Kulturvänstern under den marxistiska luppen

Lönsamma statliga uppdrag och statsbidrag på vift – Sjöfartsverket är inte så olikt dagens maktapparat, menar Stefan Torssell. Han gör här en ansats att utföra en marxistisk analys av dagens etablissemang och hur en ny elit vuxit fram, som tagit den tidigare bourgeoisiens plats. En analys av marxisterna själva.

Jag arbetade på Sjöfartsverket. På Chalmers i Göteborg hade två lärare öppnat en egen sjöfartshögskola. Endast riksdagen har rätt att godkänna högskolor. Lärarna fick statsbidrag på Chalmers papper, men ordnade sedan utbildningarna själva. Därefter gjorde de en överenskommelse med några tjänstemän på Sjöfartsverket att deras elever skulle få internationellt giltiga sjöfartsbehörigheter. Det kom julklappar i stora flyttkartonger till tjänstemännen.

Affärsidén var bedrägeri med statsbidrag, kortare utbildningstid och privata betalningar från eleverna, vilket inte heller är tillåtet. Tanken var att jag som nyanställd skulle utfärda Sjöfartsverkets certifikat. Jag vägrade.

Högskoleverket och Riksdagens revisorer kopplades in. Verksamheten lades ned. Ett par år senare genomlystes hela Sjöfartsverket.

Det märkliga i denna historia var att journalistkåren duckade. De hämtade ut handlingar på Sjöfartsverket, men de skrev inget. Norrköpings Tidningar och Moderna Tider undantagna. Mina kollegor på Sjöfartsverket höll sig lika passiva som journalistkåren. Risken fanns att högsta ledningen var insyltad, vilket den också var.

En dag kom den avsatte sjösäkerhetsdirektören Bengt-Erik Stenmark in på mitt rum. Han var den ende som hade opponerat sig emot Carl Bildts förklaring varför Estonia sjönk och han hade skiljts från sina uppgifter. Han slog sig ned och frågade mig vad hela historien handlade om.

Han var intellektuell, tillhörde socialdemokratisk vänster och hade tillhört de kompisgängen i 68-svängen som lyckats vandra ut ur haschdimmorna och in i socialdemokratiska regeringar. Jag säger bara att han hade umgåtts med tidigare flummare i regeringar, inget annat.

Jag berättade om alla turer. Han kunde och ville inget göra. Vi började diskutera hur man utreder sådana här härvor. Han visade missnöje med en del utredningar inom sjöfarten.

Så sa han att man borde använda sig av en marxistisk metod även vid sjöolyckor. Jag nickade. Han klagade över att de flesta var för obegåvade för att kunna begripa sådant. Jag nickade igen. Vi diskuterade marxistisk metod. Jag ägnade större delen av samtalet åt att nicka, men jag tror att jag gjorde det bra. Han uttryckte att det inte var många som skulle kunna begripa vårt samtal. Jag gjorde det inte heller, men dolde det väl. Än i dag känner jag mig osäker på marxistisk analys av en sjöolycka.

Men istället för sjöolyckor har jag funderat på den tigande journalistkåren. Varför skriver inte journalister när makten syndar? De tittar bara på krognotor och taxiresor, aldrig själva makten. Varför ägnar sig kulturvänstern bara åt nonsens? Låt oss pröva marxistisk metod på dem.

Kapitalism betyder att en person eller ett bolag äger företag. En kapitalist tjänar inte bara pengar, utan återinvesterar vinsten för att växa. Han kapitaliserar.

Antagonism mellan kapitalisten och arbetaren gäller hur mycket som ska gå till vinster respektive löner. Enligt den marxistiska teorin tillvaratar statsmakten kapitalets intressen. Staten och kapitalet sitter som bekant i samma båt. Därutöver finns mellangrupper. Journalister och kulturvänstern tillhör mellangrupperna. Enligt den marxistiska teorin är människor en produkt av de rådande sociala och ekonomiska villkoren och varje förändring i villkoren ger motsvarande förändring i människors medvetande.

Under Sovjetunionens tid fram till Ronald Reagan i slutet av 1980-talet fanns det en press på det kapitalistiska systemet att vara anständigt. Måttlös girighet, hänsynslöst förtryck och skrupelfri människohandel kunde straffa sig. Det fanns en risk att mellangrupperna skulle gå åt vänster. Statsmakten i Sverige var dessutom vänsterorienterad. Kulturvänstern, journalistkåren, mediafolk och andra mellangrupper var beroende av statsmakten under denna vänsterperiod. Man sade sig därför stå på de svagas sida och ville liera sig med proletariatet. Det blev klirr i den egna kassan i form av bidrag och uppdrag. Gruvarbetarna stod på topp. Gruvarbetare går inte omkring i rosa trikåer. Idealen var maskulina.

Så föll Berlinmuren. Att vara kommunist var inte längre bra för imagen. Mellangrupperna övergav arbetarklassen och slöt istället upp runt den globala kapitalismen. Kommunisterna Lars Ohly och Gudrun Schyman frisvor sig från alla kommunistiska kopplingar.

Om vi ska kunna vinna kampen mot dessa intellektuellt falska människor oavsett om de heter Lars Ohly, Gudrun Schyman, Åsa Romson, Peter Wolodarski, Thomas Mattsson, Özz Nüjen eller Jakob Wallenberg eller de som arbetar på radio och TV, måste vi ha modet och kraften att bjuda motstånd trots att de vägrar ta debatten.

Gudrun Schyman är numera feminist och kämpar för den övre medelklassens kvinnors rätt att sitta i börsbolagens styrelser. Att kapitalismen blivit förråad stör inte. Journalistkåren angriper vita medelålders män, framför allt om de tillhör arbetarklassen. Män i trikåer hyllas däremot.
Kulturmarxister av alla schatteringar har numera blivit en trendkänslig urban borgarklass, det som tidigare enligt marxistiskt språkbruk kallades bourgeoisien.

Den enda grupp som fortfarande har ett skeptiskt förhållande till kapitalet är arbetarklassen. En betydande grupp på landsorten känner också sympati för arbetarklassens villkor och värderingar. De tar avstånd från den nya globala kapitalismen. De möter ett oresonligt förakt från den nya bourgeoisien. De som bor i städerna och inte vill tillhöra globalismen får sina fönster krossade.

Statsmakten har också ändrat karaktär. Överallt där arbetarklassen bor drar man ned och villkoren skärps. Landsorten avfolkas. Istället odlar man fram en ny tjänande underklass nära bourgeoisiens bostadsområden, men ändå klart avskild. Man kallar det mångfald och mångkultur, men villkoren för denna nya underklass av invandrare är sämre än under statarsamhället. Många föredrar kriminalitet istället för att städa på McDonald’s nattetid för 50 kronor i timmen. Det finns i deras tycke bättre betalda nattjobb. Detta trasproletariat har fraktats till Sverige av råskinnade gangstergäng, något som journalisterna inte skrivit ett ord om. Oberoende media som intagit en annan hållning förföljs samstämmigt av staten, kapitalet och kulturvänstern.

Ungefär så kan man i korthet beskriva journalister, konstnärer och intellektuella i den nya globala kapitalismen genom marxistisk analys.

Om vi ska kunna vinna kampen mot dessa intellektuellt falska människor oavsett om de heter Lars Ohly, Gudrun Schyman, Åsa Romson, Peter Wolodarski, Thomas Mattsson, Özz Nüjen eller Jakob Wallenberg eller de som arbetar på radio och TV, måste vi ha modet och kraften att bjuda motstånd trots att de vägrar ta debatten. Vi kan göra det lustbetonat genom att skratta åt dem.

Trögtänktheten inom journalistkåren och kulturvänstern är nog för stor för att de ska kunna förstå beskrivningen av dem själva, även när man gör beskrivningen enligt deras egen en gång hyllade marxistiska metod.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Läs även:

Massinvandringens prislapp

Massinvandringens prislapp

🟠 DEBATT. Arbetsinvandringen var en lönsam affär för Sverige. Sedan krigsslutet bidrog invandrarna årligen med en procent till Sveriges växande BNP. I början av 1970-talet drabbades Sverige av en lågkonjunktur och ströp arbetsinvandringen. ”Flyktinginvandringen” kom som en ersättare och på något självklart sätt antogs det att också den skulle bli lönsam. När riksdagen i mitten av 1970-talet bestämde att Sverige i fortsättningen skulle vara ett mångkulturellt land ansågs det därför inte behövligt med någon ekonomisk utredning av konsekvenserna.

Energipolitiken och globalisternas verkliga mål

Energipolitiken och globalisternas verkliga mål

🟠 DEBATT. I FN:s Agenda 2030, som Sveriges regering aktivt arbetar för att uppfylla, uppställs mål som gäller ett stort antal samhällsområden. Man har beträffande dessa formulerat 17 mål av typen: ingen fattigdom, ingen hunger, god utbildning för alla, hållbar energi för alla, fredliga och inkluderande samhällen och liknande. Men med tanke på de enorma ökningarna av välfärden som världens länder uppnått sedan andra världskriget på basis av sina liberala ekonomiska system, kunde man i FN:s arbete vänta sig en fortsatt utveckling på de grunderna. Istället är det uttalade syftet att ”tänka om angående kapitalismen” och införa ”en intressentkapitalism”, vilket i praktiken är socialism som aspirerar på världsherravälde. Det skriver veckans debattör, Dan Ahlmark.

Nyhetsdygnet

De senkomnas förundran

🟠 Bokrecension. Mustafa Panshiri och Jens Ganman har nu i flera år tillsammans och var för sig skrivit och debatterat om hur Sverige håller på att förändras. De förstår att det mångkulturella samhället inte fungerar, de tar upp gängkriminaliteten, och de provar att bryta mot gamla PK-normer om hur debatten ska föras. De känner sig för, bit för bit, kan man säga. Denna bok innehåller resereportage runtom i Sverige gjorda under 2022 och 2023, och de reser även till Frankrike och Finland. Men de har inte mycket att säga.

Peter Gøtzsche i härnadståg mot psykiatrin

🟠 Bokrecension. Den stridbare och frispråkige Peter Gøtzsche är specialistläkare i internmedicin och professor i klinisk försöksdesign och analys vid Köpenhamns universitet. Han har publicerat över 75 artiklar i fem stora vetenskapliga tidskrifter. Han har skrivit flera böcker där han inte håller igen på kritiken. Läkemedelsindustrin kal­lar han regelmässigt för kriminalindustrin.

Sugen på att äta i rymden?

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Ett franskt start-upbolag, Zephalto, som grundades av flygingenjören Vincent Farret d'Astiès, kommer att låta sex personer lyfta 25 kilometer över jorden i en tryckkapsel fäst vid en ballong. Passagerarna kommer att serveras måltider tillagade av stjärnkockar (sic!) och franskt vin samtidigt som de betraktar jorden från ovan jorden

Så kan en fientlig AI teoretiskt utplåna mänskligheten

🟠 Artificiell intelligens förbättrar sig själv. Med en ofattbar intelligens och förmågor som vida överstiger våra egna kan en artificiell intelligens (AI) komma att bli en välsignelse för mänskligheten. Men allt fler experter varnar för att risken finns att vi tappar kontrollen och att en AI blir vår undergång. En sak som dock sällan utforskas när media belyser ämnet är hur en skadlig eller fientlig AI praktiskt skulle kunna agera.

Vindkraft till havs hotar Östersjö­tumlaren – riskerar utrotning

🟠 Samtidigt som vindkraften prisas som ”klimatvänlig”, riskerar konsekvenserna för djur och natur att bli ödesdigra. För Östersjöns enda val – tumlaren – är läget särskilt allvarligt. Populationen på 500 individer är sedan länge utrotningshotad, och nu varnar forskare för att de stora vindkraftsparkerna till havs ökar belastningen ytterligare. ”Undervattensbuller kan leda till både hörselskador och död. Tumlarna är helt beroende av att kunna använda sina klickljud för att navigera och hitta mat. När deras hörsel försämras eller försvinner helt riskerar de att svälta ihjäl”, varnar Magnus Danbolt, chef för naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Kalmar län. I denna del två av Nya Tiders reportageserie om havsbaserad vindkraft granskar vi dess förbisedda miljöeffekter.

Paschs säkra tändstickor

🟠 HISTORIA Tändstickan har en lång historia – de första nämns i en kinesisk källa från cirka 950 e.Kr. – och har i Europa utvecklats av olika uppfinnare. Det var dock den svenske kemisten Gustaf Erik Pasch som utvecklade säkerhetständstickorna och tog patent på denna uppfinning 1844.

Stig Dagerman och Tyskland

🟠 HISTORIA Tysk höst, som är skriven av Stig Dagerman, är en reportagebok av stort historiskt värde än idag. I den här reportageboken berättar Dagerman nämligen om vad han såg och fick veta av olika personer han mötte och talade med under ett besök i ett sönderbombat Tyskland hösten 1946.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Vill du spela på ett casino utan licens? Spelacasino informerar dig om allt du behöver veta.
Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.
Onlinecasinos.se hjälper dig att välja bäst online casino
uudetkasinot.com/ listar Finska casinon online

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.