Skip to Content

Folkets Försvarsenheter är ett nytt hemvärn som sätts upp med målet att bestå av 50 000 frivilliga, främst yngre män och kvinnor, som nu snabbtränas av militären över hela landet. Här ses frivilliga som samlats för att påbörja grundläggande självförsvars- och vapenträning. Infällt: En frivillig lär sig sikta medan inskrivning pågår och introduktion ges i bakgrunden. Stillbilder: TeleSur
VENEZUELA

Venezuela förbereder sitt försvar

PappersupplaganNya Tider v. 08

Den pågående USA-stödda kup­pens frontfigur Juan Guaidó ställer ett ultimatum med en tidsfrist för Caracas att til­låta ”humanitär hjälp” från USA, som endast hans opposition får ta emot. Sammantaget med nya hotfulla uttalanden från Washington målas Trump-administrationen in i ett hörn där de tvingas få Maduro avsatt, med eller utan militära medel. Intensifierad subversiv verksamhet som resulterat i flera avhopp ger Caracas skäl till oro. De förbereder nu sitt invasionsförsvar i ilfart.

Publicerad: 21 februari, 2019, 17:46

 • Svenska

Läs även

Den 12 februari proklamerade den USA-stödde Juan Guaidó, som under kuppliknande former den 23 januari utropat sig till Venezuelas interimspresident, en tidsfrist för Caracas att släppa in humanitärt bistånd från USA i det sydamerikanska landet. Ultimatumet, som gavs via Twitter, anger tidsfristen till den 23 februari, symboliskt en månad efter att han ”avlagt sin presidented”. Påstådd humanitär hjälp har använts i västmedias propaganda mot Caracas, där åtgärder för invasionsförsvar felaktigt presenterats som försök att hindra omvärldens nödhjälp.

Avsändaren är dessutom den amerikanska hjälporganisationen USAID, som tidigare avslöjats, bland annat i Bolivia (NyT v.21/2013), med att både smuggla vapen och ägna sig åt omfattande omstörtande verksamhet i mållandet. USAID har också krävt att endast oppositionen får ta emot sändningarna. För att maximera den mediala effekten skickas snart en ny sändning, troligen med nya oacceptabla villkor, som påstås innehålla mat för en månad till 10 000 skolbarn. En målgrupp som valts för att sätta Caracas i dåligt ljus i omvärldens ögon när de tvingas avböja ”hjälpen”.

JUAN GUAIDO, 35, lade i samband med sitt ultimatum via Twitter upp ytterligare en tweet med en selfie på sig själv framför sina demonstranter (bilden). Han skriver i den bland annat att ”Vi är och kommer att fortsätta på gatan!”. Hans andra tweet med ultimatumet inleds med orden ”Venezuela, vi har ett datum!” innan tidsfristen den 23 februari anges. Tweeten avslutas sedan med orden ”Från och med i dag ska vi [den USA-stödda oppositionen] organisera oss för den största mobiliseringen i vår historia. Den 9 februari sade den självutnämnde interimspresidenten att han inte kunde utesluta att auktorisera en amerikansk invasion av Venezuela. En del liknar Guaidós utseende, sätt att tala och föra sig med USA:s förre president Barack Obama. Foto: Twitter @jguaido

Guaidó har tidigare också sagt att han ”inte utesluter” att ”auktorisera” en amerikansk militär intervention, något som upprört många som påpekar att han knappast är i en position att auktorisera något och allra minst en utländsk invasion av landet.

Medan de politiska utspelen sker förflyttar och positionerar sig militära förband på båda sidor om gränsen mellan Venezuela och Colombia. Caracas har också i ilfart färdigställt sitt tämligen potenta luftförvar.

Bisarrt rättfärdigande

Guaidós utspel sammantaget med flera uttalanden från Washington tyder på att USA har lagt i en högre växel i kupplanerna. Ett exempel var när USA:s president Donald Trump öppet meddelade att han inte utesluter ett ”militärt alternativ” för Venezuela. För det behöver dock Washington en förevändning, något som utrikesminister Mike Pompeo skapade under en intervju med tv-kanalen FOX Business, där han varnade för ett växande iranskt inflytande i Venezuela som tillsammans med en påstådd närvaro av den libanesiska shiamilisen Hizbollah i det sydamerikanska landet hotar USA:s nationella säkerhet. Tongångar som har sitt ursprung i Tel Aviv och känns igen från Syrien, men inte tidigare applicerats på Venezuela – en halv värld bort.

– Folk känner inte till att Hizbollah har aktiva celler – iranierna påverkar folket i Venezuela och i hela Sydamerika. Vi har en skyldighet att avlägsna den risken för Amerika och nu gör vi det i Sydamerika och över hela världen, påstod Pompeo.

Nya Tider angav förra veckan vilka inom Trump-administrationen som är nyckelpersoner bakom den USA-ledda kuppen i Venezuela. Det är vicepresident Mike Pence, den nationella säkerhetsrådgi­varen John Bolton samt den republikanske senatorn Marco Rubio, som utpekats som huvudansvarig. Rubio har också beskrivits som ”virtuell ut­rikesminister för Latinamerika, som kommer att leda och for­mulera regeringens [Washing­tons] strategi i regionen”.

I vår analys står det bland annat att Rubio talade ”i senaten den 24 januari för att motivera varför USA behöver blanda sig i Venezuela och hur det ska säljas till folket. Svaret är att det är i USA:s nationella intresse, något han sedan försöker utveckla”.

GRÄNSBROAR AVSPÄRRADE. Bilden spreds i västmedia med påståendet att ”Maduro-regimen” av maktbegär och ren illvilja hindrade omvärldens humanitära hjälp till sitt nödställda folk. Bildtexten i den brittiska dagstidningen The Telegraph lyder ”Lastbilar blockerar vägen som kopplar samman Colombia och Venezuela, i Cucuta, för att förhindra att nödhjälp förs in”. Verkligheten är att gränsövergången redan var stängd och spärrad med stora betongblock från andra sidan av Colombia, som vill hindra venezuelaner att fly till Colombia. Miljoner har flytt till grannländerna på grund av den hyperinflation, matbrist och arbetslöshet som drabbat landet – mycket beroende på sanktioner. Den så kal­lade humanitära hjälpen är amerikansk, vilken historiskt visat sig innehålla mycket annat än det som uppges. Washington hade dessutom krävt att den bara får tas emot av Guaidó och hans anhängare. Skärmavbild: The Telegraph

 

Genom den före detta CIA-chefen Pompeos mediala utspel har nu säljargumentet kommunicerats till det amerikanska folket. ”Maduro-regimen” anklagas också för att ha djupa band med Hizbollah, terrorstämplade av USA och Israel. Anklagelser som påminner om dem mot den sedermera hängde irakiske diktatorn Saddam Hussein, men då gällande Al-Qaida. Beskyllningar som senare visade sig helt substanslösa.

Dessa sammantaget med anklagelser om massförstörelsevapen, som inte heller fanns, rättfärdigade invasionen av Irak 2003 med massivt dödande och lidande som följd. Nya Tiders källor beskriver Pompeos uppmålade hotbild som ”bisarr”.

Venezuela och omvärlden pressas

Washington arbetar dock för närvarande för en kupp utan egen militär inblandning. Trump-administrationens nationella säkerhetsrådgivare John Bolton var snabb att retweeta Guaidós ultimatum med orden ” Venezuelanerna gick ut på gatorna för att hedra studentdemonstranter som har dött i händerna på Maduros ligister [Venezuelas säkerhetsstyrkor]. Deras [USA-stödda oppositionens] krav är enkelt – låta humanitärt bistånd komma in Venezuela…”. Boltons tweet fortsatte med ett illa förtäckt hot ”… och låta militären upprätthålla sin skyldighet gentemot folket. Ledare har fortfarande tid att göra rätt val”.

Nya Tider har i tidigare analyser i detalj påvisat att USA är drivande bakom den pågående kuppen mot den folkvalde presidenten Nicolas Maduro samt vilka drivkrafterna och aktörerna bakom är. Med hjälp av våra källor och flera inte sällan förskräckande historiska exempel redogjorde vi för metoderna som används gång på gång. En av dessa är att muta och hota mållandets militära ledning och officerare i viktiga positioner i syfte att vända dem mot den sittande regeringen.

De kan initialt användas som informatörer som i det tysta även verkar för att få fler att sälja sig. De kan direkt eller senare användas som avhoppare för att som frontfigurer ge legitimitet till legosoldater eller andra utländska aktörer som används för att skapa en väpnad rebellrörelse. Har de nyckelpositioner kan de i kritiska ögonblick under en kupp eller invasion förråda sitt land och hjälpa kuppmakarna och deras utländska understödjare till seger, om inte annat lokalt.

Det är detta Boltons text betyder. Han ger Venezuelas politiska och militära ledning en chans att förråda sitt folk mot till exempel monetära belöningar eller immunitet inför kommande repressalier och åtal, efter en eventuell förlust för regeringssidan.

USA hotar också omvärlden. Efter att Caracas diskuterade ökad oljeexport till Indien gick Bolton ut med en varning till länder och företag som köper olja från Venezuela. I en tweet skrev den nationella säkerhetsrådgivaren att ”Nationer och företag som stöder Maduros stöld av venezuelanska resurser kommer inte att glömmas bort [av Washington]”.

Kuppöverste avslöjar planer

I januari grep myndigheterna den efterlyste översten Oswaldo Garcia Palomo, efter att han återvänt från sin tillflykt i Colombia. Den 7 februari släpptes en video där han bekände att han kollaborerat med den amerikanska underrättelsetjänsten CIA och colombianska tjänstemän för att störta Maduro-regeringen. Enligt den venezuelanska informationsministern Jorge Rodriguez var Palomo inblandad i försök att få venezuelanska soldater att inte bara desertera, utan också att begå myteri.

Översten hade även arbetat med planer att blockera huvudstaden samt ta kontroll över presidentpalatset. Nya Tiders militärkällor kommenterar erkännandet med att informationen om att isolera huvudstaden är avslöjande såtillvida att det ger en ledtråd till de USA-ledda kupplanerna, medan övrigt var väntat.

 

VAPENGÖMMA UPPTÄCKT efter att de venezuelanska myndigheterna den 5 februari stoppade en försändelse från Miami, USA. De amerikanska vapnen upptäcktes i en lagerlokal på Arturo Michelenas internationella flygplats i Valencia. Vapengömman innehöll 19 automatvapen, 118 magasin med militär ammunition samt 90 kommunikationsradior och sex mobiltelefoner. Foto: Guardia Nacional Bolivariana (GNB)

 

ÖVERSTE OSWALDO GARCIA PALOMO, 54, konspirerade med CIA och colombianska myndigheter för att genomföra en militärkupp i Venezuela. Den landsflyktige pensionerade nationalgardsöversten greps när han försökte smyga sig tillbaka in i Venezuela från Colombia, där legosoldater från hela världen strömmat till i det tysta de senaste månaderna. Han är en av dem som försökt få venezuelanska soldater att desertera. Här syns kuppöversten på en poster där det står ”Efter­lyst” högst upp och sedan ”före” och ”efter” över respektive bild där han bär uniform på ena och maskering på andra. Bild: Twitter @ElNacionalWeb

 

USA har de senaste månaderna intensifierat försöken att bakom kulisserna bearbeta höga tjänstemän och militärer för att få dessa att hoppa av eller fungera som informatörer och infiltratörer. Det har delvis lyckats som några exempel visar. Den 2 februari deserterade flygvapengeneralen Francisco Yanez och anslöt sig till oppositionen. Han uppmanade tämligen omgående andra att följa hans exempel och gå över till ”rätt sida”.

Den 9 februari förklarade överste Ruben Paz Jimenez sitt stöd till oppositionen. Det finns även exempel på lägre officerare som lystrat till Washingtons hot eller lockrop. Exempel är bland andra de två kaptenerna Hector Guevara och Carlos Vásquez, där den sistnämnde är pilot inom armén. Piloter är alltid högprioriterade mål för en fiende med invasionsplaner. Även de uppmanade omgående andra att göra detsamma, vilket enligt våra källor påvisar att just detta är ett krav från och därmed prioriterat av de utländska kuppanstiftarna.

Venezuela förbereder försvar

Caracas har sedan tidigare en försvarsstrategi mot en amerikanskledd indirekt eller direkt invasion och har i flera år gjort förberedelser för att kunna stå emot en sådan, både initialt och över tid i form av gerillakrigföring. Lojala medborgare har därför redan tidigare organiserats och beväpnats.

Maduro-administrationen är väl medvetna om den subversiva verksamheten landet är utsatt för, något senaste tidens avhopp och hittade vapengömmor är tydliga bevis för, vilket har fått Venezuela att snabba på försvarsförberedelserna. Senaste tiden har därför flera både öppna propagandistiska övningar och förberedelser, liksom dolda sådana, inletts. Mellan den 10 och 15 februari genomförde landets militär stora militärövningar, som enligt landets sittande president Nicolas Maduro är de största Venezuela har haft i sin 200-åriga historia.

VENEZUELAS LUFTFÖRSVAR är ovanligt potent för ett så litet land. Det är tillräckligt starkt för att avskräcka Colombias och Brasiliens flygvapen, men även USA kan få problem med det precis som Natos bombkampanj mot Restjugoslavien 1999 visade. Våra militärkällor uppger att deras utspridda utplacering sammantaget med ett begränsat markförsvar gör dem sårbara för kommandoräder av fientliga specialförband. Här syns luftvärnsrobotar (9M317E och 9M317M2E enligt våra källor) för luftförsvarssystemet Buk-M2E (infällt) transporteras under bevakning. Foto: Andis Silva/Notitarde, Infällt: Defence Blog

 

Samma dag som militärövningen inleddes kunde flera luftförsvarssystem, däribland Pechora-2M (Natos rapporteringsnamn S-125) ses ta upp positioner bland annat i närheten av San Cristobal, nära gränsen till Columbia. Privata isra­eliska satellitföretag med tillgång till avancerade spionsatelliter har senaste tiden visat stort intresse för Venezuela, liknande det de tidigare visat för Syrien.

Den 7 februari släppte ImageSat International en satellitbild som påstods visa att den venezuelanska militären den 4 februari tagit fram förrådsställda S-300VN, avancerade rysktillverkade luftförsvarssystem, vid flygbasen Kapten Manuel Rios flygbas. Venezuela har ett både kvantitativt och kvalitativt luftförsvar, som precis som deras flygvapen måste anses ovanligt starkt och kapabelt i förhållande till landets storlek.

I samband med den stora militärövningen meddelade president Maduro att man inrättat ett nytt hemvärn, ”folkets försvarsenhe­ter”, tänkt att bestå av 50 000 frivil­liga män och kvinnor. Venezuelas ledare lovade att USA kommer att få ett sydamerikanskt ”Vietnamkrig” om de bestämmer sig för att invadera. Inget tomt hot om man betänker Venezuelas snarlika och svåra terräng.

Nya Tiders diplomatiska källor förklarar att Washington med alla dessa offentliga uttalanden, anklagelser och förevändningar inte längre har råd politiskt att låta Maduro sitta kvar och därmed gå segrande ur kraftmätningen. De förutspår därför ett kraftigt ökande tryck på Caracas och omvärlden, där USA kommer använda alla tillgängliga diplomatiska och ekonomiska påtryckningsmedel samtidigt som den subversiva verksamheten och de militära förberedelserna – med eller utan egen militär – ytterligare kommer intensifieras.

Om Maduro-administrationen ändå lyckas förbli vid makten kommer en militär intervention, troligen mycket blodig sådan, vara oundviklig förutspår våra källor. Intervention, direkt eller indirekt, i latinamerikanska länder är något USA har en lång historia av.

[email protected]

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

 • erik eriksson

  Nu har israel/usa som ligger bakom hoten hittat en nytt land i Venezuela ,helt tyst inom EU och FN som förstås är med på planerna

 • Dacke

  Samtiden har idag en intressant artikel https://samtiden.nu/2019/02/amnesty-socialisterna-mordar-sin-egen-befolkning/ och där framställs Maduro inte fullt så beskedlig som Nya Tiders utsände beskriver honom?
  Många menar dessutom att Maduro blev president genom valfusk? Det bästa vore att Maduro utlyser nyval och då får vi se hur många som verkligen stöder Maduro och likaså hur högt stödet är för Juan GUAIDO?

  • Richard Larsson

   Venezuela fick bättre betyg på sitt val än Sverige.

 • samuelafugglas

  Berätta för oss vem och vilka som stöder Maduro.
  Vem håller personen Maduro likvid?

 • ♚Grand Vizier♚✓ᵀʳᵘᵐᵖ ˢᵘᵖᵖᵒʳᵗᵉʳ

  “USA-stödde Juan Guaidó”, 20 länder stöder Juan.
  Att NT blivit en kommunistblaska blir dens död.
  Sista gången jag havnar här

  • HelmerK

   Samma tankar här! Det får vara nog nu. Det finns vettigare siter att besöka, än de som är extremvänster!

  • Richard Larsson

   Ser du några likheter innan invasionerna av Irak, Libyen och innan och under den illegala inblandningen i Syrien?

   • ♚Grand Vizier♚✓ᵀʳᵘᵐᵖ ˢᵘᵖᵖᵒʳᵗᵉʳ

    Vad i helvete har likheter med någonting att göra, krig utkämpas på samma sätt överallt, man skall nedkämpa sin motståndare.

    Förövrigt är inte krig illegalt. Om Islands kustvakt angrep Gotland i morgon, så är alltså inte det illegalt, även om din hjälte( Löfven) säkert skulle tro det.

    Om de senare lämnade Gotland för att i stället ockupera Åland, även utan att deklarera krig till Finland, så är alltså inte detta olagligt.

    I Nürnberg blev det klarlagt att krig inte var brott mot internationell rätt.
    (Ingenting övernationellt kan vara “illegalt”, då det inte finns någon lag som gäller utanför ens egen stat. Det finns avtal, traktater o.d., men ingen länder kan straffas, även om man har en “domstol” i Haag som straffar “krigsförbrytare” utan hänsyn till upphovsland. Ingen amerikan eller svensk är någonsin dömd i denna domstol, kanske för det att den har som uppgift att förnedra förlorande parter i krig….

    • Richard Larsson

     Varifrån har du fått att jag skulle dyrka Löfven som varit med och släppt in hundratusentals rasfrämlingar i Sverige?

     Likheter har att göra med CIA:s ständiga lögner innan USA invaderar eller hjälper till med statskupp i ett främmande land. Den som tror på mediabilden som CIA ger måste vara väldigt naiv.

 • Varmlandstok

  Hur ska man se på en makthavare, som vägrar sitt svältande folk matleveranser?
  Jag tycker inte, att man behöver analysera situationen i Venezuela djupare än då.

  • Richard Larsson

   Med tanke på att Venezuela sitter en av de största oljereserverna i världen så finns det skäl att titta väldigt noga på alla nyheter som rapporteras från Venezuela. Jämför med innan invasionerna av Irak, Libyen och innan och under den illegala inblandningen i Syrien.

   Tänk även på uppgifterna från Udo Ulfkotte https://en.wikipedia.org/wiki/Udo_Ulfkotte hur CIA sondmatatar “mainstremmedia” med “nyheter”.

 • erik eriksson

  all västmedia tillhör globalisterna (kommunister i verkligheten) att usa går och erkänner en ny precident utan val säger allt,landet kommer att invaderas av sk proxykrigare som i Libyen Syrien,mfl länder ,om inte Ryssland/Kina sätter ner foten

 • ♚Grand Vizier♚✓ᵀʳᵘᵐᵖ ˢᵘᵖᵖᵒʳᵗᵉʳ

  Wikipedia, där kan jag skriva om dårhusen. Wikipedia är inte en källa, det är en plats där 14-åringar får känna sig viktiga.

  En webplats där hvemsomhelst får skriva vad han vill, snacka om skedmatning…

  • Richard Larsson

   Normalbegåvade klarar av att läsa referenser som ges på Wikipedia.

Västra Kapprovinsen kan vilja bli självständig

UTRIKESFör några veckor sedan släpptes resultaten av en opinionsundersökning som genomfördes i Västra Kapprovinsen av Victory Research – en av Sydafrikas mest respekterade opinionsinstitut. De levererade ett chockresultat. Liksom de senaste skotska opinionsundersökningarna, visade de en liten majoritet för självständighet bland anhängare av Demokratiska alliansen (DA), nu i sin tredje raka mandatperiod som det styrande partiet i Västra Kapprovinsen (Sydafrikas andra åtta provinser styrs av ANC). Partiet kommer att pressas allt hårdare att hålla en folkomröstning om utträde från resten av Sydafrika.

Mobb knivhögg flera hästar i vansinnig attack

UTRIKESEn svart mobb på runt 200 personer anföll och knivskar ett flertal hästar i Sydafrika vid en hästkapplöpningsbana. Den besinningslösa attacken mot hästarna, som ägs av vita sydafrikaner, menas ha sin grund i att en anställd vid ett av stallen fick sparken efter att ha knivhuggit en häst. Flera andra svarta arbetsvägrade då i stöd för den sparkade vilket gjorde att vita arbetare anställdes istället och alla svarta arbetare som arbetsvägrade förlorade inte bara sina jobb utan även socialbidrag de menade sig ha rätt till.

Europeiska unionens riktlinjer presenteras av ordföranden Ursula von der Leyen

UTRIKESUnder onsdagen klargjorde den förra tyska försvarsministern och numera kommissionens ordförande Ursula von der Leyen unionens riktlinjer i flera viktiga frågor. Dessa åtaganden förpliktigar de 27 medlemsstater till lydnad och följsamhet. De flesta förväntade sig migrationsfrågor som huvudtema, men tyngdpunkten låg på klimatåtaganden.

Hånade Trump fallna soldater?

UTRIKESDen 3 september publicerade det amerikanska månadsmagasinet The Atlantic en artikel som anklagade Donald Trump för att ha fällt nedsättande kommentarer om stupade soldater. Historien plockades omgående upp av liberala amerikanska medier och återgavs av samtliga svenska systemmedier som ett faktum. Ingen inspelning har dock presenterats av de påstådda kommentarerna, och många motsäger berättelsen.

Storbritannien ser ut att lämna EU utan avtal – Boris Johnson sätter press på EU

ANALYSSjälvgoda EU-potentater skrattade åt Storbritannien och Brexit för några år sedan. Man markerade tydligt att britterna skulle komma att få betala mycket mer i avgift till EU om man stod utanför. I förhandlingarna efter Brexit, som blev verklighet den 31 januari i år, om ett frihandelsavtal mellan parterna har EU fortsatt att agera som om Storbritannien inte klarar sig utan ett frihandelsavtal. Storbritannien förbereder sig därför för ett avtalslöst tillstånd, med stöd av WTO-reglerna.

Donald Trump vill rensa ut ”kritisk rasteori”

USADen amerikanske presidenten har nu utfärdat direktiv för att rensa myndigheter från inslag av pseudo­vetenskapen ”kritisk rasteori”, som han menar är anti-amerikansk och skapar splittring. Myndigheterna ska ta reda på om de låter sina anställda genomgå sådana kurser och använda de lagliga medel som finns för att styra skattepengar i annan riktning.

Anthony Fauci: Mänsklig aktivitet och lantbruk skyldiga till coronapandemin – Lösningen: Nytt beteende och ny världsordning

USADen amerikanske läkaren Anthony Fauci, som varit pådrivande för både nedstängningar och vaccinationer, har skrivit en vetenskaplig text där han indirekt och direkt utpekar jordbruk och djurhållning som vållande till den nu pågående Covid-19-pandemin. Om inte ”mänskligt beteende såväl som andra radikala förändringar” görs, kommer snart än dödligare pandemier att drabba oss, hotar Fauci. Sammantaget med uttalanden från andra toppföreträdare och en tilltagande kampanj i systemmedia, som också utmålar lantbruk som något farligt, börjar en tidigare dold agenda komma i dagen. Nya Tider analyserar här Faucis uppsatsliknande artikel och den oroväckande trend den är en del av.

Ännu en etno-aktivist ljög om sin ”svarta” bakgrund

USABild vänster: Jessica Krug beskrev sig som en svart kvinna från Bronx, med rötter i Karibien, men har nu visat sig vara en judisk kvinna från Kansas City. Den påstådda identiteten var viktig för hennes karriär som ”svart aktivist”, och hon undervisade i ämnen kopplade till Afrika och afrikanska rötter. Krug har jämförts med Rachel Dolezal, en vit kvinna som också gjort karriär som svart på universitet och i politiska grupper, fram till att hennes riktiga etnicitet avslöjades år 2015. Foto: Privat. Bild höger: Rachel Dolezal gjorde karriär som etnoaktivist tills hennes föräldrar år 2015 avslöjade att hon i själva verket är vit. Foto: Wikipedia/ Aaron Robert Kathmanr.

Gå till arkivet

Send this to a friend