. Numera är jag anställd hos mig själv, så att säga direkt underställd vår Herre. Senior, men inte pensionär. Jag är svensk som min far och är glad att på mödernet ha släkt och rötter i de danskt influerade trakterna av norra Tyskland. Jag älskar alla dessa tre nordeuropeiska länder och språk. Det har gett mig enormt mycket. För övrigt lever jag enligt den humanistiska maximen ”inte mänskligt är mig främmande”. Snart reser jag med några officerskamrater på militärhistorisk resa i Västeuropa.

NyT: Varför ställer du upp i kyrkovalet 2013?

Jag tror att jag har något att tillföra både som vanlig människa med några decenniers erfarenhet av kyrkopolitik och som teologisk fackman. Så vitt jag vet är jag fortfarande den ende prästvigde i Svenska kyrkan som klivit ut i blåsten genom att öppet ställa mig på Sverigedemokraternas sida. Det finns dock en hel del sympatisörer till partiet såväl i Svenska kyrkan som i andra kyrkor.

NyT: Om SD vinner kyrkovalet, vad vill ni genomföra?

SD har en bred, väl genomtänkt kyrkopolitisk plattform som går att finna på nätet. Där finns paroller som: Förnya kyrkan utan att ge avkall på hennes traditioner, Förstärk kyrkans kristna identitet och Ett ökat socialt engagemang. Som jag ser det måste Svenska kyrkans folk först och främst befrias från en del tidstypiska fördomar och missförstånd. Sedan måste de nationsvänliga aspekterna av det kristna budskapet, och de är många, lyftas fram i ljuset. Svenska kyrkans förnyelse bör bli ett led i hela det svenska samhällets återvändande till sig själv och sina centrala grundvärden. Jag menar att uppgiften inte kan vara mindre än att förändra hela den ”kulturmarxistiska” mentalitet som har hegemoni i Sverige. I den processen kan en förnyad kyrka tillföra mycket.

NyT: Vad har ni för strategi för att nå ut till väljarna?

Vi arbetar på som alla andra partier med utdelning av valinformation, foldrar, annonser, möten och samtal med människor. Vi möter intresse från många håll men också en del enfaldiga försök att ignorera oss och stänga oss ute.

NyT: Många upplever att Svenska kyrkan har blivit allt mer toppstyrt och politiskt korrekt den senaste tiden, vad anser du om det?

Om kyrkan blivit mer toppstyrd vet jag inte. Svenska kyrkan har en demokratisk författning, men som i alla sammanhang utmärker sig en liten ledande grupp biskopar och kyrkopolitiker som tongivande. Sedan finns det grupper som vill kidnappa kyrkan för att driva sina egna politiska särintressen. Och här kommer det ”politiskt korrekta” in som ett tragiskt faktum. Politisk korrekthet riskerar att bli ett slags självgodhetens kvasireligiösa trossurrogat. Det är alltid en fara för kyrkan när den anammar tidens ideologier och gör sig till högtalare för dem. Det kritiska elementet går förlorat, trots att samhällskritik har bibliska rötter hos profeterna. Och profeterna var ”glödande patrioter” för att citera en annan patriot, teologen Bonhoeffer som nazisterna mördade.

NyT: Hur bör kyrkan förhålla sig till ett mångkulturellt samhälle?

Som jag ser det finns det en ytlig och en djupare förståelse av begreppet ”mångkultur”. En del mångkulturella fenomen som ”mat och mössor” är mestadels ytliga och varken skiljer eller förenar människor. Annat är djupare begrundat och går tillbaka på faktum som språk och värderingar som rör arbete, hur män och kvinnor skall umgås, vad som är värdefullt i livet och vad som är alltings yttersta mening. Djupet kommer till uttryck ibland annat lag, religion och viktiga högtider. Under större delen av mänsklighetens historia har man ansett att ett land och ett folk inte kan bestå om man inte är överens om de grundläggande värdena. Nu försöker en del relativisera detta och istället göra marknaden – penningsvärdet – till det allt överordnade värdet. Vi är många som ställer oss ytterst skeptiska till det experimentet. Kristendomen kan förenas – inkultureras – med flera kulturer i den mer ytliga bemärkelsen. Vi har flera kyrkor i Sverige som är förankrade i olika ursprungskulturer. Och Svenska kyrkan är väl i viss mån mångkulturell genom att den är rotad i olika delar av vårt land.

Min uppfattning är att Svenska kyrkan skall slå vakt om sin svenska egenart. Kyrkan skall samla folket genom att slå vakt om den tro och etik som varit det centrala fundamentet för hela västerlandet och även en välsignelse för många folk utanför vår kulturkrets.

axel w karlsson har arbetat som präst under större delen av sitt vuxna liv. Karlsson är en av Sverigedemokraternas kandidater i Kyrkovalet 2013. På bild står Karlsson framför Styrsö kyrka i Göteborgs södra skärgård, den första kyrka Karlsson tjänstgjorde i. Foto: Privat
Axel W Karlsson har arbetat som präst under större delen av sitt vuxna liv. Karlsson är en av Sverigedemokraternas kandidater i Kyrkovalet 2013. På bild står Karlsson framför Styrsö kyrka i Göteborgs södra skärgård, den första kyrka Karlsson tjänstgjorde i. Foto: Privat

NyT: Hur ser du som politiker på homosexuellas ”rätt” att vigas i kyrkan?

Jag har samma inställning som den tjeckiske demokratiförkämpen och presidenten Vaclav Havel: ”Homosexualitet skall tolereras men inte förhärligas”. Det är inte heller kyrkans uppgift att propagera denna form av ”kärlek” vilket man faktiskt gör ibland. Kristi lidande och självutgivande kärlek är något annat än högljudda krav på den ena eller andra ”rättigheten”.
En kollega formulerade klart och bra: ”När vi är emot homoäktenskap så är det inte för att vi vill vara vrånga mot människor”. Det måste ju inte bero på ”människofientlighet” (som en del säger) om man är skeptisk eller avvisade till en del av tidens nymodigheter. Det kan ju bero på omsorg om vad man – enligt sin bästa förståelse – är övertygad om är det bästa för människor. Företrädare för Svenska kyrkan skryter över att man infört homovigslar och tror sig gå främst och före hela kristenheten. I verkligheten har flera stora kyrkor tagit avstånd från Svenska kyrkans egenmäktighet: den stora ryska kyrkan, den anglikanska, flera baltiska och afrikanska kyrkor samt den etiopiska evangeliska kyrkan som i decennier stått oss nära.

NyT: Har du några positioner inom kyrkan idag? Om ja, hur upplever du att arbetet är?

Jag är nu ersättare i Kyrkomötet och har tjänstgjort vid en session under den innevarande mandatperioden (som är slut efter höstens kyrkomöte. ) Jag har tidigare suttit i kyrkoråd åtskilliga mandatperioder och i Göteborgs kyrkofullmäktige.

I Kyrkomötet, kyrkans riksdag, förs spännande debatter och där möter man ledarskiktet i kyrkan och kan föra värdefulla korridorsamtal.

Kyrkorådens, stiftens- och kyrkofullmäktiges arbete liknar mycket arbetet i kommuner och deras styrelser och nämnder. Det blir mycket förvaltning där det praktiska sunda förnuftet ofta får råda och inte så många partiskiljande ideologiska frågor.

NyT: Varför Sverigedemokraterna och inte Kristdemokraterna?

Helt enkelt därför att jag finner Sverigedemokraternas program mer slagkraftigt, mer kritiskt och mer framåtpekande än Kristdemokraternas, som är präglat av en viss politiskt korrekthet även i kyrkliga frågor.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

No Content Available

Läs även:

Ännu en sverigedemokrat åtalad av politisk åklagare

Ännu en sverigedemokrat åtalad av politisk åklagare

🟠 En åklagare har väckt åtal för hets mot folkgrupp mot en sverigedemokratisk företrädare i Karlskrona, samtidigt som hon på Facebook under falskt namn har bedrivit en privat kampanj mot partiet. En särskild enhet inom åklagarmyndigheten ska nu utreda om hon får behålla ärendet, eller om en annan åklagare ska ta över det. Samma åklagare väckte 2014 åtal mot en annan av Karlskronas SD-politiker. Till Nya Tider säger den senast åtalade sverigedemokraten att han fått mycket stöd för sin rätt att bedriva opinionsbildning vad gäller böneutrop.

Mobbare med en mysig godhetsfasad

Mobbare med en mysig godhetsfasad

🟠 Helena Edlund är en präst som starkt engagerat sig för sina medmänniskor och tjänstgjorde bland annat i Kosovo där hon menar att hon verkligen fick stifta bekantskap med riktig ondska. Erfarenheterna från hennes egen kyrka i Sverige står dock inte långt efter, då hon möttes av självutnämnt ”goda” vänsterkristna, som försökte krossa henne för att hon var ”homofob” och ”rasist”. Hennes bok är ett vittnesmål om hur Svenska kyrkan gått från att vara ”Fädernas kyrka i Sveriges land” till en skenhelig politiskt korrekt lekstuga.

Trump sätter in militär vid gränsen

Trump sätter in militär vid gränsen

🟠 Karavanen av invandrare från Honduras och andra centralamerikanska länder har nu tagit sig över Mexikos södra gräns. Det finns i dagsläget ingenting som tyder på att Mexiko kommer att stoppa karavanen från att fortsätta norrut. Nu sätter Donald Trump in militären för att hindra karavanen från att ta sig in i USA. ”Ingen kommer in!” säger presidenten.

Nyhetsdygnet

Bilden av det överhängande ”klimathotet” skärskådas

🟠 BOKRECENSION I boken Borde man oroa sig för klimathotet? konfronterar filosofiläraren Staffan Mörner de påståenden om ett förestående ”klimathot” som konstant förmedlas som absoluta sanningar. Mörner har varit engagerad i miljöfrågor under större delen av sitt liv och skriver sedan flera år om just klimatfrågan i olika nätpublikationer. Bokens utgångspunkt är ett ifrågasättande av det dominerande narrativet, vilket gör att läsaren får en gedigen grundkurs i klimatfrågans olika delar, skriver recensenten Tobias Svensson.

Van Morrison – What’s it gonna take?

🟠 Förra årets hjärnskakningspanik bland musikkritiker handlade om att en av deras gunstlingar, den ofta geniförklarade Van Morrison, levererat ”felaktiga” svar på frågor som etablissemanget redan avgjort åt oss. På skivan sjöng han om att Covid-19 var en bluff och att media ägs av några som inte vill oss väl. Nu har Van Morrison återkommit med ännu en låtsamling och han backar inte en millimeter.

Hylte: från bruksort till mångkultur

🟠 REPORTAGE Nya Tider har under en tid fått rapporter om att kommunen Hylte i Hallands län alltmer domineras av islamister och ökande otrygghet. Eftersom centralorten Hyltebruk är en liten bruksort på landet blev vi överraskade, så vi åkte dit och fann ett samhälle där mycket hade fått en muslimsk prägel, men där en tystnadskultur gjorde det svårt att hitta någon som ville uttala sig.

Containerbrist förvärrar begynnande matkris – Nya Tider i Wuhan: Inga spår av viruskatastrof

🟠 Covid-restriktioner förvandlar hamnar till flaskhalsar. Överfulla hamnar och försenade varutransporter ger förstörd mat. Kina har ett stort handelsöverskott då deras industriproduktion går för fullt medan stora delar av väst går på halvfart på grund av snart årslånga nedstängningar. Nya Tider besökte Wuhan och kunde förvånat konstatera att livet där är normalt medan omvärlden fortfarande efter ett år lever med varierande grad av nedstängningar.

Mord i Östervåla

🟠 HISTORIA Den 19 februari 1896 hittades postmästaren och klockaren Johan Åkerlund svårt skadad i huvudet på postkontoret i Östervåla. Han avled några timmar senare. Undersökningen tydde på att han blivit huggen med en yxa. Brottet bedömdes vara ett rånmord trots att mördaren inte rört värdepapperna som legat framme, fullt synliga. Detta är första delen om Östervålamordet som är både ett olöst brott och en komplex gåta.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos Spelpressen
Allt du behöver veta om casino utan spelpaus
Svenskaonlinecasinon – Din jämförelsesida för svenska casino online
Jämför casino utan svensk licens hos Nya-Casinon.online
Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Viktig information om casino utan licens finns på casinoutanlicens.net
Bra sportbonusar hittar du på betting utan svensk licens
Finlands största sajt gällande nya casinon uudetkasinot.com
En sammanställning av information om utländska casino hittar du på Casinofrog.com.
Info om casino utan spelpaus hittar du på Starwarscasinos.com
Läs allt om Jalla Casino bonus här – vi har all info om sidan och guidar dig igenom alla steg så du kan motta din bonus.

Senaste numret

Nya Tider är den enda papperstidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.nu

Artiklar (RSS)
© 2022 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.