Skip to Content

Debattör Dr Thomas Jackson

Debatt: Husbyupploppen är ren ondska

Att som mainstream-media och mainstream-politiker påstå att upploppen i Husby, Jakobsberg, Tensta och många andra platser i Sverige, med den omfattande förstörelselusta och det hatiska uppträdande som uppvisats, beror på socioekonomiska faktorer är att bygga på ett förlegat kulturmarxistiskt paradigm. Det hävdar psykiatern Thomas Jackson i en exklusiv artikel för Nya Tider.

Publicerad: 12 juni, 2013, 14:53

  • Svenska

Läs även

Den svenska politiskt korrekta elitens nuvarande sociala förståelseparadigm bygger på Frankfurtskolans sammanblandning av freudiansk psykoanalys och politisk marxism, vilka bägge saknar vetenskaplig grund. Det är ett paradigm som svenskt etablissemang odlar, men som sett i internationellt perspektiv är allt mer isolerat. Freudianismen har sedan länge spelat ut sin roll som förståelsemodell för den mänskliga själen, den anses till och med ha förhindrat utvecklingen av psykologin som vetenskap ett femtiotal år. Likaså med marxismen, som i dag betraktas som den mest grymma, misslyckade och hänsynslösa av alla politiska teorier.

Kravallerna den senaste veckan har skakat om det svenska tyckar-etablissemanget. Denna PK-elit behärskar de största mediekanalerna och nyhetsredaktionerna och lever i tät symbios med officiellt kulturliv och de stora företagskoncernerna. Jag tar mig friheten att i denna artikel kalla dem för trotskister efter kommunisten Leo Trotskij som eftersträvade världsherravälde för sin variant av marxistisk ideologi. På samma sätt som den svenska PK-eliten, härmed döpta till trotskister, på ett förvånansvärt omnipotent sätt menar att mångkultur skall bli världens allenarådande ideologi. Mångkulturen har stora likheter med kommunismen; till exempel kräver den ideologisk underkastelse, upplösning av nationerna och en arbetarklass som anförs av en styrande elit. Mångkulturens ideologer har plockat upp en människosyn som bygger på märkliga spekulationer om det mänskliga psyket. Första gången spekulationerna formulerades var i den så kallade Frankfurtskolan, grundad år 1930 i Tyskland. Denna ”skola” upplöstes år 1933, men kom tillbaka efter andra världskriget och lade grunden för den så kallade nya vänstern, som var en viktig ideologisk kraft bakom 1968 års studentrevolter i västvärlden.

Frankfurtskolans människosyn var materialistisk och såg människan som ett högstående djur. Alltså en människosyn långt bort från den katolska och protestantiska kristendomen som betonade människans ansvar. Ansvar för sitt eget liv, för andras liv och för skapelsen i stort. Frankfurtskolans människosyn bröt tydligt kontinuiteten med den nordeuropeiska urgermanska och kristna tvåtusenåriga synen på sanning, individens ansvar och ett liv efter döden, i Valhall eller Himlen. Frankfurtskolan förnekar ett liv efter döden.

Ansvarsfriskrivning för individen
Ett av de grundläggande postulaten inom Frankfurtskolan är att se den mänskliga individen till 100 procent som ett resultat av omgivningens påverkan på individen. Människan ses som materia utan någon gudomlig relation. Moralen blir relativistisk. Eftersom det inte finns någon gud och alla människor föds materialistiskt lika (kropparna ser likadana ut) ser man det som självklart att den mänskliga hjärnan programmeras utifrån moderns omhändertagande och de materiella sociala omständigheter som omger det uppväxande barnet och blivande vuxna människan. Denna syn på människan och hennes beteende har anammats av den sekulariserade svenska PK-eliten.

husb

Det är därför integrationsminister Erik Ullenhag, statsminister Fredrik Reinfeldt, ja det svenska etablissemanget i stort, till och med kristdemokraterna, ser upploppen som en produkt – inte av individens egoism, självhävdelse och allmänna ondska – utan av sociala och ekonomiska faktorer. Den stenkastande och eldpåsättande individens förödande handlingar bär alltså inte individen något ansvar för. Det ses som samhällets fel om individen gör något fel. Detta, inte bara ovetenskapliga utan till och med anarkistiska, paradigm bygger alltså svensk socialpolitik på. Synsättet ses som en truism, något självklart, som svenska politiker oreflekterat accepterar. Man kan kalla det en form av hjärntvätt, en ”mind-mapping” som okritiskt har anammats och tillämpats från revolutionsåret 1968 fram till aktuell tid.

Vad säger akademisk och vetenskaplig psykologi om människan?

Finns det då något alternativ till Frankfurtskolans ovetenskapliga hypoteser? Ja, förvånansvärt nog fullständigt kryllar det av psykologiska och medicinska indicier och fakta som påvisar hur fel trotskisterna i Sverige har när det gäller den psykologiska förståelsen av människan.

1. Vad anser WHO?
Låt mig börja med en mycket grundläggande sak, nämligen WHO:s klassifikationssystem för sjukdomar som kallas för ICD-10. Denna klassifikation har Förenta nationerna anvisat att alla läkare inklusive psykiatriker skall ha som diagnostiskt rättesnöre. Och vänligen notera att Socialstyrelsen har beslutat att ICD-10 skall gälla i Sverige. Låt oss reflektera över följande ord i de inledande anvisningarna: ”Sociala avvikelser eller konflikter i sig, utan personlig störning, skall icke anses som psykisk sjukdom enligt ICD-10”.

ICD-10 säger, menar jag, tydligt att det asociala beteendet vissa invånare i Husby uppvisar icke är en psykisk störning orsakad av samhälleliga påfrestningar. Vad kan det då vara? Jo, det är bara att läsa texten, det är ”antisocialt beteende eller en konflikt” som utspelar sig i Husby. Någon läsare kanske blir besviken på att jag inte tydligare betonar att de konfliktskapande invånarna i Husby har hela ansvaret. Jag kan då bara beklaga läsarens bristande entusiasm och poängtera att jag faktiskt anser att formuleringen i ICD-10 i sig är tillräckligt för att skjuta det rådande kulturmarxistiska paradigmet i sank. Vi har gott på fötterna när vi hävdar att bråkstakarna i Husby inte är sjuka och därför kan ställas till ansvar för sin del i den uppkomna konflikten.

Men detta nonchalerar trotskisterna i media, de bygger sin makt på sin tradition sedan 1968 att förneka att individen har ansvar för sina handlingar – det är alltid samhällets eller sociala omständigheter som orsakar att en människa gör något fel. Därför pratar vi om kriminalvård och inte om straff. Individen skall vårdas, därför att svenska trotskister ser den kriminelle som psykiskt sjuk. Just Sverige har drivit denna linje in absurdum, sannolikt längst i världen. Undertecknad har bott i sex olika länder och det normala är faktiskt att man ger individen ett ansvar för kriminella handlingar. Framför allt i USA och Kina betonas ”Correctional Institutions and Prisons”, alltså översatt ”Uppfostringsanstalter och fängelsestraff”. Men svenska trotskister seglar obekymrat vidare högt upp i det blå, lyckligt ovetande om hur annorlunda Sverige ter sig i internationellt perspektiv. Jämför till exempel hur Storbritanniens premiärminister David Cameron reagerade på upploppen i London år 2010 med hur vår statsminister Fredrik Reinfeldt reagerar på upploppen i Husby. Cameron betonade stenhårt att dessa huliganer är kriminella och varenda en ska straffas. Reinfeldt säger med sin milda stämma att ”det är oacceptabelt”, men lite tycks hända.

2. Vad anser vetenskapen?
Om vi ser på vad den medicinska biologiska och djuppsykologiska vetenskapen säger om den mänskliga naturen, så kan vi konstatera att djuppsykologerna ser det som en självklarhet att människan föds med åtminstone två sidor av sin karaktär. Den ena är en egoistisk, mer eller mindre aggressiv och självhävdande sida som individen behöver för att överleva i en krävande värld. Den andra sidan är den sociala sidan som gör att vi kan fungera i grupp och i samhället. Den aggressiva, egoistiska sidan existerar inte för kulturmarxisterna och trotskisterna. Den anses som icke-existerande hos såväl svenska kriminella som stenkastande husbyungdomar.

Till det djuppsykologiska konstaterandet skall läggas det faktum att medicinskt-anatomiskt sett så är det område i hjärnan, som kallas amygdala och där den mänskliga aggressiviteten är lokaliserad, lika stor och ser ungefär likadan ut hos människan som hos en tiger eller liknande rovdjur. Att detta område finns bryr inte sig dock den trotskistiska PK-eliten inte om. Då faller ju den människosyn som de bygger det svenska samhället på. Om vi dessutom lägger till den evolutionistiska aspekten på den mänskliga konstitutionen, till exempel att vi har rovdjurständer för att kunna äta kött, och bredare kindtänder för att kunna äta växtlighet, så förstår vi att människan varit en aggressiv jägare och dräpare under 99,9 procent av den tid hon existerat som självständig art. Människan är alltså historiskt en dokumenterat skicklig mördare. Vi förstår då också att människan inte föds med enbart ”goda” eller ”sociala” egenskaper. Kanske är det mördarinstinkterna som ungdomarna i Husby visar upp. Jag menar att så är uppenbart fallet. Människan föds, vill jag hävda, med en fruktansvärd aggressivitet och självhävdelse. Och det är tack vare en avancerad och finstämd civilisationsprocess som människan kunnat bygga samhällen som lyft sig över djungelnivån. För Europa har denna civilisationsprocess bestått av en katolsk och protestantisk kristen tro. Och som konservativ kristen vill jag hävda att det är därför det europeiska samhällsbygget har varit så framgångsrikt, så att människor från andra kulturer önskar flytta hit. PK-eliten, trotskister och kulturmarxister, vill förstöra detta kristna civilisationsbygge. Deras egen otämjda, okristna och ociviliserade makthunger förblindar dem.

Sammanfattningsvis menar jag att man kan på goda rationella och vetenskapliga grunder fråga sig hur något så pass vansinnigt som Frankfurtskolan och kulturmarxism kunnat få någon som helst betydelse i det svenska samhällsbygget. Sannolikt beror detta på att det är en liten minoritet av kulturmarxister, och icke deras politiska antagonister som konservativa och nationalister, som äger uppskattningsvis 80 procent av alla mediebolag och bokförlag i Sverige. De har därför kunnat lägga agendan för samhällsdebatten. Att det är dags att ändra på det borde var och en förstå.

Att tolka det som sker i Husby med kulturmarxistiska förståelsemodeller, istället för med högkvalitativ medicinsk och djuppsykologisk kunskap, torde vara som att köra runt i Nord-Norge med en karta över Sahara. Ändå är det just det som sker i Sverige. Det är mycket mycket illavarslande.

Thomas Jackson

[email protected]

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

Överdrivna klimatlarm hämmar samhället

DEBATT

Volodymyr Zelenskyj

Ukrainas nya mysterier

Den begåvade skådespelaren Volodymyr Zelenskyj har nu varit Ukrainas president i mer än två år. Ingen skulle gissa att komikern, som tidigare spelade Ukrainas president i komediserier, kommer att bli Ukrainas president i verkligheten. Showen runt honom har dock snabbt förändrats, från komedi till tragedi, mot skräckfilm och mysterium.

Grönvänstern breder ut sig

Vem är dummare, Lööf eller Löfven?

Kyösti Tarvainen, filosofie doktor och docent emeritus i systemanalys vid Aalto universitet i Finland. Foto: Nya Tider

Docent Kyösti Tarvainen: Demografiska utvecklingen i Sverige samt Danmark och hur man kan begränsa invandringen

DEBATTKyösti Tarvainen, filosofie doktor och docent emeritus i systemanalys vid Aalto universitet i Finland, presenterar här en jämförelse mellan de extrema demografiska fallen Danmark respektive Sverige. Kan länderna räddas undan en demografisk katastrof? Skulle Sverigedemokraternas politik räcka för att vända utvecklingen? Vad händer om svenskarna blir en minoritet i sitt eget land?

IT-jättarnas globala åsiktsdiktatur måste stoppas

Med hänsyn till den tunga roll som sociala medier och sökmotorer har för nyhets- och informationsförmedling, kultur, åsiktsbildning och attityder, och även för valutgångar, måste yttrandefriheten och den fria informationsdelningen skyddas. Vad som istället har skett nu är att vänstern har gjort många till andra klassens medborgare och håller på att stjäla demokratin, skriver Dan Ahlmark, ekon lic och jur kand.

Att straffa förrädare: Räcker skadestånd?

DEBATTI en artikel i Nya Tider vecka 34 argumenterar Carl Lundström mot min artikel i frågan om hur man straffar politiker, vilka uppenbart bortsett från risken för ytterst allvarliga faror för svenska folket, när de beslöt om massinvandringen till Sverige (1).

Torbjörn Sassersson svarar revolvermännens uppgörelse i ”NewsVoice City”

Den pensionerade ”NSA-konsulten” Jan Norberg och Öystein Rönne har skrivit en mycket bra och tänkvärd artikel i Nya Tider om hur regeringen, grindvaktande nätaktivister med statligt stöd och diverse myndigheter utövar förtryck mot svenska nätmedier. Debattörerna nämner samhällsanalytikern Mats Sederholm och undertecknad, som är redaktör för NewsVoice. Min replik fokuserar på en uppgörelse mellan revolvermännen Norberg, Rönne och Sederholm i ”NewsVoice City”.

Gå till arkivet

Send this to a friend