Föräldragruppen i Svedala vill inte att deras barn serveras halalslaktade produkter i skolan.

Svedala kommun vägrar lyssna på föräldragruppen

Föräldrar i Svedala kämpar för att barnen ska få svensk, hälsosam och icke-religiös mat i skolan, vilket vi rapporterade om i NyT vecka 43/2013. Vi intervjuade då Tina Magnusson som själv är köttbonde och förälder. En ny termin har börjat men kommunen envisas fortfarande med att inte lyssna på föräldragruppen, som har drygt 2 600 medlemmar. I stället utmålas föräldrarna som rasister av den lokala tidningen Sydsvenskan.

Föräldragruppen lämnade in ett medborgarförslag till Svedala kommun hösten 2013 om att man krävde att deras barn serveras icke halalslaktade produkter i skolan. De skrev att de inte delar den trosuppfattning som halal står för och att den svenska skolan ska vara ickereligiös.

– Vårt förslag tar upp frågor om djurskydd, djurhållning, folkhälsa, miljö, självförsörjning, importerade livsmedel, slaktmetoder samt religion. Dock inte några värderingar kring muslimer och deras mat, säger föräldrarna bakom initiativet. De föredrar att uttala sig som grupp.

Man föreslår även att kommunen inför en helt ny livsmedelspolicy, där vägen mot miljö- och kvalitetsmålen blir tydliga. ”Vi vill ha livsmedel där det är lätt att göra kvalitetskontroller och ha vetskap om hur djurhållningen ser ut och vad fodret innehåller och att det är näringsriktig mat/livsmedel”, skriver man.

I föräldragruppen finns flera lantbrukare och man har goda kunskaper om djurhållning och djurskydd. Man har koll på Lagen om upphandling (LOU) såväl som inom EU:s direktiv, som gör det svårt för en kommun att till exempel kräva närproducerat. Det sägs motverka ”fri konkurrens” från matproducenter i andra delar av Europa. Man hänvisar till flera svenska kommuner till exempel i Dalsland som har lyckats få igenom krav på livsmedel så att produktionen följer svensk lagstiftning om bland annat djurens välbefinnande och hindrar överdriven läkemedelsanvändning.

– Vi vill ha mer hälsosamma livsmedel i kommunens verksamhet, där man använder så lite antibiotika vid uppfödning som möjligt. Så som det ser ut i dag har Sverige den lägsta användningen i EU och i vissa länder används upp till 25 gånger så mycket, enligt Europeiska läkemedelsmyndighetens rapport, berättar föräldragruppen.

De påpekar att Världshälsoorganisationen, WHO, varnar för ökningen av multiresistenta bakterier som ett av världens största hälsoproblem. Redan nu får uppfödare i vissa EU-länder inte vistas i vanliga väntrum på sjukhus på grund av risken för spridning av dessa bakterier. Tillväxthormon som används på djur misstänks kunna tidigarelägga puberteten hos människor, och cancerforskare ser ett samband mellan tidig pubertet och äggstockscancer.

Tidningen Råd och röns senaste undersökning av dansk kyckling visade sådana resultat för salmonella och övriga bakterier att de avråder från att äta dansk kyckling. En del av de danska producenterna har dessutom lyckats kringgå salmonellakontrollerna genom att se till att 20-40 procent av vikten består av saltlake, vilket gör att kycklingen i stället räknas som köttberedning. Danskt djurskydd skiljer sig också markant från det svenska beträffande bedövningsgrad, näbbtrimning och djurhållning.

Föräldragruppen vill att sådant kött inte används i Svedala kommuns verksamhet. Livsmedel ska vara så kontrollerbara som möjligt avseende foder, antibiotika, djurhållning, slakt och transporter, menar de.

– Kommunen inhandlar i dag kött från grossister som importerar från länder där obedövad slakt är vanlig. Tyvärr framgår inte det vid kvalitetskontrollerna om köttet kommer från obedövad slakt då detta inte noteras i de länder där det inte är olagligt. Svårigheten för kontroll framgår också av Svedala kommuns anlitade jurister, som påstår att det är en omöjlighet att kontrollera 1 339 produkter från en och samma grossist. EU-kommissionens Mikael Courat varnar för en överproduktion av obedövad slakt ute i Europa och säger dessutom att veterinärer allt mer sällan får tillträde till dessa slakterier.

Man har nu tampats ett halvår med kommunen, som vägrar att backa och fortsätter att servera halalslaktade produkter i skolköket.

– Vad gäller religionsbiten, så har förvisso Skolinspektionen ansett att det inte strider mot lagen om en icke-konfessionell skola serverar religiöst rituellt slaktat kött till alla, oavsett deras trosuppfattning. Men det betyder naturligtvis inte att man måste göra det om det strider mot föräldrarnas vilja. Lagen om religionsfriheten påtalar rätten att utöva en religion enskilt eller i grupp – så länge det inte inverkar negativt på någon annan människa. Samma lag säger också att du har rätten att slippa bli påtvingad hela eller delar av en religion du inte delar.

Föräldragruppen menar att muslimer inte är en etnisk grupp, utan är en religiös grupp. Att äta halal är ett sätt att utöva religionen islam, säger de, och ser det som en självklarhet att inte alla, oavsett trosuppfattning, ska påtvingas dessa produkter. Att inhandla halalcertifierade produkter till alla innebär dessutom att Svedalas skattebetalare i slutänden bekostar en del av de shariastyrda halalcertifieringsföretagens avgifter och på så sätt stödjer islam. Sammantaget strider detta mot ett demokratiskt och sekulärt samhälle, enligt föräldragruppen.

– Bland annat i Danmark finns en lag som säger att danska slakterier inte får halalslakta mer än vad den befolkningsgrupp som efterfrågar detta konsumerar. Just av den anledningen att de som inte delar den trosuppfattningen inte ovetandes blir påtvingade produkten. Tilläggas kan att de danska slakterier som Svedala kommun köper in köttprodukter av tidigare har blivit polisanmälda för överproduktion av halalslaktade produkter, säger föräldragruppen.

Lokaltidningen Sydsvenskan vill dock inte förmedla vad Föräldragruppen har att säga, trots att gruppen stöds av drygt 2 600 medlemmar på Facebook.

– Det är förfärligt! Vi inledde vårt medborgarförslag med att ”vi inte har för avsikt att inskränka på någon annans trosuppfattning och hoppas genom detta slippa diskussion om det motsatta”, och därför är det sorgligt att se att debatten utan vår medverkan kommit att handla om ställningstagande för eller mot religionen islam. Föräldragruppen lägger inga värderingar i vad en muslim får eller inte får äta, utan kämpar för en hälsosam kost till alla och betonar att man som icke-muslim ska ha rätten att avstå från religiöst rituellt slaktade produkter. Vi är också överraskade över motståndet mot att man som icke-muslim ska få slippa halalslaktade produkter – detta borde ju vara en självklarhet.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Efter ett år: Aggressiv invandrare åtalas för mordhot mot Gustav Kasselstrand

Efter ett år: Aggressiv invandrare åtalas för mordhot mot Gustav Kasselstrand

🟠 Belal Safi, en 20-åring från Malmö, åtalas nu för att den 1 maj 2022 ha mordhotat Gustav Kasselstrand, partiledare för Alternativ för Sverige. Det hela utspelade sig på Arlanda flygplats, och Kasselstrand filmade hela förloppet. Han säger i en kommentar till Nya Tider att han dels är missnöjd med hur lågprioriterat hans ärende var hos polismyndigheten, att han själv som medborgare fick tjata på polisen för att man skulle komma någon vart i utredningsarbetet men att han ändå nu är övertygad om att Safi kommer att dömas för olaga hot.

Hovrätten skärper invandrarmördarens straff – till fyra år

Hovrätten skärper invandrarmördarens straff – till fyra år

🟠 BROTT OCH STRAFF Den 17-årige Frunze Saghatelyan dömdes först till ett minimalt straff efter mordet på trebarnspappan och lokalpolitikern i Medborgerlig Samling, Fredrik Andersson. Därefter blev han fritagen av beväpnade män innan han kunde gripas igen. Nu har han fått sitt straff skärpt av hovrätten – till fyra års sluten ungdomsvård.

Läs även:

Efter ett år: Aggressiv invandrare åtalas för mordhot mot Gustav Kasselstrand

Efter ett år: Aggressiv invandrare åtalas för mordhot mot Gustav Kasselstrand

🟠 Belal Safi, en 20-åring från Malmö, åtalas nu för att den 1 maj 2022 ha mordhotat Gustav Kasselstrand, partiledare för Alternativ för Sverige. Det hela utspelade sig på Arlanda flygplats, och Kasselstrand filmade hela förloppet. Han säger i en kommentar till Nya Tider att han dels är missnöjd med hur lågprioriterat hans ärende var hos polismyndigheten, att han själv som medborgare fick tjata på polisen för att man skulle komma någon vart i utredningsarbetet men att han ändå nu är övertygad om att Safi kommer att dömas för olaga hot.

Hovrätten skärper invandrarmördarens straff – till fyra år

Hovrätten skärper invandrarmördarens straff – till fyra år

🟠 BROTT OCH STRAFF Den 17-årige Frunze Saghatelyan dömdes först till ett minimalt straff efter mordet på trebarnspappan och lokalpolitikern i Medborgerlig Samling, Fredrik Andersson. Därefter blev han fritagen av beväpnade män innan han kunde gripas igen. Nu har han fått sitt straff skärpt av hovrätten – till fyra års sluten ungdomsvård.

Statens kostnader för ränteavdrag exploderar

Statens kostnader för ränteavdrag exploderar

🟠 I takt med att räntorna höjs är det inte bara svenska hushåll som får ökade kostnader, utan även svenska staten. I Finland rådde en liknande situation, men där beslutade man för tio år sedan att gradvis minska avdraget för varje år. I år nådde avdraget noll procent och staten slipper därmed alla kostnader för ränteavdrag. För svenska staten väntar dock en smäll på 57 miljarder kronor som måste finansieras med större statsskuld, nedskärningar eller höjd skatt.

Nyhetsdygnet

De senkomnas förundran

🟠 Bokrecension. Mustafa Panshiri och Jens Ganman har nu i flera år tillsammans och var för sig skrivit och debatterat om hur Sverige håller på att förändras. De förstår att det mångkulturella samhället inte fungerar, de tar upp gängkriminaliteten, och de provar att bryta mot gamla PK-normer om hur debatten ska föras. De känner sig för, bit för bit, kan man säga. Denna bok innehåller resereportage runtom i Sverige gjorda under 2022 och 2023, och de reser även till Frankrike och Finland. Men de har inte mycket att säga.

Peter Gøtzsche i härnadståg mot psykiatrin

🟠 Bokrecension. Den stridbare och frispråkige Peter Gøtzsche är specialistläkare i internmedicin och professor i klinisk försöksdesign och analys vid Köpenhamns universitet. Han har publicerat över 75 artiklar i fem stora vetenskapliga tidskrifter. Han har skrivit flera böcker där han inte håller igen på kritiken. Läkemedelsindustrin kal­lar han regelmässigt för kriminalindustrin.

Sugen på att äta i rymden?

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Ett franskt start-upbolag, Zephalto, som grundades av flygingenjören Vincent Farret d'Astiès, kommer att låta sex personer lyfta 25 kilometer över jorden i en tryckkapsel fäst vid en ballong. Passagerarna kommer att serveras måltider tillagade av stjärnkockar (sic!) och franskt vin samtidigt som de betraktar jorden från ovan jorden

Så kan en fientlig AI teoretiskt utplåna mänskligheten

🟠 Artificiell intelligens förbättrar sig själv. Med en ofattbar intelligens och förmågor som vida överstiger våra egna kan en artificiell intelligens (AI) komma att bli en välsignelse för mänskligheten. Men allt fler experter varnar för att risken finns att vi tappar kontrollen och att en AI blir vår undergång. En sak som dock sällan utforskas när media belyser ämnet är hur en skadlig eller fientlig AI praktiskt skulle kunna agera.

Vindkraft till havs hotar Östersjö­tumlaren – riskerar utrotning

🟠 Samtidigt som vindkraften prisas som ”klimatvänlig”, riskerar konsekvenserna för djur och natur att bli ödesdigra. För Östersjöns enda val – tumlaren – är läget särskilt allvarligt. Populationen på 500 individer är sedan länge utrotningshotad, och nu varnar forskare för att de stora vindkraftsparkerna till havs ökar belastningen ytterligare. ”Undervattensbuller kan leda till både hörselskador och död. Tumlarna är helt beroende av att kunna använda sina klickljud för att navigera och hitta mat. När deras hörsel försämras eller försvinner helt riskerar de att svälta ihjäl”, varnar Magnus Danbolt, chef för naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Kalmar län. I denna del två av Nya Tiders reportageserie om havsbaserad vindkraft granskar vi dess förbisedda miljöeffekter.

Paschs säkra tändstickor

🟠 HISTORIA Tändstickan har en lång historia – de första nämns i en kinesisk källa från cirka 950 e.Kr. – och har i Europa utvecklats av olika uppfinnare. Det var dock den svenske kemisten Gustaf Erik Pasch som utvecklade säkerhetständstickorna och tog patent på denna uppfinning 1844.

Stig Dagerman och Tyskland

🟠 HISTORIA Tysk höst, som är skriven av Stig Dagerman, är en reportagebok av stort historiskt värde än idag. I den här reportageboken berättar Dagerman nämligen om vad han såg och fick veta av olika personer han mötte och talade med under ett besök i ett sönderbombat Tyskland hösten 1946.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Vill du spela på ett casino utan licens? Spelacasino informerar dig om allt du behöver veta.
Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.
Onlinecasinos.se hjälper dig att välja bäst online casino
uudetkasinot.com/ listar Finska casinon online

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.