”Professorspartiet”. Partiledaren Berndt Lucke är ekonomiprofessor från Hamburg och större delen av partiledningen består också av akademiker. Foto: Blu-News/Flickr

Alternativ för Tyskland: EU-kritiker i medvind

Under våren 2013, fyra månader före det tyska förbundsdagsvalet, framträdde ett nytt EU- och euro-kritiskt parti i Tyskland: Alternativ för Tyskland. De etablerade partierna chockades men försökte att tiga ihjäl det. Valresultatet blev sensationellt: med 4,8 procent missade man med en hårsmån att komma in i parlamentet.

Alternativ för Tyskland (Alternative für Deutschland, AfD) går nu vidare mot EU-valet, där man hoppas på ett genombrott. Likaså avser man att delta i de olika delstatsvalen. Varje år brukar ett par av Tysklands sexton delstater ha val till sina parlament.

Partiledaren Berndt Lucke är ekonomiprofessor från Hamburg och inte den ende ur detta skrå i partiets ledning. Partiets upprop i samband med bildandet våren 2013 undertecknades av en lång rad kända akademiker. Kritikerna talar om ”professorspartiet”, som också har en övervikt av manliga väljare och väljare av de yngre årgångarna.

Enligt AfD:s analys av situationen står Tyskland nu i den svåraste krisen i sin historia. Landet framträder som en försvarare av euron som gemensam valuta för EU, men har enligt partiet därmed försatt sig i en hopplös situation.

En av de lokala ledarna för AfD, en gymnasierektor i Köln-trakten, berättar för Nya Tider att man egentligen bara ser en utväg: att på ett eller annat sätt avskaffa euron. Om så inte sker kommer man att låsa fast hela Europa i stagnation. Optimisterna i ekonomkåren räknar med ett scenario där miljardstimulanserna så småningom drar igång tillväxten i Europa.

Som AfD ser det skapar euron inte sammanhållning i Europa utan hotar den istället, liksom den även hotar såväl välståndet som freden i Europa. ”Avskaffa euron för att rädda Europa”, var en av parollerna i valet, en ordlek med förbundskansler Merkels slagord: ”Om euron misslyckas så misslyckas Europa!”.

Upprättad rättsstatlighet inom EU
AfD har som första punkt på sitt program att ”återupprätta rättsstatligheten inom EU”. Man syftar på att avtal som ingåtts inom EU avsiktligt har brutits av några av de största medlemmarna – samtidigt som man krävt att andra, ekonomiskt svagare, skall följa dem. Ett flagrant exempel är att Tyskland och Frankrike gjort avsteg från EU:s stabilitetskriterier genom att för egen del tillåta sig större budgetunderskott än de själva beslutat om skall gälla inom EU.

AfD kritiserar vidare att statliga organ kört över den klausul inom EU-rätten som innebär förbud för Europeiska centralbanken att köpa upp problemländers stats­obligationer. Sådana värdepapper kallas ofta ”skräpobligationer” med tanke på hur oattraktiva de är på värdepappersmarknaden och på staternas svaga förmåga att lösa in dem. När man ändå beslutat att lösa ut enskilda länder som försatt sig i ekonomisk kris med denna metod har man övergivit vad som från början var en grundsten i EU-bygget. Regeln skapades för att man ville sätta en spärr mot inflation. Inflationssäkring har varit ett viktigt mål särskilt för tysk politik sedan superinflationen på 1920-talet i kölvattnet av första världskriget.

22
Demokratiförnyelse
AfD kritiserar också demokratiunderskottet i EU. Kritiken går ut på att väljarna som myndiga medborgare i praktiken inte har något som helst inflytande på viktiga avgöranden inom EU. I realiteten är Tysklands två största partier, Kristdemokraternas CDU/CSU och Socialdemokraterna SPD överens om allt väsentligt i europapolitiken. Eftersom de båda partierna tillsammans har absolut majoritet i förbundsdagen har väljarna i praktiken inget alternativ. Det finns i Tyskland ingen opposition när det gäller Europafrågor. Så förklarar AfD varför man har bildat partiet: för att möjliggöra verklig opposition inom tysk EU-politik, verkliga alternativ för Tyskland. Och eftersom Tyskland är en mycket tung del av EU öppnar man därmed också möjligheten att i samverkan med EU-kritiska krafter i andra länder styra in unionen på en annan väg.

Alternativ för Tyskland fordrar ett stärkande av demokratin och de medborgerliga rättigheterna genom att öppna möjligheten att anordna beslutande folkinitiativ och folkomröstningar i Tyskland. Folkomröstningar förbjöds i den tyska konstitutionen 1949, vilket man motiverade med att totalitära krafter skulle kunna sätta rättsstaten ur spel och i ett krisläge avskaffa viktiga demokratiska rättigheter direkt, utan parlamentets hörande. Som en ersättning finns ett petitionsutskott i Förbundsdagen dit medborgarna kan vända sig. Om 50 000 namn samlas in är utskottet skyldigt att ta upp förslaget och behandla det som man gör med propositioner.

Ett nationernas Europa– inte elitens och byråkraternas
AfD är inte negativt till allt som har med EU att göra. Partiet bejakar en gemensam inre marknad i Europa, och en sådan drar förstås med sig en hel del nödvändiga avregleringar och nyregleringar för att fungera. Man bejakar ett Europa bestående av suveräna stater som lever i vänskap och goda relationer till varandra. Man avvisar en centraliserad europeisk stat med egen budget.

Man avvisar också en transfererings-union, det vill säga att starkare länder skall subventionera de ekonomiskt svagare. Endast de nationella parlamenten skall ha rätten att besluta om respektive lands budget, något som inte gäller i dag. All lagstiftningskompetens skall tillbaka till de nationella parlamenten. Partiet vill ha också ha en reformering av EU för att bygga bort den överdrivna byråkratin i Bryssel och främja transparens och medborgarnärhet.

Upplösning av euro-zonen
Euro-zonen i dess nuvarande form måste upplösas, anser AfD. Tyskland behöver inte euron. Andra länder blir skadade av euron. Europa skall inte misslyckas på grund av euron.
Man kräver antingen återinförandet av nationella valutor eller inrättandet av mindre och stabilare valutaunioner. Om partiet bestämmer sig för att driva den sistnämnda linjen kommer man att yrka på att två typer av euro införs, en nordlig och en sydlig, eftersom man ser stora skillnader mellan hur ekonomierna fungerar i Nordeuropa respektive Sydeuropa.

På denna punkt får man räkna med mycket hårt motstånd från euro-anhängarna. Flera av Tysklands ledande ekonomer har dock varit inne på samma tanke. Ett känt exempel är professorn Hans-Olaf Henkel, ett tungt namn inom den tyska arbetsgivarorganisationen för industrin.

Återinförandet av den en gång så starka och välskötta tyska D-marken får inte vara ett tabubelagt tema, menar AfD. De europeiska fördrag som ligger till grund för EU skall ändras så att varje stat som vill skall ha en tydligt reglerad möjlighet att utträda ur EU. Varje folk måste få besluta om sin egen valuta i demokratisk ordning.

Det finns all anledning att anta att Angela Merkel vill försöka lösa EU- och euro-krisen genom att ge mer makt till Bryssel. Hur mycket EU tål tyskarna – och andra folk i Europa? Valresultatet i EU-valet i maj nästa år blir en indikator på vart vindarna blåser.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

PÅ BESÖK I KNESSET. Richard Jomshof och Charlie Weimers besökte Israels parlament tidigare i år där de träffade enskilda parlamentariker från bland annat regeringspartiet Likud. SD har sedan förra Lands­dagarna 2021 arbetat systematiskt och målmedvetet med att ”normalisera” relationen till Israel. Foto: X/Charlie Weimers

SD prioriterar relationen till Israel – och terrorklassar Ryssland

🟠 POLITIK Sverigedemokraterna har de senaste åren prioriterat en ”normaliserad” relation till Israel. Partiet skriver om hur man hamnade på en ”mycket hedrande sjundeplats” när en israelisk lobbyorganisation bedömer hur Israelvänliga olika partier i Europaparlamentet är. Vidare menar SD att det var de som fick Europaparlamentet att terrorklassa Ryssland. Nya Tider har granskat partiets arbete på det internationella området.

Peter HUMMELGAARD motiverar under ett pressmöte förbudet explicit med att någon använt sig av yttrandefriheten för att bränna Koranen. Stillbild. SVT

Danmark förbjuder koranbränning

🟠 YTTRANDEFRIHET Danska Folketinget förbjuder brännandet av muslimernas heliga skrift, Koranen. För syns skull förbjuds samtidigt skändning av Bibeln och den judiska Toran, men man gör ingen hemlighet av att man helt enkelt velat ge efter för militanta muslimer så att de inte ska angripa danskar. Efter en ändring i lagförslaget klubbades lagen igenom och kommer att börja gälla från den 14 december.

Läs även:

Peter HUMMELGAARD motiverar under ett pressmöte förbudet explicit med att någon använt sig av yttrandefriheten för att bränna Koranen. Stillbild. SVT

Danmark förbjuder koranbränning

🟠 YTTRANDEFRIHET Danska Folketinget förbjuder brännandet av muslimernas heliga skrift, Koranen. För syns skull förbjuds samtidigt skändning av Bibeln och den judiska Toran, men man gör ingen hemlighet av att man helt enkelt velat ge efter för militanta muslimer så att de inte ska angripa danskar. Efter en ändring i lagförslaget klubbades lagen igenom och kommer att börja gälla från den 14 december.

JEMENITISK HELIKOPTER med kommandosoldater från huthierna under inflygning mot handelsfartyget Galaxy Leader, som utifrån svallvågorna verkar gå för full maskin för att undkomma hotet. Den ryskbyggda Mi-17 helikoptern (exportversionen av Mi-8) har Jemens och Palestinas flaggor målade baktill, då operationen utfördes för att hjälpa den palestinska motståndsrörelsen i Gaza. En kamera har monterats långt bak på stjärtbommen för att få dramatiskt bildmaterial till denna propagandavideo. Stillbild: Houthi Media Center

Jemenitiska huthier kapar Israelkopplat fartyg

🟠 Försäkringspremier för fartyg rusar i höjden. Nu införs mycket höga krigsriskpremier på sjöfartsförsäkringar efter att de jemenitiska huthirebellerna kapat ett Israelkopplat fartyg i Röda havet och tagit 25 besättningsmän som gisslan. Skenande försäkringskostnader för fartyg som anlägger Israel och passerar genom regionen innebär inte bara ökade kostnader för frakt runt Arabiska halvön, utan i förlängningen för all frakt och därmed alla varor världen över.

Polisbilar slogs sönder, vältes och brändes i upploppen. Utåt sett påminner scenerna om de invandrarupplopp som skakat Sverige flera gånger – men det är istället, åtminstone till stor del, vita irländska ungdomar som är arga över invandringen. Skärmavbild: Newsweek

Kravaller på Irland efter mång­kulturell knivattack mot skolbarn

🟠 MMA-stjärnan Conor McGregor misstänks för brott genom sin kritik av invandringen. En femårig flicka och en kvinnlig skolpedagog skadades svårt då en knivbeväpnad invandrare gick till attack mot en grupp skolbarn i Dublin. Kort därefter bröt upplopp ut då upprörda medborgare drog ut på gatorna och hamnade i slagsmål med polisen som försökte stoppa dem. Kravallerna har utnämnts till ”högerextrema” och myndigheterna vill nu ta krafttag mot yttrandefriheten. Bland annat ska man utreda om MMA-stjärnan Conor McGregor sagt något olagligt.

Nyhetsdygnet

Ynglingakonungarna – myt eller verklighet?

🟠 Vår tidiga historia mer detaljerat än någonsin tidigare. Ynglingakonungarna är den tredje och sista boken i Magnus Stenlunds stora historieprojekt, En ny men gammal historia om Sverige. Den blev så omfattande att den fick delas upp i två band. Projektet inleddes med Blodet och jorden om stenåldern, där den nya genetiska arkeologin får stort utrymme. Sedan följde Svärdet och gudarna om bronsåldern, där metallerna och krigen, men också våra äldsta myter och gudar analyseras med nya metoder och många häpnadsväckande slutsatser som resultat. Det är praktfulla och unika böcker om Sveriges förhistoria som förtjänar sin plats i varje sann patriots bokhylla. För, som Stenlund frågar retoriskt, vem kan med rätta kal­la sig svensk utan att veta vad en svensk är?

Bok: Vietnamkriget i läsbar form

🟠 BOKRECENSION En gång i tiden utkämpades Vietnamkriget. Man tänker då i regel på USA:s inblandning i landet 1965–1973. Vi i västvärlden har alltid bombarderats med allehanda böcker och filmer om denna konflikt. Egentligen var det bara en begränsad konflikt i en avsides del av världen. Men ur USA:s perspektiv var det hela av enorm betydelse. Detta var dessutom det första krig man förlorade. Vietnamkrigets betydelse är överdriven men man kan ändå ha utbyte av att studera det. En ny­utgiven bok ger en osökt anledning till det.

Andlighet, holistisk hälsa och öppna sinnen på Harmoni Expo

🟠 ANDLIGHET Harmoni Expo, eller ”Alternativa hälsomässan” som den ofta kal­las för av besökare, är Sveriges största mässa för kropp och själ. När den gick av stapeln fösta gången år 1996 hade den enbart 50 utställare, men har numera vuxit till att hysa hela 350 utställare, över 100 föredrag och workshops, samt tillhörande scenprogram. Dessutom hålls mässan numera två gånger per år, en helg per gång, traditionsenligt i Solnahallen i Stockholm.

Riksdagen kastar ut Medeltids­museet – Nu växer protesterna

🟠 INRIKES Medeltidsmuseet är uppbyggt kring stadsmuren från Gustav Vasas tid, Helgeandshusets kyrkogård från 1300-talet och andra fasta fornlämningar som inte går att flytta. Historiker beskriver det som ”platsen där Sverige som nation föds”. Nu har museet stängt. Istället vill Riksdagen bygga en extra plenisal att ha som backup för den ordinarie, samt ett besökscentrum. ”Det är helt befängt”, säger den auktoriserade Stockholmsguiden Henrik Scheutz till Nya Tider. Nu engagerar han sig i den växande proteströrelsen: ”Det finns fortfarande möjlighet att rädda museet!”

Den tjuvmjölkande haren

🟠 HISTORIA Inget djur var någonsin helt vanligt inom den svenska folktron och haren var inget undantag. Det finns sägner om en hare som är känd under namnen mjölkhare, trollhare, bjära, bara, bära och puke. Denna hare troddes trollkunniga använda som tjuvmjölkare. Bjäran kunde även se ut som ett nystan eller en katt.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.
Onlinecasinos.se hjälper dig att välja bäst online casino
uudetkasinot.com/ listar Finska casinon online
Klicka här för att utforska vad ett casino utan svensk licens kan erbjuda!

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.