”Professorspartiet”. Partiledaren Berndt Lucke är ekonomiprofessor från Hamburg och större delen av partiledningen består också av akademiker. Foto: Blu-News/Flickr

Alternativ för Tyskland: EU-kritiker i medvind

Under våren 2013, fyra månader före det tyska förbundsdagsvalet, framträdde ett nytt EU- och euro-kritiskt parti i Tyskland: Alternativ för Tyskland. De etablerade partierna chockades men försökte att tiga ihjäl det. Valresultatet blev sensationellt: med 4,8 procent missade man med en hårsmån att komma in i parlamentet.

Alternativ för Tyskland (Alternative für Deutschland, AfD) går nu vidare mot EU-valet, där man hoppas på ett genombrott. Likaså avser man att delta i de olika delstatsvalen. Varje år brukar ett par av Tysklands sexton delstater ha val till sina parlament.

Partiledaren Berndt Lucke är ekonomiprofessor från Hamburg och inte den ende ur detta skrå i partiets ledning. Partiets upprop i samband med bildandet våren 2013 undertecknades av en lång rad kända akademiker. Kritikerna talar om ”professorspartiet”, som också har en övervikt av manliga väljare och väljare av de yngre årgångarna.

Enligt AfD:s analys av situationen står Tyskland nu i den svåraste krisen i sin historia. Landet framträder som en försvarare av euron som gemensam valuta för EU, men har enligt partiet därmed försatt sig i en hopplös situation.

En av de lokala ledarna för AfD, en gymnasierektor i Köln-trakten, berättar för Nya Tider att man egentligen bara ser en utväg: att på ett eller annat sätt avskaffa euron. Om så inte sker kommer man att låsa fast hela Europa i stagnation. Optimisterna i ekonomkåren räknar med ett scenario där miljardstimulanserna så småningom drar igång tillväxten i Europa.

Som AfD ser det skapar euron inte sammanhållning i Europa utan hotar den istället, liksom den även hotar såväl välståndet som freden i Europa. ”Avskaffa euron för att rädda Europa”, var en av parollerna i valet, en ordlek med förbundskansler Merkels slagord: ”Om euron misslyckas så misslyckas Europa!”.

Upprättad rättsstatlighet inom EU
AfD har som första punkt på sitt program att ”återupprätta rättsstatligheten inom EU”. Man syftar på att avtal som ingåtts inom EU avsiktligt har brutits av några av de största medlemmarna – samtidigt som man krävt att andra, ekonomiskt svagare, skall följa dem. Ett flagrant exempel är att Tyskland och Frankrike gjort avsteg från EU:s stabilitetskriterier genom att för egen del tillåta sig större budgetunderskott än de själva beslutat om skall gälla inom EU.

AfD kritiserar vidare att statliga organ kört över den klausul inom EU-rätten som innebär förbud för Europeiska centralbanken att köpa upp problemländers stats­obligationer. Sådana värdepapper kallas ofta ”skräpobligationer” med tanke på hur oattraktiva de är på värdepappersmarknaden och på staternas svaga förmåga att lösa in dem. När man ändå beslutat att lösa ut enskilda länder som försatt sig i ekonomisk kris med denna metod har man övergivit vad som från början var en grundsten i EU-bygget. Regeln skapades för att man ville sätta en spärr mot inflation. Inflationssäkring har varit ett viktigt mål särskilt för tysk politik sedan superinflationen på 1920-talet i kölvattnet av första världskriget.

22
Demokratiförnyelse
AfD kritiserar också demokratiunderskottet i EU. Kritiken går ut på att väljarna som myndiga medborgare i praktiken inte har något som helst inflytande på viktiga avgöranden inom EU. I realiteten är Tysklands två största partier, Kristdemokraternas CDU/CSU och Socialdemokraterna SPD överens om allt väsentligt i europapolitiken. Eftersom de båda partierna tillsammans har absolut majoritet i förbundsdagen har väljarna i praktiken inget alternativ. Det finns i Tyskland ingen opposition när det gäller Europafrågor. Så förklarar AfD varför man har bildat partiet: för att möjliggöra verklig opposition inom tysk EU-politik, verkliga alternativ för Tyskland. Och eftersom Tyskland är en mycket tung del av EU öppnar man därmed också möjligheten att i samverkan med EU-kritiska krafter i andra länder styra in unionen på en annan väg.

Alternativ för Tyskland fordrar ett stärkande av demokratin och de medborgerliga rättigheterna genom att öppna möjligheten att anordna beslutande folkinitiativ och folkomröstningar i Tyskland. Folkomröstningar förbjöds i den tyska konstitutionen 1949, vilket man motiverade med att totalitära krafter skulle kunna sätta rättsstaten ur spel och i ett krisläge avskaffa viktiga demokratiska rättigheter direkt, utan parlamentets hörande. Som en ersättning finns ett petitionsutskott i Förbundsdagen dit medborgarna kan vända sig. Om 50 000 namn samlas in är utskottet skyldigt att ta upp förslaget och behandla det som man gör med propositioner.

Ett nationernas Europa– inte elitens och byråkraternas
AfD är inte negativt till allt som har med EU att göra. Partiet bejakar en gemensam inre marknad i Europa, och en sådan drar förstås med sig en hel del nödvändiga avregleringar och nyregleringar för att fungera. Man bejakar ett Europa bestående av suveräna stater som lever i vänskap och goda relationer till varandra. Man avvisar en centraliserad europeisk stat med egen budget.

Man avvisar också en transfererings-union, det vill säga att starkare länder skall subventionera de ekonomiskt svagare. Endast de nationella parlamenten skall ha rätten att besluta om respektive lands budget, något som inte gäller i dag. All lagstiftningskompetens skall tillbaka till de nationella parlamenten. Partiet vill ha också ha en reformering av EU för att bygga bort den överdrivna byråkratin i Bryssel och främja transparens och medborgarnärhet.

Upplösning av euro-zonen
Euro-zonen i dess nuvarande form måste upplösas, anser AfD. Tyskland behöver inte euron. Andra länder blir skadade av euron. Europa skall inte misslyckas på grund av euron.
Man kräver antingen återinförandet av nationella valutor eller inrättandet av mindre och stabilare valutaunioner. Om partiet bestämmer sig för att driva den sistnämnda linjen kommer man att yrka på att två typer av euro införs, en nordlig och en sydlig, eftersom man ser stora skillnader mellan hur ekonomierna fungerar i Nordeuropa respektive Sydeuropa.

På denna punkt får man räkna med mycket hårt motstånd från euro-anhängarna. Flera av Tysklands ledande ekonomer har dock varit inne på samma tanke. Ett känt exempel är professorn Hans-Olaf Henkel, ett tungt namn inom den tyska arbetsgivarorganisationen för industrin.

Återinförandet av den en gång så starka och välskötta tyska D-marken får inte vara ett tabubelagt tema, menar AfD. De europeiska fördrag som ligger till grund för EU skall ändras så att varje stat som vill skall ha en tydligt reglerad möjlighet att utträda ur EU. Varje folk måste få besluta om sin egen valuta i demokratisk ordning.

Det finns all anledning att anta att Angela Merkel vill försöka lösa EU- och euro-krisen genom att ge mer makt till Bryssel. Hur mycket EU tål tyskarna – och andra folk i Europa? Valresultatet i EU-valet i maj nästa år blir en indikator på vart vindarna blåser.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Läs även:

Klimatkartor manipuleras för att förleda allmänheten

Klimatkartor manipuleras för att förleda allmänheten

🟠 Klimatbluffen. Den statliga amerikanska vetenskapsorganisationen NOAA släppte i maj mycket avslöjande klimatkartor som visar medeltemperaturen över hela världen under april månad i förhållande till klimatnormalen. Inte bara avviker de markant från otaliga länders officiella temperaturdata för april, som visade att vårmånaden var kyligare än normalt, utan de motsäger dessutom varandra trots att de utgår från exakt samma mätdata. Nya Tider avslöjar här hur siffrorna förvanskas och att det finns två parallella kartor, en för forskarna och en grovt bedräglig som visas för allmänheten.

QatarGate: Eva Kaili tillbaka i Europaparlamentet

QatarGate: Eva Kaili tillbaka i Europaparlamentet

🟠 UTRIKES Eva Kaili är tillbaka i Europaparlamentet. Några månader efter att ha åtalats och fängslats för sin inblandning i korruptionsskandalen ”QatarGate” tilläts den grekiska parlamentsledamoten, som fråntogs sin position som vice talman i parlamentet i december 2022, av det belgiska rättsväsendet att befrias från sin elektroniska fotboja och släpptes från husarresten. Hennes advokat har meddelat att hon tänker återvända till parlamentet för att utföra sina arbetsuppgifter i väntan på rättegången, i slutet av vilken ”hon tror att hon kommer att frikännas”, sade han.

Nyhetsdygnet

De senkomnas förundran

🟠 Bokrecension. Mustafa Panshiri och Jens Ganman har nu i flera år tillsammans och var för sig skrivit och debatterat om hur Sverige håller på att förändras. De förstår att det mångkulturella samhället inte fungerar, de tar upp gängkriminaliteten, och de provar att bryta mot gamla PK-normer om hur debatten ska föras. De känner sig för, bit för bit, kan man säga. Denna bok innehåller resereportage runtom i Sverige gjorda under 2022 och 2023, och de reser även till Frankrike och Finland. Men de har inte mycket att säga.

Peter Gøtzsche i härnadståg mot psykiatrin

🟠 Bokrecension. Den stridbare och frispråkige Peter Gøtzsche är specialistläkare i internmedicin och professor i klinisk försöksdesign och analys vid Köpenhamns universitet. Han har publicerat över 75 artiklar i fem stora vetenskapliga tidskrifter. Han har skrivit flera böcker där han inte håller igen på kritiken. Läkemedelsindustrin kal­lar han regelmässigt för kriminalindustrin.

Sugen på att äta i rymden?

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Ett franskt start-upbolag, Zephalto, som grundades av flygingenjören Vincent Farret d'Astiès, kommer att låta sex personer lyfta 25 kilometer över jorden i en tryckkapsel fäst vid en ballong. Passagerarna kommer att serveras måltider tillagade av stjärnkockar (sic!) och franskt vin samtidigt som de betraktar jorden från ovan jorden

Så kan en fientlig AI teoretiskt utplåna mänskligheten

🟠 Artificiell intelligens förbättrar sig själv. Med en ofattbar intelligens och förmågor som vida överstiger våra egna kan en artificiell intelligens (AI) komma att bli en välsignelse för mänskligheten. Men allt fler experter varnar för att risken finns att vi tappar kontrollen och att en AI blir vår undergång. En sak som dock sällan utforskas när media belyser ämnet är hur en skadlig eller fientlig AI praktiskt skulle kunna agera.

Vindkraft till havs hotar Östersjö­tumlaren – riskerar utrotning

🟠 Samtidigt som vindkraften prisas som ”klimatvänlig”, riskerar konsekvenserna för djur och natur att bli ödesdigra. För Östersjöns enda val – tumlaren – är läget särskilt allvarligt. Populationen på 500 individer är sedan länge utrotningshotad, och nu varnar forskare för att de stora vindkraftsparkerna till havs ökar belastningen ytterligare. ”Undervattensbuller kan leda till både hörselskador och död. Tumlarna är helt beroende av att kunna använda sina klickljud för att navigera och hitta mat. När deras hörsel försämras eller försvinner helt riskerar de att svälta ihjäl”, varnar Magnus Danbolt, chef för naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Kalmar län. I denna del två av Nya Tiders reportageserie om havsbaserad vindkraft granskar vi dess förbisedda miljöeffekter.

Paschs säkra tändstickor

🟠 HISTORIA Tändstickan har en lång historia – de första nämns i en kinesisk källa från cirka 950 e.Kr. – och har i Europa utvecklats av olika uppfinnare. Det var dock den svenske kemisten Gustaf Erik Pasch som utvecklade säkerhetständstickorna och tog patent på denna uppfinning 1844.

Stig Dagerman och Tyskland

🟠 HISTORIA Tysk höst, som är skriven av Stig Dagerman, är en reportagebok av stort historiskt värde än idag. I den här reportageboken berättar Dagerman nämligen om vad han såg och fick veta av olika personer han mötte och talade med under ett besök i ett sönderbombat Tyskland hösten 1946.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Vill du spela på ett casino utan licens? Spelacasino informerar dig om allt du behöver veta.
Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.
Onlinecasinos.se hjälper dig att välja bäst online casino
uudetkasinot.com/ listar Finska casinon online

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.