Ny regering bildad i Norge – Sylvi Listhaug får ökad makt

Redan förra veckan enades de tre partierna om huvuddragen regeringens fortsatta politik, och efter att partigrupperna fått godkänna uppgörelsen höll de tre partiledarna en presskonferens där de presenterade sin regeringsplattform. Det liberala partiet Venstre stiger nu in och får tre ministerposter.

På onsdagen klockan 14.17 på Slottsplatsen presenterade statsminister Erna Solberg sin nya regering för allmänheten efter möte med kungen. Formellt heter det att kungen hållit extraordinärt statsråd och att det är kungen som utsett regeringen. Redan i söndags kungjordes nyheter om innehållet i politiken efter att de tre partierna Höyre, Fremskrittspartiet och Venstre förhandlat med varandra under ett par veckor på ett hotell utanför Moss. Sedan godkändes förhandlingsresultatet internt i partierna under helgen. Det av valförlust svårt sargade liberala partiet Venstre ges nu plats i regeringen och får tre ministerposter och en handfull statssekreterare. Några andra ministrar får sluta eller flyttas om och departementsstrukturen ändras också. Bland annat flyttas invandringspolitiken till justitiedepartementet.

Invandringspolitiken skärps ytterligare

Som väntat kvarstår den hårda invandringspolitiken och i vissa avseenden skärper man den ytterligare. Venstre hade, som man kunde ana, inte så mycket att komma med i invandringspolitiken, utan fick offra den i utbyte mot annat, som nedläggning av pälsdjursindustrin och temporärt skydd mot oljeutvinning på Lofoten. Finansminister Siv Jensen (FrP) hade mycket tydligt deklarerat för allmänheten att Venstre ”kunde glömma en generösare invandringspolitik”. Öppenheten inför förhandlingarna gällde istället andra politikområden där det kanske inte fanns så mycket att var oeniga om.

När regeringens programförklaring släpptes sade deras stödparti Kristelig Folkeparti (KrF) inte så mycket, men blev sura över att alkohollagstiftningen kommer att uppdateras. Regeringen vill nu utvidga alkohollagens ramar för kommunalt beviljande av serveringstillstånd till klockan 21.00 på vardagar och lördagar, samt ändra alkohollagen så att Vinmonopolets lokala butiker kan följa kommunalt fastslagna tider för alkoholförsäljning. Samtidigt blev KrF glada över att det inrättas en äldreminister. Att inrätta en äldreminister är dock en fråga som främst FrP drivit under många år och det är Åse Michaelsen från FrP som blev utnämnd till äldre- och folkhälsominister.

Medlemmar lämnar Venstre i besvikelse

Tidningen Dagens Næringsliv tyckte på ledarplats att det är klart bättre utan KrF i regeringen. Det håller nog många norrmän med om, då både KrF och Venstre har förlorat ett par tusen medlemmar under 2017, och det var tack vare taktikröstande Höyre-väljare som de räddades kvar i Stortinget.

Flera venstrepolitiker runt om i landet uppgav att de kommer att lämna Venstre i protest mot att de går in i en regering med FrP och att den hårda invandringspolitiken inte gick att mildra.
– Värdegrunden i FrP är inte förenlig med min. Jag kan inte ta ansvar för vad Sylvi Listhaug gör i en regering, sade Hege Soubeyrat Gjerdrum, som är Venstres gruppledare i Målselvs kommun till NRK.

Venstre, som gått in i regeringsförhandlingarna med målsättningen att göra politiken generösare och satsa på integration, fick inte så mycket mer än svävande floskler om integration. De tre ministerposterna som gavs till Venstre är kulturministerposten, som besätts med partiledaren Trine Skei Grande, klimat- och miljöminister till Ola Elvestuen, samt posten som forsknings- och högre utbildningsminister, som tillträds av Iselin Nybø.

Venstre hålls därmed på avstånd från invandringspolitiken, sånär som på att de fick in en statssekreterare på samma departement som Sylvi Listhaug. Alla viktiga ministerposter behåller Höyre och FrP för sig.

Alternativmedias granskning

Trine Skei Grande kommenterade under måndagen för första gången offentligt sexanklagelserna mot henne med orden ”jag kan säkert ha gjort några dumma saker, men jag är ingen sexförbrytare”. Hon berättade att hon hade talat om anklagelserna kring en händelse 2008 med statsministern. Statsminister Solberg har också sagt att hon låtit kolla upp alla regeringsledamöterna, så att ingen har skelett i garderoben och de har dessutom alla fått genomgå utfrågningar.

Alternativmediet Resett lyfte ämnet Trine Skei Grande när regeringsförhandlingarna började, eftersom systemmedia tystat ner de allvarliga anklagelserna mot Grande. Försiktigt närmade sig sedan systemmedia problematiken hos sin favoritpolitiker, då något ju var tvunget att nämnas eftersom man fört så stora drev mot manliga politiker i andra partier.

På onsdagen var ”skvallret” på löpsedlarna hos både VG och Schibstedtägda Aftenposten. Trine Skei Grande sade i en NRK-intervju efter ministerutnämningen att hon tycker ryktesspridarna är ganska ondsinta. Hon förklarade i ödmjuk ton att hon är en vanlig människa från Trøndelag och att hon vuxit upp med fester och mycket alkohol, och att ”vi har levt vanliga liv men det betyder inte att folk får framställa en som förbrytare och sprida rykten på sociala media”.

NRK, liksom som andra medier, har tagit kontakt med den man som utpekats som den dåvarande 16-åringen som 2008 skulle mött Grande, men han vill inte kommentera. Däremot hade anhöriga till honom kontaktat alternativmedia tidigare. Steget togs för att konfrontera ryktena, så att ”den tickande säkerhetsbomben” undanröjts, istället för att ha fortsatt om den hade hemlighållits.

De politiska kommentatorerna i Norge framhåller till kulturminister Grandes fördel att hon lyckats att ställa om sitt parti till en renodlat borgerligt inriktning och har tagit det fram till att samarbeta med FrP.

Helvit regering

Liberala mediekommentatorer som hade hoppats på att Venstres pakistansk-muslimske profil, Abid Raja, skulle bli minister blev besvikna, då de hade sett honom som en självklar integrationsminister. Den politiske redaktören på Dagens Næringsliv, Kjetil B Alstadheim spekulerade under söndagen vilt:
– Kanske som en kombination ihop med FrP:s Sylvi Listhaug, där Sylvi Listhaug fortätter sin uppgift att hålla så många asylsökare som möjligt utanför landet och Abiid Raja kan jobba som integrationsminister och ta vara på mångfald och sörja för att de som kommer in integreras bäst möjligt i det norska samhället.

Så blev det alltså inte. Alstadheim och andra hade nog glömt att Rajas syn på integration bland annat går ut på att muslimer skall ges möjlighet att svära vid koranen i rättssalar. Inte ett enda invandraralibi återfinns i Erna Solbergs regering och det är en övertydlig markering att Sylvi Listhaug FrP inte bara blir kvar på sin post som invandringsminister, utan dessutom får ta över justitieministerns ansvarsområde.

NRK:s politiske kommentator Magnus Takvam tyckte att när regeringen framhäver integration och anger nya och högre krav som ”inkluderingsdugnad” för invandrare, blir avsaknaden av politiker med annan etnisk bakgrund än norsk väldigt påtaglig. I Norge bor det 833 751 personer som är invandrare eller barn till invandrare, och enligt Magnus Takvam är det ett problem att inte den gruppen finns representerad.

Sylvi Listhaug får ökad makt

Förändringar och omfördelningar av ansvarsområdena mellan några av departementen säger också en del. Många som hoppats på att Venstre skulle lyckas få bort Sylvi Listhaug som invandringsminister, fick istället erfara att Listhaug får mer ansvar och makt som justitie-, beredskaps- och invandringsminister i ett nytt sammanslaget departement. Den beskrivningen för tankarna till något slags gigantiskt inrikesministerium av kontinentalt slag. Listhaug befrias dock från den så kallade integrationspolitiken, som lyfts över till kunskapsdepartementet med den nya Höyreministern Jan Tore Sanner. Genom den åtgärden menar en del bedömare att man minskar konfliktytan mellan Venstre och FrP och att KrF kan stödja regeringen utan att bråka.

Liberala skribenter försöker också utmåla det som att den nye statssekreteraren Sveinung Rotevatn från Venstre ”kommer att hålla Listhaug i tyglarna” på deras nybildade superdepartement. Listhaug kommenterade för Aftenposten att det inte blir några problem med honom och sade att ”jag kommer att fortsätt att kalla en spade för en spade”.

NRK framhåller den 30-årige Sveinung Rotevatn som en tänkbar efterträdare till Skei Grande på partiledarposten i Venstre.

Satsar på Polisen

Det är främst inom rättskipning och polisiära reformer som regeringspolitiken utmärker sig. Regeringen kommer att arbeta vidare med polisreformen och målsättningen är att före 2020 uppnå målsättningen två poliser per 1000 invånare. En ny polishögskola behöver dessutom inrättas någonstans i landet.

Det i många år omdiskuterade och försenade Polisens beredskapscenter i Ski, med helikopterhangarer, fullföljs nu. De fleråriga förseningarna beror dels på en konflikt med boende, som riskerar att störas av skjutbanor och helikoptrar, och dels på politisk oenighet där AP varit emot tomtvalet. En polisiär satsning i utbildning och kompetens höjning för att bekämpa IT-kriminalitet framhålls också som en stor nyhet. Förbud mot religiösa plagg och symboler inom polis, domstolar och kriminalvård är en viktig fråga som nu blivit en framgång för FrP.

Den kontroversiella frågan om fortsatt beväpning av poliser sopas något under mattan genom en vag formulering lydande ”öppna upp för att ge punktbeväpning på sårbara ställen efter risk- och sårbarhetsanalys” och ”genomföra försök i utvalda polisdistrikt med elektrochockvapen”.

Man skall också låta utreda för- och nackdelar med att skilja pols- och åklagarmyndighet.

Lägre skatter

Sänkt fastighetsskatt i 68 kommuner kan ge 400 miljoner kronor kvar i invånarnas plånböcker. Arbeiderpartiet menade i ett utspel att det i så fall kan ge stora underskott i en del kommuner som blir svårt för kommunpolitikerna att klara upp. KrF-ledaren Knut Arild Hareide menar även han att landet inte har råd med att sänka fastighetsskatten, då han det inte skulle vara tillväxtfrämjande, säger han till tidningen Klassekampen. Hans åsikt är att skatter som sänks måste kompenseras med höjningar på andra. Regeringen skriver i programförklaringen att de vill förenkla momssystemet och minska antalet momssatser, och hoppas på att kunna få igenom förändringar i förmögenhetsskatten. De anser det viktigt att genomföra en ensidig reduktion av tullsatserna för att gynna frihandeln.

Handelssamarbetet med EU måste också öka. För att förbättra för egenföretagare vill de utreda en modell för schablonavdrag som alternativ till krångliga faktiska avdrag. Regeringen menar också att genom anpassningar av lagar och byråkratiska regler kan de spara in 10 miljarder kronor för industrin under 2017-21. I övrigt nämner regeringen att de vill gynna vindkraft till havs och stärka Norge som sjönation.

Regeringens målsättning är att ta bort tv-licensen till NRK för att gynna konkurrensneutralitet inom media.
– NRK-licensen är ett socialt orättfärdigt sätt att kräva in pengar på, menar den nya kulturministern Trine Skei Grande.

Hon tycker att det är viktigt att norska folket har NRK som ett reklamfritt allmänt mediebolag, men att man får söka andra finansieringsvägar än licensuttaget. En medieskatt enligt finsk förebild är vad Venstre skrivit om i sitt program, men det kan finnas andra modeller för finansiering. En ny finansieringslösning måste först diskuteras med finansministern Siv Jensen FrP och den skall kunna utformas på ett socialt rättfärdigt vis och ha förutsättningar för acceptans hos allmänheten.

Andra reformer

Regeringen vill allmänt sett höja ambitionerna inom klimat och miljöområdet, och en grön skatteomläggning införs där dieselskatter ändras och som kompensation sänka trafikförsäkringsavgiften med motsvarande det staten tjänat på de högre skatterna.

Koldioxidavgifter införs i lantbruket. Norges Bondelag är besviket och menar att det i övrigt inte deklarerats några förbättringar. Man oroas också från bondehåll att den nya miljöministern kan komma att försöka inskränka vargjakten. Regeringen vill dessutom avveckla koncessionsplikt och bosättningsplikt på skogsegendomar, de vill stimulera till ökad avverkning och fastställer samtidigt att 10 procent av skogen som bör skyddas. Rennäringen i landet bör ställas om till ekologisk uthållighet. Avveckling av pälsindustrin ser också ut att bli en verklighet.

Ifråga om trafikpolitik så var programmet väldigt tunt, utan särskilda satsningar utpekade, men med hänvisningar till Nationell Transportplan. Försvarsavsnittet är däremot mycket omfattande och fullt med tydliga skrivningar om förpliktelser mot NATO, och om att fortsätta det politiska samarbetet med NATO-partnerna och EU:s säkerhetspolitiska och militära fora. En särskild satsning på hemvärnet i Nordnorge betonas som viktigt. En översyn av den beslutade nedläggningen av den omstridda flygflottiljen Andøya kontra etableringen på Evenes kommer att inledas.

Utrikespolitiskt nämns bland annat att man vill städa upp ryskt atomavfall och jobba med miljöproblem på Kolahalvön. Man önskar även att Norge tar plats i FN:s säkerhetsråd underperioden 2021.

”Svårare att invandra, men lättare att bli integrerad”

I regeringsförklaringens 5:e ämnesområde, invandring och integration, inleds texten med att ”invandring bidragit till ekonomisk tillväxt i Norge och givit landet mer mångfald” följt av liknande formuleringar. Sedan blir det mer sakprosa under rubriken ”En bärkraftig invandringspolitik”. Där står bland annat att ”regeringen vill föra en restriktiv, ansvarsfull och rättssäker invandringspolitik inom ramen för internationella förpliktelser”. De som inte har asylskäl skall returneras raskt, regeringen vill förhandla fram returavtal med flera länder för att förhindra att folk uppehåller sig illegalt i Norge.

Inom ramen för integrationsresonemangen ligger också långtidsarbetslösa, som man vill hjälpa med nya reformer, och för handikappade, där man vill att staten tar ett ansvar som arbetsgivare. Inom statlig verksamhet vill man underlätta för funktionshindrade att få jobb, där målet är att 5 procent av platserna vid nyanställningar kan vikas åt personer med funktionshinder.

Hårda, kanske ouppnåeliga, krav på försörjning ställs vid familjeåterförening, och man vill bekämpa tvångsäktenskap och månggifte genom detta. Däremot säger man sig vilja stödja ett europeiskt kvotsystem, en eftergift till Venstre kanske, men i nästa mening heter det att regeringen vill ”stärka insatserna till demokrati och utveckling för att avhjälpa orsakerna till att folk flyr från sina länder”. En lång punktlista räknar upp olika förbättringar och höjande av rättssäkerheten för asylsökande, inte minst för minderåriga, men betonar också vikten av att försörja sig själv. Regeringen vill arbeta för att skilsmässa enligt norsk lag respekteras av de olika religiös samfunden.

Dubbelt medborgarskap skall också möjliggöras, samtidigt som det kommer att bli svårare att bli medborgare i Norge. Det kommer bland annat krävas åtta års boendetid i Norge innan man har rätt att ansöka om medborgarskap.

Åtskilliga punkter med stenhårda icke politiskt korrekta punkter finns också. Krav på DNA-test för att bevisa släktskap när det är frågan om familjeåterförening. Människor som redan fått uppehållstillstånd på falska grunder kan komma att avslöjas genom nya insatser. Kriminella invandrare som dömts till fängelse skall också kunna tjäna av sina straff i hemlandet, genom att Norge ingår avtal med länder som respekterar mänskliga rättigheter.

Oklara styrkeförhållanden i Stortinget

Den nya norska regeringen består av 20 ledamöter, hälften av dem kvinnor och hälften män. Tio av dem fortsätter på samma ministerposter som innan, fem flyttas om och fem är helt nya. Häften av ministerposterna innehas av Höyre, sju av FrP och tre av Venstre. Nu har de tre partierna enats om ett program och utsett ministrar. Men flera bedömare påpekar att det kommer att uppstå inre motsättningar, då minst två av Venstres statssekreterare är mycket liberala och en tidigare har uttalat sig starkt negativt mot FrP. Att gå i regering med FrP ansågs 2017 helt osannolikt enligt av den nu nytillträdda ministern för högre utbildning och forskning Iselin Nybø (V). Dessutom är det alltjämt en minoritetsregering, och skulle Kristelig Folkeparti som stödparti krångla, exempelvis i skattesänkningsfrågor, så måste man söka stöd från Senterpartiet, Arbeiderpartiet eller Socialistisk Venstre. Statsministens eget parti har drabbats av en egen sexskandal, som kan föra dess senaste ordförande i Unge Høyre inför domstol, vilket också kan var besvärande.

Finansminister Siv Jensen sade att det som oroar mest är Brexitförhandlingarna, oklarheter i amerikansk finanspolitik, särskilt USA:s handelspolitik och de klara tecknen på ökad protektionism.
– Detta trendbrott kan vara väldigt allvarligt för ett litet land som oss, som är så beroende av den internationella marknaden, varnade hon.

Från Arbeiderpartiet har det klagats mycket lite över regeringens politiska program. Partiledaren Jonas Gahr Støre kritiserade främst att regeringen vill sänka fastighetsskatten. Som ledare för Arbeiderpartiet har han just nu många interna problem att ta i tu med. Nyligen proklamerade han alkoholförbud på alla partiets aktiviteter, med bakgrund av att den skandalomsusade vice partiledaren Giske, som tvingades avgå efter olämpligt uppförande mot kvinnor, hade medgett att en stor del av hans problem i uppträdande berodde på alkohol. Dagen efter alkoholförbudet infördes mobiltelefonförbud i Sentralstyrelsen, eftersom mycket information läckte vid ett krismöte, där andre vice partiledare Hadia Tajik  trotsade Jonas Gahr Støre, och gick till hårt angrepp mot den då sjukskrivne Giske .

Nya Tider har följt denna utveckling, och länkar till tidigare artiklar i detta ämne återfinns till höger om denna artikel.

 

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.nu) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Gangsterrapparen Einár mördad – avrättades på nära håll

Gangsterrapparen Einár mördad – avrättades på nära håll

🟠 INRIKES Den gangsterrappande artisten Nils Grönberg, 19, som gick under artistnamnet Einár, sköts till döds under torsdagskvällen i Hammarby sjöstad i södra Stockholm. Den kriminella rapparen, som själv dömts för ett flertal brott, levde under stor hotbild från invandrargäng som ville döda honom. Einár sköts med flera skott i bröst och huvud i vad som liknas vid en ren avrättning.

TRUTH Social – Trumps nya nätsatsning snart lanserad

TRUTH Social – Trumps nya nätsatsning snart lanserad

🟠 UTRIKES Den förre amerikanske presidenten Donald Trump kommer under november att lansera en egen plattform bland de sociala medierna, som han säger ska kunna konkurrera med de ”liberala techjättarna”. Plattformens namn kommer att bli TRUTH Social, rapporterar bland annat den amerikanske TV-kanalen CNBC.

Ej redaktionellt material

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

Tänk på att du är juridiskt
ansvarig för dina kommentarer

Läs även:

TRUTH Social – Trumps nya nätsatsning snart lanserad

TRUTH Social – Trumps nya nätsatsning snart lanserad

🟠 UTRIKES Den förre amerikanske presidenten Donald Trump kommer under november att lansera en egen plattform bland de sociala medierna, som han säger ska kunna konkurrera med de ”liberala techjättarna”. Plattformens namn kommer att bli TRUTH Social, rapporterar bland annat den amerikanske TV-kanalen CNBC.

Flera snö- och köldrekord i första halvan av oktober

Flera snö- och köldrekord i första halvan av oktober

🟠 Energi- och logistikkrisen förvärras: Den globala energikrisen med höjda el- och bränsle­priser förvärras för var vecka. Samtidigt börjar konsekvenserna av en i praktiken kollapsad försörjningskedja göra sig gällande på allvar med tomma hyllor i allt fler butiker världen över. Indiens kollager är på väg att helt ta slut och Kina har återigen drabbats av översvämningar som ödelägger både jordbruk och industrier. Vattenmassorna har slagit ut produktionen hos nästan tio procent av Kinas kolgruvor. Ovanlig köld världen över förebådar en kall vinter.

Bangladesh vill bli sekulärt – ska återgå till 1972 års konstitution

Bangladesh vill bli sekulärt – ska återgå till 1972 års konstitution

🟠 UTRIKES Bangladeshs biträdande informationsminister Murad Hassan sade att ett lagändringsförslag snart kommer att läggas fram i parlamentet och sannolikt kommer att antas utan motstånd. Om beslutet blir verklighet kommer islam inte längre att vara det muslimska landets statsreligion. Islam gjordes till statsreligionen vid en konstitutionell ändring under general HM Ershads regeringstid i slutet av 80-talet. Murad Hassans utspel kom samma dag som Bangladesh drabbades av en mängd våldsamma islamistiska attacker mot hinduiska tempel.

Colin Powell dog med Covid-19 – var fullvaccinerad

Colin Powell dog med Covid-19 – var fullvaccinerad

🟠 UTRIKES Colin Powell, tidigare utrikesminister i USA, har avlidit efter sviterna av Covid-19 trots att han var fullvaccinerad. Powell blev 84 år gammal. Han var internationellt känd för att ha ljugit inför FN med påståenden om att Irak hade massförstörelsevapen vilket ledde till den amerikanska invasionen av landet – och över en miljon döda.

Nyhetsdygnet

Jihadistarmén landstiger i Göteborg

🟠 Recension av böckerna Perfekt storm och Landet som ingen ägde av Arne Weinz Många uppskattar romaner med textlig lättillgänglighet inklusive eventuellt förekommande undertoner, psykologiska dimensioner och mångfacetterade orsakssamband. Alla författare har inte förmågan att skriva med dessa kvaliteter men det har Arne Weinz. När jag började läsa Perfekt storm visste jag inte särskilt mycket om författaren men blev glatt överraskad och imponerad.

The Great Reset – en ”konspirationsteori” skriven av World Economic Forum

🟠 Begreppet ”The Great Reset” lanserades under förra årets nedstängningar av samhället och en bok med samma titel var mystiskt nog färdig att tryckas redan i juli 2020, knappt fyra månader efter att hela Europa förvandlades till ett ödelandskap, där folk fick sitta inlåsta i sina hem. Då BBC så sent som den 22 november 2020 kal­la­de begreppet ”The Great Reset” för en ”konspirationsteori” – trots att boken fysiskt finns och går att köpa – så är det värt att titta närmare på vad som planeras för framtiden av mer eller mind­re dolda personer som samverkar med världens mäktigaste globalister. Ett litet axplock av alla deras planer redovisas i denna recension.

Underhållande om Leninbesatt hotellägare

🟠 Kapitalister som hyllar Lenin? Ja, i Sverige finns en hotellägare som gjort sig känd för att vara ett stort fan av Lenin, som instiftade Leninpriset och som ekonomiskt stöttat Jan Myrdalsällskapet – Lasse Diding. Journalisten Per Nygren har skrivit underhållande om Diding och hittar många bisarra detaljer, men enligt Nya Tiders recensent missar Nygren, trots ett gediget grävande arbete, viktiga frågor som hade gjort boken mer relevant för allmänheten.

Studier av asteroid bekräftar – värd ofantliga 88 triljoner kronor

🟠 VETENSKAP Asteroiden 16 Psyche har enligt nya studier och värmemätningar konstaterats innehålla ofattbara mängder dyrbara metaller vars samlade värde vida överstiger jordens samlade BNP. Bara asteroidens järninnehåll skulle med dagens värde motsvara 88 triljoner kronor, en summa som skrivs med 18 nollor. NASA planerar att skicka sonder för att studera asteroiden år 2026 och upptäckten öppnar upp för framtida gruvdrift av asteroider för att täcka jordens samtliga mineralbehov – för all överskådlig framtid.

Vetenskapliga Nobelpris i klimatkampens tecken

🟠 Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann och Giorgio Parisi delar på fysikpriset för sitt arbete med komplexa system – bland annat för att kunna modellera jordens klimat och den globala uppvärmningen. Samtidigt delar David Julius och Ardem Patapoutian medicinpriset för att ha identifierat receptorer som gör det möjligt för kroppens celler att känna temperatur och beröring. Kemipriset går till två forskare som utvecklat tekniker för att påskynda och kontrollera kemiska reaktioner. Benjamin List och David MacMillan delar priset för att ha utvecklat billiga, miljövänliga organiska katalysatorer.

”Spermageddon”: Kommer västvärldens människor att kunna fortplanta sig år 2050? – Hormonstörande ämnen pekas ut som ansvariga för drastisk nedgång i spermie- och äggkvalitet

🟠 För några år sedan kom en chockerande rapport om att spermiekvaliteten hos västerländska män sjunkit med nästan 60 procent mellan 1973 och 2011. Även testosteronnivåerna har visat sig vara minskande. Nu har forskaren bakom studien, doktor Shanna Swan, gett ut en bok om orsakerna, och pekar ut de hormonstörande ämnen som finns i allas vår vardag. Medan den uppmärksammats av internationella medier är det helt tyst om den i Sverige.

Nils Bejerot

🟠 Han startade kriget mot knarket. I år skulle psykiatern och forskaren Nils Bejerot ha fyllt 100 år. Han grundade Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och kom att bli känd som den ”svenska narkotikapolitikens fader”. Hans nolltolerans mot narkotika på 1960-talet väckte dock vänsterns vrede och media vände honom ryggen.

Senaste numret

Nya Tider är den enda papperstidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

123 037 97 35

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Artiklar (RSS)
© 2021 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.