Debattör Dr Thomas Jackson

Debatt: Husbyupploppen är ren ondska

Att som mainstream-media och mainstream-politiker påstå att upploppen i Husby, Jakobsberg, Tensta och många andra platser i Sverige, med den omfattande förstörelselusta och det hatiska uppträdande som uppvisats, beror på socioekonomiska faktorer är att bygga på ett förlegat kulturmarxistiskt paradigm. Det hävdar psykiatern Thomas Jackson i en exklusiv artikel för Nya Tider.

Den svenska politiskt korrekta elitens nuvarande sociala förståelseparadigm bygger på Frankfurtskolans sammanblandning av freudiansk psykoanalys och politisk marxism, vilka bägge saknar vetenskaplig grund. Det är ett paradigm som svenskt etablissemang odlar, men som sett i internationellt perspektiv är allt mer isolerat. Freudianismen har sedan länge spelat ut sin roll som förståelsemodell för den mänskliga själen, den anses till och med ha förhindrat utvecklingen av psykologin som vetenskap ett femtiotal år. Likaså med marxismen, som i dag betraktas som den mest grymma, misslyckade och hänsynslösa av alla politiska teorier.

Kravallerna den senaste veckan har skakat om det svenska tyckar-etablissemanget. Denna PK-elit behärskar de största mediekanalerna och nyhetsredaktionerna och lever i tät symbios med officiellt kulturliv och de stora företagskoncernerna. Jag tar mig friheten att i denna artikel kalla dem för trotskister efter kommunisten Leo Trotskij som eftersträvade världsherravälde för sin variant av marxistisk ideologi. På samma sätt som den svenska PK-eliten, härmed döpta till trotskister, på ett förvånansvärt omnipotent sätt menar att mångkultur skall bli världens allenarådande ideologi. Mångkulturen har stora likheter med kommunismen; till exempel kräver den ideologisk underkastelse, upplösning av nationerna och en arbetarklass som anförs av en styrande elit. Mångkulturens ideologer har plockat upp en människosyn som bygger på märkliga spekulationer om det mänskliga psyket. Första gången spekulationerna formulerades var i den så kallade Frankfurtskolan, grundad år 1930 i Tyskland. Denna ”skola” upplöstes år 1933, men kom tillbaka efter andra världskriget och lade grunden för den så kallade nya vänstern, som var en viktig ideologisk kraft bakom 1968 års studentrevolter i västvärlden.

Frankfurtskolans människosyn var materialistisk och såg människan som ett högstående djur. Alltså en människosyn långt bort från den katolska och protestantiska kristendomen som betonade människans ansvar. Ansvar för sitt eget liv, för andras liv och för skapelsen i stort. Frankfurtskolans människosyn bröt tydligt kontinuiteten med den nordeuropeiska urgermanska och kristna tvåtusenåriga synen på sanning, individens ansvar och ett liv efter döden, i Valhall eller Himlen. Frankfurtskolan förnekar ett liv efter döden.

Ansvarsfriskrivning för individen
Ett av de grundläggande postulaten inom Frankfurtskolan är att se den mänskliga individen till 100 procent som ett resultat av omgivningens påverkan på individen. Människan ses som materia utan någon gudomlig relation. Moralen blir relativistisk. Eftersom det inte finns någon gud och alla människor föds materialistiskt lika (kropparna ser likadana ut) ser man det som självklart att den mänskliga hjärnan programmeras utifrån moderns omhändertagande och de materiella sociala omständigheter som omger det uppväxande barnet och blivande vuxna människan. Denna syn på människan och hennes beteende har anammats av den sekulariserade svenska PK-eliten.

husb

Det är därför integrationsminister Erik Ullenhag, statsminister Fredrik Reinfeldt, ja det svenska etablissemanget i stort, till och med kristdemokraterna, ser upploppen som en produkt – inte av individens egoism, självhävdelse och allmänna ondska – utan av sociala och ekonomiska faktorer. Den stenkastande och eldpåsättande individens förödande handlingar bär alltså inte individen något ansvar för. Det ses som samhällets fel om individen gör något fel. Detta, inte bara ovetenskapliga utan till och med anarkistiska, paradigm bygger alltså svensk socialpolitik på. Synsättet ses som en truism, något självklart, som svenska politiker oreflekterat accepterar. Man kan kalla det en form av hjärntvätt, en ”mind-mapping” som okritiskt har anammats och tillämpats från revolutionsåret 1968 fram till aktuell tid.

Vad säger akademisk och vetenskaplig psykologi om människan?

Finns det då något alternativ till Frankfurtskolans ovetenskapliga hypoteser? Ja, förvånansvärt nog fullständigt kryllar det av psykologiska och medicinska indicier och fakta som påvisar hur fel trotskisterna i Sverige har när det gäller den psykologiska förståelsen av människan.

1. Vad anser WHO?
Låt mig börja med en mycket grundläggande sak, nämligen WHO:s klassifikationssystem för sjukdomar som kallas för ICD-10. Denna klassifikation har Förenta nationerna anvisat att alla läkare inklusive psykiatriker skall ha som diagnostiskt rättesnöre. Och vänligen notera att Socialstyrelsen har beslutat att ICD-10 skall gälla i Sverige. Låt oss reflektera över följande ord i de inledande anvisningarna: ”Sociala avvikelser eller konflikter i sig, utan personlig störning, skall icke anses som psykisk sjukdom enligt ICD-10”.

ICD-10 säger, menar jag, tydligt att det asociala beteendet vissa invånare i Husby uppvisar icke är en psykisk störning orsakad av samhälleliga påfrestningar. Vad kan det då vara? Jo, det är bara att läsa texten, det är ”antisocialt beteende eller en konflikt” som utspelar sig i Husby. Någon läsare kanske blir besviken på att jag inte tydligare betonar att de konfliktskapande invånarna i Husby har hela ansvaret. Jag kan då bara beklaga läsarens bristande entusiasm och poängtera att jag faktiskt anser att formuleringen i ICD-10 i sig är tillräckligt för att skjuta det rådande kulturmarxistiska paradigmet i sank. Vi har gott på fötterna när vi hävdar att bråkstakarna i Husby inte är sjuka och därför kan ställas till ansvar för sin del i den uppkomna konflikten.

Men detta nonchalerar trotskisterna i media, de bygger sin makt på sin tradition sedan 1968 att förneka att individen har ansvar för sina handlingar – det är alltid samhällets eller sociala omständigheter som orsakar att en människa gör något fel. Därför pratar vi om kriminalvård och inte om straff. Individen skall vårdas, därför att svenska trotskister ser den kriminelle som psykiskt sjuk. Just Sverige har drivit denna linje in absurdum, sannolikt längst i världen. Undertecknad har bott i sex olika länder och det normala är faktiskt att man ger individen ett ansvar för kriminella handlingar. Framför allt i USA och Kina betonas ”Correctional Institutions and Prisons”, alltså översatt ”Uppfostringsanstalter och fängelsestraff”. Men svenska trotskister seglar obekymrat vidare högt upp i det blå, lyckligt ovetande om hur annorlunda Sverige ter sig i internationellt perspektiv. Jämför till exempel hur Storbritanniens premiärminister David Cameron reagerade på upploppen i London år 2010 med hur vår statsminister Fredrik Reinfeldt reagerar på upploppen i Husby. Cameron betonade stenhårt att dessa huliganer är kriminella och varenda en ska straffas. Reinfeldt säger med sin milda stämma att ”det är oacceptabelt”, men lite tycks hända.

2. Vad anser vetenskapen?
Om vi ser på vad den medicinska biologiska och djuppsykologiska vetenskapen säger om den mänskliga naturen, så kan vi konstatera att djuppsykologerna ser det som en självklarhet att människan föds med åtminstone två sidor av sin karaktär. Den ena är en egoistisk, mer eller mindre aggressiv och självhävdande sida som individen behöver för att överleva i en krävande värld. Den andra sidan är den sociala sidan som gör att vi kan fungera i grupp och i samhället. Den aggressiva, egoistiska sidan existerar inte för kulturmarxisterna och trotskisterna. Den anses som icke-existerande hos såväl svenska kriminella som stenkastande husbyungdomar.

Till det djuppsykologiska konstaterandet skall läggas det faktum att medicinskt-anatomiskt sett så är det område i hjärnan, som kallas amygdala och där den mänskliga aggressiviteten är lokaliserad, lika stor och ser ungefär likadan ut hos människan som hos en tiger eller liknande rovdjur. Att detta område finns bryr inte sig dock den trotskistiska PK-eliten inte om. Då faller ju den människosyn som de bygger det svenska samhället på. Om vi dessutom lägger till den evolutionistiska aspekten på den mänskliga konstitutionen, till exempel att vi har rovdjurständer för att kunna äta kött, och bredare kindtänder för att kunna äta växtlighet, så förstår vi att människan varit en aggressiv jägare och dräpare under 99,9 procent av den tid hon existerat som självständig art. Människan är alltså historiskt en dokumenterat skicklig mördare. Vi förstår då också att människan inte föds med enbart ”goda” eller ”sociala” egenskaper. Kanske är det mördarinstinkterna som ungdomarna i Husby visar upp. Jag menar att så är uppenbart fallet. Människan föds, vill jag hävda, med en fruktansvärd aggressivitet och självhävdelse. Och det är tack vare en avancerad och finstämd civilisationsprocess som människan kunnat bygga samhällen som lyft sig över djungelnivån. För Europa har denna civilisationsprocess bestått av en katolsk och protestantisk kristen tro. Och som konservativ kristen vill jag hävda att det är därför det europeiska samhällsbygget har varit så framgångsrikt, så att människor från andra kulturer önskar flytta hit. PK-eliten, trotskister och kulturmarxister, vill förstöra detta kristna civilisationsbygge. Deras egen otämjda, okristna och ociviliserade makthunger förblindar dem.

Sammanfattningsvis menar jag att man kan på goda rationella och vetenskapliga grunder fråga sig hur något så pass vansinnigt som Frankfurtskolan och kulturmarxism kunnat få någon som helst betydelse i det svenska samhällsbygget. Sannolikt beror detta på att det är en liten minoritet av kulturmarxister, och icke deras politiska antagonister som konservativa och nationalister, som äger uppskattningsvis 80 procent av alla mediebolag och bokförlag i Sverige. De har därför kunnat lägga agendan för samhällsdebatten. Att det är dags att ändra på det borde var och en förstå.

Att tolka det som sker i Husby med kulturmarxistiska förståelsemodeller, istället för med högkvalitativ medicinsk och djuppsykologisk kunskap, torde vara som att köra runt i Nord-Norge med en karta över Sahara. Ändå är det just det som sker i Sverige. Det är mycket mycket illavarslande.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Ryssland bygger och testar sin första fotolitografimaskin

Ryssland bygger och testar sin första fotolitografimaskin

🟠 UTRIKES Är Ryssland på väg att ge sig in i kapplöpningen inom halvledartillverkning? De amerikanska sanktionerna är kännbara eftersom avancerade halvledare behövs i allt från konsumentprodukter till avancerade vapensystem. I maj tillkännagav landet att man utvecklat sin första fotolitograf, en maskin som används vid tillverkning av integrerade kretsar och halvledarenheter. Maskinen, som för närvarande kan tillverka chip med storlekar upp till 350 nanometer (nm), testas nu, meddelade vice industri- och handelsminister Vasilij Sjpak.

Läs även:

Du förtjänar sanningen

Du förtjänar sanningen

🟠 LEDARE Massmedier granskar inte längre makten. De är numera en integrerad del av etablissemanget och deras roll är inte längre nyhetsförmedling av sanningen utan att skapa och styra det politiska narrativet. Oavsett deras påstådda politiska olikheter har de enats och ställt sig på samma sida i de viktigaste av frågor.

Moldavien balanserar mellan krig och omöjlig neutralitet

Moldavien balanserar mellan krig och omöjlig neutralitet

🟠 OPINION: IURIE ROSCA Moldavien är trängt mellan öst och väst, Ryssland och Nato. När fronten i Ukraina flyttar sig västerut och ser ut att krackelera på allt fler ställen ser debattören Iurie Rosca ett hot mot att stridigheterna spiller över på hans eget land, Moldavien, där en del redan kontrolleras av ryska ”fredsbevarande” trupper. Men samtidigt är Putin överraskande undfallande i vissa frågor och har till och med lovat att inte angripa led¬ningen i Kiev. Varför? undrar Rosca, och menar att det finns starka kraf¬ter som tjänar på att kriget drar ut på tiden och till och med utvidgas.

Trollfabriker och medias trollsång

Trollfabriker och medias trollsång

🟠 CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET Det är bråda tider just nu. I massmediernas redaktioner springer journalister runt som yra höns och kacklar gemensamt: ”Trollfabrik, trollfabrik, trollfabrik.” Artikel efter artikel pumpas ut om det vagt definierade men påstått allt mer överhängande hotet mot samhället som Sverigedemokraterna menas utgöra. Men få verkar se var den verkliga trollsången kommer ifrån.

Nyhetsdygnet

Senaste numret

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

Bob Dylans syn på världen, sedd genom låttexter

🟠 BOKRECENSION Stjärnorna är också fans. Även de tittar upp mot sin stjärna och drömmer. Så här på ålderns höst (han fyller 83 i år) har Bob Dylan skrivit sin tackbok till några av de som inspirerade honom till att bli vår tids störste låtskrivare. Bob Dylans betydelse för modern kultur går knappast att överskatta, han har beskrivits som ”den som gav popmusiken en hjärna”. Förutom otaliga skivor har han även givit ut en del böcker. Denna den senaste är, precis som självbiografin Chronicles, Volume one (2004) skriven i en fri och associativ stil genom vilken Dylan ofta ger fritt spelrum åt sin fantasi.

Varför är det tabu att tala om Swexit?

🟠 BOKRECENSION Varför var vänstern på 1990-talet skeptisk till EU:s föregångare EG medan de borgerliga var entusiastiska, och varför är det främst högermänniskor som idag ifrågasätter EU? Carl Albinsson, själv tidigare moderat och öppen anhängare av EU, granskar i sin bok Varning för Swexit! Högerväljarnas kluvna syn på EU opinionens svängningar och ger de borgerliga råd för hur de ska undvika den Swexitdebatt som deras väljare vill ha.

Thierry Baudet: Därför behövs en fundamental opposition

🟠 Enligt Forum voor Democraties partiledare Thierry Baudet har partiet intagit en roll som ”fundamental opposition”. Detta genom att inte godkänna själva premisserna i de frågor som de andra partierna debatterar med varandra. Han tar upp invandringen, covid, klimatet, jordbruket, Ukraina och EU som konkreta exempel. ”I alla dessa frågor har vi en mycket mer fundamental inställning. Det är därför vårt parti är i en marginaliserad position, därför att det är den röda linjen som du inte får passera”, säger han till Nya Tider. Nu vill han ge fler rörelser den ”intellektuella ammunition” som krävs för att kunna argumentera för en radikalt annorlunda linje.

“Bönderna är rädda för Arla”

🟠 Nu går en av Sveriges största mjölkgårdar i konkurs. En av Sveriges största mjölkgårdar läggs ned efter en konflikt med Arla, och den drabbade bonden är inte ensam. Nya Tider har talat med drabbade (infälld bild) och med Claes Jonsson, ordförande för Sveriges Mjölkbönder (stor bilden). Alla vittnar om en ”tystnadskultur” där Arla har vänt sig emot sina egna för att uppfylla politiskt korrekta krav och där Arlas medlemmar inte vågar uttala sig, vare sig internt eller offentligt.

Svenskdroppar – dunderkuren från örtriket

🟠 HISTORIA Svenskdroppar, som även är känd som Schwedenbitter, är en örtkur som utvecklades av de två svenska läkarna Klaus Samst och – sannolikt – Kristian Henrik Hjärne på 1700-talet. Den här tinkturen populariserades på 1900-talet av Maria Treben. Svenskdroppar innehåller flera olika örter och sägs hjälpa mot olika sjukdomar och krämpor.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.