ÖSTERÅKERS KOMMUN har satsat hundratusentals kronor på att köpa HBTQ-certifieringar från lobbyorganisaionen RFSL. Foto: osteraker.se
ÖSTERÅKERS KOMMUN har satsat hundratusentals kronor på att köpa HBTQ-certifieringar från lobbyorganisaionen RFSL. Foto: osteraker.se

Moderatkommun köpte HBTQ-certifi­eringar för hundratusentals kronor

Vänsteroppositionen kräver att hela kommunen HBTQ-certifieras.
Österåkers kommun, nordost om Stockholm, är ett av Moderaternas starkaste fästen i landet, med hela 38 procents stöd i kommunvalet. Det borgerliga kommunstyret bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet har de senaste åren beslutat att hårdsatsa på HBTQ-certifieringar av kommunens verksamheter. Totalt har det kostat skattebetalarna över 300 000 kronor, kan Nya Tider nu avslöja. Socialdemokraterna anser att ”några hundra tusenlappar är ganska lite i sammanhanget” och kräver nu att kommunens samtliga verksamheter köper in certifikaten. När Nya Tider frågar om de certifierat sitt eget parti blir svaret nej, ”det är ju inget som man behöver”.

Det har länge rått stor enighet bland de borgerliga partierna i Österåker om att kommunen ska satsa hårt på HBTQ-certifieringar. Det började redan 2017 när de borgerliga partierna, då under beteckningen Alliansen, beslutade att avsätta pengar i budgeten för att certifiera kommunens fritidsgårdar.

”HBTQ-certifieringen syftar till att höja personalens kompetens i att inkludera homo-, bi-, transsexuella och queera personer. Det handlar också om att synliggöra och reflektera över normer”, skrev Liberalerna, som var det mest drivande partiet, då. Någon kostnad nämndes dock inte i pressmeddelandet.

Att köpa en HBTQ-certifiering är en process som innebär ett omfattande åtagande, med framtida krav på nya betalningar om man vill behålla certifikatet.

”För att en verksamhet ska bli HBTQ-certifierad ska alla medarbetare utbildas och en plan för hur man ska arbeta med frågorna ska upprättas och följas upp. Processen fram till att certifieringen är klar tar cirka 6–8 månader. Certifikatet är giltigt i tre år. Därefter görs ett förstärkt uppföljande, så kal­lad ”omcertifiering” för förnyelse av certifikatet”, skrev Liberalerna i samma pressmeddelande.

På sin hemsida skryter Öster­åkers kommun om sitt aktiva arbete med att HBTQ-certifiera verksamheter.

”Österåkers kommun jobbar aktivt med de här frågorna och flera kommunala verksamheter är HBTQ-certifierade”, skriver man.

Kostade över 300 000 kronor

Nya Tider har kontaktat kommunen och begärt ut underlag för samtliga HBTQ-certifierade verksamheter. Den visar att kommunen lagt ned hundra­tusentals kronor på inköpen.
2017: Bibliotek och fritidsgårdar. Kostnad: 118 750 kronor.
2017: Skolförvaltningen och ungdomsmottagningen. Kostnad: 100 000 kronor.
2020: Servicecenter och kommunikationsavdelningen. Kostnad: 75 000 kronor.
2022: Omcertifiering av bibliotek och fritidsgårdar. Kostnad: 25 000 kronor.
Totalt: 318 750 kronor exklusive moms.

”Det är RFSL som utfört certifieringen”, skriver Elin på kommunens HBTQ-certifierade kommunikationsavdelning till Nya Tider.

Omsätter mång­miljonbelopp

Fakturorna visar att RFSL fakturerat genom ett bolag med namnet ”RFSL Media & Info AB”, ett bolag som idag heter ”RFSL Utbildning AB”. Nya Tider har granskat räkenskaperna och funnit att omsättningen uppgår till mångmiljonbelopp. I den senaste fullständiga årsredovisningen, för år 2022, var omsättningen 7,8 miljoner kronor. Största utgiften är lönekostnader, drygt 4,9 miljoner, följt av ”Övriga externa kostnader” på 2,9 miljoner. Vad den senare posten avser är oklart, möjligen är det hyra för de exklusiva lokalerna på Vasagatan i Stockholm, där samtliga RFSL:s verksamheter har kontor.

RFSL Utbildning AB drar in stora summor till lobbyorganisationen. Foto: RFSL
RFSL Utbildning AB drar in stora summor till lobbyorganisationen. Foto: RFSL

Totalt har RFSL Utbildning AB åtta anställda, vilket ger en kostnad per anställd (inklusive arbetsgivaravgifter) på ungefär 620 000 kronor per år.

På sin hemsida skriver RFSL Utbildning att en HBTQ-certifiering innehåller:
• 2 webbutbildningar á 40 min vardera
• 10 timmar föreläsarledd utbildning för all personal
• 8 timmar processledning för utsedd arbetsgrupp

Totalt handlar det alltså om 19 timmar och 20 minuters arbetstid för RFSL per certifiering.

Kostnaden varierar beroende på antalet personer i den verksamhet som ska certifieras, men är i regel omkring 100 000 kronor, vilket ovan fakturor visar. På hemsidan stoltserar man med att man totalt har HBTQ-certifierat över 600 verksamheter sedan man tog fram konceptet år 2008.

S-topp kräver fler certifieringar

Nya Tider har sökt kommunalråden Michaela Fletcher (M) och Mathias Lindow (L) på telefon men utan att få svar.

Oppositionsrådet är Sofia Almgren från Socialdemokraterna. Hon var tidigare förtroendevald för Liberalerna när HBTQ-satsningen drogs igång, och är en av de som skrivit under pressmeddelandet från 2017. Senare lämnade hon Liberalerna för Socialdemokraterna, och nu vill hon gå ännu längre i HBTQ-certifierandet. Det säger hon på telefon till Nya Tider.

SOFIA ALMGREN (S).Foto: osteraker.se
SOFIA ALMGREN (S).
Foto: osteraker.se

NyT: Jag har gjort en granskning som visar att Österåkers kommun lagt över 300 000 kronor på HBTQ-certifieringar av verksamheter de senaste åren. Hur ställer sig ni socialdemokrater till de här dyra certifieringarna?
– Socialdemokraterna står bakom de här certifieringarna och vill ha ytterligare certifiering av våra verksamheter. Vi tycker att alla verksamheter där man möter människor ska ha det här.

NyT: Det blir många verksamheter som ska certifieras?
– Jajamen! Absolut!

NyT: Finns det någon gräns för hur mycket det här ska kosta skattebetalarna?
– Vi är ju kommunens största arbetsgivare och där tycker vi att HBTQ-certifieringen är en väldigt bra del, som ger en stor kunskap och värde för våra medarbetare och invånare.

NyT: Det är ganska dyrt. När man HBTQ-certifierade biblioteket kostade det över 100 000 kronor, förvaltningen 100 000 kronor, kommunikationsavdelningen 70 000 kronor …
– Om du tittar på helheten … Kommunens totala driftbudget ligger på tre miljarder. Då är några hundra tusenlappar ganska lite i sammanhanget.

NyT: Att anställa ytterligare en person i äldreomsorgen eller ge ett litet lönelyft till personalen, vore det inte en bättre prioritering?
– Vi gör politiska prioriteringar, det gör även majoriteten. Vi från Socialdemokraterna tycker att det är en viktig prioritering. Vi är en kommun som gör överskott år efter år på hundratals miljoner kronor.

Till Nya Tider säger hon att enda skillnaden mellan Social­demokraterna och det borgerliga styret, är att Socialdemokraterna vill gå ännu längre.
– Vi vill HBTQ-certifiera all verksamhet. Skolpersonal, LSS, äldreomsorg … Det är de som möter invånarna dagligen, och som ska ha kompetensen.

NyT: Finns det någon verksamhet i kommunen som då inte ska certifieras med den definitionen?
– Nej, det tycker jag inte.

NyT: Vad händer med personal som inte vill genomgå utbildningarna? Till exempel för att man är skeptisk mot RFSL? Det är ju en privat organisation som säljer intygen.
– Vi fattar övergripande beslut, sen är det upp till varje person som leder verksamheten att besluta hur man vill göra. Jag tänker inte recensera enskilda medarbetares åsikter.

… men vägrar att certifiera det egna partiet

När Nya Tider frågar om Socialdemokraterna i Österåker själva HBTQ-certifierat sin verksamhet, får vi dock veta att så inte är fallet.

– Vi arbetar ständigt med dessa frågor. Vi är ju en förening, vi är ju inte en verksamhet som möter våra invånare på det sättet. Vi har absolut kompetensen inom HBTQ. I mitt yrke som barnmorska är jag certifierad inom HBTQ.

När Nya Tider påtalar att människor som kommer i kontakt med Socialdemokraterna inte vet vilken utbildning partiets företrädare har i att bemöta HBTQ-personer, avfärdar hon det och menar att de ”inte behöver” certifieringen.

– Hela vår värdegrund bygger på allas lika värde, alla människors rätt att älska vem man vill, vara vem man vill, uttrycka sig i olika uttrycksformer. Så det är ju inget som man behöver, att certifiera ett parti. Däremot kanske Sverigedemokraterna skulle behöva certifiera sig.

NyT: Du tycker att en HBTQ-certifie­ring vore onödig för er, men fullständigt nödvändig för kommunens verksamheter, är det inte märkligt resonerat?
– Skillnaden med ett politiskt parti är att vi inte är arbetsgivare eller utför förvärvsarbete å kommunens vägnar.

NyT: Men om ni vill sända en signal till HBTQ-människor att ni tar det på allvar så skulle ni ju kunna certifiera er.
– Jag tänker att vi Social­demokrater i Österåker har visat det ganska tydligt genom att vi 1: motionerar att regnbågsflaggan ska hissas och 2: att vi driver på för fortsatt HBTQ-certifiering av fler verksamheter. Det är ganska tydligt var vi står i frågan.

NyT: Har detta inte att göra med att ni inte vill lägga era egna pengar på det, men att vara generös med andras pengar – skattebetalarnas pengar i kommunen – är mycket enklare?
– Det får i så fall stå för dig. Jag har ett sammanträde jag behöver gå in på, så har du några fler frågor, annars måste jag avsluta nu.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Läs även:

Kristersson får högre lön

Kristersson får högre lön

🟠 INRIKES Statsminister Ulf Kristersson och regeringens 23 ministrar får höjda arvoden, efter ett beslut från Statsrådsarvodesnämnden. För Kristerssons del innebär det en löneökning med 7 000 kronor till 198 000 kronor i månaden.

Nyhetsdygnet

Senaste numret

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

Domedagen inställd – eller?

🟠 Patrick Moore är en av de biologer som var med och startade Greenpeace i början av 1970-talet. På 1980-talet bytte han sida. I sin senaste bok, Osynliga hot och falska hot om jordens undergång, vänder han upp och ner på den samlade globala miljörörelsens berättelser om nära förestående miljökatastrofer på grund av radioaktivitet, plastsopor, skogsskövling, världshavens försurning och inte minst klimatförändringar. Han menar att miljörörelsen blivit en politisk väckelse som lämnat det mesta av vetenskaplig förankring. I sin argumentation använder han dock själv många av de falskgrepp som han anklagar miljörörelsen för.

Kriget i Ukraina: Med skygglappar för de större perspektiven

🟠 BOKRECENSION Nu har Ukrainakriget rasat i mer än två år, och det har börjat komma böcker som går på djupet och försöker skildra och förklara detta krig. Vi har valt att titta närmare på en sådan, som kommit ut på ett stort förlag och är lätt tillgänglig i bokhandeln. Det är en bok av en ukrainsk-amerikansk historiker, Serhii Plokhy. Denne för fram långa, på historien baserade resonemang, om kriget och dess orsaker. Vi på Nya Tider kommer säkert att återkomma med recensioner av fler böcker om kriget, som kanske ser det ur någon annan vinkel och med annat fokus. Men vi börjar med denna bok.

Thierry Baudet: Därför behövs en fundamental opposition

🟠 Enligt Forum voor Democraties partiledare Thierry Baudet har partiet intagit en roll som ”fundamental opposition”. Detta genom att inte godkänna själva premisserna i de frågor som de andra partierna debatterar med varandra. Han tar upp invandringen, covid, klimatet, jordbruket, Ukraina och EU som konkreta exempel. ”I alla dessa frågor har vi en mycket mer fundamental inställning. Det är därför vårt parti är i en marginaliserad position, därför att det är den röda linjen som du inte får passera”, säger han till Nya Tider. Nu vill han ge fler rörelser den ”intellektuella ammunition” som krävs för att kunna argumentera för en radikalt annorlunda linje.

“Bönderna är rädda för Arla”

🟠 Nu går en av Sveriges största mjölkgårdar i konkurs. En av Sveriges största mjölkgårdar läggs ned efter en konflikt med Arla, och den drabbade bonden är inte ensam. Nya Tider har talat med drabbade (infälld bild) och med Claes Jonsson, ordförande för Sveriges Mjölkbönder (stor bilden). Alla vittnar om en ”tystnadskultur” där Arla har vänt sig emot sina egna för att uppfylla politiskt korrekta krav och där Arlas medlemmar inte vågar uttala sig, vare sig internt eller offentligt.

Svenskdroppar – dunderkuren från örtriket

🟠 HISTORIA Svenskdroppar, som även är känd som Schwedenbitter, är en örtkur som utvecklades av de två svenska läkarna Klaus Samst och – sannolikt – Kristian Henrik Hjärne på 1700-talet. Den här tinkturen populariserades på 1900-talet av Maria Treben. Svenskdroppar innehåller flera olika örter och sägs hjälpa mot olika sjukdomar och krämpor.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.