Runmästarens hemliga regler och dolda budskap

Runböcker finns det många av, men i Runkalendern tar Magnus Stenlund ett nytt grepp om det fornnordiska alfabetet. Han driver tesen att en runmästare redan på bronsåldern var i kontakt med Medelhavscivilisationerna, kanske de Joniska öarna, och med stor noggrannhet och enligt förutbestämda regler skapade dessa runor. De är långt mer än skrivtecken, utan berättar också mycket om de gudar och andra väsen som de symboliserar, ordnade i en vacker symmetri som på ett schackbräde.
Boken kan köpas på alternamedia.se

Under tjugofyra dagar i december 2020 berättade författaren Magnus Stenlund i mediekanalen Swebbtv om de fornnordiska runorna och deras symbolik och troliga ursprung – en runa för varje dag. Han tog avstamp från SVT:s Julkalender och kal­la­de sitt program för Runkalendern.

Om författaren: Magnus Stenlund är från början civilekonom och finansanalytiker med uppdrag på flera håll i världen. Han har även skrivit för affärspressen. Efter att ha brutit nacken i en skidolycka valde han att sadla om och börja skriva böcker inom historia och historisk fiktion. Han har forskat i svensk fornhistoria sedan 2012.

Nu har denna kalender blivit en bok, Runkalendern, där författaren går in på djupet med runornas troliga ursprung, varför runmästaren valde vissa gudar och väsen framför andra, vilket tecken som var hans troliga förlaga för respektive runa och vilka komplicerade regler han följde med avseende på symmetri, skrivriktning och symbolik.

Utifrån runornas inbördes placering, uppdelade hierarkiskt på tre ätter, resonerar Magnus Stenlund om gudars olika betydelse under olika epoker, hur de växlat och ärvt varandras egenskaper, och var de kan tänkas ha sitt ursprung. Han underbygger sina teorier med en rad fynd som arkeologer gjort av spännande föremål, som bragebysvärdet från bronsåldern, cirka 1500 f.Kr., och utsmyckat med komplicerad ornamentik, eller de magikerhattar i guld och andra ädla metaller som ”trollkarlar” använde för att beräkna olika viktiga datum under året.

 

En annorlunda bok om runor

Magnus Stenlund utgår från den svenske professorn Sigurd Agrells teorier, som författaren tillskriver bragden att för hundra år sedan ha ”avslöjat runornas största hemlighet”. Agrell var ett sant original från Lunds universitet, ”ett kreativt geni”, men vann aldrig erkännande av de historiker som kom efter honom. Vad var då hans genialiska drag?

Ordet ”runa” betyder hemlighet, och runor kunde från början endast förstås av de invigda. Man hade på olika sätt försökt bevara hemligheten med den verkliga symboliken och ”magin”. Agrell upptäckte att om man tog den första runan i futharken, som runalfabetet kal­las, och placerar den sist, så uppstår plötsligt en symmetri som gör att runorna ”faller på plats” och får en helt ny men naturlig mening och inbördes ordning.

Magnus Stenlund förklarar hur denna ”hemliga futhark”, som alltså mera korrekt borde heta ”uthark” eftersom runan Fä flyttats till sista platsen i alfabetet, kan delas upp i tre ätter där de olika gudarna och väsen tillskrivs en hierarkisk ordning, precis som på ett schackbräde. Inget placeras ut av en slump, alla positioner är noga genomtänkta.

Runorna ursprung

Redan i En liten bok om runor nämner Björn Jónasson att det nordiska runalfabetet troligtvis utvecklades ”genom en blandning av de grekiska, latinska och etruskiska” alfabeten, men går inte in på några närmare detaljer och jämför inte heller de olika skrivtecknen med varandra. Det gör däremot Magnus Stenlund genomgående i boken Runkalendern. I synnerhet jämför han runalfabetet med det grekiska. Vid dessa jämförelser är det både uttal och yttre likheter som tas upp. När han tar upp runan Hagal, N, noterar han till exempel denna runas yttre likheter med grekiskans Heta och latinets H. Även feniciska och andra alfabet gås igenom, liksom de piktogram som de kan ha utvecklats ur.

Björketorps­stenen, träsnitt av Evald Hansen i Sveriges hednatid av Oscar Montelius (1877).
Björketorps­stenen, träsnitt av Evald Hansen i Sveriges hednatid av Oscar Montelius (1877).

 

Enligt Magnus Stenlund måste en och samma runmästare ha skapat hela runraden. Detta eftersom den konsekvent följer samma regelverk om att till exempel ingen runa ska kunna förväxlas med en annan, oavsett hur man orienterar den, men också för att dess komplexitet inte kan vara något som utvecklats med tiden, utan måste ha varit uttänkt från början. Stenlund placerar runmästaren i den Joniska övärlden, och det redan på bronsåldern. Vad han har för belägg ska vi inte avslöja här.

Redan i inledningen gör författaren klart för läsaren att boken är populärvetenskaplig, och saknar därför fotnoter. Referenser och bildkällor är samlade i slutet, allt för att hålla boken så lättläst som möjligt.

Det är verkligen hisnande läsning där de vikingatida gudarna jämförs med sina motsvarigheter i andra civilisationer och kulturer, och deras ursprung söks i avlägsna gemensamma arketyper. Runorna berättar även om hur de fornnordiska gudarnas status har stigit och falnat, och hur de kan ha omvandlats och fått nya roller allt eftersom seklerna flugit förbi.

Bland annat gissar Stenlund att ”Odinns komplexa natur och förmåga att resa mellan de levande och de dödas rike” gör att den guden kan ha en koppling till assyriernas gud Aš-Sur, samt att Heimdalls förlaga skulle vara den vediske eldguden Agni.

Inte sällan skulle den vetgirige vilja ha något mer handfast, en referens till vetenskaplig litteratur eller forskning, men det är också meningen med boken; att inspirera till egna efterforskningar. Och glädjande nog håller Magnus Stenlund redan på med ett verk som på ett mera genomgripande sätt kommer att ta sig an dessa frågor, och där kommer den som uppskattar fotnoter att få allt han kan önska sig.

Återspeglar nordbornas liv

Vad var viktigt i en nordbos liv? Vad styrde deras öden och vad ansåg de vara överordnat andra saker i livet? Runorna ger en vägledning om detta.

I samband med att Stenlund tar upp vattenrunan Lagu kommer han in på offer till gudarna. Han nämner att när människorna som levde i Norden under brons- och järnåldern offrade till gudarna, så ”var det regelmässigt i vatten och träsk, och så pågick det ända in i vendeltid”.

På så vis lär man sig inte bara mer om runor när man läser den här boken utan även om den förkristna nordiska religionen, eller den forna seden som den också kal­las.

 

Författaren underbygger sina tankar och slutsatser med mängder av referenser till arkeologiska fynd, av vilka han ofta gör egna intressanta och vågade tolkningar. Det är inte sällan han går rakt emot den ”etablerade sanningen” om olika föremåls betydelse, ålder och ursprung, och med ledning av forskarnas egna laboratoriedata kan han visa att andra tolkningar är minst lika möjliga, eller rentav mer troliga.

Talmagi, noanamn och trollkarlshattar

I Runkalendern kommer Stenlund även in på talmagi och noanamn, det senare är ett alias som ges onda ting som man inte vill nämna vid sitt verkliga namn för att inte tillkal­la detta onda. Detta visar sig bland annat när han tar upp Thurisaz, som är runa nummer två och står för de onda thursarna som förgör världen vid Ragnarök.

Stenlund skriver: ”Tvåtalet har faktiskt i alla tider haft sådana negativa associationer. Ta bara ord som tvehågsen, tvetungad, tveeggad och tvetydig. Djävulens noanamn var bland annat ’den andre’. Där gott finns, finns även ont.”

Bruket av noanamn går således tillbaka på den gamla föreställningen om det verkliga namnets starka makt. I förkristna Norden användes det om fruktade och respekterade rovdjur som björnen och vargen. Dock fanns å andra sidan, som Stenlund noterar, förbundet ylfingarna som dyrkade vargen.

Författaren går igenom de olika siffrornas betydelse, vilket vi ofta känner igen från andra sammanhang. Stenlund gör även jämförelser med andra civilisationer, där siffrorna i påfallande hög grad har en likartad innebörd. Runans placering i runraden blir därför betydelsefull och ger den en positiv eller negativ laddning och en djupare innebörd.

 

Ett av de arkeologiska föremål som Stenlund stödjer sig på, i synnerhet när det gäller talmystiken, är de guldfärgade struthattar från äldre bronsålder som har hittats i Mellaneuropa. Dessa hattar, som han bland annat skriver om i samband med Jara-runan, har ofta definierats som trollkarls- eller häxhattar, och gav sannolikt upphov till de hattar som vi idag gärna avbildar trollkarlar och häxor med.

Den ”magi” som de presenterade på bronsåldern var dock troligen att de kunde förutse viktiga astronomiska datum och himlafenomen, eftersom de fält och ringar som var ristade på hattarna formade en sinnrik solkalender.

Imponerande bildmaterial

Boken är rikt illustrerad med färgfoton och bilder, vilket är relativt ovanligt för böcker som inte ges ut på stora förlag på grund av den markant högre kostnaden. Utan alla dessa foton hade dock boken aldrig kunnat komma i närheten av den behållning man nu får ut av den. Textens förklaringar och analyser kretsar ofta kring artefakter och deras symbolik, och det rika bildmaterialet är till stor hjälp för att förstå författarens intentioner.

Språket är den andra stora behållningen. Det är lättläst och alla kan med enkelhet ta till sig av bokens innehåll.

Det märks att författaren och förlaget, och då inte minst formgivaren Åke Blomdahl, lagt ned mycken möda på att leta fram och välja ut de bästa bilderna och att få texten att vara informativ utan att kännas tungläst. Boken lär oss en hel del om olika historiska fynd under främst bronsåldern, men är samtidigt spännande, fantasieggande och inspirerande att läsa.

Boken kan köpas på alternamedia.se

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.nu) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Gangsterrapparen Einár mördad – avrättades på nära håll

Gangsterrapparen Einár mördad – avrättades på nära håll

🟠 INRIKES Den gangsterrappande artisten Nils Grönberg, 19, som gick under artistnamnet Einár, sköts till döds under torsdagskvällen i Hammarby sjöstad i södra Stockholm. Den kriminella rapparen, som själv dömts för ett flertal brott, levde under stor hotbild från invandrargäng som ville döda honom. Einár sköts med flera skott i bröst och huvud i vad som liknas vid en ren avrättning.

TRUTH Social – Trumps nya nätsatsning snart lanserad

TRUTH Social – Trumps nya nätsatsning snart lanserad

🟠 UTRIKES Den förre amerikanske presidenten Donald Trump kommer under november att lansera en egen plattform bland de sociala medierna, som han säger ska kunna konkurrera med de ”liberala techjättarna”. Plattformens namn kommer att bli TRUTH Social, rapporterar bland annat den amerikanske TV-kanalen CNBC.

Ej redaktionellt material

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

Tänk på att du är juridiskt
ansvarig för dina kommentarer

Läs även:

Jihadistarmén landstiger i Göteborg

Jihadistarmén landstiger i Göteborg

🟠 Recension av böckerna Perfekt storm och Landet som ingen ägde av Arne Weinz Många uppskattar romaner med textlig lättillgänglighet inklusive eventuellt förekommande undertoner, psykologiska dimensioner och mångfacetterade orsakssamband. Alla författare har inte förmågan att skriva med dessa kvaliteter men det har Arne Weinz. När jag började läsa Perfekt storm visste jag inte särskilt mycket om författaren men blev glatt överraskad och imponerad.

The Great Reset – en ”konspirationsteori” skriven av World Economic Forum

The Great Reset – en ”konspirationsteori” skriven av World Economic Forum

🟠 Begreppet ”The Great Reset” lanserades under förra årets nedstängningar av samhället och en bok med samma titel var mystiskt nog färdig att tryckas redan i juli 2020, knappt fyra månader efter att hela Europa förvandlades till ett ödelandskap, där folk fick sitta inlåsta i sina hem. Då BBC så sent som den 22 november 2020 kal­la­de begreppet ”The Great Reset” för en ”konspirationsteori” – trots att boken fysiskt finns och går att köpa – så är det värt att titta närmare på vad som planeras för framtiden av mer eller mind­re dolda personer som samverkar med världens mäktigaste globalister. Ett litet axplock av alla deras planer redovisas i denna recension.

Personlig analys av ett Sverige i kris

Personlig analys av ett Sverige i kris

🟠 Professor Karl-Olov Arnstberg har utkommit med boken Godhetstyranniet, där han på ett nyktert och pedagogiskt sätt analyserar de dogmer som styr dagens samhälle, och hur ”de goda” rättfärdigar sig själva och det skräckvälde de påtvingar sin omgivning. Underrubriken lyder ”Om makt och vanmakt i Sveriges offentlighet”.

När araber tog slavar på Island

När araber tog slavar på Island

🟠  I romanen Turkräden riktar författaren Mats Röyter ljuset mot sommaren då arabiska pirater landsteg på Island för att där röva bort män, kvinnor och barn som skulle säljas som slavar i Nordafrika. Det är en historia värd att berättas, inte minst i en tid då européer demoniseras och utmålas som de enda som skapat lidande i världen.

Sverige sett med finska ögon

Sverige sett med finska ögon

🟠 Vad händer i vårt land? Finns det någon röd tråd bakom de braskande rubrikerna som möter oss varje dag på tidningarnas löpsedlar? Läraren och rektorn Henrik Paetau, bosatt i Finland, har i boken Sverige – Den märkliga grannen i väster gjort ett försök att hitta en sådan. Han observerar och kommenterar olika samhällsområden såsom skolan, politiken, Sverigebilden utomlands och han har även ett kapitel om sina minnen av ett Sverige som var.

Nyhetsdygnet

Jihadistarmén landstiger i Göteborg

🟠 Recension av böckerna Perfekt storm och Landet som ingen ägde av Arne Weinz Många uppskattar romaner med textlig lättillgänglighet inklusive eventuellt förekommande undertoner, psykologiska dimensioner och mångfacetterade orsakssamband. Alla författare har inte förmågan att skriva med dessa kvaliteter men det har Arne Weinz. När jag började läsa Perfekt storm visste jag inte särskilt mycket om författaren men blev glatt överraskad och imponerad.

The Great Reset – en ”konspirationsteori” skriven av World Economic Forum

🟠 Begreppet ”The Great Reset” lanserades under förra årets nedstängningar av samhället och en bok med samma titel var mystiskt nog färdig att tryckas redan i juli 2020, knappt fyra månader efter att hela Europa förvandlades till ett ödelandskap, där folk fick sitta inlåsta i sina hem. Då BBC så sent som den 22 november 2020 kal­la­de begreppet ”The Great Reset” för en ”konspirationsteori” – trots att boken fysiskt finns och går att köpa – så är det värt att titta närmare på vad som planeras för framtiden av mer eller mind­re dolda personer som samverkar med världens mäktigaste globalister. Ett litet axplock av alla deras planer redovisas i denna recension.

Underhållande om Leninbesatt hotellägare

🟠 Kapitalister som hyllar Lenin? Ja, i Sverige finns en hotellägare som gjort sig känd för att vara ett stort fan av Lenin, som instiftade Leninpriset och som ekonomiskt stöttat Jan Myrdalsällskapet – Lasse Diding. Journalisten Per Nygren har skrivit underhållande om Diding och hittar många bisarra detaljer, men enligt Nya Tiders recensent missar Nygren, trots ett gediget grävande arbete, viktiga frågor som hade gjort boken mer relevant för allmänheten.

Studier av asteroid bekräftar – värd ofantliga 88 triljoner kronor

🟠 VETENSKAP Asteroiden 16 Psyche har enligt nya studier och värmemätningar konstaterats innehålla ofattbara mängder dyrbara metaller vars samlade värde vida överstiger jordens samlade BNP. Bara asteroidens järninnehåll skulle med dagens värde motsvara 88 triljoner kronor, en summa som skrivs med 18 nollor. NASA planerar att skicka sonder för att studera asteroiden år 2026 och upptäckten öppnar upp för framtida gruvdrift av asteroider för att täcka jordens samtliga mineralbehov – för all överskådlig framtid.

Vetenskapliga Nobelpris i klimatkampens tecken

🟠 Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann och Giorgio Parisi delar på fysikpriset för sitt arbete med komplexa system – bland annat för att kunna modellera jordens klimat och den globala uppvärmningen. Samtidigt delar David Julius och Ardem Patapoutian medicinpriset för att ha identifierat receptorer som gör det möjligt för kroppens celler att känna temperatur och beröring. Kemipriset går till två forskare som utvecklat tekniker för att påskynda och kontrollera kemiska reaktioner. Benjamin List och David MacMillan delar priset för att ha utvecklat billiga, miljövänliga organiska katalysatorer.

”Spermageddon”: Kommer västvärldens människor att kunna fortplanta sig år 2050? – Hormonstörande ämnen pekas ut som ansvariga för drastisk nedgång i spermie- och äggkvalitet

🟠 För några år sedan kom en chockerande rapport om att spermiekvaliteten hos västerländska män sjunkit med nästan 60 procent mellan 1973 och 2011. Även testosteronnivåerna har visat sig vara minskande. Nu har forskaren bakom studien, doktor Shanna Swan, gett ut en bok om orsakerna, och pekar ut de hormonstörande ämnen som finns i allas vår vardag. Medan den uppmärksammats av internationella medier är det helt tyst om den i Sverige.

Nils Bejerot

🟠 Han startade kriget mot knarket. I år skulle psykiatern och forskaren Nils Bejerot ha fyllt 100 år. Han grundade Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och kom att bli känd som den ”svenska narkotikapolitikens fader”. Hans nolltolerans mot narkotika på 1960-talet väckte dock vänsterns vrede och media vände honom ryggen.

Senaste numret

Nya Tider är den enda papperstidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

123 037 97 35

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Artiklar (RSS)
© 2021 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.