Jan Sjunnesson anser att vänsterextremisternas åsiktsregister bryter mot Personuppgiftslagen. De som är med i registret har inte gett sitt tillstånd och uppgifterna används för så mycket mer än bara journalistisk verksamhet, som vänsterextremisterna själva påstår. Foto: Roger Sahlström/Nya Tider

Debatt: Expos registrering av oliktänkande strider mot lagen

Stiftelsen Expo ägnar sig öppet åt att registrera svenska medborgares och invånares åsikter. Detta sker med makthavarnas goda minne och syftar till att bekämpa en obekväm opposition, men strider likväl mot den svenska lagen. Det menar författaren och före detta rektorn Jan Sjunnesson, som nu anmäler Expo för brott mot personuppgiftslagen.

Stiftelsen Expo, som samlar en del personer på den yttersta vänsterkanten som själva inte vill hålla på med direkta våldsdåd, sysslar med omfattande registrering av svenskars politiska åsikter. De drar sig inte för att hänga ut folk när de anser sig ha fog för det, det vill säga om de anser att personerna förtjänar offentlig skam. Expo är inte de värsta åsiktsfienderna i landet, men troligen den mest dolda och starka kampanjmaskinen mot allt som inte anses politiskt korrekt.

Genom sin särställning som ett etablerat och välfinansierat kampanjorgan mot allt de för in under begreppet ”antirasism” har Expo kunnat bedriva åsiktsregistrering i åratal av medborgare som uttryckt åsikter som Expo inte delar. Eller gör de inte det? Inget vet, för ingen har frågat dem vad de har i sina datorer. Själv är jag övertygad om att det finns personregister i deras databaser.

Vid en sökning på deras webbsida i dag den 13 januari fick jag tio träffar på mitt eget namn. Nya Tiders chefredaktör Vávra Suk fick 33 träffar och nättidningen Dispatch Internationals chefredaktör Ingrid Carlqvist 27. Dessa träffar är offentliga omnämnanden, men hur är det med allt som de lagrar i väntan på rätt tillfälle att publicera? Alla tweets och Facebook-uppdateringar från sådana som oss, var lagras de och hur? Själv är jag och många and­ra övertygade om att Expo har personer inne bland Facebook-grupper som provocerar genom att skriva rasistiska åsikter och ber andra att hålla med. Sedan tar man en skärmdump som antingen hänger ut personen eller lagras i ett register.

Enligt Personuppgiftslagen från 1998 ska varje dataregister ha en personregisteransvarig som ska skydda den personliga integriteten för de registrerade personerna och i övrigt följa lagen angående gallring och rättelser av felaktiga uppgifter. Man ska också inhämta samtycke från dem som registreras, vilka i Expos fall blir sådana som de anser vara meningsmotståndare och rasister. Sverigedemokrater med förtroendeuppdrag är särskilt utsatta.

Huruvida Expo verkligen har ett personregister för Sveriges alla kritiker av det politiska etablissemanget vet ingen, men troligen finns uppgifter om kända invandrings- och islamkritiker, kanske till och med om denna tidnings medarbetare och läsare. Om Expo inte sköter sina personregister rätt kan de ha åtal att vänta.

För att ta reda på Expos register om oss skrev jag, Roger Sahlström (Nya Tider), Ingrid Carl­qvist (Dispatch International) och Mats Dagerlind (Avpixlat) ett öppet brev i Dispatch International den 15 augusti 2015 till Expo.

Vi hade läst vad Datainspektionen föreskrev för behandling av personuppgifter på myndighetens hemsida:

”Den personuppgiftsansvarige är skyldig att ge dig besked om han behandlar personuppgifter som rör dig eller inte. Om dina personuppgifter behandlas ska den personuppgiftsansvarige också lämna skriftlig information om vilka uppgifter om dig som behandlas, varifrån uppgifterna är hämtade, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut. Information ska normalt lämnas inom en månad från det att du gjorde din ansökan.”

Den som gör sig skyldig till brott enligt Personuppgiftslagen (PUL) kan dömas till böter eller fängelse i högst två år. Tillsynsmyndighet är Datainspektionen.

Jag har under hösten 2015 skickat in två undertecknade brev till Expo, men inte fått svar. Nyligen postade jag ett till. Datainspektionen är underrättad om mina försök, men anser sig inte ha någon möjlighet att kräva att Expo svarar mig, trots att de ska utöva tillsynen så att PUL efterlevs. Detta trots att 26 § i Personuppgiftslagen föreskriver just samtycke från de registrerade, vilket är innehållet i citatet från Datainspektionens hemsida ovan.

Jag nöjde mig inte med Datainspektionens undvikande svar utan gjorde en polisanmälan in­nan jul. Eventuellt skickar de min anmälan tillbaka till Datainspektionen som säger att de inte kan göra något.

Det kan till och med vara så att svensk lag inte räcker till för att svenska medborgare ska få veta vilka register som finns om dem. Men det beror på vad saken gäller.

De så kallade ”rom-registren” i Malmö kan ha fått folk att tro att det var en enkel sak för varje invånare att få veta vad som antecknats om en. De romer som ansåg sig kränkta av de polisregister som upprättats för att kartlägga eventuell och belagd kriminalitet fick skadestånd utdömt av Justitiekanslern och mycket stöd från medier, politiska partier och etablissemang.

Något motsvarande har inte skett med Expo. Tvärtom har både Expressen och Aftonbladet använt sig av register över personer med vad de anser felaktiga politiska åsikter för att kunna hänga ut dem. Den så kallade Researchgruppen, en vänsterextrem grupp som hyllar politiskt våld, har av föreningen Grävande Journalister fått pris för sina uthängningar 2014 av invandringskritiker, vilket skedde just i Expressen. Men det finns mycket mer för den som orkat följa diskussioner om register i Flash­backtrådar och läsa bloggen Expomakt. De som diskuterar på nätforumet Flashback är ofta vederhäftiga eftersom de försvarar yttrandefrihet på riktigt och hatar all slags dataregistrering. Ett arv från Internets barndom och Piratpartiet.

Expo har inte alls uppmärksammats för sin åsiktsregistrering, utan anses vara mer oskyldiga, vilket jag tror är farligt. Expo samarbetar öppet med LO, bokförlag, storföretag som Vattenfall, Svenska Kyrkan, Coop med flera etablerade organisationer och företag. De har över 15 personer anställda med en styrelse där ordföranden för Statens Kulturråd, Kerstin Brunnberg, ingår tillsammans med TV3:s Robert Aschberg och andra inflytelserika makthavare.

Med den makten åstadkommer Expo stor skada för den personliga integriteten och åsiktsfriheten i landet genom sina förföljelser av meningsmotståndare.

För att uttömma alla möjligheter kommer jag att vända mig till EU och använda dess Stadgar om de grundläggande mänskliga rättigheterna för att få rätt mot Expo. I artikel 8, ”Skydd av personuppgifter”, framgår att:

”1. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.

2. Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. Var och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att få rättelse av dem.

3. En oberoende myndighet ska kontrollera att dessa regler efterlevs.”

Jag uppmanar de tusentals and­ra personer, kända och okända, som kanske finns i Expos register att göra likadant. Vinner vi denna rond tar vi itu med vänsterextrema Researchgruppen och Robert Aschbergs privata förföljelsebolag Piscatus AB.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

WHO lanserar globalt vaccinpass i samarbete med EU

WHO lanserar globalt vaccinpass i samarbete med EU

🟠 UTRIKES Världshälsoorganisationen och EU-kommissionen ger nu så kallade konspirationsteoretiker rätt. I juni lanseras ett globalt digitalt vaccinpass. Det är byggt på tekniken bakom EU:s motsvarighet som togs fram under pandemin, och ska utgöra en ”första byggsten” i ett nytt globalt digitalt hälsosystem.

Varför slutade Henrik Schyffert med sin asylaktivism?

Varför slutade Henrik Schyffert med sin asylaktivism?

🟠 Under ett par års tid, från våren 2015 och framåt, figurerade Henrik Schyffert i de flesta medier, alltid med samma budskap: ”Välkomna alla flyktingar – Sverige har råd!” Han var en av de mest tongivande asylaktivisterna bland svenska kändisar, men idag är det tyst från den tidigare så talföre komikern. Veckans debattör Bitte Assarmo berättar vad som hände med Schyffert.

Läs även:

Varför slutade Henrik Schyffert med sin asylaktivism?

Varför slutade Henrik Schyffert med sin asylaktivism?

🟠 Under ett par års tid, från våren 2015 och framåt, figurerade Henrik Schyffert i de flesta medier, alltid med samma budskap: ”Välkomna alla flyktingar – Sverige har råd!” Han var en av de mest tongivande asylaktivisterna bland svenska kändisar, men idag är det tyst från den tidigare så talföre komikern. Veckans debattör Bitte Assarmo berättar vad som hände med Schyffert.

Grov fridskränkning mot barn klaras sällan upp

Grov fridskränkning mot barn klaras sällan upp

🟠 BROTT OCH STRAFF Brå har genomfört den första uppföljningen av hur reglerna om grov fridskränkning mot barn (utsatthet för upprepat våld inom familjen) har tillämpats, sedan brottet infördes år 1998. Endast fyra procent av anmälningarna om grov fridskränkning mot barn 2019 ledde till att någon blev fälld för brottet. Detta trots att polis och åklagare ofta lade ner stora resurser på att utreda.

SD Umeå om kommunens jämställdhets­- utskott: ”Ett överflöd av överklasskärringar”

SD Umeå om kommunens jämställdhets­- utskott: ”Ett överflöd av överklasskärringar”

🟠 Den 29 maj debatterades ett motionsförslag från Sverigedemokraterna i Umeås kommunfullmäktige om att lägga ned det kommunala jämställdhetsutskottet. SD:s gruppledare Lars Forsgren gick så långt att han beskrev det kvinnligt dominerade utskottet som en plats med ”ett överflöd av överklasskärringar som måste placeras”. Detta fick den socialdemokratiska fullmäktigeordföranden att ilskna till och avkräva Forsgren en ursäkt.

Lagföring, kriminalvård och återfall i brott

Lagföring, kriminalvård och återfall i brott

🟠 BROTT OCH STRAFF Brottsförebyggande rådet, Brå, har nu rapporterat om utvecklingen av den svenska kriminaliteten. Under 2022 skedde en stor ökning av antalet personer som dömts till fängelse, men som istället fick avtjäna straffet i häkte. Även den utdömda fängelsetiden har ökat. Man redovisar också statistik över återfall i brott.

Efter ett år: Aggressiv invandrare åtalas för mordhot mot Gustav Kasselstrand

Efter ett år: Aggressiv invandrare åtalas för mordhot mot Gustav Kasselstrand

🟠 Belal Safi, en 20-åring från Malmö, åtalas nu för att den 1 maj 2022 ha mordhotat Gustav Kasselstrand, partiledare för Alternativ för Sverige. Det hela utspelade sig på Arlanda flygplats, och Kasselstrand filmade hela förloppet. Han säger i en kommentar till Nya Tider att han dels är missnöjd med hur lågprioriterat hans ärende var hos polismyndigheten, att han själv som medborgare fick tjata på polisen för att man skulle komma någon vart i utredningsarbetet men att han ändå nu är övertygad om att Safi kommer att dömas för olaga hot.

Nyhetsdygnet

De senkomnas förundran

🟠 Bokrecension. Mustafa Panshiri och Jens Ganman har nu i flera år tillsammans och var för sig skrivit och debatterat om hur Sverige håller på att förändras. De förstår att det mångkulturella samhället inte fungerar, de tar upp gängkriminaliteten, och de provar att bryta mot gamla PK-normer om hur debatten ska föras. De känner sig för, bit för bit, kan man säga. Denna bok innehåller resereportage runtom i Sverige gjorda under 2022 och 2023, och de reser även till Frankrike och Finland. Men de har inte mycket att säga.

Peter Gøtzsche i härnadståg mot psykiatrin

🟠 Bokrecension. Den stridbare och frispråkige Peter Gøtzsche är specialistläkare i internmedicin och professor i klinisk försöksdesign och analys vid Köpenhamns universitet. Han har publicerat över 75 artiklar i fem stora vetenskapliga tidskrifter. Han har skrivit flera böcker där han inte håller igen på kritiken. Läkemedelsindustrin kal­lar han regelmässigt för kriminalindustrin.

Riksbyggare Gustav Eriksson Vasa

🟠 HISTORIA. Den sjätte juni i år är det femhundra år sedan Gustav Eriksson Vasa utsågs till kung av Sverige. Historien om ursprunget till Vasaloppet och hur Vasa sedan ledde befrielsekriget som resulterade i att den danske unionskungen Kristian II drevs ut ur Sverige är allmänt känd, men vad som hände därefter är egentligen ännu viktigare. Som kung drev Gustav Vasa ihärdigt på för att skapa ett enhetligt rike med en effektiv byråkrati. Han kal­las för riksbyggaren som lade grunden för den moderna staten, och han var beredd att gå över lik för att uppnå detta.

Sugen på att äta i rymden?

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Ett franskt start-upbolag, Zephalto, som grundades av flygingenjören Vincent Farret d'Astiès, kommer att låta sex personer lyfta 25 kilometer över jorden i en tryckkapsel fäst vid en ballong. Passagerarna kommer att serveras måltider tillagade av stjärnkockar (sic!) och franskt vin samtidigt som de betraktar jorden från ovan jorden

Så kan en fientlig AI teoretiskt utplåna mänskligheten

🟠 Artificiell intelligens förbättrar sig själv. Med en ofattbar intelligens och förmågor som vida överstiger våra egna kan en artificiell intelligens (AI) komma att bli en välsignelse för mänskligheten. Men allt fler experter varnar för att risken finns att vi tappar kontrollen och att en AI blir vår undergång. En sak som dock sällan utforskas när media belyser ämnet är hur en skadlig eller fientlig AI praktiskt skulle kunna agera.

Vindkraft till havs hotar Östersjö­tumlaren – riskerar utrotning

🟠 Samtidigt som vindkraften prisas som ”klimatvänlig”, riskerar konsekvenserna för djur och natur att bli ödesdigra. För Östersjöns enda val – tumlaren – är läget särskilt allvarligt. Populationen på 500 individer är sedan länge utrotningshotad, och nu varnar forskare för att de stora vindkraftsparkerna till havs ökar belastningen ytterligare. ”Undervattensbuller kan leda till både hörselskador och död. Tumlarna är helt beroende av att kunna använda sina klickljud för att navigera och hitta mat. När deras hörsel försämras eller försvinner helt riskerar de att svälta ihjäl”, varnar Magnus Danbolt, chef för naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Kalmar län. I denna del två av Nya Tiders reportageserie om havsbaserad vindkraft granskar vi dess förbisedda miljöeffekter.

Paschs säkra tändstickor

🟠 HISTORIA Tändstickan har en lång historia – de första nämns i en kinesisk källa från cirka 950 e.Kr. – och har i Europa utvecklats av olika uppfinnare. Det var dock den svenske kemisten Gustaf Erik Pasch som utvecklade säkerhetständstickorna och tog patent på denna uppfinning 1844.

Stig Dagerman och Tyskland

🟠 HISTORIA Tysk höst, som är skriven av Stig Dagerman, är en reportagebok av stort historiskt värde än idag. I den här reportageboken berättar Dagerman nämligen om vad han såg och fick veta av olika personer han mötte och talade med under ett besök i ett sönderbombat Tyskland hösten 1946.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Vill du spela på ett casino utan licens? Spelacasino informerar dig om allt du behöver veta.
Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.
Onlinecasinos.se hjälper dig att välja bäst online casino
uudetkasinot.com/ listar Finska casinon online

Senaste numret

NyT22web-thumbnail
Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.