Nya Tider granskar: Al-Qaidas nya styrdokument

Al-Qaida släppte nyligen ett styrdokument författat av dess ledare Dr Ayman al-Zawahiri, som överraskar genom att påkalla en helt ny policy. Nya Tider har läst dokumentet och undrar precis som flera experter och bedömare om detta verkligen kommer att implementeras av den ökända terror­organisationen.

I mitten av september utgav al-Qaidas ledare Sheikh Ayman al-Zawahiri organisationens senaste styrdokument, som pekar ut al-Qaidas mål och innehåller en mängd riktlinjer. Det har titeln ”General Guidelines for Jihad 1434”, på svenska ”Allmänna riktlinjer för jihad 2013”. I den engelska versionen utgiven av al-Sahab (al-Qaidas gren för propaganda- och mediaproduktion), som Nya Tider läst och analyserat tillsammans med kunniga inom området, kan man läsa att terrororganisation har två inriktningar med sitt arbete, i första hand militärt och i andra hand propagandistiskt.

USA:s kollaps är det  främsta målet

Al-Zawahiri menar att alla operationer, oavsett dess utformning och var i världen de utförs, främst syftar till att utmatta USA och ”förblöda henne till döds”. Israel benämns som allierad med USA och ska prioriteras framför andra allierade, men några närmare detaljer ges inte.

Målet är uttryckligen att USA ska ”möta samma öde som forna Sovjetunionen” och kollapsa under sin egen tyngd som ett resultat av militära, mänskliga och finansiella förluster under en längre tid. När så skett kommer alla dess allierade i den muslimska världen att falla en efter en och al-Qaida kan införa ett omspännande Kalifat under sin svarta flagga.
Terrorledaren menar att den ”arabiska våren” 2011 är ett bevis för USA:s avtagande inflytande i den muslimska världen, eftersom USA så snabbt och totalt tappade kontrollen efter att först ha instigerat revolutionerna.

Al-Qaidas ledare Dr Ayman al-Zawahiri i en stillbild tagen ur en video från al-Sahab.
Al-Qaidas ledare Dr Ayman al-Zawahiri i en stillbild tagen ur en video från al-Sahab.

Han räknar sedan upp de skiftande skäl och strategier, vissa detaljerade andra vaga, till al-Qaidas militära operationer i var och ett av den mängd länder där de är verksamma. Algeriet nämns som ett avvikande exempel där kampen inte primärt förs för att försvaga USA:s nuvarande närvaro, som al-Qaida anser försumbar. Istället fokuserar man på att förbereda sig för en kommande konfrontation med USA i Afrika. Detta genom att skapa ett ”jihadistiskt inflytande” i Maghreb (Libyen, Tunisien, Algeriet, Marocko, Västsahara och Mauretanien), Västafrikas kustregioner och länderna söder om Sahara, till exempel Mali. Totalt utgör dessa länder ungefär en tredjedel av Afrikas hela yta. Detta påvisar inte bara att al-Qaida planerar att lägga under sig en stor del av världens länder utan också att de planerar tämligen långsiktigt.

Propagandaarbete i det tysta

Delen som berör organisations propagandaarbete talar om att i första hand ”utbilda och kultivera förtrupperna som har uppgiften att oförtrutet konfrontera fienden tills Kalifatet är etablerat”. I andra hand uppmanas anhängarna att sprida al-Qaidas åsikter bland muslimer över hela världen, det vill säga att ”utkämpa Jihad med sina tungor”.

Behovet av ödmjukhet mot troende och hårdhet mot otrogna, vilka brukar vara inte bara icke-muslimer utan även främst shiamuslimer, men även sunnimuslimer som inte delar al-Qaidas extrema wahhabi-inspirerade religiösa grund, understryks i dokumentet. Detta motsägs dock senare i skrivelsen som har en uppseendeväckande försonlig ton som rimmar illa med det al-Qaida världen hittills lärt känna.

Utmärkande för dokumentet är också den totala avsaknaden av riktlinjer för att angripa Israel, som bara inledningsvis omnämns som allierad till USA. Trots att USA är det uttalade huvudmålet, så nämns specifikt behovet av att ta till vapen mot de ”ryska angriparna” och ”kinesiska förtryckarna”, vilka knappast kan anses som allierade till USA.  Argumentet är att det ena inte utesluter det andra. Egentligen anges bara de ”kriminella hinduerna” (Indien), Filipinerna och Burma som länder utöver Ryssland och Kina, där organisation uttalat anser det vara sina muslimska bröders ”rättighet”, underförstått skyldighet, att engagera sig i jihad.

Till synes motsägelsefullt uppmanas anhängarna samtidigt att undvika öppen konflikt mot de nämnda regeringarna. Istället uppmanas de att propagera för muslimer, samla in pengar, rekrytera och hetsa dem i syfte att från konfliktfria länder världen över kunna upprätthålla ett kontinuerligt stöd till konfliktzoner i form av manskap, kapital och kunnande.
Det är alltså en typ av jihad i det tysta som förespråkas för att stödja pågående operationer på andra håll och på sikt, när organisationen är stark nog, sprida dessa även till dessa länder. Samtidigt manas till ”lämpliga motåtgärder gentemot regimer” som på något sätt stör al-Qaidas tillväxt i det fördolda.

Riktlinjer som går tvärs emot agerandet hitintills

Detaljerat tas det sedan upp vilka muslimska sekter som inte bör angripas och att detta även gäller alla ”avvikande sufier”, en sekt som finns både inom shia- och sunniislam. Ett undantag görs för de grupper som strider mot sunnimuslimer, vilket är märkligt med tanke på att al-Qaida själva inte haft några problem med att angripa även sunniter. En mängd regler som ska följas om al-Qaida angriper någon av dessa sekter räknas sedan upp. Icke-stridande, familjemedlemmar, deras hem, religiösa sammankomster med mera får inte angripas. Återigen något al-Qaida knappast gjort sig kända för att respektera.

En av punkterna inleds: ”Undvik inblandning i kristna, sikhiska och hinduistiska samhällen som lever i muslimska länder”. Om dessa ”överskrider gränserna” så ska de straffas, men samtidigt upplysas om att de kommer att få leva i fred i den ”Islamiska staten” när denna upprättats, ifall de åtlyder detta. Exakt vad som menas med ”överskrider gränserna” framkommer inte.

Återigen understryks vikten av att undvika öppen strid till förmån för tillväxt i det tysta. Under tre punkter som inleds med ”Avstå från att …” påtalas vikten av att inte angripa icke-stridande eller ens fienders familjer, undvika att döda samt skada muslimer och deras egendom. Inte heller moskéer, marknader och civila ansamlingar där muslimer kan finnas får angripas.

Inte ens ”onda lärda”, fientligt sinnade muslimska ledare, får angripas med annat än argument och motbevis.

I en mängd punkter tas sedan påbjuden hållning mot andra islamistiska grupper upp, där behovet av samarbete mot islams fiender framhålls.
De experter Nya Tider varit i kontakt med menar att om de punkter som omnämnts skulle åtföljas, vilket de starkt tvivlar på, så skulle al-Qaida tvingas att helt bryta sitt nuvarande mönster och radikalt ändra tillvägagångssätt vid sina operationer, eller terrordåd som det oftast handlar om.

En sak kan med säkerhet konstateras. Terroristerna i Nairobi följde knappast dessa riktlinjer, som offentliggjordes kort före deras bestialiska massaker på civila av skiftande ålder, etnicitet och religion – varav minst tolv muslimer.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Läs även:

Ännu en sverigedemokrat åtalad av politisk åklagare

Ännu en sverigedemokrat åtalad av politisk åklagare

🟠 En åklagare har väckt åtal för hets mot folkgrupp mot en sverigedemokratisk företrädare i Karlskrona, samtidigt som hon på Facebook under falskt namn har bedrivit en privat kampanj mot partiet. En särskild enhet inom åklagarmyndigheten ska nu utreda om hon får behålla ärendet, eller om en annan åklagare ska ta över det. Samma åklagare väckte 2014 åtal mot en annan av Karlskronas SD-politiker. Till Nya Tider säger den senast åtalade sverigedemokraten att han fått mycket stöd för sin rätt att bedriva opinionsbildning vad gäller böneutrop.

Mobbare med en mysig godhetsfasad

Mobbare med en mysig godhetsfasad

🟠 Helena Edlund är en präst som starkt engagerat sig för sina medmänniskor och tjänstgjorde bland annat i Kosovo där hon menar att hon verkligen fick stifta bekantskap med riktig ondska. Erfarenheterna från hennes egen kyrka i Sverige står dock inte långt efter, då hon möttes av självutnämnt ”goda” vänsterkristna, som försökte krossa henne för att hon var ”homofob” och ”rasist”. Hennes bok är ett vittnesmål om hur Svenska kyrkan gått från att vara ”Fädernas kyrka i Sveriges land” till en skenhelig politiskt korrekt lekstuga.

Trump sätter in militär vid gränsen

Trump sätter in militär vid gränsen

🟠 Karavanen av invandrare från Honduras och andra centralamerikanska länder har nu tagit sig över Mexikos södra gräns. Det finns i dagsläget ingenting som tyder på att Mexiko kommer att stoppa karavanen från att fortsätta norrut. Nu sätter Donald Trump in militären för att hindra karavanen från att ta sig in i USA. ”Ingen kommer in!” säger presidenten.

Nyhetsdygnet

Bilden av det överhängande ”klimathotet” skärskådas

🟠 BOKRECENSION I boken Borde man oroa sig för klimathotet? konfronterar filosofiläraren Staffan Mörner de påståenden om ett förestående ”klimathot” som konstant förmedlas som absoluta sanningar. Mörner har varit engagerad i miljöfrågor under större delen av sitt liv och skriver sedan flera år om just klimatfrågan i olika nätpublikationer. Bokens utgångspunkt är ett ifrågasättande av det dominerande narrativet, vilket gör att läsaren får en gedigen grundkurs i klimatfrågans olika delar, skriver recensenten Tobias Svensson.

Siknäsfortet – den viktigaste befästningen i Kalixlinjen

🟠 ”Man byggde skyddsrum i alla storlekar, från tremansskyddrum till 48-mans, och de var utspridda hela vägen mellan Torne och Kalix älvdalar. Totalt vid hela Kalixlinjen fanns plats för cirka 18 000 man i skyddsrum mot grov artillerield. Man talade om ett ’fördröjningssystem’, det vill säga vi kommer inte kunna stoppa en rysk invasion, men vi kan fördröja framdragandet” – Sten Ekman, författare.

Van Morrison – What’s it gonna take?

🟠 Förra årets hjärnskakningspanik bland musikkritiker handlade om att en av deras gunstlingar, den ofta geniförklarade Van Morrison, levererat ”felaktiga” svar på frågor som etablissemanget redan avgjort åt oss. På skivan sjöng han om att Covid-19 var en bluff och att media ägs av några som inte vill oss väl. Nu har Van Morrison återkommit med ännu en låtsamling och han backar inte en millimeter.

Hylte: från bruksort till mångkultur

🟠 REPORTAGE Nya Tider har under en tid fått rapporter om att kommunen Hylte i Hallands län alltmer domineras av islamister och ökande otrygghet. Eftersom centralorten Hyltebruk är en liten bruksort på landet blev vi överraskade, så vi åkte dit och fann ett samhälle där mycket hade fått en muslimsk prägel, men där en tystnadskultur gjorde det svårt att hitta någon som ville uttala sig.

Containerbrist förvärrar begynnande matkris – Nya Tider i Wuhan: Inga spår av viruskatastrof

🟠 Covid-restriktioner förvandlar hamnar till flaskhalsar. Överfulla hamnar och försenade varutransporter ger förstörd mat. Kina har ett stort handelsöverskott då deras industriproduktion går för fullt medan stora delar av väst går på halvfart på grund av snart årslånga nedstängningar. Nya Tider besökte Wuhan och kunde förvånat konstatera att livet där är normalt medan omvärlden fortfarande efter ett år lever med varierande grad av nedstängningar.

Mord i Östervåla

🟠 HISTORIA Den 19 februari 1896 hittades postmästaren och klockaren Johan Åkerlund svårt skadad i huvudet på postkontoret i Östervåla. Han avled några timmar senare. Undersökningen tydde på att han blivit huggen med en yxa. Brottet bedömdes vara ett rånmord trots att mördaren inte rört värdepapperna som legat framme, fullt synliga. Detta är första delen om Östervålamordet som är både ett olöst brott och en komplex gåta.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos Spelpressen
Allt du behöver veta om casino utan spelpaus
Svenskaonlinecasinon – Din jämförelsesida för svenska casino online
Jämför casino utan svensk licens hos Nya-Casinon.online
Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Viktig information om casino utan licens finns på casinoutanlicens.net
Bra sportbonusar hittar du på betting utan svensk licens
Finlands största sajt gällande nya casinon uudetkasinot.com
En sammanställning av information om utländska casino hittar du på Casinofrog.com.
Info om casino utan spelpaus hittar du på Starwarscasinos.com
Läs allt om Jalla Casino bonus här – vi har all info om sidan och guidar dig igenom alla steg så du kan motta din bonus.

Senaste numret

Nya Tider är den enda papperstidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.nu

Artiklar (RSS)
© 2022 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.