Åsa Romson kritiseras på tre punkter. Foto: Wiki||KU:s ordförande Andreas Norlén (M).

Konstitutionsutskottet riktar skarp kritik mot regeringen

Vid en pressträff tisdagen den 2 juni meddelade Konstitutionsutskottet (KU) att man efter sin årliga granskning av regeringen enhälligt kommit fram till att regeringen ska prickas i tio ärenden. Det är det största antalet prickningar en svensk regering har fått under de senaste tjugo åren.
Åsa Romson kritiseras på tre punkter. Foto: Wiki
Åsa Romson kritiseras på tre punkter. Foto: Wiki

I sin granskning har KU gått igenom 30 anmälningar från riksdagsledamöter, som avser regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden, regeringens ansvar för förvaltningsmyndigheterna och statliga bolag samt ministrarnas tjänsteutövning. KU utför också en så kallad ”allmän granskning”, då man går igenom handlingar från Regeringskansliet för att se om regeringen följt lagar och praxis vid handläggningen av regeringsärendena.

Den allvarligaste kritiken

Till de allvarligare punkterna hör hanteringen av Bromma flygplats. När regeringen beslutade att utse en statlig samordnare för Bromma flygplats fanns ett förslag från trafikutskottet som i väsentliga delar rörde samma fråga. Förslaget, som var känt inom regeringen, innehöll ett tillkännagivande om att regeringen inte borde tillsätta någon förhandlingsperson när det gällde frågan om att avveckla citynära flygplatser. KU anser att regeringen hade skäl att invänta riksdagens beslut, med utgångspunkt i den konstitutionella praxis som gäller vid hanteringen av tillkännagivanden.

KU:s ordförande Andreas Norlén (M). Foto: Riksdagen
KU:s ordförande Andreas Norlén (M).
Foto: Riksdagen

Också kritiken mot regeringens tillvägagångssätt för att erkänna Palestina anses allvarlig. Här riktas kritik mot Margot Wallström (S), som anses ha ett ”särskilt” ansvar, och statsminister Stefan Löfven (S), som anses ha ett ”övergripande” ansvar, för att regeringen gick alltför fort fram med att kommunicera erkännandet. KU menar att kommunikationen tydligare borde ha speglat att det pågick en beredningsprocess.

Den tredje särskilt allvarliga punkten tar upp frysningen av Förbifart Stockholm. KU menar att regeringens hantering inte rimmar med kravet på god hushållning i budgetlagen. Enligt Trafikverket kan projektets försening ha kostat skattebetalarna 170 miljoner kronor. KU menar att infrastrukturminister Anna Johansson (S) ”inte kan undgå kritik för hanteringen av ärendet”.

Åsa Romson kritiseras för tre ärenden

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) får kritik på hela tre punkter, vilket är mer än en hel regering vanligen får. Den första gäller ett uttalande hon gjorde i samband med att Naturvårdsverket beslutade att delegera beslutsrätten av licensjakt på varg till länsstyrelserna. KU anser att ministerns uttalande kan uppfattas som en kritik i efterhand mot Naturvårdsverkets beslut. Vidare kritiseras Romson för uttalanden i samband med en frågestund i riksdagen, som kunde tolkas som att regeringen redan hade beslutat om extra val, trots att ett sådant ännu inte var utlyst av statsminister Stefan Löfven.

Slutligen får Romson kritik för felaktig information kring arbetsuppgifterna då Yvonne Ruwaida (MP) anställdes som statssekreterare på Miljödepartementet. Det gick flera månader efter publiceringen innan en fullständig rättelse gjordes, och först nu har departementet infört nya rutiner för att korrigera felaktig information. KU tycker att det är otillfredsställande att rättelsen gjordes så sent.

Vårdval, järnvägstrafik och GMO

Regeringen prickas också för beredningen av förslaget om att slopa kravet på vårdvalssystem, där KU menar att regeringen borde ha inhämtat yttrande från Lagrådet och gett remissinstanserna längre svarstid. Tidsplanen för ärendet var dessutom orimligt kort för att kunna ta hand om remissinstansernas synpunkter. Lagrådet har granskat hanteringen och menar att regeringen inte uppfyllt regeringsformens beredningskrav. Regeringen har påpekat att förslaget behövde beredas snabbt, men KU tycker inte att det motiverar att rutinerna frångås. Utskottet kritiserar regeringen för de brister som framkommit.

Övrig kritik gäller, förutom beslutet att utse en statlig samordnare för Bromma flygplats utan att invänta riksdagens beslut, de minskade anslagen till Medelhavsinstituten, där regeringen inte anses ha inhämtat nödvändiga upplysningar och yttranden, samt infrastrukturminister Anna Johanssons (S) underlåtelse att vid ett möte i EU:s ministerråd ta upp aspekten om successiv marknadsöppning för persontrafik.

Den sista punkten gäller regeringens agerande att instruera den tjänsteman som företräder Sverige i EU:s GMO-grupp att lägga ner sin röst i flera omröstningar. KU anser att regeringen borde ha uppmärksammat riksdagen på att regeringen initierat en förändring i Sveriges handlande i EU när det gäller GMO-frågan. Tidigare röstade Sverige alltid för ett godkännande av nya GMO-grödor om Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet rekommenderat det.

KU har också granskat statsminister Stefan Löfvens uttalande hösten 2014 om att han och regeringen skulle avgå om allianspartiernas budget skulle vinna i budgetomröstningen den 3 december. KU anser dock att statsministern har handlat på ett sätt som är förenligt med grunderna för det parlamentariska systemet och att en regering som ställt en så kallad kabinettsfråga inte har en konstitutionell förpliktelse att avgå vid ett voteringsnederlag. Sverigedemokraterna i KU, som ville pricka Löfven, reserverade sig.

Ovanligt omfattande och enhälligt

Vid KU:s pressträff betonade ordförande Andreas Norlén (M) hur enhällig kritiken var:

– Det sägs ju ibland att KU är politiserat, att det enbart är en tummelplats för politiskt positionerande och jag tycker att KU med det här betänkandet visar att KU fortfarande är ett relevant granskningsorgan som tittar på sak och juridik och som faktiskt förmår att höja sig över rent partipolitiska hänsynstaganden.

Till saken hör är att representanter för alla riksdagspartier, även de som i dag sitter i regeringen, är med i KU. Han tog också upp hur omfattande kritiken faktiskt var:

– Tio fall av kritik är mycket, tio fall av enhällig kritik är väldigt mycket.

Magnus Isberg, statsvetare och tidigare kanslichef i KU, uttalar sig i Svenska Dagbladet om kritiken, och menar att betänkandet kan sätta ett märke för resten av mandatperioden:

– Det är påfallande att det är så många kritiska synpunkter av olika tyngd och att man är enig om att rikta kritiken från alla partier. Det kan jag inte påminna mig att det varit tidigare. Det brukar vara delade meningar.

KU:s kritik ska debatteras i riksdagen den 15 juni och beslut fattas den 16 juni.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Liberalerna – ett parti med historia och identitetsproblem

Liberalerna – ett parti med historia och identitetsproblem

🟠 Reportageserie VAL 2022. För att förstå dagens version av det svenska liberala partiet, Liberalerna, behöver man se dess historia, som kantats av växlande parlamentariska framgångar och fiaskon. Från sin storhetstid i början av 1900-talet, då man var i opposition mot kungamakten och lyckades få 46 procent av mandaten i Andra kammaren, har partiet varit inne i en trendmässig nedgång. Dagens parti är mitt inne i en kris, där partiledaren Nyamko Sabuni avgick utan förvarning och den tidigare partisekreteraren Johan Pehrson fick ta över. Politiskt uppfattas partiet som svagt, men självbilden har drag av den forna storhetstiden.

Våra svenska nationalparker

Våra svenska nationalparker

🟠 Att besöka en nationalpark är lärorikt. Där finns mycket information och vackra miljöer. Nationalparkerna har olika teman, såsom Sonfjället där man från början hade till uppdrag att rädda björnstammen i Härjedalen. På Ängsö finns en fantastisk flora, ängar och hagar. Nationalparkerna är väl värda ett besök.

Läs även:

Liberalerna – ett parti med historia och identitetsproblem

Liberalerna – ett parti med historia och identitetsproblem

🟠 Reportageserie VAL 2022. För att förstå dagens version av det svenska liberala partiet, Liberalerna, behöver man se dess historia, som kantats av växlande parlamentariska framgångar och fiaskon. Från sin storhetstid i början av 1900-talet, då man var i opposition mot kungamakten och lyckades få 46 procent av mandaten i Andra kammaren, har partiet varit inne i en trendmässig nedgång. Dagens parti är mitt inne i en kris, där partiledaren Nyamko Sabuni avgick utan förvarning och den tidigare partisekreteraren Johan Pehrson fick ta över. Politiskt uppfattas partiet som svagt, men självbilden har drag av den forna storhetstiden.

Svenska försvaret rustas upp – men får inte mycket ”pang för pengarna”

Svenska försvaret rustas upp – men får inte mycket ”pang för pengarna”

🟠 Det svenska försvaret håller på att ombildas från det ”insatsförsvar” vi haft under hela 2000-­talet till att återigen vara inriktat på att försvara Sveriges territoriella integritet. Men jämfört med Finland får vi inte mycket försvar för pengarna, och det kommer att ta lång tid att återuppbygga försvaret till en nivå som ens kommer i närheten av vad vi hade fram till 1990-talet.

Turkiets kravlista klar för svenskt Natomedlemskap

Turkiets kravlista klar för svenskt Natomedlemskap

🟠 INRIKES Efter flera turer där Turkiet gjort klart att man kommer stoppa Sveriges medlemskapsansökan till Nato har den turkiska regimen publicerat sin kravlista med eftergifter och åtgärder som man kräver att Sverige genomför för att inte blockera vår ansökan till Nato. Det sätter regeringen i en svår sits – för bara några månader sedan hyllade Socialdemokraterna de grupper man nu låtsas som att man tagit avstånd från.

Dags för en femte dos vaccin

Dags för en femte dos vaccin

🟠 INRIKES Det har nu blivit dags för att planera för en femte dos vaccin. Den femte dosen kommer att erbjudas i höst meddelar regeringen, men enligt Folkhälsomyndigheten är vinsterna med den kommande höstdosen begränsade för alla som är under 65.

Nato-medlemskap inte avgörande för svensk upprustning

🟠 Sveriges ansökan till Nato påverkar inte vår egen upprustning särskilt mycket. Det uppger både försvarspolitikern Roger Richthoff och Maria Hugosson Bygge, pressansvarig på FOI. Richthoff menar att om vi har råd att lägga de två procent av BNP på försvaret som Nato kräver och som riksdagen redan beslutat om, hade vi också haft råd att satsa på ett starkt och oberoende svenskt försvar.

Nyhetsdygnet

Bilden av det överhängande ”klimathotet” skärskådas

🟠 BOKRECENSION I boken Borde man oroa sig för klimathotet? konfronterar filosofiläraren Staffan Mörner de påståenden om ett förestående ”klimathot” som konstant förmedlas som absoluta sanningar. Mörner har varit engagerad i miljöfrågor under större delen av sitt liv och skriver sedan flera år om just klimatfrågan i olika nätpublikationer. Bokens utgångspunkt är ett ifrågasättande av det dominerande narrativet, vilket gör att läsaren får en gedigen grundkurs i klimatfrågans olika delar, skriver recensenten Tobias Svensson.

Våra svenska nationalparker

🟠 Att besöka en nationalpark är lärorikt. Där finns mycket information och vackra miljöer. Nationalparkerna har olika teman, såsom Sonfjället där man från början hade till uppdrag att rädda björnstammen i Härjedalen. På Ängsö finns en fantastisk flora, ängar och hagar. Nationalparkerna är väl värda ett besök.

Hylte: från bruksort till mångkultur

🟠 REPORTAGE Nya Tider har under en tid fått rapporter om att kommunen Hylte i Hallands län alltmer domineras av islamister och ökande otrygghet. Eftersom centralorten Hyltebruk är en liten bruksort på landet blev vi överraskade, så vi åkte dit och fann ett samhälle där mycket hade fått en muslimsk prägel, men där en tystnadskultur gjorde det svårt att hitta någon som ville uttala sig.

Containerbrist förvärrar begynnande matkris – Nya Tider i Wuhan: Inga spår av viruskatastrof

🟠 Covid-restriktioner förvandlar hamnar till flaskhalsar. Överfulla hamnar och försenade varutransporter ger förstörd mat. Kina har ett stort handelsöverskott då deras industriproduktion går för fullt medan stora delar av väst går på halvfart på grund av snart årslånga nedstängningar. Nya Tider besökte Wuhan och kunde förvånat konstatera att livet där är normalt medan omvärlden fortfarande efter ett år lever med varierande grad av nedstängningar.

Två män och ett kylskåp

🟠 HISTORIA Människan har i alla tider strävat efter att förvara mat så att den inte förstörs. Olika metoder för detta har varit saltning, torkning och rökning. Mat kom även att förvaras kyld i källare och särskilda ishus. Till sist såg de första kylskåpen dagens ljus. Kylskåpet kom dock att utvecklas och förbättras av de två svenska uppfinnarna Baltzar von Platen och Carl Munters.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos Spelpressen
Allt du behöver veta om casino utan spelpaus
Svenskaonlinecasinon – Din jämförelsesida för svenska casino online
Jämför casino utan svensk licens hos Nya-Casinon.online
Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Viktig information om casino utan licens finns på casinoutanlicens.net
Bra sportbonusar hittar du på betting utan svensk licens
Finlands största sajt gällande nya casinon uudetkasinot.com
En sammanställning av information om utländska casino hittar du på Casinofrog.com.
Info om casino utan spelpaus hittar du på Starwarscasinos.com

Senaste numret

Nya Tider är den enda papperstidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Artiklar (RSS)
© 2022 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.