<strong>Fracking</strong> är ett slanguttryck för hydraulisk spräckning och innebär att man pumpar ned en blandning av sand, vatten och kemikalier på stora djup ned i marken. På så sätt kan man utvinna gas och olja. Foto: Wikipedia

Låg vikt hos nyfödda kopplas till fracking-brunnar

En studie som gjorts av University of Pittsburgh i USA visar att det finns kopplingar mellan låg vikt hos nyfödda barn och att deras mammor lever nära så kallade fracking-brunnar för utvinning av skifferolja. Flera andra larmrapporter kopplas också till fracking.

Studien visar att mödrar som bor i områden med en hög täthet av fracking-brunnar löper 34 procent högre risk att få barn som är under normalvikt, jämfört med nyfödda barn som bor i områden där det är fritt från sådana brunnar.

Fracking är en metod att utvinna tidigare svåråtkomlig olja ur skifferlager genom att vatten och olika kemikalier pumpas in under högt tryck, men metoden kritiseras för att innebära hälsorisker för omgivningen.

I studien tog forskarna hänsyn till många andra faktorer för att kunna slå fast att det är just fracking-brunnar som medför en risk. Bland annat tittade man på om modern rökte, hennes mödravård, ras, utbildning, ålder, om hon hade fött barn tidigare och även könet på barnet. Även med hänsyn tagen till alla dessa faktorer utgjorde närhet till fracking en klar riskfaktor. Forskarna skriver dock att studien inte bevisar att det verkligen är fracking som orsakar den låga födelsevikten, men att det är en oroväckande möjlighet som bör utredas.

Orsakar jordbävningar

Detta är inte första gången som fracking konstaterats ha en påverkan på miljö och människor. En undersökning som Seismological Society of America (SSA) gjorde förra året bevisar att fracking orsakat jordbävningarna i Ohio i mars 2014.

Enligt studien, som publicerades den 3 juli 2014 i Science Magazine, är det inte främst själva frackingen, utan de stora mängder vatten som pumpas in och ut från brunnarna som orsakar jordbävningarna. Enligt Katie Keranen, professor i geofysik som lett arbetet med studien, är detta inte normala jordbävningar orsakade av rörelser i jordskorpans tektoniska plattor.

på bilden kan man se Jonah Gas Field i Wyoming som är ett fält med fracking-brunnar som ägs av företaget Encana. Foto: Greenpeace
På bilden kan man se Jonah Gas Field i Wyoming som är ett fält med fracking-brunnar som ägs av företaget Encana. Foto: Greenpeace

– Dessa brunnar är kraftfulla. Det exkluderar inte något annat från att bidra, men vi har ingen anledning att tro att dessa [jordbävningar] är tektoniska. De matchar inte tektonisk aktivitet i andra områden. Det verkar som om de bara är kopplade till det förbrukade frackingvattnet. Vår forskning fokuserar på detta spillvattnet och visar att det är tillräckligt, sade hon till tidningen The Oklahoman.

I USA registrerades över 100 jordbävningar med en magnitud över 3.0 varje år mellan 2010 och 2013. Detta kan jämföras med i genomsnitt 21 jordbävningar per år under de föregående tre decennierna. I början av 2014 protesterade oroliga boende i Texas mot fracking, då de ansåg att oljeutvinningen orsakat inte mindre än 30 jordbävningar i området på mindre än ett halvår.

Sedan dess har fler studier bevisat kopplingen, bland annat publicerades en studie i januarinumret 2015 av The Bulletin of the Seismological Society of America om att fracking bygger upp underjordiska spänningar som kan få befintliga förkastningar att glida.

Spillvatten dumpas i dricksvattenreservoarer

År 2010 gav den amerikanska kongressen i uppdrag till den federala miljöskyddsmyndigheten U.S. Environmental Protection Agency (EPA) att undersöka vad för inverkan fracking har på dricksvatten. I juni i år släppte myndigheten sin slutgiltiga rapport, där man bekräftar att fracking verkligen har en negativ påverkan på dricksvattnet. Därmed motbevisas den rapport som EPA gjorde 2004 som hävdade att fracking inte påverkade dricksvattnet.

Rapporten konstaterade att fracking visserligen ännu inte lett till några omfattande påverkningar på dricksvattenresurser i USA, men att det kan förorena vattnet under vissa förhållanden. Bland annat om vätskor som används i fracking-processen läcker in i grundvattnet. Man hittade enstaka fall av förorening i denna undersökning.

Bönder i Kalifornien har tvingats, på grund av den exceptionella torka som just nu råder, använda renat fracking-vatten till sina grödor. Detta vatten säljs till dem av stora oljeföretag som vill hitta sätt att återanvända det spillvatten som använts vid deras brunnar. Bland annat återanvänder oljegiganten Chevron cirka 80 miljoner liter frackingvatten per dag och säljer det till bönder som använder det på ungefär 45 000 hektar odlingar.

Oro finns nu över hur rent vattnet egentligen är, då ingen kemisk process är hundraprocentig. EPA konstaterade under våren att myndigheterna i Kalifornien gett oljeföretagen tillstånd att dumpa sitt frackingvatten i 2 500 reservoarer som utgör skyddade befintliga eller framtida drickvattenkällor. Flera områden i Kalifornien har förbjudit fracking lokalt, men bland annat i Los Angeles, som sitter ovanpå USA:s största urbana oljefyndighet, pågår fracking för fullt.

De krafter som vill fortsätta med fracking är mycket resursstarka. Till exempel oljejätten ConocoPhillips, som 2012 gjorde sig av med hela sin raffinaderiverksamhet för att istället fokusera på utvinning av skifferolja i USA, redovisade i början av 2014 en vinst på 2,6 miljarder dollar för kvartal 4, jämfört med 1,4 miljarder för samma period året innan. Trots att råoljepriset på sistone rasat med över 50 procent till 40 dollar per fat hävdar ConocoPhillips att man fortfarande kan gå med vinst om oljepriset inte sjunker ytterligare.

Även USA:s ledarskikt är måna om fracking. Sedan USA passerade sin oljetopp på 1970-talet har oljekällorna sinat och man var tvungen att börja importera olja. Med den nya tekniken öppnar sig helt nya möjligheter. En rapport som publicerades i juli i år av U.S. Energy Information Administration, en federal myndighet som analyserar och berör information som gäller energifrågor, visar att USA:s inhemska energiproduktion ökat till 89 procent av landets totala energibehov jämfört med 84 procent under 2012 och 2013. Man räknar med att USA helt kan sluta med att importera olja så tidigt som 2030.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Svenska pensionärer ruineras av ”nysvenskar”

Svenska pensionärer ruineras av ”nysvenskar”

🟠 OPINION: BITTE ASSARMO Telefonbedrägerier mot äldre tillhör numera vanligheterna i Sverige och det har äntligen blivit uppenbart till och med för de mest politiskt korrekta att det till största delen är invandrade kriminella som ligger bakom det hela. När till och med SVT går ut öppet och låter tittarna få höra rösterna på brottslingarna, utan röstförvrängning och utan att tillrättalägga den numera, i brottssammanhang, klassiska brytningen inser man att sanningen inte längre går att dölja.

Läs även:

Körförbud på helgerna nära förestående i Tyskland?

Körförbud på helgerna nära förestående i Tyskland?

🟠 UTRIKES Konsekvenserna av den gröna manin blir nu allt tydligare för de tyska medborgarna: Den federala transportministern Volker Wissing föreslår nu körförbud på helgerna om regeringens reform av klimatskyddslagen fortsätter att blockeras av De gröna. De gröna och Greenpeace är upprörda och hävdar att detta är ”skräckscenarier”. Inte att undra på: Med sin varning visar Wissing de tyska väljarna i vilken utsträckning klimatideologin kommer att förstöra den tyska livsstilen.

Stormy Daniels-fallet mot Donald Trump har inletts

Stormy Daniels-fallet mot Donald Trump har inletts

🟠 UTRIKES Måndagen den 15 april 2024 inleddes ytterligare en rättegång mot Donald Trump i New York. Den här gången ställs han inför rätta i ett brottmål, vilket är första gången i historien för en före detta president i USA. Trump, som återigen är kandidat till Vita huset, kallade målet en ”attack på Amerika” när han anlände till domstolen. Han ställs inför rätta för ett fall av dold betalning till en före detta porrfilmstjärna, Stormy Daniels, strax före presidentvalet 2016. Rättegången, som väntas pågå i flera veckor, inleds mitt under miljardärens presidentvalskampanj mot hans rival Joe Biden.

Muslim hugger ner biskop i direktsändning

Muslim hugger ner biskop i direktsändning

🟠 UTRIKES En islamistisk terrorattack mot en kristen biskop skedde idag både inför kyrkobesökare och i en direktsändning på nätet. I attacken ses en ensam muslim gå till brutalt angrepp med hugg med kniv eller ett knivliknande vapen mot biskopens ansikte och huvud innan han brottas ner.

Covidvaccinskandalen: Brittisk parlamentsledamot kallar polis till möte efter att ”mycket oroande och allvarliga nya bevis” framkommit

Covidvaccinskandalen: Brittisk parlamentsledamot kallar polis till möte efter att ”mycket oroande och allvarliga nya bevis” framkommit

🟠 Kort efteråt fick han höra att ”han snart kommer att dö …” Den brittiske parlamentsledamoten Andrew Bridgen har skrivit ett öppet brev till Sir Mark Rowley, polischef för Metropolitan Police, och bett om ett brådskande möte med honom och hans utredare för att diskutera ”allvarliga frågeställningar” som framkommit angående covid-19-pandemin och massvaccinationsprogrammet. Nya Tider har tagit del av brevet och återger det i delar här. Anledningen till begäran om ett möte handlar bland annat om att det framkommit att Storbritanniens premiärministern Rishi Sunak privat investerat mångmiljardbelopp i vaccintillverkaren Moderna, som den brittiska regeringen sedan givit olika fördelar samt skrivit lukrativa kontrakt med. Detta samtidigt som alla larm om vaccinskador och överdödlighet ignorerats. Sedan Bridgen började skärskåda överdödligheten och vaccinskadorna har han utsatts för en sällan skådad hatkampanj från etablissemanget och dess media, där han motarbetas och smutskastas på alla sätt samt mobbas och till och med hotas till livet.

Nyhetsdygnet

Senaste numret

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

En av våra största poeter jubilerade

🟠 KULTUR Trots att 200-årsminnet av en våra mesta lästa och uppskattade poeter, Erik Johan Stagnelius, inföll förra året, har det rönt begränsad uppmärksamhet. Det är synd, då det är en av det svenska språkets skickligaste och mest omedelbart tillgängliga diktare. Den som tränger djupare i hans liv och verk ställs dock inför en rad mysterier och problem – ja, i vissa avseenden är han också den svenska lyrikens gåtfullaste och mest gäckande gestalt.

Hur konsten att förutsäga solförmörkelser blev en exakt vetenskap

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Ingen vaken person har kunnat missa att USA nyligen hade en spektakulär solförmörkelse, något som har fått stor medial uppmärksamhet innan, under och efter. Tidsschemat för den totala förmörkelsen den 8 april 2024 var beräknad till sekunden, detta tusentals år efter att skrämda människor först började försöka förutse dessa kosmiska händelser.

Thierry Baudet: Därför behövs en fundamental opposition

🟠 Enligt Forum voor Democraties partiledare Thierry Baudet har partiet intagit en roll som ”fundamental opposition”. Detta genom att inte godkänna själva premisserna i de frågor som de andra partierna debatterar med varandra. Han tar upp invandringen, covid, klimatet, jordbruket, Ukraina och EU som konkreta exempel. ”I alla dessa frågor har vi en mycket mer fundamental inställning. Det är därför vårt parti är i en marginaliserad position, därför att det är den röda linjen som du inte får passera”, säger han till Nya Tider. Nu vill han ge fler rörelser den ”intellektuella ammunition” som krävs för att kunna argumentera för en radikalt annorlunda linje.

“Bönderna är rädda för Arla”

🟠 Nu går en av Sveriges största mjölkgårdar i konkurs. En av Sveriges största mjölkgårdar läggs ned efter en konflikt med Arla, och den drabbade bonden är inte ensam. Nya Tider har talat med drabbade (infälld bild) och med Claes Jonsson, ordförande för Sveriges Mjölkbönder (stor bilden). Alla vittnar om en ”tystnadskultur” där Arla har vänt sig emot sina egna för att uppfylla politiskt korrekta krav och där Arlas medlemmar inte vågar uttala sig, vare sig internt eller offentligt.

Bergens och gruvornas fru

🟠 HISTORIA I svenska berg och gruvor fanns, enligt folktron, ett nyckfullt väsen som var känt som gruvrået eller bergfrun. Detta väsen var vanligen kvinnligt. Hon kunde vara hjälpsam mot gruvarbetarna, men det hände även att hon ställde till med besvär genom att begära att de skulle låta bli att bryta malm i någon gruva. Ibland kunde hon gå så långt som att ta deras liv.

Fallet Kaspar Hauser

🟠 HISTORIA Kaspar Hauser har varit en gåta sedan han plötsligt dök upp på Nürnbergs gator med två mystiska brev i handen den 26 maj 1828. Ingen vet vilka hans föräldrar var. Man vet inte heller vem det var som höll honom inspärrad under hans första sexton år i livet. Han knivhöggs under mystiska omständigheter 14 december 1833 och avled tre dagar senare.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Klicka här för att utforska vad ett casino utan svensk licens kan erbjuda!
Klicka här för att läsa om Betalrevolution

Senaste numret

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.