Jan Sjunnesson anser att vänsterextremisternas åsiktsregister bryter mot Personuppgiftslagen. De som är med i registret har inte gett sitt tillstånd och uppgifterna används för så mycket mer än bara journalistisk verksamhet, som vänsterextremisterna själva påstår. Foto: Roger Sahlström/Nya Tider

Debatt: Expos registrering av oliktänkande strider mot lagen

Stiftelsen Expo ägnar sig öppet åt att registrera svenska medborgares och invånares åsikter. Detta sker med makthavarnas goda minne och syftar till att bekämpa en obekväm opposition, men strider likväl mot den svenska lagen. Det menar författaren och före detta rektorn Jan Sjunnesson, som nu anmäler Expo för brott mot personuppgiftslagen.

Stiftelsen Expo, som samlar en del personer på den yttersta vänsterkanten som själva inte vill hålla på med direkta våldsdåd, sysslar med omfattande registrering av svenskars politiska åsikter. De drar sig inte för att hänga ut folk när de anser sig ha fog för det, det vill säga om de anser att personerna förtjänar offentlig skam. Expo är inte de värsta åsiktsfienderna i landet, men troligen den mest dolda och starka kampanjmaskinen mot allt som inte anses politiskt korrekt.

Genom sin särställning som ett etablerat och välfinansierat kampanjorgan mot allt de för in under begreppet ”antirasism” har Expo kunnat bedriva åsiktsregistrering i åratal av medborgare som uttryckt åsikter som Expo inte delar. Eller gör de inte det? Inget vet, för ingen har frågat dem vad de har i sina datorer. Själv är jag övertygad om att det finns personregister i deras databaser.

Vid en sökning på deras webbsida i dag den 13 januari fick jag tio träffar på mitt eget namn. Nya Tiders chefredaktör Vávra Suk fick 33 träffar och nättidningen Dispatch Internationals chefredaktör Ingrid Carlqvist 27. Dessa träffar är offentliga omnämnanden, men hur är det med allt som de lagrar i väntan på rätt tillfälle att publicera? Alla tweets och Facebook-uppdateringar från sådana som oss, var lagras de och hur? Själv är jag och många and­ra övertygade om att Expo har personer inne bland Facebook-grupper som provocerar genom att skriva rasistiska åsikter och ber andra att hålla med. Sedan tar man en skärmdump som antingen hänger ut personen eller lagras i ett register.

Enligt Personuppgiftslagen från 1998 ska varje dataregister ha en personregisteransvarig som ska skydda den personliga integriteten för de registrerade personerna och i övrigt följa lagen angående gallring och rättelser av felaktiga uppgifter. Man ska också inhämta samtycke från dem som registreras, vilka i Expos fall blir sådana som de anser vara meningsmotståndare och rasister. Sverigedemokrater med förtroendeuppdrag är särskilt utsatta.

Huruvida Expo verkligen har ett personregister för Sveriges alla kritiker av det politiska etablissemanget vet ingen, men troligen finns uppgifter om kända invandrings- och islamkritiker, kanske till och med om denna tidnings medarbetare och läsare. Om Expo inte sköter sina personregister rätt kan de ha åtal att vänta.

För att ta reda på Expos register om oss skrev jag, Roger Sahlström (Nya Tider), Ingrid Carl­qvist (Dispatch International) och Mats Dagerlind (Avpixlat) ett öppet brev i Dispatch International den 15 augusti 2015 till Expo.

Vi hade läst vad Datainspektionen föreskrev för behandling av personuppgifter på myndighetens hemsida:

”Den personuppgiftsansvarige är skyldig att ge dig besked om han behandlar personuppgifter som rör dig eller inte. Om dina personuppgifter behandlas ska den personuppgiftsansvarige också lämna skriftlig information om vilka uppgifter om dig som behandlas, varifrån uppgifterna är hämtade, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut. Information ska normalt lämnas inom en månad från det att du gjorde din ansökan.”

Den som gör sig skyldig till brott enligt Personuppgiftslagen (PUL) kan dömas till böter eller fängelse i högst två år. Tillsynsmyndighet är Datainspektionen.

Jag har under hösten 2015 skickat in två undertecknade brev till Expo, men inte fått svar. Nyligen postade jag ett till. Datainspektionen är underrättad om mina försök, men anser sig inte ha någon möjlighet att kräva att Expo svarar mig, trots att de ska utöva tillsynen så att PUL efterlevs. Detta trots att 26 § i Personuppgiftslagen föreskriver just samtycke från de registrerade, vilket är innehållet i citatet från Datainspektionens hemsida ovan.

Jag nöjde mig inte med Datainspektionens undvikande svar utan gjorde en polisanmälan in­nan jul. Eventuellt skickar de min anmälan tillbaka till Datainspektionen som säger att de inte kan göra något.

Det kan till och med vara så att svensk lag inte räcker till för att svenska medborgare ska få veta vilka register som finns om dem. Men det beror på vad saken gäller.

De så kallade ”rom-registren” i Malmö kan ha fått folk att tro att det var en enkel sak för varje invånare att få veta vad som antecknats om en. De romer som ansåg sig kränkta av de polisregister som upprättats för att kartlägga eventuell och belagd kriminalitet fick skadestånd utdömt av Justitiekanslern och mycket stöd från medier, politiska partier och etablissemang.

Något motsvarande har inte skett med Expo. Tvärtom har både Expressen och Aftonbladet använt sig av register över personer med vad de anser felaktiga politiska åsikter för att kunna hänga ut dem. Den så kallade Researchgruppen, en vänsterextrem grupp som hyllar politiskt våld, har av föreningen Grävande Journalister fått pris för sina uthängningar 2014 av invandringskritiker, vilket skedde just i Expressen. Men det finns mycket mer för den som orkat följa diskussioner om register i Flash­backtrådar och läsa bloggen Expomakt. De som diskuterar på nätforumet Flashback är ofta vederhäftiga eftersom de försvarar yttrandefrihet på riktigt och hatar all slags dataregistrering. Ett arv från Internets barndom och Piratpartiet.

Expo har inte alls uppmärksammats för sin åsiktsregistrering, utan anses vara mer oskyldiga, vilket jag tror är farligt. Expo samarbetar öppet med LO, bokförlag, storföretag som Vattenfall, Svenska Kyrkan, Coop med flera etablerade organisationer och företag. De har över 15 personer anställda med en styrelse där ordföranden för Statens Kulturråd, Kerstin Brunnberg, ingår tillsammans med TV3:s Robert Aschberg och andra inflytelserika makthavare.

Med den makten åstadkommer Expo stor skada för den personliga integriteten och åsiktsfriheten i landet genom sina förföljelser av meningsmotståndare.

För att uttömma alla möjligheter kommer jag att vända mig till EU och använda dess Stadgar om de grundläggande mänskliga rättigheterna för att få rätt mot Expo. I artikel 8, ”Skydd av personuppgifter”, framgår att:

”1. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.

2. Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. Var och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att få rättelse av dem.

3. En oberoende myndighet ska kontrollera att dessa regler efterlevs.”

Jag uppmanar de tusentals and­ra personer, kända och okända, som kanske finns i Expos register att göra likadant. Vinner vi denna rond tar vi itu med vänsterextrema Researchgruppen och Robert Aschbergs privata förföljelsebolag Piscatus AB.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Liberalerna – ett parti med historia och identitetsproblem

Liberalerna – ett parti med historia och identitetsproblem

🟠 Reportageserie VAL 2022. För att förstå dagens version av det svenska liberala partiet, Liberalerna, behöver man se dess historia, som kantats av växlande parlamentariska framgångar och fiaskon. Från sin storhetstid i början av 1900-talet, då man var i opposition mot kungamakten och lyckades få 46 procent av mandaten i Andra kammaren, har partiet varit inne i en trendmässig nedgång. Dagens parti är mitt inne i en kris, där partiledaren Nyamko Sabuni avgick utan förvarning och den tidigare partisekreteraren Johan Pehrson fick ta över. Politiskt uppfattas partiet som svagt, men självbilden har drag av den forna storhetstiden.

Våra svenska nationalparker

Våra svenska nationalparker

🟠 Att besöka en nationalpark är lärorikt. Där finns mycket information och vackra miljöer. Nationalparkerna har olika teman, såsom Sonfjället där man från början hade till uppdrag att rädda björnstammen i Härjedalen. På Ängsö finns en fantastisk flora, ängar och hagar. Nationalparkerna är väl värda ett besök.

Läs även:

Liberalerna – ett parti med historia och identitetsproblem

Liberalerna – ett parti med historia och identitetsproblem

🟠 Reportageserie VAL 2022. För att förstå dagens version av det svenska liberala partiet, Liberalerna, behöver man se dess historia, som kantats av växlande parlamentariska framgångar och fiaskon. Från sin storhetstid i början av 1900-talet, då man var i opposition mot kungamakten och lyckades få 46 procent av mandaten i Andra kammaren, har partiet varit inne i en trendmässig nedgång. Dagens parti är mitt inne i en kris, där partiledaren Nyamko Sabuni avgick utan förvarning och den tidigare partisekreteraren Johan Pehrson fick ta över. Politiskt uppfattas partiet som svagt, men självbilden har drag av den forna storhetstiden.

Biskopars fördömande av Paludan väcker frågor

Biskopars fördömande av Paludan väcker frågor

🟠 ”Vi, representanter från muslimska samfund och Göteborgs stift, Svenska kyrkan, står enade i vårt fördömande av de islamofobiska hatattackerna mot muslimer och Koranen”. Så inleds ett pressmeddelande, publicerat den 11 maj, undertecknat av Susanne Rappmann, biskop i Göteborgs stift, tillsammans med två muslimska företrädare. Prästen Axel W Karlsson resonerar i denna debattartikel att det kanske inte är etiskt rätt att bränna Koranen, men det ingår i det demokratiska systemet av yttrandefrihet och ett sekulärt samhälle. Är då själva den demokratiska ordningen ett hot mot islam?

Svenska försvaret rustas upp – men får inte mycket ”pang för pengarna”

Svenska försvaret rustas upp – men får inte mycket ”pang för pengarna”

🟠 Det svenska försvaret håller på att ombildas från det ”insatsförsvar” vi haft under hela 2000-­talet till att återigen vara inriktat på att försvara Sveriges territoriella integritet. Men jämfört med Finland får vi inte mycket försvar för pengarna, och det kommer att ta lång tid att återuppbygga försvaret till en nivå som ens kommer i närheten av vad vi hade fram till 1990-talet.

Politiska lappkast gör valen meningslösa

Politiska lappkast gör valen meningslösa

🟠 Svenska politiker har valt att bryta en 150 år lång tradition av svensk neutralitet och ansöka om medlemskap i Nato. Man gör detta bakom ryggen på väljarna. När vi gick till val för snart fyra år sedan så lade folk sin röst på ett parti som man trodde representerade deras åsikt, till exempel att Sverige skulle förbli neutralt. Det visar på ett avgrundsdjupt förakt för hela det demokratiska systemet när partierna sedan gör precis tvärtom.

Turkiets kravlista klar för svenskt Natomedlemskap

Turkiets kravlista klar för svenskt Natomedlemskap

🟠 INRIKES Efter flera turer där Turkiet gjort klart att man kommer stoppa Sveriges medlemskapsansökan till Nato har den turkiska regimen publicerat sin kravlista med eftergifter och åtgärder som man kräver att Sverige genomför för att inte blockera vår ansökan till Nato. Det sätter regeringen i en svår sits – för bara några månader sedan hyllade Socialdemokraterna de grupper man nu låtsas som att man tagit avstånd från.

Nyhetsdygnet

Bilden av det överhängande ”klimathotet” skärskådas

🟠 BOKRECENSION I boken Borde man oroa sig för klimathotet? konfronterar filosofiläraren Staffan Mörner de påståenden om ett förestående ”klimathot” som konstant förmedlas som absoluta sanningar. Mörner har varit engagerad i miljöfrågor under större delen av sitt liv och skriver sedan flera år om just klimatfrågan i olika nätpublikationer. Bokens utgångspunkt är ett ifrågasättande av det dominerande narrativet, vilket gör att läsaren får en gedigen grundkurs i klimatfrågans olika delar, skriver recensenten Tobias Svensson.

Våra svenska nationalparker

🟠 Att besöka en nationalpark är lärorikt. Där finns mycket information och vackra miljöer. Nationalparkerna har olika teman, såsom Sonfjället där man från början hade till uppdrag att rädda björnstammen i Härjedalen. På Ängsö finns en fantastisk flora, ängar och hagar. Nationalparkerna är väl värda ett besök.

Hylte: från bruksort till mångkultur

🟠 REPORTAGE Nya Tider har under en tid fått rapporter om att kommunen Hylte i Hallands län alltmer domineras av islamister och ökande otrygghet. Eftersom centralorten Hyltebruk är en liten bruksort på landet blev vi överraskade, så vi åkte dit och fann ett samhälle där mycket hade fått en muslimsk prägel, men där en tystnadskultur gjorde det svårt att hitta någon som ville uttala sig.

Containerbrist förvärrar begynnande matkris – Nya Tider i Wuhan: Inga spår av viruskatastrof

🟠 Covid-restriktioner förvandlar hamnar till flaskhalsar. Överfulla hamnar och försenade varutransporter ger förstörd mat. Kina har ett stort handelsöverskott då deras industriproduktion går för fullt medan stora delar av väst går på halvfart på grund av snart årslånga nedstängningar. Nya Tider besökte Wuhan och kunde förvånat konstatera att livet där är normalt medan omvärlden fortfarande efter ett år lever med varierande grad av nedstängningar.

Två män och ett kylskåp

🟠 HISTORIA Människan har i alla tider strävat efter att förvara mat så att den inte förstörs. Olika metoder för detta har varit saltning, torkning och rökning. Mat kom även att förvaras kyld i källare och särskilda ishus. Till sist såg de första kylskåpen dagens ljus. Kylskåpet kom dock att utvecklas och förbättras av de två svenska uppfinnarna Baltzar von Platen och Carl Munters.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos Spelpressen
Allt du behöver veta om casino utan spelpaus
Svenskaonlinecasinon – Din jämförelsesida för svenska casino online
Jämför casino utan svensk licens hos Nya-Casinon.online
Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Viktig information om casino utan licens finns på casinoutanlicens.net
Bra sportbonusar hittar du på betting utan svensk licens
Finlands största sajt gällande nya casinon uudetkasinot.com
En sammanställning av information om utländska casino hittar du på Casinofrog.com.
Info om casino utan spelpaus hittar du på Starwarscasinos.com

Senaste numret

Nya Tider är den enda papperstidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Artiklar (RSS)
© 2022 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.