<strong>Stormuftin av Jerusalem</strong> Haj Amin al-Husseini samverkade med tyska nazistpartiet under Andra världskriget och överlade med Adolf Hitler om att utrota alla judar i Mellanöstern. Stormuftins unge släkting Yassir Arafat ändrade aldrig på sin ”uncles” inriktning. Här ses al-Husseini inspektera muslimska 13:e Waffen SS Bergsdivisionen av Handschar.

Ett ödesdigert erkännande av Palestina

Den 30 oktober 2014 erkände den svenska regeringen Palestina. Låt oss slå fast på en gång att Palestina aldrig funnits och att det inte finns något palestinskt folk.

Landet Israel och det judiska folket är starkt förknippat med varandra. Det är inte märkligare än att Sverige och svenskar anses ha ett visst samröre med varandra.

I Bibeln omnämns Kanaans land som innefattar nuvarande Libanon, en del av Syrien och Israel inklusive Västbanken. Kanaans land ockuperades av Romarriket. Under Titus befäl ödelades Jerusalem år 70 e.kr. Under Hadrianus kejsartid (117–138 e.kr) förbjöds judendomen och över en halv miljon judar dödades. För att förödmjuka de överlevande döptes området till Palestina efter filistéerna som var ett sjöfarande folk längs kuststräckan kring nuvarande Gaza.
Judar skingrades över världen, men en liten spillra av det judiska folket levde kvar i Israel. I mitten av 600-talet intogs landet av araberna.

Israel efter fredsöverenskommelsen 1949. Återigen tillfrågades inte de arabiska invånarna. Vid denna tid ägde judarna cirka 6 procent av marken i Israel.
Israel efter fredsöverenskommelsen 1949. Denna landfördelning har PLO ibland uttalat sig för. Hamas erkänner inget israeliskt landområde.
1922 års definition av ett brittiskt styrt område med en judisk del, Palestina, och en arabisk del, Transjordanien. Beslutet fattades över huvudet på de araber som bodde där.
1922 års definition av ett brittiskt styrt område med en judisk del, Palestina, och en arabisk del, Transjordanien. Detta betraktas som den ursprungliga tvåstatslösningen, men är numera internationellt kraftigt ifrågasatt.

Sedan slutet av 1800-talet har den judiska världsrörelsen agerat för att judar skulle återvända till Israel. Antisemitismen i Europa florerade. När det osmanska riket (Turkiet med kolonier) bröt samman efter Första världskriget blev Israel och Jordanien ett engelskt protektorat som återigen kallades Palestina. Området definierades 1922.

Väster om Jordanfloden blev judiskt och öster om Jordanfloden blev arabiskt. All judisk bosättning förbjöds i Jordanien. De muslimska invånarna definierade sig själva som araber och inte palestinier. Så kom Hitlertyskland. Uppvaknandet i Europa efter Andra världskrigets slut blev förfärligt.

För att världen skulle freda sitt samvete för folkmordet beslöt FN att inrätta staten Israel 1948 inom ett litet område av den judiska delen av Palestina. Resten av det judiska Palestina blev arabiskt. Det arabiska Jordanien bildades av området öster om Jordanfloden. Det judiska området 1948 var alltså mycket mindre än enligt överenskommelsen 1922. Även staterna Syrien och Libanon bildades. De hade ingått i ett franskt protektorat.

De arabiska länderna accepterade hela denna självständighetsrörelse, med ett undantag. Israel erkändes inte. Området ansågs vara arabiskt. Judarna skulle fördrivas i ett krig och de araber som bodde där råddes att evakuera sina byar. De arabiska ledarna sa att de kunde återvända efter en vecka när Israel besegrats. De som inte hade lytt uppmaningen drevs snart till stor del bort av de judiska trupperna.

Israel vann kriget 1948. Vid fredsöverenskommelsen 1949 utökades Israels landområden. Västbanken däremot, som enligt överenskommelsen 1922 skulle vara judiskt, annekterades av Jordanien. Den arabiska flyktingsituationen var olöst.
Därmed kunde hela historien vara slut. Judarna hade fått ett litet land och hade slutit fred. Ordet Palestina bleknade bort.

Då uppstod Palestina igen 1964 för tredje gången genom att Palestinian Liberation Organisation (PLO) bildades. I PLO:s deklaration från 1964 anges i artikel 23 att Västbanken och Gaza inte ingick i Palestina.

Palestina angavs existera just i de områden som Israel kontrollerade. PLO:s mål var att driva ut judarna ur Israel. Ledare för PLO blev Yassir Arafat, född 1929 i Egypten. Under ungdomsåren hade han flyttat till Jerusalem där hans mors kusin Haj Amin al-Husseini var stormufti. al-Husseini hade ett nära samarbete med Hitlertyskland som gick ut på att judarna i Mellanöstern skulle dödas.

År 1967 förberedde sig de omgivande arabiska länderna för ett nytt krig. Situationen var Casus Belli (legitim anledning till krig) när Syrien, Jordanien, Libanon, Irak och Egypten samlade sina styrkor. Israel slog till i ett krig som varade i sex dagar och erövrade Sinaiöknen från Egypten och Västbanken från Jordanien och Golanhöjderna från Syrien.

Israel och Egypten slöt fred. Israel erkändes av Egypten. Sinai återlämnades. Båda har hållit överenskommelsen. PLO fortsatte att vägra judarnas rätt att leva i Israel. Israel behöll då Västbanken, helt enligt 1922 års överenskommelse. För PLO blev Västbanken först då ett palestinskt område.

Vad erkände den svenska regeringen när den erkände Palestina? Vi kommer aldrig att få ett vettigt svar.

År 2005 överlämnade Israel Gazaremsan till något som kallas Palestinska myndigheten. Israel förflyttade judiska bosättare, ibland med våld, från området. Det blev allmänna val 2006 i Gaza. Hamas segrade och grep makten. Genast infördes en islamistisk diktatur. Val förekommer inte längre i Gaza. I de arabiska delarna av Västbanken är också alla demokratiska val inställda.

Fram till 1970 har en miljon judar lämnat arabiska områden och flyttat till Israel. De 726 000 araber som 1948 tvingades att lämna Israel har bara erbjudits medborgarskap i Jordanien. I övriga arabländer får de inte medborgarskap. De är fem miljoner i dag och används som en bricka i krigföringen mot Israel.

I Syrien och Libanon fanns tidigare många kristna. I Libanon var de i majoritet, men är i dag i minoritet. I Syrien utrotar Islamiska Staten i Syrien & Irak (ISIS) alla kristna. ISIS framtid är omöjlig att bedöma i nuläget. Det är bara inom judiska områden som kristna lever tryggt i Mellanöstern.

Ibland säger PLO att de tills vidare kan acceptera 1949 års gränser. I nästa stund att Israel aldrig kan erkännas. Enligt PLO:s deklaration från 1964 ska Israel bli en muslimsk stat med muslimska lagar. Hamas vill krossa Israel och utrota alla judar. Tvåstatslösningen uppfattar Israel som en taktik för att ta hela Israel.

Inget land har godkänt Israels annektering av Västbanken, Golanhöjden och Östra Jerusalem.

De som hitintills försökt lösa denna konflikt har nöjt sig med att titta på 75 procent av problemen. Det första krig som Israel förlorar kommer att medföra att alla judar blir utrotade.

Vad erkände den svenska regeringen när den erkände Palestina? Vi kommer aldrig att få ett vettigt svar.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Du förtjänar sanningen

Du förtjänar sanningen

🟠 LEDARE Massmedier granskar inte längre makten. De är numera en integrerad del av etablissemanget och deras roll är inte längre nyhetsförmedling av sanningen utan att skapa och styra det politiska narrativet. Oavsett deras påstådda politiska olikheter har de enats och ställt sig på samma sida i de viktigaste av frågor.

Läs även:

Du förtjänar sanningen

Du förtjänar sanningen

🟠 LEDARE Massmedier granskar inte längre makten. De är numera en integrerad del av etablissemanget och deras roll är inte längre nyhetsförmedling av sanningen utan att skapa och styra det politiska narrativet. Oavsett deras påstådda politiska olikheter har de enats och ställt sig på samma sida i de viktigaste av frågor.

Moldavien balanserar mellan krig och omöjlig neutralitet

Moldavien balanserar mellan krig och omöjlig neutralitet

🟠 OPINION: IURIE ROSCA Moldavien är trängt mellan öst och väst, Ryssland och Nato. När fronten i Ukraina flyttar sig västerut och ser ut att krackelera på allt fler ställen ser debattören Iurie Rosca ett hot mot att stridigheterna spiller över på hans eget land, Moldavien, där en del redan kontrolleras av ryska ”fredsbevarande” trupper. Men samtidigt är Putin överraskande undfallande i vissa frågor och har till och med lovat att inte angripa led¬ningen i Kiev. Varför? undrar Rosca, och menar att det finns starka kraf¬ter som tjänar på att kriget drar ut på tiden och till och med utvidgas.

Trollfabriker och medias trollsång

Trollfabriker och medias trollsång

🟠 CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET Det är bråda tider just nu. I massmediernas redaktioner springer journalister runt som yra höns och kacklar gemensamt: ”Trollfabrik, trollfabrik, trollfabrik.” Artikel efter artikel pumpas ut om det vagt definierade men påstått allt mer överhängande hotet mot samhället som Sverigedemokraterna menas utgöra. Men få verkar se var den verkliga trollsången kommer ifrån.

Nyhetsdygnet

Senaste numret

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

Bob Dylans syn på världen, sedd genom låttexter

🟠 BOKRECENSION Stjärnorna är också fans. Även de tittar upp mot sin stjärna och drömmer. Så här på ålderns höst (han fyller 83 i år) har Bob Dylan skrivit sin tackbok till några av de som inspirerade honom till att bli vår tids störste låtskrivare. Bob Dylans betydelse för modern kultur går knappast att överskatta, han har beskrivits som ”den som gav popmusiken en hjärna”. Förutom otaliga skivor har han även givit ut en del böcker. Denna den senaste är, precis som självbiografin Chronicles, Volume one (2004) skriven i en fri och associativ stil genom vilken Dylan ofta ger fritt spelrum åt sin fantasi.

Varför är det tabu att tala om Swexit?

🟠 BOKRECENSION Varför var vänstern på 1990-talet skeptisk till EU:s föregångare EG medan de borgerliga var entusiastiska, och varför är det främst högermänniskor som idag ifrågasätter EU? Carl Albinsson, själv tidigare moderat och öppen anhängare av EU, granskar i sin bok Varning för Swexit! Högerväljarnas kluvna syn på EU opinionens svängningar och ger de borgerliga råd för hur de ska undvika den Swexitdebatt som deras väljare vill ha.

Thierry Baudet: Därför behövs en fundamental opposition

🟠 Enligt Forum voor Democraties partiledare Thierry Baudet har partiet intagit en roll som ”fundamental opposition”. Detta genom att inte godkänna själva premisserna i de frågor som de andra partierna debatterar med varandra. Han tar upp invandringen, covid, klimatet, jordbruket, Ukraina och EU som konkreta exempel. ”I alla dessa frågor har vi en mycket mer fundamental inställning. Det är därför vårt parti är i en marginaliserad position, därför att det är den röda linjen som du inte får passera”, säger han till Nya Tider. Nu vill han ge fler rörelser den ”intellektuella ammunition” som krävs för att kunna argumentera för en radikalt annorlunda linje.

“Bönderna är rädda för Arla”

🟠 Nu går en av Sveriges största mjölkgårdar i konkurs. En av Sveriges största mjölkgårdar läggs ned efter en konflikt med Arla, och den drabbade bonden är inte ensam. Nya Tider har talat med drabbade (infälld bild) och med Claes Jonsson, ordförande för Sveriges Mjölkbönder (stor bilden). Alla vittnar om en ”tystnadskultur” där Arla har vänt sig emot sina egna för att uppfylla politiskt korrekta krav och där Arlas medlemmar inte vågar uttala sig, vare sig internt eller offentligt.

Svenskdroppar – dunderkuren från örtriket

🟠 HISTORIA Svenskdroppar, som även är känd som Schwedenbitter, är en örtkur som utvecklades av de två svenska läkarna Klaus Samst och – sannolikt – Kristian Henrik Hjärne på 1700-talet. Den här tinkturen populariserades på 1900-talet av Maria Treben. Svenskdroppar innehåller flera olika örter och sägs hjälpa mot olika sjukdomar och krämpor.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.