<strong>Fracking</strong> är ett slanguttryck för hydraulisk spräckning och innebär att man pumpar ned en blandning av sand, vatten och kemikalier på stora djup ned i marken. På så sätt kan man utvinna gas och olja. Foto: Wikipedia

Låg vikt hos nyfödda kopplas till fracking-brunnar

En studie som gjorts av University of Pittsburgh i USA visar att det finns kopplingar mellan låg vikt hos nyfödda barn och att deras mammor lever nära så kallade fracking-brunnar för utvinning av skifferolja. Flera andra larmrapporter kopplas också till fracking.

Studien visar att mödrar som bor i områden med en hög täthet av fracking-brunnar löper 34 procent högre risk att få barn som är under normalvikt, jämfört med nyfödda barn som bor i områden där det är fritt från sådana brunnar.

Fracking är en metod att utvinna tidigare svåråtkomlig olja ur skifferlager genom att vatten och olika kemikalier pumpas in under högt tryck, men metoden kritiseras för att innebära hälsorisker för omgivningen.

I studien tog forskarna hänsyn till många andra faktorer för att kunna slå fast att det är just fracking-brunnar som medför en risk. Bland annat tittade man på om modern rökte, hennes mödravård, ras, utbildning, ålder, om hon hade fött barn tidigare och även könet på barnet. Även med hänsyn tagen till alla dessa faktorer utgjorde närhet till fracking en klar riskfaktor. Forskarna skriver dock att studien inte bevisar att det verkligen är fracking som orsakar den låga födelsevikten, men att det är en oroväckande möjlighet som bör utredas.

Orsakar jordbävningar

Detta är inte första gången som fracking konstaterats ha en påverkan på miljö och människor. En undersökning som Seismological Society of America (SSA) gjorde förra året bevisar att fracking orsakat jordbävningarna i Ohio i mars 2014.

Enligt studien, som publicerades den 3 juli 2014 i Science Magazine, är det inte främst själva frackingen, utan de stora mängder vatten som pumpas in och ut från brunnarna som orsakar jordbävningarna. Enligt Katie Keranen, professor i geofysik som lett arbetet med studien, är detta inte normala jordbävningar orsakade av rörelser i jordskorpans tektoniska plattor.

på bilden kan man se Jonah Gas Field i Wyoming som är ett fält med fracking-brunnar som ägs av företaget Encana. Foto: Greenpeace
På bilden kan man se Jonah Gas Field i Wyoming som är ett fält med fracking-brunnar som ägs av företaget Encana. Foto: Greenpeace

– Dessa brunnar är kraftfulla. Det exkluderar inte något annat från att bidra, men vi har ingen anledning att tro att dessa [jordbävningar] är tektoniska. De matchar inte tektonisk aktivitet i andra områden. Det verkar som om de bara är kopplade till det förbrukade frackingvattnet. Vår forskning fokuserar på detta spillvattnet och visar att det är tillräckligt, sade hon till tidningen The Oklahoman.

I USA registrerades över 100 jordbävningar med en magnitud över 3.0 varje år mellan 2010 och 2013. Detta kan jämföras med i genomsnitt 21 jordbävningar per år under de föregående tre decennierna. I början av 2014 protesterade oroliga boende i Texas mot fracking, då de ansåg att oljeutvinningen orsakat inte mindre än 30 jordbävningar i området på mindre än ett halvår.

Sedan dess har fler studier bevisat kopplingen, bland annat publicerades en studie i januarinumret 2015 av The Bulletin of the Seismological Society of America om att fracking bygger upp underjordiska spänningar som kan få befintliga förkastningar att glida.

Spillvatten dumpas i dricksvattenreservoarer

År 2010 gav den amerikanska kongressen i uppdrag till den federala miljöskyddsmyndigheten U.S. Environmental Protection Agency (EPA) att undersöka vad för inverkan fracking har på dricksvatten. I juni i år släppte myndigheten sin slutgiltiga rapport, där man bekräftar att fracking verkligen har en negativ påverkan på dricksvattnet. Därmed motbevisas den rapport som EPA gjorde 2004 som hävdade att fracking inte påverkade dricksvattnet.

Rapporten konstaterade att fracking visserligen ännu inte lett till några omfattande påverkningar på dricksvattenresurser i USA, men att det kan förorena vattnet under vissa förhållanden. Bland annat om vätskor som används i fracking-processen läcker in i grundvattnet. Man hittade enstaka fall av förorening i denna undersökning.

Bönder i Kalifornien har tvingats, på grund av den exceptionella torka som just nu råder, använda renat fracking-vatten till sina grödor. Detta vatten säljs till dem av stora oljeföretag som vill hitta sätt att återanvända det spillvatten som använts vid deras brunnar. Bland annat återanvänder oljegiganten Chevron cirka 80 miljoner liter frackingvatten per dag och säljer det till bönder som använder det på ungefär 45 000 hektar odlingar.

Oro finns nu över hur rent vattnet egentligen är, då ingen kemisk process är hundraprocentig. EPA konstaterade under våren att myndigheterna i Kalifornien gett oljeföretagen tillstånd att dumpa sitt frackingvatten i 2 500 reservoarer som utgör skyddade befintliga eller framtida drickvattenkällor. Flera områden i Kalifornien har förbjudit fracking lokalt, men bland annat i Los Angeles, som sitter ovanpå USA:s största urbana oljefyndighet, pågår fracking för fullt.

De krafter som vill fortsätta med fracking är mycket resursstarka. Till exempel oljejätten ConocoPhillips, som 2012 gjorde sig av med hela sin raffinaderiverksamhet för att istället fokusera på utvinning av skifferolja i USA, redovisade i början av 2014 en vinst på 2,6 miljarder dollar för kvartal 4, jämfört med 1,4 miljarder för samma period året innan. Trots att råoljepriset på sistone rasat med över 50 procent till 40 dollar per fat hävdar ConocoPhillips att man fortfarande kan gå med vinst om oljepriset inte sjunker ytterligare.

Även USA:s ledarskikt är måna om fracking. Sedan USA passerade sin oljetopp på 1970-talet har oljekällorna sinat och man var tvungen att börja importera olja. Med den nya tekniken öppnar sig helt nya möjligheter. En rapport som publicerades i juli i år av U.S. Energy Information Administration, en federal myndighet som analyserar och berör information som gäller energifrågor, visar att USA:s inhemska energiproduktion ökat till 89 procent av landets totala energibehov jämfört med 84 procent under 2012 och 2013. Man räknar med att USA helt kan sluta med att importera olja så tidigt som 2030.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Läs även:

Klimatkartor manipuleras för att förleda allmänheten

Klimatkartor manipuleras för att förleda allmänheten

🟠 Klimatbluffen. Den statliga amerikanska vetenskapsorganisationen NOAA släppte i maj mycket avslöjande klimatkartor som visar medeltemperaturen över hela världen under april månad i förhållande till klimatnormalen. Inte bara avviker de markant från otaliga länders officiella temperaturdata för april, som visade att vårmånaden var kyligare än normalt, utan de motsäger dessutom varandra trots att de utgår från exakt samma mätdata. Nya Tider avslöjar här hur siffrorna förvanskas och att det finns två parallella kartor, en för forskarna och en grovt bedräglig som visas för allmänheten.

QatarGate: Eva Kaili tillbaka i Europaparlamentet

QatarGate: Eva Kaili tillbaka i Europaparlamentet

🟠 UTRIKES Eva Kaili är tillbaka i Europaparlamentet. Några månader efter att ha åtalats och fängslats för sin inblandning i korruptionsskandalen ”QatarGate” tilläts den grekiska parlamentsledamoten, som fråntogs sin position som vice talman i parlamentet i december 2022, av det belgiska rättsväsendet att befrias från sin elektroniska fotboja och släpptes från husarresten. Hennes advokat har meddelat att hon tänker återvända till parlamentet för att utföra sina arbetsuppgifter i väntan på rättegången, i slutet av vilken ”hon tror att hon kommer att frikännas”, sade han.

Nyhetsdygnet

De senkomnas förundran

🟠 Bokrecension. Mustafa Panshiri och Jens Ganman har nu i flera år tillsammans och var för sig skrivit och debatterat om hur Sverige håller på att förändras. De förstår att det mångkulturella samhället inte fungerar, de tar upp gängkriminaliteten, och de provar att bryta mot gamla PK-normer om hur debatten ska föras. De känner sig för, bit för bit, kan man säga. Denna bok innehåller resereportage runtom i Sverige gjorda under 2022 och 2023, och de reser även till Frankrike och Finland. Men de har inte mycket att säga.

Peter Gøtzsche i härnadståg mot psykiatrin

🟠 Bokrecension. Den stridbare och frispråkige Peter Gøtzsche är specialistläkare i internmedicin och professor i klinisk försöksdesign och analys vid Köpenhamns universitet. Han har publicerat över 75 artiklar i fem stora vetenskapliga tidskrifter. Han har skrivit flera böcker där han inte håller igen på kritiken. Läkemedelsindustrin kal­lar han regelmässigt för kriminalindustrin.

Sugen på att äta i rymden?

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Ett franskt start-upbolag, Zephalto, som grundades av flygingenjören Vincent Farret d'Astiès, kommer att låta sex personer lyfta 25 kilometer över jorden i en tryckkapsel fäst vid en ballong. Passagerarna kommer att serveras måltider tillagade av stjärnkockar (sic!) och franskt vin samtidigt som de betraktar jorden från ovan jorden

Så kan en fientlig AI teoretiskt utplåna mänskligheten

🟠 Artificiell intelligens förbättrar sig själv. Med en ofattbar intelligens och förmågor som vida överstiger våra egna kan en artificiell intelligens (AI) komma att bli en välsignelse för mänskligheten. Men allt fler experter varnar för att risken finns att vi tappar kontrollen och att en AI blir vår undergång. En sak som dock sällan utforskas när media belyser ämnet är hur en skadlig eller fientlig AI praktiskt skulle kunna agera.

Vindkraft till havs hotar Östersjö­tumlaren – riskerar utrotning

🟠 Samtidigt som vindkraften prisas som ”klimatvänlig”, riskerar konsekvenserna för djur och natur att bli ödesdigra. För Östersjöns enda val – tumlaren – är läget särskilt allvarligt. Populationen på 500 individer är sedan länge utrotningshotad, och nu varnar forskare för att de stora vindkraftsparkerna till havs ökar belastningen ytterligare. ”Undervattensbuller kan leda till både hörselskador och död. Tumlarna är helt beroende av att kunna använda sina klickljud för att navigera och hitta mat. När deras hörsel försämras eller försvinner helt riskerar de att svälta ihjäl”, varnar Magnus Danbolt, chef för naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Kalmar län. I denna del två av Nya Tiders reportageserie om havsbaserad vindkraft granskar vi dess förbisedda miljöeffekter.

Paschs säkra tändstickor

🟠 HISTORIA Tändstickan har en lång historia – de första nämns i en kinesisk källa från cirka 950 e.Kr. – och har i Europa utvecklats av olika uppfinnare. Det var dock den svenske kemisten Gustaf Erik Pasch som utvecklade säkerhetständstickorna och tog patent på denna uppfinning 1844.

Stig Dagerman och Tyskland

🟠 HISTORIA Tysk höst, som är skriven av Stig Dagerman, är en reportagebok av stort historiskt värde än idag. I den här reportageboken berättar Dagerman nämligen om vad han såg och fick veta av olika personer han mötte och talade med under ett besök i ett sönderbombat Tyskland hösten 1946.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Vill du spela på ett casino utan licens? Spelacasino informerar dig om allt du behöver veta.
Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.
Onlinecasinos.se hjälper dig att välja bäst online casino
uudetkasinot.com/ listar Finska casinon online

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.