Stefan Windh

Stefan Windh är en socialdemokratisk politiker och företagare i Påskallavik, som flera gånger anklagats för ekonomisk och politisk korruption. Nu driver han på för att få ett flyktingboende till Påskallavik. Huruvida han har någon personlig vinning i detta är fortfarande oklart.

Såväl Windhs politikerkarriär som hans företagande har kantats av misstankar om oegentligheter. Stefan heter egentligen Vind i efternamn men använder oftast stavningen Windh.

För några år sedan blev Windh ordförande i UBC:s Energikommission, ett uppdrag som den ambitiöse politikern lyckades få utan att ha någon formell kompetens inom energisektorn. UBC är ett samarbetsorgan för städer runt Östersjön, bland annat Oskarshamn där Windh sitter i fullmäktige. År 2009 startade kommissionen det EU-finansierade projektet ITEST, ett forsknings- och utvecklingsprogram som handlar om biologisk rening av avloppsvatten.

I juni 2010 gjorde Oskarshamns-Tidningen (OT) några intressanta avslöjanden som visade att Windh hade utnyttjat sin position som ordförande i Energikommissionen genom att se till att hans egna bolag blev anlitade inom ITEST-projektet. Windh var dock beredd med lämpliga bortförklaringar, och tidningens reportrar grävde inte djupt nog för att slå hål på dem. Kommunalpampen kunde därför ljuga såväl reportrar som läsare rakt upp i ansiktet om sin inblandning i olika bolag som hade anlitats inom det EU-finansierade projektet.

Först hade Pixelfactory OU varit inblandat. Firman var registrerad i Estland, men OT avslöjade att den haft samma adress och telefon i Påskallavik som Windhs svenska bolag. ”Det estniska bolaget” fanns dock inte längre med i bilden, utan dess plats i projektet hade intagits av ett nybildat svenskt bolag. Detta bolag, Network Engine for Objects in Lund AB (NEO AB), visade sig också tillhöra Stefan Windh och drivas av en före detta anställd till honom. NEO AB skulle i sin tur anlita Windh AB, Windhs eget bolag i datakonsultbranschen, som underleverantör av tjänster inom ramen för projektet.

På grund av frågetecknen kring Windhs roller hade kommunstyrelsen skjutit upp beslutet efter att Windh redovisat projektet, berättade OT:
– Det känns lite märkligt när Stefan Windh, som är ordförande i UBC:s energikommission, står inför kommunstyrelsen och redovisar projektet samtidigt som hans företag är ett av företagen som ska jobba med projektet, säger Lars Blomberg som tycker det hela känns lite olustigt.

Windh gick genast ut och bemötte anklagelserna, och senare samma dag publicerade Oskarshamns-Tidningen hans förklaring. Windh sade att han bara tänkt anlita det estniska bolaget i projektet ifall han först fick det sålt, men intressenten hade hoppat av och därför måste de hitta ett annat bolag som kunde hoppa in. Budet gick till ”ett nybildat företag som kan ses som en avknoppning från Stedan Windhs eget bolag”, nämligen till NEO – en firma som han förnekade all inblandning i.

Dagen efter avslöjades det att Windh ägde aktier i NEO AB. Då hade han genast en ny bortförklaring: att han inte hade någon ”operativ roll” i firman.

Även det var dock blåa dunster i ögonen på Oskarshamns-Tidningens reporter och läsare, kan Nya Tider avslöja. Hans aktieinnehav räckte i själva verket till ett avgörande inflytande i företaget.

21 juni:
– Jag är inte alls inblandad i det här företaget, varken som delägare eller som ledamot i styrelsen, säger Stefan Windh.
Ända sedan det EU-stödda projektet initierades har Stefan Windhs mål varit att hålla sitt eget företag utanför den operativa delen. Nu kommer hans företag ändå att medverka, men i periferin.
– Lundaföretaget vill programmera, inte administrera. Därför kommer det att köpa administrativa tjänster av oss, säger Stefan Windh.

22 juni:
– Jag är delägare i bolaget som knoppat av från Windh AB. Men jag har ingen operativ roll och sitter inte i bolagets styrelse. Så beslutet om företaget ska eller vill sponsra, eller om kommunen vill ha deras medverkan, fattas inte av mig. Det fattas av andra, säger idag Stefan Windh.

Stefan Windh betonar att han inte på något sätt lägger sig i själva projektet. Han är inte ens föredragande i ärendet, men fick hoppa in och föredra ärendet för kommunstyrelsen när den ansvarige tjänstemannen blev sjuk.

Även detta var alltså lögn, på mer än ett sätt. För det första visar kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll en vecka senare (29 juni 2010) att hans mål definitivt inte varit att ”hålla sitt eget företag utanför den operativa delen” – tvärtom var det ett villkor för att NEO skulle få uppdraget att Windh AB anlitades som underkonsult.

För det andra ljög han även om sitt inflytande över NEO. Han satt inte i styrelsen, men hans eget företag Lyckans Vind AB ägde vid den tidpunkten fortfarande 23 procent av aktierna i NEO. Stefan Windh, som den ende ledamoten i Lyckans Vind AB, hade därför rätt att både sitta med vid bolagsstämman för NEO och att kalla till extra bolagsstämma om han skulle vilja. Att han saknade inflytande över NEO var alltså ren lögn, det också.

ITEST har vid en utvärdering i år visat sig vara ett totalt misslyckande. Två av Windhs partikamrater i kommunfullmäktige vädjade i maj om att kommunens revisorer skulle granska projektet. Det fanns ett underskott på närmare sex miljoner kronor – ungefär hälften av vad projektet från början beräknats kosta – och det började ställas frågor om varför. En extern utredning visade också att inte ett enda av projektets mål hade uppfyllts.

Windhs bedyranden att han ”inte på något sätt lägger sig i” ITEST-projektet och att han bara föredrog ärendet för kommunstyrelsen därför att den ansvarige blivit sjuk är det förstås svårt att slå hål på. Han är förvisso ordförande i Energikommissionen – där ITEST-projektet för övrigt har nätadressen itest.windh.net – men det kan ju förvisso vara så att han låter andra sköta projektet och att hans egna bolag bara råkar bli anlitade. Helt utan hans inblandning givetvis.

Jag ringer upp Stefan Windh för att få svar på dessa frågor och samtidigt fråga om hans aggressiva utfall mot demokratiaktivisterna utanför Konsum. Jag presenterar mig som journalist på Nya Tider och går sedan rakt på sak.

Jag undrar om jag kan ställa några frågor till dig angående händelserna utanför Konsum med anledning av asylboendet i Påskallavik.
– Nej, tyvärr, det går inte. Tack ska du ha, hej.

Windh lägger på. Jag ringer upp igen.
Hej, du la på lite väl snabbt. Jag skulle också vilja ha svar på några frågor angående dina bolagsengagemang och ITEST.
– Jag är upptagen så jag har inte tid, du får ursäkta…

När kan jag ringa i så fall?
– …och ring inte igen. Tack ska du ha, hej.

I nästa nummer återkommer Nya Tider med ett uppföljande reportage, där vi bland annat berättar om hur Stefan Windh försökte slå sig in i bildbyråbranschen och lurade ett antal samarbetspartners på pengar.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Bankernas rekordvinster och utdelningar skapar debatt

Bankernas rekordvinster och utdelningar skapar debatt

🟠 EKONOMI När 2023 nu summerats i bankernas bokslutskommunikéer inför årsredovisningarna, kan man konstatera att året blev en formidabel vinstkaskad – trots Sveriges allt mer trasiga ekonomi. De flesta stora affärsbankerna, med externa ägare, planerar att dela ut 40-60 procent av vinsten till aktieägarna. Att ägarna får utdelning när företagen går med vinst är inget problem, det är aktiebolagens uppgift att tjäna pengar till sina ägare. Problemet med storbankernas vinstutdelning ligger på ett annat plan, eftersom ägarnas risk har minimerats med hjälp av statens garantier. Men det finns banker som fungerar helt annorlunda.

Läs även:

De brottsliga nätverken i Sverige

De brottsliga nätverken i Sverige

🟠 INRIKES Gängbrottligheten har fått mycket medial uppmärksamhet på sista tiden på grund av det eskalerande våldet, med spektakulära sprängningar och skottlossningar som ofta drabbar tredje man. Nya Tider har tidigare sammanfattat dessa konflikter från en rapport av researchföretaget Acta Publica. Nedan följer ytterligare en sammanfattning från samma rapport, denna gång med fokus på de invandrargrupperingar som ligger bakom dessa brott.

De kriminella nätverken kartlagda

De kriminella nätverken kartlagda

🟠 INRIKES Researchföretaget Acta Publica har specialiserat sig på att undersöka individer och företag med kopplingar till organiserad brottslighet och religiöst eller politiskt motiverad extremism. De har tillgång till egna databaser med upp till 20 års data från fler än 600 myndigheter. De har nu publicerat en årsrapport om nätverkskriminaliteten i Sverige för 2023 och Nya Tider sammanfattar delar av rapporten nedan.

Kronofogdens indrivningsarbete effektivare men politisk långbänk bromsar

Kronofogdens indrivningsarbete effektivare men politisk långbänk bromsar

🟠 INRIKES Den 1 augusti 2022 trädde ny lagstiftning ikraft, som innebär att Kronofogdemyndigheten kan utmäta tillgångar på distans, med hjälp av polisen. Under 2023 utmättes tillgångar värderade till över 93 miljoner kronor med hjälp av den nya lagen. Huvudsakligen handlar det om gods från kriminella personer med skulder till bland annat brottsoffer. Det tog mer än åtta år för politikerna att få lagändringen på plats.

Nyhetsdygnet

Senaste numret

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

Woke: dårhuset som samhällsmodell

🟠 BOKRECENSION Joanna Williams är brittisk författare och journalist, samt direktör för tankesmedjan Cieo. Hon har tidigare skrivit om feminism och om fördumningen av universiteten, och i den nya boken Så vann woke gör hon en kritisk analys av wokerörelsen, med fokus på denna i sitt eget hemland och i USA. Stilen är välformulerad, saklig och resonerande, men genom den lugna akademiska ytan lyser ett starkt engagemang mot denna den senaste av kulturradikalismens skapelser.

Thierry Baudet: Därför behövs en fundamental opposition

🟠 Enligt Forum voor Democraties partiledare Thierry Baudet har partiet intagit en roll som ”fundamental opposition”. Detta genom att inte godkänna själva premisserna i de frågor som de andra partierna debatterar med varandra. Han tar upp invandringen, covid, klimatet, jordbruket, Ukraina och EU som konkreta exempel. ”I alla dessa frågor har vi en mycket mer fundamental inställning. Det är därför vårt parti är i en marginaliserad position, därför att det är den röda linjen som du inte får passera”, säger han till Nya Tider. Nu vill han ge fler rörelser den ”intellektuella ammunition” som krävs för att kunna argumentera för en radikalt annorlunda linje.

“Bönderna är rädda för Arla”

🟠 Nu går en av Sveriges största mjölkgårdar i konkurs. En av Sveriges största mjölkgårdar läggs ned efter en konflikt med Arla, och den drabbade bonden är inte ensam. Nya Tider har talat med drabbade (infälld bild) och med Claes Jonsson, ordförande för Sveriges Mjölkbönder (stor bilden). Alla vittnar om en ”tystnadskultur” där Arla har vänt sig emot sina egna för att uppfylla politiskt korrekta krav och där Arlas medlemmar inte vågar uttala sig, vare sig internt eller offentligt.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.