Skip to Content

Folkets Försvarsenheter är ett nytt hemvärn som sätts upp med målet att bestå av 50 000 frivilliga, främst yngre män och kvinnor, som nu snabbtränas av militären över hela landet. Här ses frivilliga som samlats för att påbörja grundläggande självförsvars- och vapenträning. Infällt: En frivillig lär sig sikta medan inskrivning pågår och introduktion ges i bakgrunden. Stillbilder: TeleSur
VENEZUELA

Venezuela förbereder sitt försvar

PappersupplaganNya Tider v. 08

Den pågående USA-stödda kup­pens frontfigur Juan Guaidó ställer ett ultimatum med en tidsfrist för Caracas att til­låta ”humanitär hjälp” från USA, som endast hans opposition får ta emot. Sammantaget med nya hotfulla uttalanden från Washington målas Trump-administrationen in i ett hörn där de tvingas få Maduro avsatt, med eller utan militära medel. Intensifierad subversiv verksamhet som resulterat i flera avhopp ger Caracas skäl till oro. De förbereder nu sitt invasionsförsvar i ilfart.

Publicerad: 21 februari, 2019, 17:46

  • Svenska

Läs även

Den 12 februari proklamerade den USA-stödde Juan Guaidó, som under kuppliknande former den 23 januari utropat sig till Venezuelas interimspresident, en tidsfrist för Caracas att släppa in humanitärt bistånd från USA i det sydamerikanska landet. Ultimatumet, som gavs via Twitter, anger tidsfristen till den 23 februari, symboliskt en månad efter att han ”avlagt sin presidented”. Påstådd humanitär hjälp har använts i västmedias propaganda mot Caracas, där åtgärder för invasionsförsvar felaktigt presenterats som försök att hindra omvärldens nödhjälp.

Avsändaren är dessutom den amerikanska hjälporganisationen USAID, som tidigare avslöjats, bland annat i Bolivia (NyT v.21/2013), med att både smuggla vapen och ägna sig åt omfattande omstörtande verksamhet i mållandet. USAID har också krävt att endast oppositionen får ta emot sändningarna. För att maximera den mediala effekten skickas snart en ny sändning, troligen med nya oacceptabla villkor, som påstås innehålla mat för en månad till 10 000 skolbarn. En målgrupp som valts för att sätta Caracas i dåligt ljus i omvärldens ögon när de tvingas avböja ”hjälpen”.

JUAN GUAIDO, 35, lade i samband med sitt ultimatum via Twitter upp ytterligare en tweet med en selfie på sig själv framför sina demonstranter (bilden). Han skriver i den bland annat att ”Vi är och kommer att fortsätta på gatan!”. Hans andra tweet med ultimatumet inleds med orden ”Venezuela, vi har ett datum!” innan tidsfristen den 23 februari anges. Tweeten avslutas sedan med orden ”Från och med i dag ska vi [den USA-stödda oppositionen] organisera oss för den största mobiliseringen i vår historia. Den 9 februari sade den självutnämnde interimspresidenten att han inte kunde utesluta att auktorisera en amerikansk invasion av Venezuela. En del liknar Guaidós utseende, sätt att tala och föra sig med USA:s förre president Barack Obama. Foto: Twitter @jguaido

Guaidó har tidigare också sagt att han ”inte utesluter” att ”auktorisera” en amerikansk militär intervention, något som upprört många som påpekar att han knappast är i en position att auktorisera något och allra minst en utländsk invasion av landet.

Medan de politiska utspelen sker förflyttar och positionerar sig militära förband på båda sidor om gränsen mellan Venezuela och Colombia. Caracas har också i ilfart färdigställt sitt tämligen potenta luftförvar.

Bisarrt rättfärdigande

Guaidós utspel sammantaget med flera uttalanden från Washington tyder på att USA har lagt i en högre växel i kupplanerna. Ett exempel var när USA:s president Donald Trump öppet meddelade att han inte utesluter ett ”militärt alternativ” för Venezuela. För det behöver dock Washington en förevändning, något som utrikesminister Mike Pompeo skapade under en intervju med tv-kanalen FOX Business, där han varnade för ett växande iranskt inflytande i Venezuela som tillsammans med en påstådd närvaro av den libanesiska shiamilisen Hizbollah i det sydamerikanska landet hotar USA:s nationella säkerhet. Tongångar som har sitt ursprung i Tel Aviv och känns igen från Syrien, men inte tidigare applicerats på Venezuela – en halv värld bort.

– Folk känner inte till att Hizbollah har aktiva celler – iranierna påverkar folket i Venezuela och i hela Sydamerika. Vi har en skyldighet att avlägsna den risken för Amerika och nu gör vi det i Sydamerika och över hela världen, påstod Pompeo.

Nya Tider angav förra veckan vilka inom Trump-administrationen som är nyckelpersoner bakom den USA-ledda kuppen i Venezuela. Det är vicepresident Mike Pence, den nationella säkerhetsrådgi­varen John Bolton samt den republikanske senatorn Marco Rubio, som utpekats som huvudansvarig. Rubio har också beskrivits som ”virtuell ut­rikesminister för Latinamerika, som kommer att leda och for­mulera regeringens [Washing­tons] strategi i regionen”.

I vår analys står det bland annat att Rubio talade ”i senaten den 24 januari för att motivera varför USA behöver blanda sig i Venezuela och hur det ska säljas till folket. Svaret är att det är i USA:s nationella intresse, något han sedan försöker utveckla”.

GRÄNSBROAR AVSPÄRRADE. Bilden spreds i västmedia med påståendet att ”Maduro-regimen” av maktbegär och ren illvilja hindrade omvärldens humanitära hjälp till sitt nödställda folk. Bildtexten i den brittiska dagstidningen The Telegraph lyder ”Lastbilar blockerar vägen som kopplar samman Colombia och Venezuela, i Cucuta, för att förhindra att nödhjälp förs in”. Verkligheten är att gränsövergången redan var stängd och spärrad med stora betongblock från andra sidan av Colombia, som vill hindra venezuelaner att fly till Colombia. Miljoner har flytt till grannländerna på grund av den hyperinflation, matbrist och arbetslöshet som drabbat landet – mycket beroende på sanktioner. Den så kal­lade humanitära hjälpen är amerikansk, vilken historiskt visat sig innehålla mycket annat än det som uppges. Washington hade dessutom krävt att den bara får tas emot av Guaidó och hans anhängare. Skärmavbild: The Telegraph

 

Genom den före detta CIA-chefen Pompeos mediala utspel har nu säljargumentet kommunicerats till det amerikanska folket. ”Maduro-regimen” anklagas också för att ha djupa band med Hizbollah, terrorstämplade av USA och Israel. Anklagelser som påminner om dem mot den sedermera hängde irakiske diktatorn Saddam Hussein, men då gällande Al-Qaida. Beskyllningar som senare visade sig helt substanslösa.

Dessa sammantaget med anklagelser om massförstörelsevapen, som inte heller fanns, rättfärdigade invasionen av Irak 2003 med massivt dödande och lidande som följd. Nya Tiders källor beskriver Pompeos uppmålade hotbild som ”bisarr”.

Venezuela och omvärlden pressas

Washington arbetar dock för närvarande för en kupp utan egen militär inblandning. Trump-administrationens nationella säkerhetsrådgivare John Bolton var snabb att retweeta Guaidós ultimatum med orden ” Venezuelanerna gick ut på gatorna för att hedra studentdemonstranter som har dött i händerna på Maduros ligister [Venezuelas säkerhetsstyrkor]. Deras [USA-stödda oppositionens] krav är enkelt – låta humanitärt bistånd komma in Venezuela…”. Boltons tweet fortsatte med ett illa förtäckt hot ”… och låta militären upprätthålla sin skyldighet gentemot folket. Ledare har fortfarande tid att göra rätt val”.

Nya Tider har i tidigare analyser i detalj påvisat att USA är drivande bakom den pågående kuppen mot den folkvalde presidenten Nicolas Maduro samt vilka drivkrafterna och aktörerna bakom är. Med hjälp av våra källor och flera inte sällan förskräckande historiska exempel redogjorde vi för metoderna som används gång på gång. En av dessa är att muta och hota mållandets militära ledning och officerare i viktiga positioner i syfte att vända dem mot den sittande regeringen.

De kan initialt användas som informatörer som i det tysta även verkar för att få fler att sälja sig. De kan direkt eller senare användas som avhoppare för att som frontfigurer ge legitimitet till legosoldater eller andra utländska aktörer som används för att skapa en väpnad rebellrörelse. Har de nyckelpositioner kan de i kritiska ögonblick under en kupp eller invasion förråda sitt land och hjälpa kuppmakarna och deras utländska understödjare till seger, om inte annat lokalt.

Det är detta Boltons text betyder. Han ger Venezuelas politiska och militära ledning en chans att förråda sitt folk mot till exempel monetära belöningar eller immunitet inför kommande repressalier och åtal, efter en eventuell förlust för regeringssidan.

USA hotar också omvärlden. Efter att Caracas diskuterade ökad oljeexport till Indien gick Bolton ut med en varning till länder och företag som köper olja från Venezuela. I en tweet skrev den nationella säkerhetsrådgivaren att ”Nationer och företag som stöder Maduros stöld av venezuelanska resurser kommer inte att glömmas bort [av Washington]”.

Kuppöverste avslöjar planer

I januari grep myndigheterna den efterlyste översten Oswaldo Garcia Palomo, efter att han återvänt från sin tillflykt i Colombia. Den 7 februari släpptes en video där han bekände att han kollaborerat med den amerikanska underrättelsetjänsten CIA och colombianska tjänstemän för att störta Maduro-regeringen. Enligt den venezuelanska informationsministern Jorge Rodriguez var Palomo inblandad i försök att få venezuelanska soldater att inte bara desertera, utan också att begå myteri.

Översten hade även arbetat med planer att blockera huvudstaden samt ta kontroll över presidentpalatset. Nya Tiders militärkällor kommenterar erkännandet med att informationen om att isolera huvudstaden är avslöjande såtillvida att det ger en ledtråd till de USA-ledda kupplanerna, medan övrigt var väntat.

 

VAPENGÖMMA UPPTÄCKT efter att de venezuelanska myndigheterna den 5 februari stoppade en försändelse från Miami, USA. De amerikanska vapnen upptäcktes i en lagerlokal på Arturo Michelenas internationella flygplats i Valencia. Vapengömman innehöll 19 automatvapen, 118 magasin med militär ammunition samt 90 kommunikationsradior och sex mobiltelefoner. Foto: Guardia Nacional Bolivariana (GNB)

 

ÖVERSTE OSWALDO GARCIA PALOMO, 54, konspirerade med CIA och colombianska myndigheter för att genomföra en militärkupp i Venezuela. Den landsflyktige pensionerade nationalgardsöversten greps när han försökte smyga sig tillbaka in i Venezuela från Colombia, där legosoldater från hela världen strömmat till i det tysta de senaste månaderna. Han är en av dem som försökt få venezuelanska soldater att desertera. Här syns kuppöversten på en poster där det står ”Efter­lyst” högst upp och sedan ”före” och ”efter” över respektive bild där han bär uniform på ena och maskering på andra. Bild: Twitter @ElNacionalWeb

 

USA har de senaste månaderna intensifierat försöken att bakom kulisserna bearbeta höga tjänstemän och militärer för att få dessa att hoppa av eller fungera som informatörer och infiltratörer. Det har delvis lyckats som några exempel visar. Den 2 februari deserterade flygvapengeneralen Francisco Yanez och anslöt sig till oppositionen. Han uppmanade tämligen omgående andra att följa hans exempel och gå över till ”rätt sida”.

Den 9 februari förklarade överste Ruben Paz Jimenez sitt stöd till oppositionen. Det finns även exempel på lägre officerare som lystrat till Washingtons hot eller lockrop. Exempel är bland andra de två kaptenerna Hector Guevara och Carlos Vásquez, där den sistnämnde är pilot inom armén. Piloter är alltid högprioriterade mål för en fiende med invasionsplaner. Även de uppmanade omgående andra att göra detsamma, vilket enligt våra källor påvisar att just detta är ett krav från och därmed prioriterat av de utländska kuppanstiftarna.

Venezuela förbereder försvar

Caracas har sedan tidigare en försvarsstrategi mot en amerikanskledd indirekt eller direkt invasion och har i flera år gjort förberedelser för att kunna stå emot en sådan, både initialt och över tid i form av gerillakrigföring. Lojala medborgare har därför redan tidigare organiserats och beväpnats.

Maduro-administrationen är väl medvetna om den subversiva verksamheten landet är utsatt för, något senaste tidens avhopp och hittade vapengömmor är tydliga bevis för, vilket har fått Venezuela att snabba på försvarsförberedelserna. Senaste tiden har därför flera både öppna propagandistiska övningar och förberedelser, liksom dolda sådana, inletts. Mellan den 10 och 15 februari genomförde landets militär stora militärövningar, som enligt landets sittande president Nicolas Maduro är de största Venezuela har haft i sin 200-åriga historia.

VENEZUELAS LUFTFÖRSVAR är ovanligt potent för ett så litet land. Det är tillräckligt starkt för att avskräcka Colombias och Brasiliens flygvapen, men även USA kan få problem med det precis som Natos bombkampanj mot Restjugoslavien 1999 visade. Våra militärkällor uppger att deras utspridda utplacering sammantaget med ett begränsat markförsvar gör dem sårbara för kommandoräder av fientliga specialförband. Här syns luftvärnsrobotar (9M317E och 9M317M2E enligt våra källor) för luftförsvarssystemet Buk-M2E (infällt) transporteras under bevakning. Foto: Andis Silva/Notitarde, Infällt: Defence Blog

 

Samma dag som militärövningen inleddes kunde flera luftförsvarssystem, däribland Pechora-2M (Natos rapporteringsnamn S-125) ses ta upp positioner bland annat i närheten av San Cristobal, nära gränsen till Columbia. Privata isra­eliska satellitföretag med tillgång till avancerade spionsatelliter har senaste tiden visat stort intresse för Venezuela, liknande det de tidigare visat för Syrien.

Den 7 februari släppte ImageSat International en satellitbild som påstods visa att den venezuelanska militären den 4 februari tagit fram förrådsställda S-300VN, avancerade rysktillverkade luftförsvarssystem, vid flygbasen Kapten Manuel Rios flygbas. Venezuela har ett både kvantitativt och kvalitativt luftförsvar, som precis som deras flygvapen måste anses ovanligt starkt och kapabelt i förhållande till landets storlek.

I samband med den stora militärövningen meddelade president Maduro att man inrättat ett nytt hemvärn, ”folkets försvarsenhe­ter”, tänkt att bestå av 50 000 frivil­liga män och kvinnor. Venezuelas ledare lovade att USA kommer att få ett sydamerikanskt ”Vietnamkrig” om de bestämmer sig för att invadera. Inget tomt hot om man betänker Venezuelas snarlika och svåra terräng.

Nya Tiders diplomatiska källor förklarar att Washington med alla dessa offentliga uttalanden, anklagelser och förevändningar inte längre har råd politiskt att låta Maduro sitta kvar och därmed gå segrande ur kraftmätningen. De förutspår därför ett kraftigt ökande tryck på Caracas och omvärlden, där USA kommer använda alla tillgängliga diplomatiska och ekonomiska påtryckningsmedel samtidigt som den subversiva verksamheten och de militära förberedelserna – med eller utan egen militär – ytterligare kommer intensifieras.

Om Maduro-administrationen ändå lyckas förbli vid makten kommer en militär intervention, troligen mycket blodig sådan, vara oundviklig förutspår våra källor. Intervention, direkt eller indirekt, i latinamerikanska länder är något USA har en lång historia av.

Christer Ericsson

[email protected]

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

Intervju med general Martinez i Paris

UTRIKESDen franske generalen Antoine Martinez har skapat uppståndelse i Frankrike genom det öppna brev till landets ledning som han och andra höga militärer har författat i maj. Han föddes i Oran i Algeriet 1948 och har gjort sin karriär inom det franska flygvapnet. Han var expert inom underrättelseområdet, även på internationell nivå, med samarbete inom FN och Nato och har bland annat varit försvarsattaché vid Frankrikes ambassad i Danmark mellan 1996 och 1999. Han är nu ordförande för Volontaires Pour la France (VPF), en opolitisk organisation som arbetar för att försvara den nationella identiteten och som arbetar mot islamiseringen av Frankrike.

”Vi kämpar och dör stående” Fotbolls-EM: Ungern kommer inte att knäböja för BLM

UNGERNDet ungerska landslaget kommer inte att knäböja för BLM under fotbolls-EM. Det ungerska fotbollsförbundet meddelar att politiska yttringar i samband med sport strider mot de internationella reglerna. De får stöd av premiärminister Viktor Orbán, som menar att det är främmande för en ungrare att knäböja annat än inför Gud och sitt fosterland.

Kinas militär hade patent på vaccin mot Covid-19 oförklarligt tidigt i pandemin

UTRIKESEn kinesisk militärforskare lämnade in ett patent för ett Covid-19-vaccin långt före västvärlden ens börjat ta de första stegen för att framställa egna vacciner och innan WHO hade klassat spridningen som en pandemi. Enligt flera bedömare visar detta att Kina hade god kännedom om viruset långt innan det började spridas världen över. Detta eftersom patentansökan skickades in bara fem veckor efter att Kina ens erkänt att viruset spreds från människa till människa. Forskaren i fråga, Zhou Yusen, dog under mystiska former mindre än tre månader efter att han lämnade in patentansökan.

Experter säger sig ha bevis – coronaviruset skapades i labb

UTRIKESTvå amerikanska experter har analyserat coronavirusets DNA och har hittat en unik gensekvens, CGG-CGG, som inte existerar hos naturligt förekommande coronavirus. Genkombinationen används som en sorts ”streckkod” av forskare. De amerikanska experterna är därför övertygade att slutsatsen bara kan vara en: Coronaviruset som härjar över jorden är artificiellt i sin natur och skapades av människor. Det stärker misstankarna om att virusets ursprung är Institutet för studier i virologi i Wuhan, Kina, där man forskade på coronavirus.

Vaccinforskare slår larm: ”Vi injicerar dem av misstag med ett giftigt ämne”

COVID-19Immunologen och vaccinforskaren Byram Bridle slår nu larm om ”skrämmande” upptäckter i nyligen gjorda och referensgranskade forskningsstudier. Det handlar om att spikproteinet på coronaviruset, som Covid-19-vaccinen skapar, tar sig in i blodomloppet och alstrar sjukdom på samma sätt som Covid-19. Det var tidigare okänt och tros förklara allvarliga biverkningar som blodproppar och hjärtinflammationer, vilka drabbar de som låtit sig injiceras med de nya vaccinen. Bridle säger att vaccinforskarna ”gjorde ett stort misstag” som de ”inte insåg ... tills nu”. Nu kräver flera läkare och forskare att rådande vaccinations-riktlinjer för ammande mödrar och lågrisk­grupper omprövas.

Majoriteten av fransmännen vill att utlänningar dömda i Frankrike ska sitta fängslade i sina egna länder

UTRIKESEnligt en undersökning från opinionsinstitutet CSA utförd för nyhetskanalen CNews den andra juni anser en majoritet av fransmännen att utländska brottslingar bör avtjäna sina fängelsestraff i sina egna länder om de befinns skyldiga i Frankrike. Marine Le Pen gjorde förslaget i kanalen dagen innan undersökningen.

Oväntade utfall i valet i Sachsen-Anhalt

UTRIKESPå samma datum som den svenska nationaldagen hölls val till delstatsparlamentet i Sachsen-Anhalt, tidigare en del av Östtyskland. Många hade sett fram mot valet i denna delstat som ett förebud om hur det kommer att gå i hela Tysklands förbundsdagsval i höst. Resultatet i delstaten blev dock inte enligt förväntningarna: Kristdemokraterna (CDU) gick rejält framåt, medan vänsterpartiet Linke förlorade, nästan dubbelt så mycket som Alternativ för Tyskland, som också backade. Och de Gröna ökade enbart obetydligt.

Trump funderar på comeback 2024 trots – eller tack vare – Facebooks avstängning

UTRIKESDen tidigare presidenten Donald Trump avslöjade på måndagen att han överväga att dumpa Mike Pence som sin vicepresidentkandidat 2024 och istället fråga Floridas guvernör Ron DeSantis. Nyheten kommer några dagar efter att Facebook offentliggjort att Donald Trumps avstängning sätts till minst två år.

Gå till arkivet

Send this to a friend