Jan Sjunnesson anser att vänsterextremisternas åsiktsregister bryter mot Personuppgiftslagen. De som är med i registret har inte gett sitt tillstånd och uppgifterna används för så mycket mer än bara journalistisk verksamhet, som vänsterextremisterna själva påstår. Foto: Roger Sahlström/Nya Tider

Debatt: Expos registrering av oliktänkande strider mot lagen

Stiftelsen Expo ägnar sig öppet åt att registrera svenska medborgares och invånares åsikter. Detta sker med makthavarnas goda minne och syftar till att bekämpa en obekväm opposition, men strider likväl mot den svenska lagen. Det menar författaren och före detta rektorn Jan Sjunnesson, som nu anmäler Expo för brott mot personuppgiftslagen.

Stiftelsen Expo, som samlar en del personer på den yttersta vänsterkanten som själva inte vill hålla på med direkta våldsdåd, sysslar med omfattande registrering av svenskars politiska åsikter. De drar sig inte för att hänga ut folk när de anser sig ha fog för det, det vill säga om de anser att personerna förtjänar offentlig skam. Expo är inte de värsta åsiktsfienderna i landet, men troligen den mest dolda och starka kampanjmaskinen mot allt som inte anses politiskt korrekt.

Genom sin särställning som ett etablerat och välfinansierat kampanjorgan mot allt de för in under begreppet ”antirasism” har Expo kunnat bedriva åsiktsregistrering i åratal av medborgare som uttryckt åsikter som Expo inte delar. Eller gör de inte det? Inget vet, för ingen har frågat dem vad de har i sina datorer. Själv är jag övertygad om att det finns personregister i deras databaser.

Vid en sökning på deras webbsida i dag den 13 januari fick jag tio träffar på mitt eget namn. Nya Tiders chefredaktör Vávra Suk fick 33 träffar och nättidningen Dispatch Internationals chefredaktör Ingrid Carlqvist 27. Dessa träffar är offentliga omnämnanden, men hur är det med allt som de lagrar i väntan på rätt tillfälle att publicera? Alla tweets och Facebook-uppdateringar från sådana som oss, var lagras de och hur? Själv är jag och många and­ra övertygade om att Expo har personer inne bland Facebook-grupper som provocerar genom att skriva rasistiska åsikter och ber andra att hålla med. Sedan tar man en skärmdump som antingen hänger ut personen eller lagras i ett register.

Enligt Personuppgiftslagen från 1998 ska varje dataregister ha en personregisteransvarig som ska skydda den personliga integriteten för de registrerade personerna och i övrigt följa lagen angående gallring och rättelser av felaktiga uppgifter. Man ska också inhämta samtycke från dem som registreras, vilka i Expos fall blir sådana som de anser vara meningsmotståndare och rasister. Sverigedemokrater med förtroendeuppdrag är särskilt utsatta.

Huruvida Expo verkligen har ett personregister för Sveriges alla kritiker av det politiska etablissemanget vet ingen, men troligen finns uppgifter om kända invandrings- och islamkritiker, kanske till och med om denna tidnings medarbetare och läsare. Om Expo inte sköter sina personregister rätt kan de ha åtal att vänta.

För att ta reda på Expos register om oss skrev jag, Roger Sahlström (Nya Tider), Ingrid Carl­qvist (Dispatch International) och Mats Dagerlind (Avpixlat) ett öppet brev i Dispatch International den 15 augusti 2015 till Expo.

Vi hade läst vad Datainspektionen föreskrev för behandling av personuppgifter på myndighetens hemsida:

”Den personuppgiftsansvarige är skyldig att ge dig besked om han behandlar personuppgifter som rör dig eller inte. Om dina personuppgifter behandlas ska den personuppgiftsansvarige också lämna skriftlig information om vilka uppgifter om dig som behandlas, varifrån uppgifterna är hämtade, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut. Information ska normalt lämnas inom en månad från det att du gjorde din ansökan.”

Den som gör sig skyldig till brott enligt Personuppgiftslagen (PUL) kan dömas till böter eller fängelse i högst två år. Tillsynsmyndighet är Datainspektionen.

Jag har under hösten 2015 skickat in två undertecknade brev till Expo, men inte fått svar. Nyligen postade jag ett till. Datainspektionen är underrättad om mina försök, men anser sig inte ha någon möjlighet att kräva att Expo svarar mig, trots att de ska utöva tillsynen så att PUL efterlevs. Detta trots att 26 § i Personuppgiftslagen föreskriver just samtycke från de registrerade, vilket är innehållet i citatet från Datainspektionens hemsida ovan.

Jag nöjde mig inte med Datainspektionens undvikande svar utan gjorde en polisanmälan in­nan jul. Eventuellt skickar de min anmälan tillbaka till Datainspektionen som säger att de inte kan göra något.

Det kan till och med vara så att svensk lag inte räcker till för att svenska medborgare ska få veta vilka register som finns om dem. Men det beror på vad saken gäller.

De så kallade ”rom-registren” i Malmö kan ha fått folk att tro att det var en enkel sak för varje invånare att få veta vad som antecknats om en. De romer som ansåg sig kränkta av de polisregister som upprättats för att kartlägga eventuell och belagd kriminalitet fick skadestånd utdömt av Justitiekanslern och mycket stöd från medier, politiska partier och etablissemang.

Något motsvarande har inte skett med Expo. Tvärtom har både Expressen och Aftonbladet använt sig av register över personer med vad de anser felaktiga politiska åsikter för att kunna hänga ut dem. Den så kallade Researchgruppen, en vänsterextrem grupp som hyllar politiskt våld, har av föreningen Grävande Journalister fått pris för sina uthängningar 2014 av invandringskritiker, vilket skedde just i Expressen. Men det finns mycket mer för den som orkat följa diskussioner om register i Flash­backtrådar och läsa bloggen Expomakt. De som diskuterar på nätforumet Flashback är ofta vederhäftiga eftersom de försvarar yttrandefrihet på riktigt och hatar all slags dataregistrering. Ett arv från Internets barndom och Piratpartiet.

Expo har inte alls uppmärksammats för sin åsiktsregistrering, utan anses vara mer oskyldiga, vilket jag tror är farligt. Expo samarbetar öppet med LO, bokförlag, storföretag som Vattenfall, Svenska Kyrkan, Coop med flera etablerade organisationer och företag. De har över 15 personer anställda med en styrelse där ordföranden för Statens Kulturråd, Kerstin Brunnberg, ingår tillsammans med TV3:s Robert Aschberg och andra inflytelserika makthavare.

Med den makten åstadkommer Expo stor skada för den personliga integriteten och åsiktsfriheten i landet genom sina förföljelser av meningsmotståndare.

För att uttömma alla möjligheter kommer jag att vända mig till EU och använda dess Stadgar om de grundläggande mänskliga rättigheterna för att få rätt mot Expo. I artikel 8, ”Skydd av personuppgifter”, framgår att:

”1. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.

2. Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. Var och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att få rättelse av dem.

3. En oberoende myndighet ska kontrollera att dessa regler efterlevs.”

Jag uppmanar de tusentals and­ra personer, kända och okända, som kanske finns i Expos register att göra likadant. Vinner vi denna rond tar vi itu med vänsterextrema Researchgruppen och Robert Aschbergs privata förföljelsebolag Piscatus AB.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Kristersson får högre lön

Kristersson får högre lön

🟠 INRIKES Statsminister Ulf Kristersson och regeringens 23 ministrar får höjda arvoden, efter ett beslut från Statsrådsarvodesnämnden. För Kristerssons del innebär det en löneökning med 7 000 kronor till 198 000 kronor i månaden.

Läs även:

Kristersson får högre lön

Kristersson får högre lön

🟠 INRIKES Statsminister Ulf Kristersson och regeringens 23 ministrar får höjda arvoden, efter ett beslut från Statsrådsarvodesnämnden. För Kristerssons del innebär det en löneökning med 7 000 kronor till 198 000 kronor i månaden.

Vaccinskandal: Svensk 13-åring dog efter covidvaccin

Vaccinskandal: Svensk 13-åring dog efter covidvaccin

🟠 INRIKES En 13-årig svensk pojkes sista plågsamma andetag efter att han fått covidvaccin blev starten på en kamp för rättvisa för hans pappa. En kamp som nu fått åklagarmyndigheten att starta en förundersökning gällande något som bara är toppen på ett isberg – en vaccinskandal där över 80 000 svenska barn utsatts.

Veckodagens betydelse för återfall i brott

Veckodagens betydelse för återfall i brott

🟠 BROTT OCH STRAFF Att den svenska ”kriminalvården” i stor uträckning misslyckas med att ”vårda” brottslingar till att bli laglydiga medborgare är väl känt av Nya Tiders läsare. Det är mycket vanligt att personer som dömts för ett brott begår nya brott efter avtjänat straff. Av alla med en så kallad ingångshändelse 2017 återföll 25 procent i brottslighet inom ett år, och efter tre år hade 41 procent återfallit i brott. Siffrorna inkluderar naturligtvis bara den lilla del brott som klaras upp, mörkertalet är okänt. Med ingångshändelse menas att personen till exempel frigivits från anstalt eller skrivits ut från sluten ungdomsvård. Många som återfaller efter frigivning från anstalt gör det redan inom några månader efter att ha lämnat anstalten.

Nyhetsdygnet

Senaste numret

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

Bob Dylans syn på världen, sedd genom låttexter

🟠 BOKRECENSION Stjärnorna är också fans. Även de tittar upp mot sin stjärna och drömmer. Så här på ålderns höst (han fyller 83 i år) har Bob Dylan skrivit sin tackbok till några av de som inspirerade honom till att bli vår tids störste låtskrivare. Bob Dylans betydelse för modern kultur går knappast att överskatta, han har beskrivits som ”den som gav popmusiken en hjärna”. Förutom otaliga skivor har han även givit ut en del böcker. Denna den senaste är, precis som självbiografin Chronicles, Volume one (2004) skriven i en fri och associativ stil genom vilken Dylan ofta ger fritt spelrum åt sin fantasi.

Varför är det tabu att tala om Swexit?

🟠 BOKRECENSION Varför var vänstern på 1990-talet skeptisk till EU:s föregångare EG medan de borgerliga var entusiastiska, och varför är det främst högermänniskor som idag ifrågasätter EU? Carl Albinsson, själv tidigare moderat och öppen anhängare av EU, granskar i sin bok Varning för Swexit! Högerväljarnas kluvna syn på EU opinionens svängningar och ger de borgerliga råd för hur de ska undvika den Swexitdebatt som deras väljare vill ha.

Boeings Starliner har äntligen skjutit upp en NASA-besättning i rymden

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Efter sju svåra års försening, och efter två misslyckade försök förra månaden, har det problemtyngda Boeing äntligen skickat två astronauter till rymden på ett uppdrag för NASA i sin rymdfarkost Starliner. Men företaget har fortfarande en lång väg att gå. Samtidigt går Elon Musks SpaceX från klarhet till klarhet och har nyligen gjort ett lyckat försök med sin Starship.

Thierry Baudet: Därför behövs en fundamental opposition

🟠 Enligt Forum voor Democraties partiledare Thierry Baudet har partiet intagit en roll som ”fundamental opposition”. Detta genom att inte godkänna själva premisserna i de frågor som de andra partierna debatterar med varandra. Han tar upp invandringen, covid, klimatet, jordbruket, Ukraina och EU som konkreta exempel. ”I alla dessa frågor har vi en mycket mer fundamental inställning. Det är därför vårt parti är i en marginaliserad position, därför att det är den röda linjen som du inte får passera”, säger han till Nya Tider. Nu vill han ge fler rörelser den ”intellektuella ammunition” som krävs för att kunna argumentera för en radikalt annorlunda linje.

“Bönderna är rädda för Arla”

🟠 Nu går en av Sveriges största mjölkgårdar i konkurs. En av Sveriges största mjölkgårdar läggs ned efter en konflikt med Arla, och den drabbade bonden är inte ensam. Nya Tider har talat med drabbade (infälld bild) och med Claes Jonsson, ordförande för Sveriges Mjölkbönder (stor bilden). Alla vittnar om en ”tystnadskultur” där Arla har vänt sig emot sina egna för att uppfylla politiskt korrekta krav och där Arlas medlemmar inte vågar uttala sig, vare sig internt eller offentligt.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.