Cirka 80 nationalister trotsade vädrets makter och samlades på Riddarholmen för att tåga mot Kungsträdgården. Foto: Privat
Cirka 80 nationalister trotsade vädrets makter och samlades på Riddarholmen för att tåga mot Kungsträdgården. Foto: Privat

Fackeltåg i snö och kyla på Karl XII:s dödsdag

INRIKES
På Karl XII:s dödsdag den 30 november tågade ett åttiotal nationalister från Riddarholmskyrkan, där kungen ligger begravd, ned till Kungsträdgården där han står staty. Arrangör var Alternativ för Sverige, som för tredje året i rad genomförde högtidlighållandet av kungens minne. AFS uppmärksammade även att det snart är EU-val. Partiledare Gustav Kasselstrand menade att AFS går i bräschen för en bredare Swexit-rörelse.

Högtidlighållandet av Karl XII:s dödsdag den 30 november har länge haft rykte om sig att vara en iskall och blåsig historia. Årets manifestation utgjorde inget undantag. Under hela dagen vräkte snön ned och låg tät på huvudstadens gator. Snöyran fortsatte även på kvällen, när omkring 80 nationalister samlades på Birger Jarls torg utanför Riddarholmskyrkan. Trots mörkret och kylan noterade Nya Tiders utsände att stämningen var på topp. När facklorna gemensamt tändes fylldes torget av värme och förväntan.

Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand tog befälet på ett sätt som närmast förde tankarna till det militära. ”Formera er i led om två och två! Håll två meters avstånd till framförvarande person!”, ekade Kasselstrands stämma medan han gick vid sidan av tåget och tillsåg att formeringen såg bra ut. Kring 18:20 avgick sedan tåget.

Förväntan inför avmarsch. Foto: Privat
Förväntan inför avmarsch. Foto: Privat
Man tågade på två täter med facklor i hand. Foto: Nya Tider
Man tågade på två täter med facklor i hand. Foto: Privat
"GÅ PÅ!" Order från Karl XII:s tid ekade på Riddarholmen. Foto. Nya Tider
“GÅ PÅ!” Order från Karl XII:s tid ekade på Riddarholmen. Foto. Privat

 

”GÅ-PÅ!” kommenderade Gustav Kasselstrand – en hommage och referens till karolinernas världsberömda stridsteknik som handlade om att hela tiden fortsätta framåt, för att sedan – så nära fienden som möjligt – övergå till gemensamt koordinerad eldkraft. Fackeltåget gick sedan på körfältet medan poliser stoppade övrig trafik så att tåget kunde fortsätta framåt obehindrat. Efter några minuter passerades Kungliga slottet på höger sida, därefter svängde tåget in på Norrbro och hade Sveriges riksdag på vänster sida.

Inga försök gjordes från numerärt underlägsna vänsterextremister att stoppa själva tåget. Kontrasten mot det våldsamma 1990-talet var som natt och dag. Ett trettiotal vänsterextremister fanns förvisso på plats i Kungsträdgården, men de hade lydigt följt polisens platsanvisning och stod cirka 50 meter bakom statyn med banderoller som ingen kunde tyda på så långt avstånd. Ramsor som ”Hela Stockholm hatar rasister!”, ”En sista deportation – Kasselstrand över bron!” samt ”Inga rasister på våra gator!” ekade över Karl XII:s torg när tåget anlände dit, men det var inget som kom att överrösta det högtalarsystem som partiet hade på plats. Därmed lyckades motdemonstrationen inte störa varken åhörarna på plats eller de cirka 15 000 som följde livesändningen på Twitter, YouTube och Facebook.

Själva talen inleddes med att Gustav Kasselstrand läste upp första stycket ur Esaias Tegnérs berömda dikt ”Karl XII”, varpå Anders Bergström lade ned kransen.

Att lyfta fram Gud och kristendomen är otänkbart för de flesta partier i dagens Sverige, dock inte för AFS som hade skrivit Karl XII:s valspråk – ”Med Guds hjälp” – på kransens ena band. Det är det första kungliga valspråk som endast funnits på svenska och inte även på latin. Därefter stod det ”Till minne av Kung Karl XII och hans karoliner”. På det andra bandet stod det ”Alternativ för Sverige, 30 nov 2023”.

Tåget passerar kungliga slottet. Foto: Nya Tider
Tåget passerar kungliga slottet. Foto: Privat
I Kungsträdgården lade deltagarna ned en krans vid Karl XII:s staty. Foto: Nya Tider
I Kungsträdgården lade deltagarna ned en krans vid Karl XII:s staty. Foto: Privat

 

Första ordinarie tal hölls av den auktoriserade Stockholmsguiden Henrik Scheutz, som inledde med att berätta om året 1697.

– Det är ett år som man framför allt förknippar med den stora katastrof som inträffade där borta, sade Scheutz och pekade mot slottet.

Den 7 maj brann nämligen slottet Tre Kronor ned. Karl XI hade bara några veckor tidigare avlidit i cancer, endast 41 år gammal, berättade Scheutz.

– Sonen Karl var inte ens 15 år fyllda när han fick det stora uppdraget att ta över som omyndig konung, och han kröntes i december.

Scheutz berättade att statyn man nu stod vid invigdes 150 år efter kungens död, år 1868.

– Hundra år senare kommer vi till ett årtal som är ganska olustigt, det var då som vänstern tog över och etablerade sig, sade Scheutz, och menade att denna vänster utmärks av en historielöshet som i många länder tagit sig uttryck i bland annat skändningar eller rivningar av statyer.

Henrik Scheutz, auktoriserad Stockholmsguid, talade om den historielöshet som präglar dagens makthavare. Foto: Nya Tider
Henrik Scheutz, auktoriserad Stockholmsguid, talade om den historielöshet som präglar dagens makthavare. Foto: Privat

 

– Det har skett särskilt i Sydstaterna och England, men även här i Sverige finns samma fenomen. En person föreslog nyligen att statyn av Karl XII ska bort och ersättas med Greta Thunberg, sa Scheutz, åsyftande Jan Björinge, tidigare stadsdirektör och kulturhuvudstadsdirektör i Umeå, som föreslog det i Aftonbladet.

Många fler exempel finns, till exempel Black Lives Matter som krävde att statyn av Carl von Linné skulle rivas. För tio år sedan motionerade flera miljöpartistiska riksdagsledamöter i riksdagen och krävde att Karl XII-statyn skulle ”flyttas till någon mer undanskymd plats”. Detta eftersom statyn påminner om ett tidigare Sverige, som var i krig, och inte om ”fred, tolerans och mångfald”.

– Jag känner inte att det här skulle vara något kontroversiellt. Det ligger i linje med vårt partis pacifistiska hållning, sade då en av motionärerna, Valter Mutt.

Scheutz menade att hela det politiska etablissemanget präglas av historielöshet.

– Annie Lööf deltog i ett frågeprogram i tv och fick frågan när Gustav II Adolf föddes, och glatt svarade hon: 1807!

– Många makthavare verkar sakna intresse av vår historia, sa Scheutz och tog upp flera exempel från museivärlden, bland annat Jussi Björlingmuseet i Borlänge.

– Det var faktiskt en somalier som genom klanröstning lyckades bli ordförande i kulturnämnden och drev igenom att detta museum skulle läggas ned. Den här somaliern kan ju omöjligen ha någon relation till vår kultur och har förmodligen aldrig hört talas om Jussi Björling, vår världsberömde tenor.

Därefter talade partiledare Gustav Kasselstrand, som i år fokuserade lite mindre på Karl XII:s liv och levnad och mer på de stora problem som han ansåg att Sverige plågas av idag.

– Den här traditionen är ett utmärkt tillfälle att blicka tillbaka på det år som går mot sitt slut. Och varje år, trots att både socialdemokratiska och borgerliga regeringar ständigt utlovar förändring, är facit alltid detsamma. Under den tid som förflutit sedan vi stod här förra gången, har ytterligare 80 000 medborgarskap delats ut, och vi brakar in på en bra bit över 100 000 utdelade uppehållstillstånd.

Gustav Kasselstrand, partiledare för AFS, drog paralleller till EU-valet nästa år. Foto: Nya Tider
Gustav Kasselstrand, partiledare för AFS, drog paralleller till EU-valet nästa år. Foto: Privat

 

Han kritiserade Tidöregeringen för att vara saktfärdig och menade att det knappast är ett ”paradigmskifte” att tillsätta utredningar som ska pågå i flera år, samtidigt som folkutbytet fortsätter.

Andra delen av sitt tal fokuserade han på självständighetsfrågan. Han menade att Sverige och det svenska folket ”omyndigförklaras” genom den gigantiska maktförskjutning som skett till EU och andra överstatliga organ, och tog upp både frågor av liten och stor betydelse – alltifrån plastpåseskatter och reduktionsnivåer som måste få klartecken från EU, till vapendirektivet där EU-domstolen ”skickade en faktura på 100 miljoner kronor till oss svenskar för att vi införde det för sent”, till det planerade WHO-fördrag som EU tagit initiativ till och som kommer att ”ge Världshälsoorganisationen makt att utlysa en världsregering”.

– Den 9 juni är det Europaparlamentsval. Vi kan, om vi gör ett starkt val, bidra till att begreppet Swexit blir lika känt som återvandring!

Under talen, som pågick i ungefär 30 minuter, bjöd partiets funktionärer på rykande het glögg till frusna deltagare. Mot slutet hade ytterligare personer tillkommit vilket gjorde att det var totalt en bit över hundra deltagare som trotsat snöovädret.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

AfS högtidlighöll Karl XII:s dödsdag i Kungsträdgården – ”Hämta kraft ur historien för att kunna hantera nutiden!”

AfS högtidlighöll Karl XII:s dödsdag i Kungsträdgården – ”Hämta kraft ur historien för att kunna hantera nutiden!”

🟠 INRIKES Kvällen den 30 november anordnade Alternativ för Sverige (AfS) ett torgmöte i Kungsträdgården med mottot ”Stoppa folkutbytet – återvandring nu”! Samtidigt högtidlighölls minnet av kung Karl XII:s dödsdag. I sitt tal, men även i en intervju med Nya Tider dagen efter, säger AfS:s partiledare Gustav Kasselstrand att högtidlighållandet av Karl XII:s gärning kan tjäna som ett sätt för svenskarna att hämta kraft ur historien för att kunna hantera en samtid som är full av kriser.

Läs även:

Kristersson får högre lön

Kristersson får högre lön

🟠 INRIKES Statsminister Ulf Kristersson och regeringens 23 ministrar får höjda arvoden, efter ett beslut från Statsrådsarvodesnämnden. För Kristerssons del innebär det en löneökning med 7 000 kronor till 198 000 kronor i månaden.

Vaccinskandal: Svensk 13-åring dog efter covidvaccin

Vaccinskandal: Svensk 13-åring dog efter covidvaccin

🟠 INRIKES En 13-årig svensk pojkes sista plågsamma andetag efter att han fått covidvaccin blev starten på en kamp för rättvisa för hans pappa. En kamp som nu fått åklagarmyndigheten att starta en förundersökning gällande något som bara är toppen på ett isberg – en vaccinskandal där över 80 000 svenska barn utsatts.

Veckodagens betydelse för återfall i brott

Veckodagens betydelse för återfall i brott

🟠 BROTT OCH STRAFF Att den svenska ”kriminalvården” i stor uträckning misslyckas med att ”vårda” brottslingar till att bli laglydiga medborgare är väl känt av Nya Tiders läsare. Det är mycket vanligt att personer som dömts för ett brott begår nya brott efter avtjänat straff. Av alla med en så kallad ingångshändelse 2017 återföll 25 procent i brottslighet inom ett år, och efter tre år hade 41 procent återfallit i brott. Siffrorna inkluderar naturligtvis bara den lilla del brott som klaras upp, mörkertalet är okänt. Med ingångshändelse menas att personen till exempel frigivits från anstalt eller skrivits ut från sluten ungdomsvård. Många som återfaller efter frigivning från anstalt gör det redan inom några månader efter att ha lämnat anstalten.

Nyhetsdygnet

Senaste numret

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

Bob Dylans syn på världen, sedd genom låttexter

🟠 BOKRECENSION Stjärnorna är också fans. Även de tittar upp mot sin stjärna och drömmer. Så här på ålderns höst (han fyller 83 i år) har Bob Dylan skrivit sin tackbok till några av de som inspirerade honom till att bli vår tids störste låtskrivare. Bob Dylans betydelse för modern kultur går knappast att överskatta, han har beskrivits som ”den som gav popmusiken en hjärna”. Förutom otaliga skivor har han även givit ut en del böcker. Denna den senaste är, precis som självbiografin Chronicles, Volume one (2004) skriven i en fri och associativ stil genom vilken Dylan ofta ger fritt spelrum åt sin fantasi.

Varför är det tabu att tala om Swexit?

🟠 BOKRECENSION Varför var vänstern på 1990-talet skeptisk till EU:s föregångare EG medan de borgerliga var entusiastiska, och varför är det främst högermänniskor som idag ifrågasätter EU? Carl Albinsson, själv tidigare moderat och öppen anhängare av EU, granskar i sin bok Varning för Swexit! Högerväljarnas kluvna syn på EU opinionens svängningar och ger de borgerliga råd för hur de ska undvika den Swexitdebatt som deras väljare vill ha.

Boeings Starliner har äntligen skjutit upp en NASA-besättning i rymden

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Efter sju svåra års försening, och efter två misslyckade försök förra månaden, har det problemtyngda Boeing äntligen skickat två astronauter till rymden på ett uppdrag för NASA i sin rymdfarkost Starliner. Men företaget har fortfarande en lång väg att gå. Samtidigt går Elon Musks SpaceX från klarhet till klarhet och har nyligen gjort ett lyckat försök med sin Starship.

Thierry Baudet: Därför behövs en fundamental opposition

🟠 Enligt Forum voor Democraties partiledare Thierry Baudet har partiet intagit en roll som ”fundamental opposition”. Detta genom att inte godkänna själva premisserna i de frågor som de andra partierna debatterar med varandra. Han tar upp invandringen, covid, klimatet, jordbruket, Ukraina och EU som konkreta exempel. ”I alla dessa frågor har vi en mycket mer fundamental inställning. Det är därför vårt parti är i en marginaliserad position, därför att det är den röda linjen som du inte får passera”, säger han till Nya Tider. Nu vill han ge fler rörelser den ”intellektuella ammunition” som krävs för att kunna argumentera för en radikalt annorlunda linje.

“Bönderna är rädda för Arla”

🟠 Nu går en av Sveriges största mjölkgårdar i konkurs. En av Sveriges största mjölkgårdar läggs ned efter en konflikt med Arla, och den drabbade bonden är inte ensam. Nya Tider har talat med drabbade (infälld bild) och med Claes Jonsson, ordförande för Sveriges Mjölkbönder (stor bilden). Alla vittnar om en ”tystnadskultur” där Arla har vänt sig emot sina egna för att uppfylla politiskt korrekta krav och där Arlas medlemmar inte vågar uttala sig, vare sig internt eller offentligt.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.