<strong>Högsta domstolen nekade</strong> Rysslands begäran om utvisning för polismördaren med hänvisning till att det i Sverige inte är brottsligt att tillhöra en militant kriminell grupp. Polismorden berörde de inte. Migrationsverket gav honom permanent uppehållstillstånd i Sverige och visste inget om att han blivit dömd för mord förrän Nya Tider ringde upp verket och berättade om det. Under vårt arbete hittade vi flera exempel på att domstolar i Dagestan friat misstänkta, som sedan genomfört olika terroristbrott. Foto: Yuga.ru

Dömd dubbelmördare och terrorist fick stanna i Sverige

Migrationsverket gav den i dag 40-årige mannen uppehållstillstånd utan att känna till hans bakgrund som medlem i en islamistisk terroristorganisation i Dagestan. När ryska myndigheter spårade honom till Sverige och begärde honom utlämnad för bland annat ett dubbelmord på två poliser, vägrade Högsta Domstolen med hänvisning till att han riskerar att förföljas för sin ”politiska eller religiösa uppfattning”. Nya Tider har granskat fallet.

papperDen 6 maj år 2004. Klockan är 23:20 på natten i staden Izberbasj i den ryska delrepubliken Dagestan. En patrullbil med tre poliser ställer sig i en upplyst gatukorsning. Plötsligt kör en bil av märket Lada upp bredvid polisbilen och två män öppnar eld med automatkarbiner. Poliserna får ingen chans att besvara elden. Patrullchefen Magomedsjapi Sultanov och polismannen Timur Magomedov dödas omedelbart av kulregnet, medan föraren Kurban Alijev såras svårt.

Misstankarna riktas mot de islamistiska separatistorganisationer som är verksamma i Dagestan och som har ett starkt fäste i Izberbasj. Två män i 30-årsåldern blir snart misstänkta i utredningen, vi kan kalla dem Magomed Sjamilev och Rashid Ramazov. Åklagaren hävdar att de båda männen varit medlemmar i en terroristorganisation och gjort sig skyldiga till bland annat grova vapenbrott och polismordet 2004.

De misstänkta flyr dock utomlands och efter en tid hamnar Magomed Sjamilev i Sverige som kvotflykting på rekommendation av FN:s flyktingorgan UNHCR.

Efter att man sent omsider spårat Sjamilev till Sverige skrev den ryske riksåklagaren ett välformulerat brev till justitieminister Beatrice Ask och bad om att Sjamilev skulle utlämnas. I brevet garanterar man att Sjamilev kommer att behandlas i enlighet med internationell rätt, inte utsättas för tortyr eller annan grym eller inhuman behandling, samt att han har rätt att ansöka om förnyad prövning. Riksåklagaren förklarade sig villig att bistå svenska myndigheter samt att lämna ut alla handlingar i målet på begäran.

Rysslands begäran togs upp av Högsta Domstolen den 29 september 2014. Man gick på den svenska riksåklagarens linje och nekade utlämning. I domen upprepar HD två gånger att Sjamilev är dömd för bland annat medlemskap i en kriminell organisation, att detta inte är straffbart i Sverige och att det därför ”föreligger utlämningshinder i denna del” – utan att nämna att han kan utlämnas för de grova brott han begått som medlem i organisationen.

HD hänvisar också till att Sjamilev inte kan utlämnas enligt 7 § utlämningslagen eftersom: ”Enligt beslutet om permanent uppehållstillstånd hade Magomed Sjamilev gjort sannolikt att han vid ett återvändande till Ryssland riskerade sådan behandling som utgör förföljelse av myndigheterna på grund av politisk uppfattning eller tillskriven politisk uppfattning.”

Man hänvisar vidare till UNHCR:s framställan där Sjamilev ”erkänts som flykting, eftersom han på grund av sina politiska aktiviteter och sin religion anses riskera förföljelse i Ryssland”.

Vilka politiska aktiviteter och vilken religion är det då han påstås vara förföljd för? Sjamilev nekar till alla brott men säger till svensk polis att han varit aktiv i kampen för ”ett fritt Dagestan”. Det är välkänt att muslimska extremister är mycket aktiva i den kampen, inte minst wahhabitiska grupper som vill ha ett muslimskt kalifat under sharialagar i Dagestan, Tjetjenien och Nordossetien – till att börja med. Wahhabitiska fanatiker förklarade faktiskt Dagestan självständigt i slutet av 1990-talet, kastade ut de lokala myndigheterna i det område de kontrollerade, införde sharialagar och bjöd in tjetjenska krigsherrar för att upprätta en islamistisk republik. Inte många i den vanliga befolkningen ville dock leva under sharialagar, trots att 83 procent i Dagestan är muslimer, och tillsammans med polisen upprättade de hemvärnsgrupper som försvarade sig mot krigsherrarna. Kalifatet som wahhabiterna ville bygga krossades när ryska trupper ryckte in för att hjälpa till, men Dagestan är fortfarande ett centrum för islamistiska terrordåd och situationen i det mångetniska landet beskrivs ibland som ett ”lågintensivt inbördeskrig”. Aliaschab Kebekov – eller som islamisterna säger, Ali Abu-Muhammad, emiren av Norra Kaukasus – förklarade så sent som i mars i år att det är viktigare att bedriva jihad i Kaukasus än i Syrien. I september hotade Islamiska Staten (IS) med att ”befria Tjetjenien och Kaukasus”.

Inget av detta utesluter förstås att Sjamilev kan vara en helt igenom fredsälskande muslimsk separatist, som förföljs av ryska myndigheter enbart för sina åsikters och sin religions skull. Rimligtvis måste väl den sekretesstämplade UNHCR-utredningen visa att de ryska myndigheterna inte ”förföljer” honom på grund av terrorism, grova vapenbrott och mord? Visserligen är det enda vi vet om utredningen att UNHCR inte ens tar den frågan i beaktande – men inte hade man väl annars låtit Sjamilev leva i Sverige som en fri man, helt befriad från ansvar för mordet på två polismän?

Islamister försöker upprätta ett kalifat i Dagestan och resten av Kaukasus. I slutet av 1990-talet kom islamistiska krigsherrar från grannrepubliken Tjetjenien till Dagestan, drev bort lokala myndigheter och införde sharia. Invånarna ville dock inte leva under denna strikta ordning, trots att de själva är muslimer, och bildade motståndsgrupper, som tillsammans med rysk militär snart lyckades köra ut islamisterna. Sedan dess pågår något som kan liknas vid ett lågintensivt inbördeskrig med frekventa terrordåd. Enligt den ryska säkerhetstjänsten är ”Emir” Rustam Aselder (mitten) ledare för islamisternas ”Dagestanska front”.
Islamister försöker upprätta ett kalifat i Dagestan och resten av Kaukasus. I slutet av 1990-talet kom islamistiska krigsherrar från grannrepubliken Tjetjenien till Dagestan, drev bort lokala myndigheter och införde sharia. Invånarna ville dock inte leva under denna strikta ordning, trots att de själva är muslimer, och bildade motståndsgrupper, som tillsammans med rysk militär snart lyckades köra ut islamisterna. Sedan dess pågår något som kan liknas vid ett lågintensivt inbördeskrig med frekventa terrordåd. Enligt den ryska säkerhetstjänsten är ”Emir” Rustam Aselder (mitten) ledare för islamisternas ”Dagestanska front”.
Mönsterinvandrare. Värnamo Nyheter gjorde ett reportage om den fromme muslimen, som styrketränar och fastar under Ramadan. Han förnekar att han skulle ha gjort något brottsligt i Dagestan, men säger till svensk polis att han varit aktiv i kampen för ett fritt Dagestan.
Mönsterinvandrare. Värnamo Nyheter gjorde ett reportage om den fromme muslimen, som styrketränar och fastar under Ramadan. Han förnekar att han skulle ha gjort något brottsligt i Dagestan, men säger till svensk polis att han varit aktiv i kampen för ett fritt Dagestan.
Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Läs även:

Så kan en fientlig AI teoretiskt utplåna mänskligheten

Så kan en fientlig AI teoretiskt utplåna mänskligheten

🟠 Artificiell intelligens förbättrar sig själv. Med en ofattbar intelligens och förmågor som vida överstiger våra egna kan en artificiell intelligens (AI) komma att bli en välsignelse för mänskligheten. Men allt fler experter varnar för att risken finns att vi tappar kontrollen och att en AI blir vår undergång. En sak som dock sällan utforskas när media belyser ämnet är hur en skadlig eller fientlig AI praktiskt skulle kunna agera.

Den svenska vägen – Finlands öde?

🟠 Idag, den 2 april, äger riksdagsvalet i Finland rum, ett val som det finns goda skäl för oss svenskar att titta närmare på. Ofta talas det om en ödesgemenskap mellan Finland och Sverige. Bakom det vackra ordet finns dock en betydligt mer komplicerad verklighet. Med begrepp som ”den svenska vägen” varnar finska politiker för att göra samma misstag som Sverige i invandringspolitiken. Hur går det ihop? Är Finlands öde i själva verket att gå den svenska vägen? I detta reportage tar Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand med läsaren på en personlig resa till Helsingfors – och till stadsdelen Gårdsbacka, som kan bli Finlands första Rinkeby. "Moské, affärer, halalmat. Allt vi behöver finns här, i östra Helsingfors", förklarar en somalier.

Vindkraft till havs hotar Östersjö­tumlaren – riskerar utrotning

Vindkraft till havs hotar Östersjö­tumlaren – riskerar utrotning

🟠 Samtidigt som vindkraften prisas som ”klimatvänlig”, riskerar konsekvenserna för djur och natur att bli ödesdigra. För Östersjöns enda val – tumlaren – är läget särskilt allvarligt. Populationen på 500 individer är sedan länge utrotningshotad, och nu varnar forskare för att de stora vindkraftsparkerna till havs ökar belastningen ytterligare. ”Undervattensbuller kan leda till både hörselskador och död. Tumlarna är helt beroende av att kunna använda sina klickljud för att navigera och hitta mat. När deras hörsel försämras eller försvinner helt riskerar de att svälta ihjäl”, varnar Magnus Danbolt, chef för naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Kalmar län. I denna del två av Nya Tiders reportageserie om havsbaserad vindkraft granskar vi dess förbisedda miljöeffekter.

SVT smutskastade vaccinkritiker – staten tvingas betala skadestånd

SVT smutskastade vaccinkritiker – staten tvingas betala skadestånd

🟠 BROTT OCH STRAFF I ett ovanligt fall har en privatperson stämt svenska staten och vunnit målet. Det rör sig om vaccinkritikern Linda Karlström som blev uthängd av SVT som konspirationsteoretisk och antisemit i en dokumentär ämnad att motverka motståndare till massvaccinering. Trots att hon vann målet och får ett skadestånd på 100 000 kronor tog staten ändå en hämnd på kvinnan – hon tvingas betala drygt en miljon i rättegångskostnader.

Solen styr klimatet

Solen styr klimatet

🟠 Motarbetad forskning visar på naturliga orsaker till klimatförändringar. Solen och dess cykliska variationer har en stark effekt på jordens klimat. Det har bekräftats både experimentellt och genom att titta på hur jordens medeltemperatur varierat i takt med solens aktivitet genom årtusendena. Ändå är solen inte ens en parameter i de officiella klimatmodellerna som i stället pekar ut människan som ansvarig. Astrofysikern Henrik Svensmark, som forskat i decennier om solen och klimatet, säger till Nya Tider att det finns ett mycket stort motstånd mot all forskning som motbevisar internationella klimatpanelens antropogena klimatteori.

Nyhetsdygnet

De senkomnas förundran

🟠 Bokrecension. Mustafa Panshiri och Jens Ganman har nu i flera år tillsammans och var för sig skrivit och debatterat om hur Sverige håller på att förändras. De förstår att det mångkulturella samhället inte fungerar, de tar upp gängkriminaliteten, och de provar att bryta mot gamla PK-normer om hur debatten ska föras. De känner sig för, bit för bit, kan man säga. Denna bok innehåller resereportage runtom i Sverige gjorda under 2022 och 2023, och de reser även till Frankrike och Finland. Men de har inte mycket att säga.

Peter Gøtzsche i härnadståg mot psykiatrin

🟠 Bokrecension. Den stridbare och frispråkige Peter Gøtzsche är specialistläkare i internmedicin och professor i klinisk försöksdesign och analys vid Köpenhamns universitet. Han har publicerat över 75 artiklar i fem stora vetenskapliga tidskrifter. Han har skrivit flera böcker där han inte håller igen på kritiken. Läkemedelsindustrin kal­lar han regelmässigt för kriminalindustrin.

Sugen på att äta i rymden?

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Ett franskt start-upbolag, Zephalto, som grundades av flygingenjören Vincent Farret d'Astiès, kommer att låta sex personer lyfta 25 kilometer över jorden i en tryckkapsel fäst vid en ballong. Passagerarna kommer att serveras måltider tillagade av stjärnkockar (sic!) och franskt vin samtidigt som de betraktar jorden från ovan jorden

Så kan en fientlig AI teoretiskt utplåna mänskligheten

🟠 Artificiell intelligens förbättrar sig själv. Med en ofattbar intelligens och förmågor som vida överstiger våra egna kan en artificiell intelligens (AI) komma att bli en välsignelse för mänskligheten. Men allt fler experter varnar för att risken finns att vi tappar kontrollen och att en AI blir vår undergång. En sak som dock sällan utforskas när media belyser ämnet är hur en skadlig eller fientlig AI praktiskt skulle kunna agera.

Vindkraft till havs hotar Östersjö­tumlaren – riskerar utrotning

🟠 Samtidigt som vindkraften prisas som ”klimatvänlig”, riskerar konsekvenserna för djur och natur att bli ödesdigra. För Östersjöns enda val – tumlaren – är läget särskilt allvarligt. Populationen på 500 individer är sedan länge utrotningshotad, och nu varnar forskare för att de stora vindkraftsparkerna till havs ökar belastningen ytterligare. ”Undervattensbuller kan leda till både hörselskador och död. Tumlarna är helt beroende av att kunna använda sina klickljud för att navigera och hitta mat. När deras hörsel försämras eller försvinner helt riskerar de att svälta ihjäl”, varnar Magnus Danbolt, chef för naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Kalmar län. I denna del två av Nya Tiders reportageserie om havsbaserad vindkraft granskar vi dess förbisedda miljöeffekter.

Paschs säkra tändstickor

🟠 HISTORIA Tändstickan har en lång historia – de första nämns i en kinesisk källa från cirka 950 e.Kr. – och har i Europa utvecklats av olika uppfinnare. Det var dock den svenske kemisten Gustaf Erik Pasch som utvecklade säkerhetständstickorna och tog patent på denna uppfinning 1844.

Stig Dagerman och Tyskland

🟠 HISTORIA Tysk höst, som är skriven av Stig Dagerman, är en reportagebok av stort historiskt värde än idag. I den här reportageboken berättar Dagerman nämligen om vad han såg och fick veta av olika personer han mötte och talade med under ett besök i ett sönderbombat Tyskland hösten 1946.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Vill du spela på ett casino utan licens? Spelacasino informerar dig om allt du behöver veta.
Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.
Onlinecasinos.se hjälper dig att välja bäst online casino
uudetkasinot.com/ listar Finska casinon online

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.