Kapstadens vatten snart slut

Enligt officiella sydafrikanska källor beräknas vattnet i den näst största staden i Sydafrika nå så kritiskt låga nivåer att man kommer bli tvungen att stänga av det kommunala vattennätet i april, mer specifikt den 21 april, dagen man döpt till "Dagen noll".

Det kan låta alarmistiskt, men bristen är redan nu allvarlig och på gränsen till akut. Stadens styrandes försök att via ransonering minska vattenanvändningen har misslyckats och några alternativa lösningar hinner inte implementeras i tid. Nu säger vissa bedömare att det kan leda till omfattande samhällsstörningar.

Mängder med människor står nu på kö med plastdunkar vid tankbilar, för att få vatten till sina familjer, övervakade av polis och militärer med vakande ögon och skarpladdade vapen. Det är en syn man kan förvänta sig från länder som saknar infrastruktur och i vilka anarki är det rådande systemet. Bilden kan snart komma från Sydafrika, och människorna i köerna kan tillhöra vanlig medelklass, när den sydafrikanska regeringen står inför ett omfattande problem med vattenbrist i Kapstaden, den näst största staden i Sydafrika, med över fyra miljoner invånare.

 

Stillbild: Youtube

 

Kapstaden ligger vid södra Afrikas kust och har ett varmt medelhavsklimat. Man tillgodoser stadens vattenbehov med sex stora dammar i de omkringliggande bergen, som samlar upp det vatten som molnen för med sig från havet. Vanligtvis kommer det rikligt med regn mellan maj och augusti och sparsamt under de varmaste månaderna under december till februari. Sedan 2015 har det rått svår torka i regionen och dammarna som försörjer regionen har år för år sett vattennivåerna minska. Samtidigt har invånarantalet i den populära turiststaden ökat avsevärt, från 2,4 miljoner invånare 1995 till 4,3 miljoner i början av 2018.

Medan befolkningen och därmed behovet av vatten ökade med 79 procent under den här perioden ökade vattendammarnas kapacitet bara med 15 procent. Ekvationen går inte ihop, men trots att problemet har varit välkänt länge, och de första varningarna började komma redan 2004, har lite gjorts för att motverka dessa faror. 2013 beräknade det sydafrikanska departementet för vatten och skog (DWAF) att man nått en punkt där man förbrukade mer vatten än vad som fylldes på i reserverna årligen, även under optimala förhållanden.

Dr Anthony Turton, professor vid Centret för Miljövård i Sydafrika, sade till The New York Times i december:
– Kapstaden kan komma att bli den första större staden i världen som får slut på vatten och det kan hända inom de närmsta fyra månaderna. Det är inte en kommande kris, utan vi är redan djupt, djupt, djupt i krisen.

2014, året innan torkan började på allvar, var vattenreservoarerna i de sex stora dammar som försörjer Kapstaden fyllda till 71,9 procent. I maj 2017 hade de samlade reserverna sjunkit till bara 21,2 procent. Vid början av 2018 var vattenreserverna nere på bara 15,2 procent. När nivåerna når 13,5 procent kommer det kommunala vattnet att stängas av. Risken är annars att man inte ens kan försörja befolkningen med dricksvatten. Istället kommer man att införa 200 punkter i staden, vissa försörjda med tankbilar, andra med tidvis fungerande vattenledningar, men samtliga bevakade och beskyddade av beväpnade vakter i form av polis och militär, för att förhindra ”vattentjuvar” från att ta mer vatten än det som ransoneras ut till invånarna.

Då problemen är välkända sedan flera år, presenterades tre primära lösningar på vattenbristen.

  • Att artificiellt tillföra vatten i en redan tillgänglig underjordisk vattenreservoar när tidvis stora mängder nederbörd faller. Det visade sig omöjligt att genomföra effektivt när det faktiskt kom ett omfattande regnoväder i augusti 2017. Arbetarna som skulle tilldelats jobbet, från ett företag som uteslutande anställer svarta medarbetare och som fått förtur till uppdraget av den styrande svarta regeringen med ANC i spetsen, kom inte till skott och några större mängder vatten kunde inte sparas.
  • En djupt liggande och stor underjordisk vattensamling presenterades som en möjlig källa till ”nödvatten”, men vattnet visade sig ligga djupare och mer svåråtkomligt än man initialt trodde och mer resurser skulle behövas för att utnyttja detta effektivt. Vid informationen om att det totala vattenbehovet skulle kunna försörjas till 97 procent, genom det komplimenterande djupliggande grundvattnet, reagerade man med märklig ineffektivitet från myndigheternas håll. En anonym källa berättade för tidningen Daily Maverick:
    – Ingenjörerna berättade för de styrande politikerna att det finns 97 procent kapacitet, vilket innebär att över en tidsperiod på 100 år, skulle bara tre år behöva vattenrestriktioner. Därför kände de inte behovet att planera framåt och skapa mer tillgång, för då skulle vi ha för mycket vatten.
  • Kvar fanns ett alternativ som redan används på flera platser runt om i världen och som använder sig av en outtömlig resurs. Avsaltning av havsvatten.

 

Grafik: Singapores vattenmyndighet

 

Processen går förenklat ut på att man först filtrerar havsvatten från större partiklar, och sedan allt mindre i olika steg, precis som när man renar vanligt dricksvatten. Därefter används så kallad omvänd osmos, i vilken man under högt tryck pressar vattnet genom ett semipermeabelt membran, som inte släpper igenom salt och andra mineraler. Slutligen tillsätter man klor, mineraler och ofta även fluorid och vattnet går nu att dricka. Men processen är dyr och kräver stora avsaltningsverk, vilket tar tid att bygga. Trots att varningarna funnits länge för problemen och en lösning presenterats har dessa inte implementerats. De företag som bygger dylika avsaltningsverk har även kommit med skarp kritik mot de ansvariga i Kapstaden samt i den Sydafrikanska regeringen för deras mycket långsamma hantering av processen.

Exempelvis sade avsaltningsföretaget GrahamTeks VD Julius Steyn till Weekend Argus i oktober:
– Jag är väldigt frustrerad. Lösningen kunde ha blivit implementerad. Det finns absolut inga ursäkter för det här misslyckandet. De ignorerade varningar i möte efter möte, möjligtvis av rädsla för att göra något fel. Tiden det tar att genomföra ett sådant här stort projekt är mycket lång, och trots den akuta situationen valde man att inte göra några snabba beslut.

GrahamTek ligger i dag bakom 130 avsaltningsverk runtomkring i världen och menade själv att de skulle kunna producera 100 miljoner liter per dag inom fyra till sex månader och upp till 450 miljoner liter per dag inom 18 månader. Dagsbehovet under de nuvarande restriktionerna, de högsta sedan krisen inleddes är satt till 500 miljoner liter per dag, eller 87 liter per invånare. Som jämförelse kan nämnas att vi i Sverige använder runt 140 liter vatten per person och dygn.

Istället för att öka tillgången till vatten valde man från politiskt håll att dels införa lagar, dels åtgärder som minimerade böndernas vattenförbrukning med 50 procent. Detta har kostat över 37 000 jobb i jordbruksnäringen och fått 50 000, varav en stor del är vita farmare, att hamna under fattigdomsgränsen. Det ledde samtidigt till ökad inflation och högre matvarupriser, vilket i sin tur leder till ökad oro och kriminalitet i ett redan våldsdrabbat land, där kriminaliteten är en av de högsta i världen.

Vidare inledde man åtskilliga kampanjer för att få vanliga medborgare att använda mindre vatten. Påminnelser i form av reklam och informationstavlor pryder stora delar av staden, som bland annat uppmanar betraktaren att sällan spola toaletterna, minska på duschtider och duscha tillsammans med andra. När inte detta hjälpte höjde man priserna på vatten, vilket gav en viss effekt, men samtidigt motarbetas fortsatta prishöjningar. Detta eftersom de till största del bara drabbar de fattiga, som samtidigt är viktiga för att få röster i valen, speciellt för det lokala styret, som är från oppositionspartiet Demokratiska Alliansen, som haft kontroll över provinsen sedan 2009. Frågan blev infekterad då det rådande partiet i regeringen i Sydafrika ANC ofta riktat in sig på just de fattigare elementen i samhället, för att säkerställa sina röster och därmed av vissa bedömare anses ha försökt underblåsa problemen, eftersom detta på sikt hade lett till fler röster. Bland annat skall man ha förhalat flera av projekten som skulle kunna öka vattentillförseln från statligt håll.

Slutligen, i allt mer desperata försök att minska vattenkonsumtionen, införde man åtskilliga lagliga åtgärder och förbjöd allt onödigt vattenanvändande i staden. Man förbjöd folk från att fylla sina pooler, tvätta bilar, vattna trädgårdar och även privatägda fontäner förbjöds från att användas. De familjer som använder mer än de tillåtna mängderna vatten får en apparat installerad som kontrollerar vattenförbrukningen och helt enkelt stryper vattnet när en viss mängd är uppnådd. Vidare planerade man att hänga ut de som använder mycket vatten på en onlinekarta som med olika färger visar vattenförbrukningen. Planen ändrades i sista stund till att man istället uppmärksammade de som förbrukade mindre än ransonerna tillåter. Men alla dessa åtgärder ledde till små förändringar och samtidigt riskerar man den livsnödvändiga turismnäringen på sikt. När allt fler bekvämligheter försvinner för turisterna, som redan nu på flera hotell och spa möts av tomma pooler och stängda ångbad, finns det en oro för att turister kommer välja andra områden att besöka. När nästan 10 procent av landets ekonomi kommer från turism är det en viktig fråga för många. På lång sikt är dock svikande turismnäring är inget mot problemen som utmålas av flera ledande experter.

Dr Kevin Winter på Kapstadens Universitets (UCT) departement för Miljö och Geografisk vetenskap, samt den ansvarige på institutet för ”Framtida Vatten”, som är specialist på problematiken kring vattenbrist, målar upp en dyster bild för vad som skulle hända om vattnet tog slut i för tidningen Cape Town Partnership:
– Vatten kommer behöva köras via tankbilar till centrala punkter. Du skulle behöva allokera ett antal timmar varje dag för att stå i kö och jag antar att det inte krävs allt för mycket fantasi för att inse implikationerna. Bortsett från att vara en administrativ mardröm så kommer en sådan situation att ha en omfattande inverkan på miljön, mänsklig hälsa, ekonomin och den civila ordningen.

När vattentrycket försvinner från vattenledningarna och avloppsrören under miljonstaden, som motverkar tyngden från byggnaderna ovan, kommer dessa att spricka. Mänsklig avföring och avfall skulle stocka sig i överfyllda toaletter, som inte gick att spola och skulle svämma över trottoarerna i staden när renhållningen helt skulle kollapsa. Detta skulle kunna leda till metangasexplosioner runt om i staden, när det ruttnande avfallet skapat gasfickor i underjorden. Invånare skulle uträtta sina behov på öppen gata och stanken skulle bli överväldigande. Dessutom skulle mängden avfall skapa omfattande sanitära problem med smittospridning som följd.

Dr Kerrigan McCarthy på det Sydafrikanska smittskyddsverket berättade för tidningen Daily Maverick att man tar varningen från Dr Kevin Winter och andra experter på högsta allvar, och redan nu förbereder man sjukhusen för en trolig anstormning av sjuka patienter med vätskebrist, diarré och tyfus.

Men problemen har en annan variabel än bara sanitet och vattentillgång; den sociala oro som skulle komma i följderna av vattenbristen. Hundratusentals jobb skulle försvinna och åtskilliga hundratusentals människor skulle som följd av den försämrade levnadsstandarden välja att lämna staden och den omkringliggande regionen. Detta skulle leda till ökad fattigdom och social oro i en stad som redan är en av världens farligaste. Sju av tio av de polisstationer med högst andel mord i hela Sydafrika finns här och över 3 300 mord begicks under 2016 i staden. Detta ur ett totalt antal på över 19 000 mord i landet som helhet. Stadsdelen Nyanga i Kapstaden anses exempel vara Sydafrikas farligaste med 281 mord under 2016. Den svarta och färgade befolkningen kommer dessutom sannolikt att angripa främst de vita stadsborna och de omkringliggande farmarna, då dessa redan nu pekas ut som orsaken till varför vattnet tar slut. Att det uppstått en svart marknad för att kringgå stadens kontroll över vattenkonsumtionen, där man sätter vattenmätare och tryckmätare ur spel, eller helt enkelt gräver sig ner till vattenledningar för att koppla på egna slangar, och att detta är ett problem i främst de helt svarta områdena och till viss del i de blandade, bortser man från. Oron över vattenbristen och de antagna kommande sociala orosmomenten har redan fått många vita att börja leta boende i andra städer och det antas att den flykten kommer att tillta om vattenfrågan inte löses inom kort.

Dr. Kevin Winter ställer den obehagliga frågan som summerar omfånget av problemet:
– Hur hanterar ett land fyra miljoner flyktingar och att en av de viktigaste ekonomiska regionerna överges?

När ”dag noll” närmar sig kan Sydafrika komma att bli ett varnande exempel för andra länder med vattenbrist.

 

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.nu) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Underhållande om Leninbesatt hotellägare

Underhållande om Leninbesatt hotellägare

🟠 Kapitalister som hyllar Lenin? Ja, i Sverige finns en hotellägare som gjort sig känd för att vara ett stort fan av Lenin, som instiftade Leninpriset och som ekonomiskt stöttat Jan Myrdalsällskapet – Lasse Diding. Journalisten Per Nygren har skrivit underhållande om Diding och hittar många bisarra detaljer, men enligt Nya Tiders recensent missar Nygren, trots ett gediget grävande arbete, viktiga frågor som hade gjort boken mer relevant för allmänheten.

Nils Bejerot

Nils Bejerot

🟠 Han startade kriget mot knarket I år skulle psykiatern och forskaren Nils Bejerot ha fyllt 100 år. Han grundade Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och kom att bli känd som den ”svenska narkotikapolitikens fader”. Hans nolltolerans mot narkotika på 1960-talet väckte dock vänsterns vrede och media vände honom ryggen.

Ej redaktionellt material

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

Tänk på att du är juridiskt
ansvarig för dina kommentarer

Läs även:

Orbán: Föd fler barn i stället för att ta in invandrare från tredje världen

Orbán: Föd fler barn i stället för att ta in invandrare från tredje världen

🟠 Internationell demografikonferens hölls i Ungern Den 23-24 september hölls en banbrytande konferens i Ungern som lockade många utländska dignitärer. Politiska och religiösa ledare, vetenskapsmän och representanter för näringsliv och media träffades för att diskutera västerlandets misslyckande med att skapa stabila familjer som håller uppe barnafödandet – och vad som kan göras för att ändra på det. Viktor Orbán förklarade att Ungern kommer att ta kampen mot Bryssel, som vill tvinga alla medlemsländer att ersätta sina befolkningar med invandrare istället för att föda fler barn.

Muslimsk terrorattack i Norge – fem döda och två skadade

Muslimsk terrorattack i Norge – fem döda och två skadade

🟠 UTRIKES En muslimsk konvertit, Espen Andersen Bråthen, 37, står nu misstänkt för att ha dödat fem personer och skadat ytterligare två med en pilbåge som vapen i norska Kongsberg under gårdagen. Nu höjs frågor om den norska polisens agerande under händelsen, den viktigaste av dem alla: Kunde Espen, som konfronterades av polisen innan morden begicks, ha stoppats?

Rekordkall och snörik vinter på norra halvklotet är att vänta

Rekordkall och snörik vinter på norra halvklotet är att vänta

🟠 Kallaste vinterhalvåret på Antarktis någonsin. Meteorologer varnar för en extremt kall och snörik vinter. Den globala medeltemperaturen har sjunkit de senaste fem åren och trenden för nederbörd i form av snö är stigande. Energikrisen som drabbat Europa och stora delar av världen hårt riskerar att allvarligt förvärras om det nu dessutom blir en ovanligt kall vinter.

Éric Zemmour utmanar i franska presidentvalet

Éric Zemmour utmanar i franska presidentvalet

🟠 UTRIKES Frankrikes president Emmanuel Macron har i stort ignorerade honom. Högerpartiledaren Marine Le Pen är nervös. Vem exakt är den märklige ”icke-kandidaten” Éric Zemmour, som stiger i de franska opinionsmätningarna och hotar de etablerade kandidaterna?

Nyhetsdygnet

Runmästarens hemliga regler och dolda budskap

🟠 Runböcker finns det många av, men i Runkalendern tar Magnus Stenlund ett nytt grepp om det fornnordiska alfabetet. Han driver tesen att en runmästare redan på bronsåldern var i kontakt med Medelhavscivilisationerna, kanske de Joniska öarna, och med stor noggrannhet och enligt förutbestämda regler skapade dessa runor. De är långt mer än skrivtecken, utan berättar också mycket om de gudar och andra väsen som de symboliserar, ordnade i en vacker symmetri som på ett schackbräde.

Personlig analys av ett Sverige i kris

🟠 Professor Karl-Olov Arnstberg har utkommit med boken Godhetstyranniet, där han på ett nyktert och pedagogiskt sätt analyserar de dogmer som styr dagens samhälle, och hur ”de goda” rättfärdigar sig själva och det skräckvälde de påtvingar sin omgivning. Underrubriken lyder ”Om makt och vanmakt i Sveriges offentlighet”.

Underhållande om Leninbesatt hotellägare

🟠 Kapitalister som hyllar Lenin? Ja, i Sverige finns en hotellägare som gjort sig känd för att vara ett stort fan av Lenin, som instiftade Leninpriset och som ekonomiskt stöttat Jan Myrdalsällskapet – Lasse Diding. Journalisten Per Nygren har skrivit underhållande om Diding och hittar många bisarra detaljer, men enligt Nya Tiders recensent missar Nygren, trots ett gediget grävande arbete, viktiga frågor som hade gjort boken mer relevant för allmänheten.

Jihadistarmén landstiger i Göteborg

🟠 Recension av böckerna Perfekt storm och Landet som ingen ägde av Arne Weinz Många uppskattar romaner med textlig lättillgänglighet inklusive eventuellt förekommande undertoner, psykologiska dimensioner och mångfacetterade orsakssamband. Alla författare har inte förmågan att skriva med dessa kvaliteter men det har Arne Weinz. När jag började läsa Perfekt storm visste jag inte särskilt mycket om författaren men blev glatt överraskad och imponerad.

”Spermageddon”: Kommer västvärldens människor att kunna fortplanta sig år 2050? – Hormonstörande ämnen pekas ut som ansvariga för drastisk nedgång i spermie- och äggkvalitet

🟠 För några år sedan kom en chockerande rapport om att spermiekvaliteten hos västerländska män sjunkit med nästan 60 procent mellan 1973 och 2011. Även testosteronnivåerna har visat sig vara minskande. Nu har forskaren bakom studien, doktor Shanna Swan, gett ut en bok om orsakerna, och pekar ut de hormonstörande ämnen som finns i allas vår vardag. Medan den uppmärksammats av internationella medier är det helt tyst om den i Sverige.

Mysteriet i Mörtnäs

🟠 Fredagen den fjärde mars 1932 hittades Adolf Fritiof Zetterberg och hans maka, Hilma Ulrika Zetterberg, samt fruns syster, Anna Kristina Hedström, ihjälslagna i Mörtnäsvillan i Värmdö kommun. Det råder än idag oklarheter om vad motivet till Mörtnäsmorden kan ha varit, olika uppgifter motsäger varandra och när utredningen återupptogs 1951 ändrades dessutom redogörelser påtagligt. Detta olösta trippelmord är därför ett av det mest gåtfulla i svensk kriminalhistoria.

Reuterholms fall

🟠 Hösten 1794 hade den Armfeltska affären avslutats och domarna fallit. Dock kom Gustaf Adolf Reuterholm att bli denna affärs stora förlorare och hans sista tid vid makten var följaktligen inte lätt. Bakom kulisserna bidade dessutom Gustaf IV Adolf sin tid.

Senaste numret

Nya Tider är den enda papperstidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

123 037 97 35

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Artiklar (RSS)
© 2021 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.