Skip to Content

Detroit i konkurs – hur positiv särbehandling förstörde en blomstrande stad

Detroit har officiellt begärt om att få bli satt i konkurs, vilket gör den största kommunala konkursen i USA:s historia till ett faktum. Oroliga medborgare som ser sina pensioner gå upp i rök försöker nu att stoppa konkursen i domstol. Nya Tider har satt sig in i stadens historia och dess väg mot katastrofen.

Publicerad: 9 augusti, 2013, 14:18

 • Svenska

Läs även

Den anrika staden Detroit, centrum för USA:s bilindustri och den största staden i delstaten Michigan i nordöstra USA, begärde den 18 juli att försättas i konkurs. I NyT vecka 28 rapporterade vi om att förhandlingar pågick med långivare om att skriva ned skulderna med 90 procent, något som alltså misslyckats. Därmed är den största kommunala konkursen i USA:s historia ett faktum. Det är samtidigt den största självstyrande staden någonsin att gå i konkurs.

Många detroitbor är nu oroliga för vad som kommer att hända med stadens offentliga service och deras pensioner. Får en kommun ens gå i konkurs? En lokal domstol har nyligen beordrat Detroits krishanteringschef Kevyn Orr att dra tillbaka ansökan om konkurs. Enligt beslutet strider den lag som Orr stödjer sig på mot staten Michigans grundlagsskydd för pensioner för offentliganställda. Orr i sin tur har överklagat till en federal domstol, och den juridiska striden fortsätter.

Flera andra amerikanska städer har gått i konkurs de senaste åren. Bland de största är Stockton i Kalifornien med 291 000 invånare, vilket är knappt halva Detroits folkmängd. Stockton ansökte om konkurs 28 juni förra året. Den gången beviljades konkursen. Stockton hade till skillnad från Detroit under hela tiden haft en växande befolkning, men hade liksom Detroit sett ett kraftigt demografisk skifte åren före konkursen. De europeiskättades andel av befolkningen hade enligt officiell statistik minskat från 57 procent år 1980 till 23 procent 2010, medan främst den latinamerikanska andelen ökade i motsvarande grad.

411 mord registrerades under 2012. I hela Sverige skedde under samma tid 68 mord och dråp.

411 mord registrerades under 2012. I hela Sverige skedde under samma tid 68 mord och dråp.

Detroits totala skuld är på 18,5 miljarder dollar eller 127 miljarder kronor. Som jämförelse har Stockholms stad med ungefär samma folkmängd 37 miljarder kronor i skuld, vilket alltså är mindre men förklarar inte hela problematiken. Nya Tider har granskat faktorerna bakom kollapsen.

Industricentrum och kulturstad

Detroit är intimt förknippat med bilindustri och har betraktats som bilstaden nummer ett i världen. Betänk då att USA är ett land där man tar bilen in i bankkontoret och in i biosalongen. Henry Ford startade bilmärket Ford här år 1903, och staden har efter det varit hem åt de två andra amerikanska fordonsjättarna, General Motors (med varumärkena Buick, Chevrolet och Cadillac) och Chrysler (med varumärkena Dodge, Jeep och Ram).

En annan sida av staden är Detroit som ”Rock City”. Dess säregna form av garagerock är världskänd och blev viktig för utvecklingen av punken på 1970-talet. Berömdheter som startat sin bana här är Bill Haley, Alice Cooper och Iggy Pop.

Från rock gick dock Detroit till att bli ”hiphop-staden” med artister som Eminem. Detta speglar den drastiska etniska förändringen av staden de senaste decennierna.

Jobben försvinner, men varför?

Befolkningen i Detroit har minskat med 60 procent från dess topp på 1950-talet, då 1,8 miljoner bodde i staden, till dagens 700 000. Bara under det senaste decenniet har befolkningen krympt med 25 procent.

Arbetslösheten tredubblades på ett decennium, från 6,3 procent i juni 2000 till 18,3 procent i juni 2012. Som en jämförelse rapporterade Stockholm en arbetslöshet i januari 2013 på 6,9 procent.

tt

En förklaring som lyfts fram är att många jobb försvunnit till Kina. Tittar man närmare verkar dock automatisering i industrin vara en minst lika viktig orsak till det minskade behovet av arbetskraft. Bedömare och analytiker, flertalet av dem svarta, ger dock en annan och viktigare förklaring till stadens långsamma död.

Raskravaller början på slutet
Redan på 1960-talet hade Detroit en omfattande svart befolkning, drygt 30 procent av befolkningen, vilket fortfarande var långt färre än dagens 83 procent. Den svarte ekonomen Thomas Sowell berättar i en artikel 2011 med titeln Röstar med fötterna att Detroits svarta befolkning hade den högsta andelen självägda hem av alla svarta stadspopulationer i landet, och att deras arbetslöshetssiffror bara var 3,4 procent.

1967 inträffade ett våldsamt upplopp, ett av de värsta rasupploppen i landets historia, som enligt Sowell markerade början av tiden av nedgång för Detroit, vilket ledde fram till dagens katastrof.

Detroit5

Upploppet startade när polisen skulle stänga en illegal klubb i ett svart kvarter. En mobb samlades och började kasta sten och flaskor på polisen, som retirerade. Den upphetsade mobben fortsatte därefter med att plundra en närliggande klädaffär. Plundringarna spred sig snabbt i området – svarta plundrade främst andra svartas affärer.

Krigsscener i Detroit.

Krigsscener i Detroit.

Borgmästaren satte in nationalgardet och presidenten satte in armén för att stoppa oroligheterna. Under de fem dagar som kravallerna pågick dödades 43 personer; 33 svarta och 10 vita. Bland de skadade fanns också 83 brandmän – kravallerna i Husby i Stockholm med attacker på räddningstjänsten är alltså inget unikt för denna typ av upplopp. 2 509 affärer plundrades och över 2 000 byggnader förstördes.

Det har i efterhand varit svårt att förklara hur kravallerna kunnat bli så omfattande. Det har påpekats att den omfattande utbyggnaden av motorvägarna under 1950- och 1960-talet skar rakt igenom de mest tätbefolkade svarta kvarteren. Många jazzklubbar, kyrkor och föreningslokaler jämnades med marken i de på den tiden välmående svarta områdena. Det förekom också rasism mot svarta, då vita med hot och påtryckningar försökte jaga iväg de enstaka svarta som köpte hus i vita områden. Eftersom den absoluta majoriteten ändå bodde med sin egen folkgrupp var dock sådana incidenter ovanliga. ”Det var inte förtvivlan som orsakade upploppen”, skriver Sowell.

Efter detta såg Detroit en omfattande utflyttning av affärer och mindre företag, som sökte sig till säkrare områden utanför stadens gränser. Tusentals butiker slog igen. Det svarta område där kravallerna börjat låg i ruiner i decennier.

Kravallerna 1967 var början på slutet, enligt den svarte borgmästaren Coleman Young. Tusentals butiker plundrades och över 2 000 byggnader förstördes. Soldater fick kallas in för att förstärka polisen och som här skydda brandkåren när den skulle släcka bränderna.

Kravallerna 1967 var början på slutet, enligt den svarte borgmästaren Coleman Young. Tusentals butiker plundrades och över 2 000 byggnader förstördes. Soldater fick kallas in för att förstärka polisen och som här skydda brandkåren när den skulle släcka bränderna.

Detroits svarte borgmästare Coleman Young, den förste svarte borgmästaren i landet som tillträdde 1974, skrev 1994 om upploppen:
”Den största förlusten blev dock staden. Detroit förlorade otroligt mycket mer än den omedelbara förlusten av liv och byggnader. Upploppen satte Detroit på kurs rakt mot ekonomisk ruin, det rånade staden på oräkneliga värden i jobb, skatter […]”.

Positiv diskriminering jagar bort vita
Om upploppen gjorde så att vita började flytta ut, så snabbade olika integrationsåtgärder på denna flykt.

1971 krävde medborgarrättsrörelsen NAACP att skolorna skulle bli mer ”integrerade”. Man hade visserligen avskaffat segregering, men i praktiken var skolorna fortsatt uppdelade på mestadels svarta och mestadels vita. Högsta domstolen beslöt att segregationen skulle brytas genom att svarta elever bussades till vita medelklassområden och vita barn bussades, med tvång, in i staden för att integreras med befolkningen där.

En liknande policy infördes vad gäller bostäder.

Walter E. Williams, professor i ekonomi vid George Mason University och själv svart, skriver att stadens snabba nedgång berodde på Detroits rasbaserade politiska åtgärder, som gjorde att de vita som hade råd flyttade ut. Detta minskade skatteinkomsterna och ledde till färre arbetstillfällen och konsumenter i staden. Så här skrev han i Investors i december 2012:
”Mycket av stadens tillbakagång började med valet av Coleman Young, Detroits förste svarte borgmästare och borgmästare i fem perioder, som iscensatte en policy av att favorisera svarta och en skattepolitik mot höginkomsttagare, mestadels vita människor.

Det var en politik som drev vita och andra mer välbärgade människor ut ur Detroit, och det var troligen Youngs och hans efterföljares avsikt. När allt kommer omkring, varför inte göra sig av med människor som inte skulle rösta på dem i alla fall?”

I dag har Detroits vita befolkning minskat till 8 procent – de som helt enkelt inte har råd att ta sig därifrån.

Politiskt korrekt ända in i slutet
Politiken med så kallad positiv särbehandling, antirasism och integration fortsatte, trots alla bevis på att den förstörde staden allt mer. I november 2011 berättade radiostationen The Take Away att medborgarrättsgruppen The Michigan Roundtable hade föreslagit en ”djärv idé om hur man ska tackla rasismen i Detroit: en oberoende sanningskommission om jämställdhet”.

– Rasism fortsätter att kasta sin skugga över sydöstra Michigan, och vi känner fortfarande av dess inverkan, sade Thomas Costello, gruppens ordförande.

Sagt och gjort, en sanningskommission sjösattes för att komma till rätta med Detroits svåra problem. Enligt radiokanalen är den mångetniska kommissionens uppgift att belysa arvet efter rasbaserad bostadspolitik, på ett liknande sätt som världens mest kända sanningskommission, den i Sydafrika, undersökte arvet efter apartheid.
Desmond Tutus dotter Naomi reste från Sydafrika till Detroit för att stödja den nya kommissionen i dess viktiga arbete.

det

2004 antog stadens ledning ett dokument med titeln En ekonomisk utvecklingsplan från Powernomics för Detroits missgynnade majoritetsbefolkning. Bara planen kostade 112 000 dollar att författa. Dess viktigaste förslag var skapandet av ett ”African town” i staden, vilket skulle genomföras genom vidlyftiga lån och anslag till endast svarta.

Detta ledde till protester från andra befolkningsgrupper. Latinos, greker, araber och andra minoriteter pekade på att Detroits Mexicantown, Greektown och Chaldea (Babylon) byggts av minoritetens egna krafter och inte genom bidrag från staden. De undrade också varför svarta, som utgör över 80 procent av stadens invånare, känner att de behöver ett särskilt African town.

Brottslighetens huvudstad
En rapport från tidskriften Forbes utsåg 2012 Detroit till den farligaste staden i USA. Detta för fjärde året i rad. 2010 begicks 345 mord, år 2012 var det 411. Som jämförelse dog 68 människor av dödligt våld år 2012 i hela Sverige.

Redan under 1970- och 1980-talen blev Detroit ökänt för sina våldsamma svarta gatugäng, som tog kontroll över den omfattande knarkhandeln. Startskottet var 1970-talets heroinepidemi, som sedan växte in i den större kokainepidemin på 1980- och 1990-talen.

Ett av de värsta gängen hette Young Boys, som beskrevs som innovativa. De spreds till många andra städer och använde konsekvent minderåriga till att genomföra smutsjobben, eftersom de inte kunde dömas. De var kända för sin extrema brutalitet som syftade till att skrämma bort konkurrenter.

Detroit blev flera gånger utnämnt till USA:s mordbrands- och mordhuvudstad.

Staden har under långa perioder befunnit sig i toppen vad gäller arbetslöshet, fattigdom och spädbarnsdödlighet. Stora delar av staden är tomma och ser ut som spökstäder. Det är en sport bland unga att tända eld på övergivna villor och hyreshus. Korruptionen i den uppsvällda myndighetsadministrationen är legendarisk.

Svarta kritiserar positiv särbehandling
Allt eftersom de svartas andel av befolkningen växte som en konsekvens av kravallerna och den efterföljande utflyttningen av vita, fick de svarta via valurnorna mer makt. Detta har dock inte varit till stadens fördel, inte ens för de svarta själva, enligt analytiker.

Den svarta ekonomiprofessorn Walter E. Williams drar följande slutsats i en artikel publicerad i maj 2013 på Creators.com:
”Vad jag säger är att den som letar efter en strategi för att förbättra livet för de fattigaste svarta ska på sin att-göra-lista utelämna valet av demokraternas politiker och svarta politiker. Också att utelämna på att-göra-listan är medborgarrättsagenda. Rasdiskriminering har föga att göra med de stora problem som möter svarta människor.”

Han får medhåll av den svarta ekonomen Sowell, som i sin artikel skriver:

”Då de vita var de första att lämna Detroit såg borgmästaren Coleman Young det bara som en utvandring av människor som ändå troligen skulle rösta emot honom, vilket alltså ökade hans chans att bli återvald. Men vad som var bra för borgmästare Young blev en katastrof för Detroit.”

Vávra Suk

[email protected]

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

 • nilsanders

  som jag insett så har vi många städer i Sverige med liknande problem…Om alla Vita flyttar ut från en stad/kommun så flyttar skattebärigheten med dom….

 • MartinA

  Tack för en intressant artikel. Enligt Bill Whittle och pjtv så började Detroits nedgång 1962 när deras första demokratiska borgmästare blev vald.
  Sen. Det vore nog oärligt att inte erkänna rasaspekten. Den intellektuellt ärlige måste faktiskt svepa med blicken över världen och till sist kalla en spade för en spade? Hur otrevligt det än är.

  Samtidigt. Så är ras helt och hållet ointressant för att beskriva Detroit. Det finns inte bättre och sämre raser. Det finns bara olika grupperingar av genetiskt material. Om jag vore Afroamerikan så skulle jag oförbehållslöst känna lojalitet till andra Afroamerikaner, kosta vad det kosta vill. Om vi svenskar tenderade till att skrämma bort alla ickesvenskar och förvandla välmående städer till ruiner, tja, då skulle jag oförbehållslöst ställa mig bakom att skrämma bort andra och förstöra städer. Vi har alla rätt att vara på vår egen sida? Vi har alla rätt att känna lojalitet med närbesläktade människor? Afroamerikaner, likväl som Svenskar?
  Och kanske ett av Afroamerikanernas problem är att de inte är så närbesläktade med varandra? De kommer från ett vitt spektra av afrikanska folk? De har ingen att känna solidaritet gentemot? De har ingen vars rykte de behöver vårda? Även deras ”vi” är ett ”dom”? Nåja, bara en spekulation.

  • basisten

   Det finns ju ingen anledning att kalla dem afro-amerikaner. De är amerikaner. Afro-amerikaner är ett uttryck som Jesse Jackson hittat på men som väldigt många som har lite svarta gener inte alls vill kännas vid. Det ger däremot Jesse Jackson makt eftersom han då kan föra deras talan, vars åsikter i frågan han egentligen inte känner till. Många som vi kallar ”svarta” har ju mer vita gener än svarta och skall ändå kallas ”afro-amerikaner”. Obama är lika vit som han är svart, likaså Josephine Baker. Vi måste komma ifrån dessa fåniga beteckningar på människor. Idag finns det en salig blandning av härkomster och det finns ingen anledning att dela upp dessa i två eller tre grupper. En del människor har mörkare eller ljusare hud än andra vilket varierar utefter en skala. Javisst, men att gå så långt som att kalla de ”afro-amerikaner” (???). Hur länge är man då svensk-amerikan? För alltid eller i hur många generationer ?

   • MartinA

    Du har rätt. Samtidigt så är ju saningen att svarta i USA har såpass skild grupptillhörighet att det blir löjligt att inte tala om dem som en grupp? Vad man kallar gruppen, det spelar ingen större roll?

    • basisten

     Jag föreslår att du läser den ”svarta” författarinnan Star Parkers bok ”Uncle Sam’s Plantation”. Den är glasklar och förklarar var denna behandling av mörkhyade som en grupp istället som individer gör att ”slavsystemet” upprätthålls – fast nu på ett annat sätt. Som beskrevs av Julia Caesar för någon vecka sedan begår ”svarta” 93 % av alla mord och 70 % av barnen lever utan en far (familjebildningen är sönderslagen). På så sätt skiljer denna ”grupp” ut sig. Men detta är bland annat en följd av bidragssystemet i USA som behandlar ”svarta” som mindre begåvade vilket förhindrar dem att ta ansvar för sina egna liv. ”Svarta” kan lika väl som vita sörja för sig själva och behöver inte daddas med genom 70 olika typer av bidrag. Det är just detta som gjort att lata och faderslösa svarta pojkar utan arbetsmoral ägnar sig åt kriminalitet istället för att arbeta (=lättförtjänta pengar).

     Jag har en mycket nära ”helvit” släkting som är gift och har två barn med en ”svart”. Dessa barn är duktiga och har hög arbetsmoral. Vad får dig att tycka att hennes barn skall räknas som ”svarta” och inte som ”vita”? För det är ju så man gör i USA och Sverige.

     • MartinA

      En före detta Svensk som gifter sig med en avlägsen utlänning är själv utlänning. Jag känner ingen som helst samhörighet med den personen. Vi gör alla våra val, efter eget tycke och smak. Somliga behandlar gemenskap med andra Svenskar som smuts. Det är ett val jag visar den allra största respekt.
      Det här är inte USA. Det här är Svenskarnas uråldriga land.

     • basisten

      Martin A,

      Du svarade inte på frågan som gällde vilken grupptillhörighet man har utifrån sin hudfärg om denna t.ex. är 50/50). Jag pratade inte om utlänningar och svenskar. Personen jag talade om är amerikan (vit) och har alltid varit amerikan (aldrig svenska) och är gift med en annan amerikan (svart).

  • londo

   ”Samtidigt. Så är ras helt och hållet ointressant för att beskriva Detroit. Det finns inte bättre och sämre raser. Det finns bara olika grupperingar av genetiskt material som medför olika standardavvikelser för olika variabler. ”
   Om vi inför ett mått så får vi både medelvärde och standardavvikelse för detta mått när vi applicerar det på olika folkgrupper. Så till exempel, om vi tittar på sannolikheten att en tungviktsmästere i boxning är svart så ser vi att den är mycket större än att han är vit. Det omvända gäller för tennis.
   För vissa variabler får man insignifikanta skillnader. Vad eventuella skillnader beror på kan vara svårare att säga. Ibland verkar det sociala arvet vara en bra förklaring, som i exemplet med boxning och tennis, men att förneka signifikanta skillnader som kan härledas till ras är som att förneka evolutionen. Genetiska skillnader som leder till olika förmågor har alltid funnits och det är inte troligt genetiken har upphört att gälla för människor.

 • Styrbjörn

  Detroit borde vara ett typexempel på hur ”väl” mångkulturen fungerar. Nu var det visserligen många saker i spel, som alltid, under Detroits väg mot undergång. Dock kan man fråga sig varför vissa grupper måste särbehandlas i syfte att uppnå det man kan uppnå med en mer homogen befolkning. Ändå misslyckades det. Detta får mig osökt att tänka på Sverige där många folkgrupper särbehandlas positivt utan större framgång för integrationen osv. Det som händer är detsamma som i Detroit: de mest framgångsrika (som inbringar skatt) flyttar till tryggare stadsdelar, eller till en ny stad.

  • nykläckt

   I Sverige blir vi hårt beskattade oavsett var vi bor, samt att vi har kommunalt utjämningssystem. Det gör det svårt att få lokala städer att haverera.

   Däremot kan detta mycket väl inträffa på nationell nivå ser primärt 3 faktorer:

   1. Fortsatt massiv invandring med låg nivå kunskapsnivå. (främst MENA)

   2. Fortsatt försämring av skola

   3. Bibehållen pensionsålder
   (förut dog vi 2 år efter pension nu lever vi 30 år)

   kom på en till:

   fortsatt låga födelsetal hos grupper som är väl fungerande i samhället.

 • Jarla

  Tack för sylvass artikel! Så otroligt mycket mer givande än Times artikel om Detroit nyligen.

 • Vendela

  En otäck framtid väntar också för Sverige om inte politikerna vaknar, erkänner sina misstag..stoppar invandringen och låter landet få en andningspaus. Sverige
  behöver politiker som törs tänka förnuftigt utanför pk-begränsande murar. Sverige behöver ett starkt SD…

  Fantastiskt bra artikel NT!

 • Mavex

  Kan detta vara Malmö om 20-30 år?

  • Tage Sundin

   Utan det svenska skatteutjämningssystemet och statliga bidrag, skulle Malmö påminna om Detroit inom ett år.

 • NE_Mannen

  Lika bra går utvecklingen av lantbruken i Afrika som negrerna har tagit över efter att de jagat bort de vita, ingenting fungerar. Med en IQ på 68 kan man inte begära att varken Afrikanska lantbruk eller Detroit skall fungera !

 • Gotlänning

  Och vi som inte är invandrare och redan bor här skall således deporteras?
  Eller skall vi räknas som offerbara och dö ut med dessa invandrare?

 • leif

  Mycket likheter med utvecklingen i Malmö. Kriminella gäng, gansterväldet i ghetto-områdena, skyhög arbetslöshet, barnfamiljer flyttar ut från stadsgränsen till grannkommunerna, et c. Så facit finns!

Vattuminskningen

HISTORIA”Vattenminskningsläran väckte anstöt i kyrkliga kretsar eftersom den ansågs strida mot bibeln, och förklarades av prästerskapet vid 1747 års riksdag vara ’en opålitlig sats på vilken inget i historien kunde byggas’. Biskop Johan Browallius i Åbo, teolog och professor i fysik och botanik, […] Enligt honom berodde vattuminskningen på att syndaflodens vatten fortfarande höll på att dra sig tillbaka.” Så såg man tidigare på det vi kal­lar landhöjningen, enligt Wikipedia.

Hollywood predikar, men bestraffas av publiken

KULTUR2010-talet har sett en stor mängd amerikanska filmer där huvudsyftet inte verkar ha varit underhållning, utan övertydliga försök att uppfostra publiken i de ”progressiva” värderingar som nu ska vara vägledande i Västvärlden. Den goda nyheten är att sådana filmer ofta bestraffas av sviktande publiksiffror och därmed låga intäkter.

Medier, artister, politiker och företagare viker sig för Black Lives Matter

OPINION: DAN ROODTVänsterideologer och Black Lives Matter (BLM) kal­lar etnisk diskriminering ”strukturell” när de inte konkret kan bevisa den. Den måste ”synliggöras” för att någon över huvud taget ska märka den. Ändå får BLM stöd av stora företag, den akademiska världen och kulturpersoner för sina allt mer verklighetsfrånvända krav.

Par skyddade sitt hus – blev av med sina vapen

UTRIKESParet Mark och Patricia McCloskey skyddade sin villa mot svarta BLM-aktivister som brutit sig in på deras tomt. Paret visade att de var beväpnade och fick till slut de aggressiva aktivisterna att ge sig av. Nu har dock polisen konfiskerat parets vapen och utreder deras agerande.

Beväpnad svart milis marscherade i Georgia

USADen 4 juli marscherade cirka ett tusen beväpnade svarta medlemmar av en ny milisgrupp, ”No Fucking Around Coalition” (NFAC), genom Stone Mountain Park i delstaten Georgia i södra USA.

Bland kungar och krigare – Fornnordiska sagor om härnadståg och krigaröden runt Östersjön

BOKRECENSIONMöt den fruktade krigarkungen Ragnar Lodbrok, den store Oden och följ krigaren Gånge-Rolf till Gårdarike. Det enda ni behöver göra är att slå upp någon av de tre volymerna av Fornnordiska sagor som har getts ut av AlternaMedia i samarbete med Lars Ulwencreutz. Detta samlingsverk är unikt i avseendet att det är den första kompletta samlingen av de nordiska fornaldarsagorna som getts ut på svenska.

Moskvas borgmästare gör helt om gällande nedstängningar – Följer Sveriges exempel om flockimmunitet

UTRIKESMoskvas borgmästare Sergej Sobjanin införde hårda nedstängningsregler i sin stad och var också en av de främsta förespråkarna av drakoniska nedstängningar i resten av Ryssland. Nu gör han helt om och hyllar Moskvas uppnådda ”flockimmunitet” samtidigt som han kritiserar ”virus-alarmister”, trots att han var en av Rysslands mest högljudda – kanske den främste – nedstängningsförespråkaren för bara en kort tid sedan.

Coronakrisen kan få svensken att vakna

OPINION: TOMMY ULMNÄSDet går emot allt förnuft att göra undantag i reserestriktionerna för bärplockare och annan okvalificerad arbetskraft, samtidigt som det finns hundratusentals i Sverige som går på bidrag. Pandemin kan bli en väckarklocka för att helt göra om bidragssystemet och börja kräva motprestationer. Det menar veckans debattör Tommy Ulmnäs, som arbetat som kommunjurist i 35 år och även varit kommundirektör i två kommuner.

Gå till arkivet

Send this to a friend