Nya Tider granskar: Al-Qaidas nya styrdokument

Al-Qaida släppte nyligen ett styrdokument författat av dess ledare Dr Ayman al-Zawahiri, som överraskar genom att påkalla en helt ny policy. Nya Tider har läst dokumentet och undrar precis som flera experter och bedömare om detta verkligen kommer att implementeras av den ökända terror­organisationen.

I mitten av september utgav al-Qaidas ledare Sheikh Ayman al-Zawahiri organisationens senaste styrdokument, som pekar ut al-Qaidas mål och innehåller en mängd riktlinjer. Det har titeln ”General Guidelines for Jihad 1434”, på svenska ”Allmänna riktlinjer för jihad 2013”. I den engelska versionen utgiven av al-Sahab (al-Qaidas gren för propaganda- och mediaproduktion), som Nya Tider läst och analyserat tillsammans med kunniga inom området, kan man läsa att terrororganisation har två inriktningar med sitt arbete, i första hand militärt och i andra hand propagandistiskt.

USA:s kollaps är det  främsta målet

Al-Zawahiri menar att alla operationer, oavsett dess utformning och var i världen de utförs, främst syftar till att utmatta USA och ”förblöda henne till döds”. Israel benämns som allierad med USA och ska prioriteras framför andra allierade, men några närmare detaljer ges inte.

Målet är uttryckligen att USA ska ”möta samma öde som forna Sovjetunionen” och kollapsa under sin egen tyngd som ett resultat av militära, mänskliga och finansiella förluster under en längre tid. När så skett kommer alla dess allierade i den muslimska världen att falla en efter en och al-Qaida kan införa ett omspännande Kalifat under sin svarta flagga.
Terrorledaren menar att den ”arabiska våren” 2011 är ett bevis för USA:s avtagande inflytande i den muslimska världen, eftersom USA så snabbt och totalt tappade kontrollen efter att först ha instigerat revolutionerna.

Al-Qaidas ledare Dr Ayman al-Zawahiri i en stillbild tagen ur en video från al-Sahab.
Al-Qaidas ledare Dr Ayman al-Zawahiri i en stillbild tagen ur en video från al-Sahab.

Han räknar sedan upp de skiftande skäl och strategier, vissa detaljerade andra vaga, till al-Qaidas militära operationer i var och ett av den mängd länder där de är verksamma. Algeriet nämns som ett avvikande exempel där kampen inte primärt förs för att försvaga USA:s nuvarande närvaro, som al-Qaida anser försumbar. Istället fokuserar man på att förbereda sig för en kommande konfrontation med USA i Afrika. Detta genom att skapa ett ”jihadistiskt inflytande” i Maghreb (Libyen, Tunisien, Algeriet, Marocko, Västsahara och Mauretanien), Västafrikas kustregioner och länderna söder om Sahara, till exempel Mali. Totalt utgör dessa länder ungefär en tredjedel av Afrikas hela yta. Detta påvisar inte bara att al-Qaida planerar att lägga under sig en stor del av världens länder utan också att de planerar tämligen långsiktigt.

Propagandaarbete i det tysta

Delen som berör organisations propagandaarbete talar om att i första hand ”utbilda och kultivera förtrupperna som har uppgiften att oförtrutet konfrontera fienden tills Kalifatet är etablerat”. I andra hand uppmanas anhängarna att sprida al-Qaidas åsikter bland muslimer över hela världen, det vill säga att ”utkämpa Jihad med sina tungor”.

Behovet av ödmjukhet mot troende och hårdhet mot otrogna, vilka brukar vara inte bara icke-muslimer utan även främst shiamuslimer, men även sunnimuslimer som inte delar al-Qaidas extrema wahhabi-inspirerade religiösa grund, understryks i dokumentet. Detta motsägs dock senare i skrivelsen som har en uppseendeväckande försonlig ton som rimmar illa med det al-Qaida världen hittills lärt känna.

Utmärkande för dokumentet är också den totala avsaknaden av riktlinjer för att angripa Israel, som bara inledningsvis omnämns som allierad till USA. Trots att USA är det uttalade huvudmålet, så nämns specifikt behovet av att ta till vapen mot de ”ryska angriparna” och ”kinesiska förtryckarna”, vilka knappast kan anses som allierade till USA.  Argumentet är att det ena inte utesluter det andra. Egentligen anges bara de ”kriminella hinduerna” (Indien), Filipinerna och Burma som länder utöver Ryssland och Kina, där organisation uttalat anser det vara sina muslimska bröders ”rättighet”, underförstått skyldighet, att engagera sig i jihad.

Till synes motsägelsefullt uppmanas anhängarna samtidigt att undvika öppen konflikt mot de nämnda regeringarna. Istället uppmanas de att propagera för muslimer, samla in pengar, rekrytera och hetsa dem i syfte att från konfliktfria länder världen över kunna upprätthålla ett kontinuerligt stöd till konfliktzoner i form av manskap, kapital och kunnande.
Det är alltså en typ av jihad i det tysta som förespråkas för att stödja pågående operationer på andra håll och på sikt, när organisationen är stark nog, sprida dessa även till dessa länder. Samtidigt manas till ”lämpliga motåtgärder gentemot regimer” som på något sätt stör al-Qaidas tillväxt i det fördolda.

Riktlinjer som går tvärs emot agerandet hitintills

Detaljerat tas det sedan upp vilka muslimska sekter som inte bör angripas och att detta även gäller alla ”avvikande sufier”, en sekt som finns både inom shia- och sunniislam. Ett undantag görs för de grupper som strider mot sunnimuslimer, vilket är märkligt med tanke på att al-Qaida själva inte haft några problem med att angripa även sunniter. En mängd regler som ska följas om al-Qaida angriper någon av dessa sekter räknas sedan upp. Icke-stridande, familjemedlemmar, deras hem, religiösa sammankomster med mera får inte angripas. Återigen något al-Qaida knappast gjort sig kända för att respektera.

En av punkterna inleds: ”Undvik inblandning i kristna, sikhiska och hinduistiska samhällen som lever i muslimska länder”. Om dessa ”överskrider gränserna” så ska de straffas, men samtidigt upplysas om att de kommer att få leva i fred i den ”Islamiska staten” när denna upprättats, ifall de åtlyder detta. Exakt vad som menas med ”överskrider gränserna” framkommer inte.

Återigen understryks vikten av att undvika öppen strid till förmån för tillväxt i det tysta. Under tre punkter som inleds med ”Avstå från att …” påtalas vikten av att inte angripa icke-stridande eller ens fienders familjer, undvika att döda samt skada muslimer och deras egendom. Inte heller moskéer, marknader och civila ansamlingar där muslimer kan finnas får angripas.

Inte ens ”onda lärda”, fientligt sinnade muslimska ledare, får angripas med annat än argument och motbevis.

I en mängd punkter tas sedan påbjuden hållning mot andra islamistiska grupper upp, där behovet av samarbete mot islams fiender framhålls.
De experter Nya Tider varit i kontakt med menar att om de punkter som omnämnts skulle åtföljas, vilket de starkt tvivlar på, så skulle al-Qaida tvingas att helt bryta sitt nuvarande mönster och radikalt ändra tillvägagångssätt vid sina operationer, eller terrordåd som det oftast handlar om.

En sak kan med säkerhet konstateras. Terroristerna i Nairobi följde knappast dessa riktlinjer, som offentliggjordes kort före deras bestialiska massaker på civila av skiftande ålder, etnicitet och religion – varav minst tolv muslimer.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Pfizers VD vägrar fortfarande att höras av EU-parlamentariker

Pfizers VD vägrar fortfarande att höras av EU-parlamentariker

🟠 UTRIKES Enligt en artikel från nyhetssajten Euroactiv från den 5 december har Pfizers VD Albert Bourla för andra gången vägrat att inställa sig inför Europaparlamentets särskilda utskott för Covid-19. Eftersom han vägrar dela uppgifter om kontrakten för inköp av vacciner under epidemin kräver nu parlamentsledamoten Michèle Rivasi sanktioner mot företrädare för Pfizer.

Bayern slopar masktvång i kollektivtrafiken

Bayern slopar masktvång i kollektivtrafiken

🟠 UTRIKES Från och med den 10 december slopar den sydtyska delstaten Bayern masktvånget i kollektivtrafiken, skriver tidskriften Junge Freiheit. Nu väntas fler delstater följa efter, men på riksplanet fortsätter den socialdemokratiske hälsoministern Karl Lauterbach att plädera för att masktvånget ska fortsätta att gälla.

Läs även:

Ännu en sverigedemokrat åtalad av politisk åklagare

Ännu en sverigedemokrat åtalad av politisk åklagare

🟠 En åklagare har väckt åtal för hets mot folkgrupp mot en sverigedemokratisk företrädare i Karlskrona, samtidigt som hon på Facebook under falskt namn har bedrivit en privat kampanj mot partiet. En särskild enhet inom åklagarmyndigheten ska nu utreda om hon får behålla ärendet, eller om en annan åklagare ska ta över det. Samma åklagare väckte 2014 åtal mot en annan av Karlskronas SD-politiker. Till Nya Tider säger den senast åtalade sverigedemokraten att han fått mycket stöd för sin rätt att bedriva opinionsbildning vad gäller böneutrop.

Mobbare med en mysig godhetsfasad

Mobbare med en mysig godhetsfasad

🟠 Helena Edlund är en präst som starkt engagerat sig för sina medmänniskor och tjänstgjorde bland annat i Kosovo där hon menar att hon verkligen fick stifta bekantskap med riktig ondska. Erfarenheterna från hennes egen kyrka i Sverige står dock inte långt efter, då hon möttes av självutnämnt ”goda” vänsterkristna, som försökte krossa henne för att hon var ”homofob” och ”rasist”. Hennes bok är ett vittnesmål om hur Svenska kyrkan gått från att vara ”Fädernas kyrka i Sveriges land” till en skenhelig politiskt korrekt lekstuga.

Trump sätter in militär vid gränsen

Trump sätter in militär vid gränsen

🟠 Karavanen av invandrare från Honduras och andra centralamerikanska länder har nu tagit sig över Mexikos södra gräns. Det finns i dagsläget ingenting som tyder på att Mexiko kommer att stoppa karavanen från att fortsätta norrut. Nu sätter Donald Trump in militären för att hindra karavanen från att ta sig in i USA. ”Ingen kommer in!” säger presidenten.

Nyhetsdygnet

Odins väg – nordbons andlighet och väg till personligt uppvaknande

🟠 Bokrecension. Odins väg är skriven som en andlig vägledning för nordbon, förankrat i våra förfäders visdom och kynne, format av vårt karga land och dess prövningar. Boken är dock långt ifrån en beskrivning av gudar släktskap och fejder, utan skissar en väg till personligt inre uppvaknande. Författaren Anders Nilsson har livslång erfarenhet av andligt arbete inom indoeuropeisk tradition och har samlat sina lärdomar och åratal av undervisning i denna bok.

V som i visklek

🟠 Magnus Utviks senaste bok om Vänsterpartiet är en väl sammansatt varning för politisk ondska. I partiets retoriska fluff och omskrivningar gällande kommunismen, syns en tydlig ovilja att lämna en ideologi som mördat miljoner världen över. Frågan är bara vilken skepnad kommunismens ande tagit sig idag, och om samtiden också borde granskas.

Till krigarkungens minne – om hyllandet av Karl XII den 30 november

🟠 Den 30 november i år är det dags att återigen samlas vid Karl XII:s staty i Kungsträdgården i Stockholm. Karl XII stupade i Fredrikshald i Norge den 30 november 1718 och sedan år 1818 har minnet av denna händelse och Karl XII själv uppmärksammats av nationellt sinnade, då denne krigarkung redan på 1800-talet blev en symbol för motståndet mot yttre hot, i synnerhet Ryssland.

JP Morgans chefsbankir: Finansiell orkan är att vänta

🟠 Multinationella storbanker driver på Agenda 2030. Flera mäktiga bankchefer på några av världens största multinationella banker har den senaste tiden varnat för en nära förestående världsekonomisk kollaps. Tidigare löften om att den skenande inflationen var ”temporär” är nu som bortblåsta. Samtidigt är dessa banker djupt involverade i globalisternas långtgående klimatåtgärder och omställningsplaner, som de genom omfattande finansiering och investeringar i mångbiljonklassen möjliggör. En enda bank satsar nästan 300 miljarder på att diskriminera vita, som en del av en ”hållbar samhälls­utveckling”.

Finlands sista SS-veteran avliden

🟠 UTRIKES Finlandssvenska Hufvudstadsbladet meddelar att den siste finske SS-soldaten avlidit, 99 år gammal. Till skillnad mot de vanliga soldaterna som stred på den egna fronten mot Sovjetryssland har de frivilliga i Waffen-SS inte lyfts fram – av förklarliga orsaker. Deras öppenhet om krigsförbrytelser var mer ärlig än andras och finns i dagböcker som först på senare år publicerats för allmänhetens läsning.

Den verklige mördaren?

🟠 HISTORIA Folkskolläraren, postmästaren och klockaren Petrus Blomberg anklagades för Östervålamordet och utsattes för hårda förhör av den hänsynslöse åklagaren Carl Fredrik Köhler. Han friades dock i rätten, tack vare sin skicklige försvarsadvokat, Eliel Löfgren. Det hade kunnat vara slutet på vändningarna när det gällde mordet i Östervåla, men i januari 1927 skedde något oväntat.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Bra sportbonusar hittar du på betting utan svensk licens
Finlands största sajt gällande nya casinon uudetkasinot.com
En sammanställning av information om utländska casino hittar du på Casinofrog.com.
Info om casino utan spelpaus hittar du på Starwarscasinos.com
Läs allt om Jalla Casino bonus här – vi har all info om sidan och guidar dig igenom alla steg så du kan motta din bonus.
Vill du spela på ett casino utan licens? Spelacasino informerar dig om allt du behöver veta.
Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.

Senaste numret

Nya Tider är den enda papperstidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.nu

Artiklar (RSS)
© 2022 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.