Skip to Content

Debattör Dr Thomas Jackson

Debatt: Husbyupploppen är ren ondska

Att som mainstream-media och mainstream-politiker påstå att upploppen i Husby, Jakobsberg, Tensta och många andra platser i Sverige, med den omfattande förstörelselusta och det hatiska uppträdande som uppvisats, beror på socioekonomiska faktorer är att bygga på ett förlegat kulturmarxistiskt paradigm. Det hävdar psykiatern Thomas Jackson i en exklusiv artikel för Nya Tider.

Publicerad: 12 juni, 2013, 14:53

 • Svenska

Läs även

Den svenska politiskt korrekta elitens nuvarande sociala förståelseparadigm bygger på Frankfurtskolans sammanblandning av freudiansk psykoanalys och politisk marxism, vilka bägge saknar vetenskaplig grund. Det är ett paradigm som svenskt etablissemang odlar, men som sett i internationellt perspektiv är allt mer isolerat. Freudianismen har sedan länge spelat ut sin roll som förståelsemodell för den mänskliga själen, den anses till och med ha förhindrat utvecklingen av psykologin som vetenskap ett femtiotal år. Likaså med marxismen, som i dag betraktas som den mest grymma, misslyckade och hänsynslösa av alla politiska teorier.

Kravallerna den senaste veckan har skakat om det svenska tyckar-etablissemanget. Denna PK-elit behärskar de största mediekanalerna och nyhetsredaktionerna och lever i tät symbios med officiellt kulturliv och de stora företagskoncernerna. Jag tar mig friheten att i denna artikel kalla dem för trotskister efter kommunisten Leo Trotskij som eftersträvade världsherravälde för sin variant av marxistisk ideologi. På samma sätt som den svenska PK-eliten, härmed döpta till trotskister, på ett förvånansvärt omnipotent sätt menar att mångkultur skall bli världens allenarådande ideologi. Mångkulturen har stora likheter med kommunismen; till exempel kräver den ideologisk underkastelse, upplösning av nationerna och en arbetarklass som anförs av en styrande elit. Mångkulturens ideologer har plockat upp en människosyn som bygger på märkliga spekulationer om det mänskliga psyket. Första gången spekulationerna formulerades var i den så kallade Frankfurtskolan, grundad år 1930 i Tyskland. Denna ”skola” upplöstes år 1933, men kom tillbaka efter andra världskriget och lade grunden för den så kallade nya vänstern, som var en viktig ideologisk kraft bakom 1968 års studentrevolter i västvärlden.

Frankfurtskolans människosyn var materialistisk och såg människan som ett högstående djur. Alltså en människosyn långt bort från den katolska och protestantiska kristendomen som betonade människans ansvar. Ansvar för sitt eget liv, för andras liv och för skapelsen i stort. Frankfurtskolans människosyn bröt tydligt kontinuiteten med den nordeuropeiska urgermanska och kristna tvåtusenåriga synen på sanning, individens ansvar och ett liv efter döden, i Valhall eller Himlen. Frankfurtskolan förnekar ett liv efter döden.

Ansvarsfriskrivning för individen
Ett av de grundläggande postulaten inom Frankfurtskolan är att se den mänskliga individen till 100 procent som ett resultat av omgivningens påverkan på individen. Människan ses som materia utan någon gudomlig relation. Moralen blir relativistisk. Eftersom det inte finns någon gud och alla människor föds materialistiskt lika (kropparna ser likadana ut) ser man det som självklart att den mänskliga hjärnan programmeras utifrån moderns omhändertagande och de materiella sociala omständigheter som omger det uppväxande barnet och blivande vuxna människan. Denna syn på människan och hennes beteende har anammats av den sekulariserade svenska PK-eliten.

husb

Det är därför integrationsminister Erik Ullenhag, statsminister Fredrik Reinfeldt, ja det svenska etablissemanget i stort, till och med kristdemokraterna, ser upploppen som en produkt – inte av individens egoism, självhävdelse och allmänna ondska – utan av sociala och ekonomiska faktorer. Den stenkastande och eldpåsättande individens förödande handlingar bär alltså inte individen något ansvar för. Det ses som samhällets fel om individen gör något fel. Detta, inte bara ovetenskapliga utan till och med anarkistiska, paradigm bygger alltså svensk socialpolitik på. Synsättet ses som en truism, något självklart, som svenska politiker oreflekterat accepterar. Man kan kalla det en form av hjärntvätt, en ”mind-mapping” som okritiskt har anammats och tillämpats från revolutionsåret 1968 fram till aktuell tid.

Vad säger akademisk och vetenskaplig psykologi om människan?

Finns det då något alternativ till Frankfurtskolans ovetenskapliga hypoteser? Ja, förvånansvärt nog fullständigt kryllar det av psykologiska och medicinska indicier och fakta som påvisar hur fel trotskisterna i Sverige har när det gäller den psykologiska förståelsen av människan.

1. Vad anser WHO?
Låt mig börja med en mycket grundläggande sak, nämligen WHO:s klassifikationssystem för sjukdomar som kallas för ICD-10. Denna klassifikation har Förenta nationerna anvisat att alla läkare inklusive psykiatriker skall ha som diagnostiskt rättesnöre. Och vänligen notera att Socialstyrelsen har beslutat att ICD-10 skall gälla i Sverige. Låt oss reflektera över följande ord i de inledande anvisningarna: ”Sociala avvikelser eller konflikter i sig, utan personlig störning, skall icke anses som psykisk sjukdom enligt ICD-10”.

ICD-10 säger, menar jag, tydligt att det asociala beteendet vissa invånare i Husby uppvisar icke är en psykisk störning orsakad av samhälleliga påfrestningar. Vad kan det då vara? Jo, det är bara att läsa texten, det är ”antisocialt beteende eller en konflikt” som utspelar sig i Husby. Någon läsare kanske blir besviken på att jag inte tydligare betonar att de konfliktskapande invånarna i Husby har hela ansvaret. Jag kan då bara beklaga läsarens bristande entusiasm och poängtera att jag faktiskt anser att formuleringen i ICD-10 i sig är tillräckligt för att skjuta det rådande kulturmarxistiska paradigmet i sank. Vi har gott på fötterna när vi hävdar att bråkstakarna i Husby inte är sjuka och därför kan ställas till ansvar för sin del i den uppkomna konflikten.

Men detta nonchalerar trotskisterna i media, de bygger sin makt på sin tradition sedan 1968 att förneka att individen har ansvar för sina handlingar – det är alltid samhällets eller sociala omständigheter som orsakar att en människa gör något fel. Därför pratar vi om kriminalvård och inte om straff. Individen skall vårdas, därför att svenska trotskister ser den kriminelle som psykiskt sjuk. Just Sverige har drivit denna linje in absurdum, sannolikt längst i världen. Undertecknad har bott i sex olika länder och det normala är faktiskt att man ger individen ett ansvar för kriminella handlingar. Framför allt i USA och Kina betonas ”Correctional Institutions and Prisons”, alltså översatt ”Uppfostringsanstalter och fängelsestraff”. Men svenska trotskister seglar obekymrat vidare högt upp i det blå, lyckligt ovetande om hur annorlunda Sverige ter sig i internationellt perspektiv. Jämför till exempel hur Storbritanniens premiärminister David Cameron reagerade på upploppen i London år 2010 med hur vår statsminister Fredrik Reinfeldt reagerar på upploppen i Husby. Cameron betonade stenhårt att dessa huliganer är kriminella och varenda en ska straffas. Reinfeldt säger med sin milda stämma att ”det är oacceptabelt”, men lite tycks hända.

2. Vad anser vetenskapen?
Om vi ser på vad den medicinska biologiska och djuppsykologiska vetenskapen säger om den mänskliga naturen, så kan vi konstatera att djuppsykologerna ser det som en självklarhet att människan föds med åtminstone två sidor av sin karaktär. Den ena är en egoistisk, mer eller mindre aggressiv och självhävdande sida som individen behöver för att överleva i en krävande värld. Den andra sidan är den sociala sidan som gör att vi kan fungera i grupp och i samhället. Den aggressiva, egoistiska sidan existerar inte för kulturmarxisterna och trotskisterna. Den anses som icke-existerande hos såväl svenska kriminella som stenkastande husbyungdomar.

Till det djuppsykologiska konstaterandet skall läggas det faktum att medicinskt-anatomiskt sett så är det område i hjärnan, som kallas amygdala och där den mänskliga aggressiviteten är lokaliserad, lika stor och ser ungefär likadan ut hos människan som hos en tiger eller liknande rovdjur. Att detta område finns bryr inte sig dock den trotskistiska PK-eliten inte om. Då faller ju den människosyn som de bygger det svenska samhället på. Om vi dessutom lägger till den evolutionistiska aspekten på den mänskliga konstitutionen, till exempel att vi har rovdjurständer för att kunna äta kött, och bredare kindtänder för att kunna äta växtlighet, så förstår vi att människan varit en aggressiv jägare och dräpare under 99,9 procent av den tid hon existerat som självständig art. Människan är alltså historiskt en dokumenterat skicklig mördare. Vi förstår då också att människan inte föds med enbart ”goda” eller ”sociala” egenskaper. Kanske är det mördarinstinkterna som ungdomarna i Husby visar upp. Jag menar att så är uppenbart fallet. Människan föds, vill jag hävda, med en fruktansvärd aggressivitet och självhävdelse. Och det är tack vare en avancerad och finstämd civilisationsprocess som människan kunnat bygga samhällen som lyft sig över djungelnivån. För Europa har denna civilisationsprocess bestått av en katolsk och protestantisk kristen tro. Och som konservativ kristen vill jag hävda att det är därför det europeiska samhällsbygget har varit så framgångsrikt, så att människor från andra kulturer önskar flytta hit. PK-eliten, trotskister och kulturmarxister, vill förstöra detta kristna civilisationsbygge. Deras egen otämjda, okristna och ociviliserade makthunger förblindar dem.

Sammanfattningsvis menar jag att man kan på goda rationella och vetenskapliga grunder fråga sig hur något så pass vansinnigt som Frankfurtskolan och kulturmarxism kunnat få någon som helst betydelse i det svenska samhällsbygget. Sannolikt beror detta på att det är en liten minoritet av kulturmarxister, och icke deras politiska antagonister som konservativa och nationalister, som äger uppskattningsvis 80 procent av alla mediebolag och bokförlag i Sverige. De har därför kunnat lägga agendan för samhällsdebatten. Att det är dags att ändra på det borde var och en förstå.

Att tolka det som sker i Husby med kulturmarxistiska förståelsemodeller, istället för med högkvalitativ medicinsk och djuppsykologisk kunskap, torde vara som att köra runt i Nord-Norge med en karta över Sahara. Ändå är det just det som sker i Sverige. Det är mycket mycket illavarslande.

Thomas Jackson

[email protected]

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

 • Intressant läsning. Men jag opponerar mig mot att du höjer upp kristendomen till att vara den enda civilisationsprocessen i Europa, Thomas. Det som vi kallar civilisation, med våra europeiska ögon, anser jag har betydligt mycket äldre rötter.

  Som bara några exempel ur den stora hinken så kan ”de gamla grekerna” nämnas – filosofiska banbrytare som var verksamma långt innan Jesus föddes. Modern forskning antyder även att ”det gamla Egypten” kan ha varit en kultur skapad av europeer (schweiziskt företag har kartlagt gener och funnit ”släktingar” i Storbritannien – http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2022313/Up-70-British-men-related-Egyptian-Pharaoh-Tutankhamun.html). Vendel- och Vikingatid här uppe i Norden var, med de klimatförhållanden som råder här, en form av civilisation och den var relativt oberoende från kristendom.

  • DrThomasJackson

   Hej Farliga Tankar, jo säkert har du rätt i mycket. Intressanta historiska frågeställningar i alla fall. Det är säkert så att grekerna, forngermanerna m.fl. hade en civilisation som kan jämställas med den kristna. Oerhört mycket grymheter har skett i kyrkans namn, visst är det i ärlighetens namn så men förhållandet gott till ont, vågar vi kalla det civilisationskvoten? bedömer i alla fall jag är högre hos en nyanserad kristendom än konkurrenterna. Men jag är öppen -jag kan givetvis ha fel och vara ute på djupt vatten.

 • Trilaterala Tombolan

  Mycket bra analys av situationen och vad som påverkar den. ”Spot on” helt enkelt och med vetenskapen som understödjande fundament. Tänk att det finns riktiga förklaringar på allt. Jag sparar denna artikel, den är perfekt att återkomma till.

 • George De Culpa

  Om det är så skall ingen kunna lagföras för sina handlingar och vi är alla omyndigförklarade.

 • tor gustafsson

  Bra skrivet !

IT-jättarnas globala åsiktsdiktatur måste stoppas

Med hänsyn till den tunga roll som sociala medier och sökmotorer har för nyhets- och informationsförmedling, kultur, åsiktsbildning och attityder, och även för valutgångar, måste yttrandefriheten och den fria informationsdelningen skyddas. Vad som istället har skett nu är att vänstern har gjort många till andra klassens medborgare och håller på att stjäla demokratin, skriver Dan Ahlmark, ekon lic och jur kand.

Att straffa förrädare: Räcker skadestånd?

DEBATTI en artikel i Nya Tider vecka 34 argumenterar Carl Lundström mot min artikel i frågan om hur man straffar politiker, vilka uppenbart bortsett från risken för ytterst allvarliga faror för svenska folket, när de beslöt om massinvandringen till Sverige (1).

Torbjörn Sassersson svarar revolvermännens uppgörelse i ”NewsVoice City”

Den pensionerade ”NSA-konsulten” Jan Norberg och Öystein Rönne har skrivit en mycket bra och tänkvärd artikel i Nya Tider om hur regeringen, grindvaktande nätaktivister med statligt stöd och diverse myndigheter utövar förtryck mot svenska nätmedier. Debattörerna nämner samhällsanalytikern Mats Sederholm och undertecknad, som är redaktör för NewsVoice. Min replik fokuserar på en uppgörelse mellan revolvermännen Norberg, Rönne och Sederholm i ”NewsVoice City”.

Det svenska politiska kommissariatet går till aktion mot alternativmedia

Jan Norberg och Öystein Rönne är två tidigare skribenter på nyhetssidan Newsvoice och flitiga samhällsdebattörer. De menar att det finns ett mönster när Youtube och Google censurerar samhällskritiska röster samtidigt som olika aktörer försöker få bloggar och nyhetssidor att börja med självcensur. Nu har de lämnat Newsvoice och anklagar sajten för att kröka rygg och stoppa den tidigare fria debatten.

Ett demokratiernas Förenta nationerna

OPINION Demokratiska stater bör lämna dagens FN och skapa en ny internationell samarbetsorganisation. Det menar Dan Ahlmark som i veckans artikel presenterar olika sätt att hantera den globalistiska organisationens hot mot nationalstaterna i väst.

Angående lagen om hets mot folkgrupp, respektive lagen om yttrandefrihet

Våra domstolar arbetar oavbrutet med ärenden som berör lagen om ”hets mot folkgrupp.” Höga böter och långa fängelsestraff väntar de personer som vågar yttra sig kritiskt mot den grupp av invandrare eller muslimer som har begått brott i Sverige. Polisen prioriterar utredningar av dessa så kallade brott, offrar månadsvis med utredningsarbete på varje enskilda fall, gör husrannsakan, beslagtar datorer och telefoner hos misstänkta personer, gör allt för att skaffa fram bevis för våra domstolar, medan övriga brott till exempel våldtäkter, stöld och bilbränder inte utreds alls på grund av bristande resurser. Antalet outredda brott bara i Stockholm har under förra året ökat med 5,5 procent enligt uppgift från Svenska Dagbladet.

Per Björklund. Foto: Nya Tider

Är du på rätt sida i historien?

Mötes- och yttrandefrihet är grunden i demokratin och måste om så krävs upprätthållas med statens våldsmonopol. I Sverige fungerar det precis tvärtom många gånger, personer vars verksamhet finansieras av staten tillåts att med våld, hot och mer subtila medel inskränka dessa friheter för människor som anses ha fel så kallad värdegrund. Att det inte gick att genomföra en alternativ bokmässa är ett av symptomen på detta.

Vad vill egentligen svenska folket?

LEDAREMajoriteten av väljarna anser att invandringen är för stor. Ändå röstar man på partier som vill öka den. Svaret finns troligen att finna i att systemmedias skrämseltaktik haft effekt, trots att allt fler i dag genomskådar den. Att bygga alternativa medier ter sig nu ännu viktigare.

Gå till arkivet

Send this to a friend