Biskop Åsa Nyström. Foto: Emma Berkman, Luleå stift

Präst avsattes på grund av frågor om hbtq och evolutionen – återinsatt och upprättad

Luleå stifts Domkapitel beslutade den 19 december 2019 att avsätta EFS-prästen (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) Karin Arvidsson från ställningen som präst i Svenska kyrkan. Orsaken var att hon ansågs grovt ha brutit mot sina prästlöften genom ensidiga åsikter om hbtq, samt kritiska synpunkter på evolutionsteorin. Den 18 maj ogiltigförklarade Svenska kyrkans överklagandenämnd hela argumentationen och upphävde avsättningen. Fallet, som innehåller en rad märkligheter, har lett till debatter och gett upphov till starkt kritiska reaktioner mot biskop Åsa Nyström och Domkapitlet i Luleå.

Uttalandena som bildade grund för avsättningen gjordes under ett konfirmandläger som prästen ledde under sommaren 2019. Konfirmanderna ställde frågor och Karin Arvidsson uttryckte sin uppfattning att praktiserad homosexualitet var moraliskt fel. I samband med detta kom även frågan om mänsklighetens uppdelning i män och kvinnor upp, och prästen hänvisade till den vanliga kristna uppfattningen att Gud i skapelsen gjort människorna till män och kvinnor.

Prästen angavs av stiftsanställda för stiftets tillsynsmyndighet Domkapitlet i Luleå. En av anmälarna var också förälder till en av konfirmanderna. Saken blev därmed offentlig och Karin Arvidsson beskylldes nu även för att ha uttryckt sig fördömande och skuldbeläggande om homosexuella och andra sexuella minoriteter. Det påstods också att hon i sammanhanget skulle ha hotat med helvetet och djävulen. Hon lades till last att ha tagit avstånd från evolutionsteorin.

Luleå domkyrka. Foto: Wikipedia/ Fred J
Luleå domkyrka. Foto: Wikipedia/ Fred J

 

Prästen tillbakavisade i sitt yttrande till Domkapitlet beskyllningarna, men medgav att hon yttrat att ”Homosexualitet är inte rätt. Det har med hela skapelsens trasighet och syndafallet att göra.” Själv ansåg hon att hon endast hade framhållit människans unika ställning i förhållande till Gud och att hon i sin undervisning om skapelsen uttryckt att evolutionsteorin inte är fullt ut förenlig med Svenska kyrkans lära. Hon förnekade att hon har tagit avstånd från naturvetenskapen eller fördömt dess hypoteser.

EFS kan beskrivas som en väckelserörelse inom Svenska kyrkan som är lågkyrklig, alltså med ett starkt inslag av engagerade ej prästvigda lekmän. Den växte fram strax efter mitten på 1800-talet och skiljer sig från den del av 1800-talets kyrkliga förnyelserörelser som bröt med Svenska kyrkan och bildade egna separata samfund. För EFS är det en viktig del av identiteten att höra till Svenska kyrkan.

Enligt ett avtal mellan Fosterlandsstiftelsen och Svenska kyrkan ska kyrkan, om frågan om disciplinåtgärder skulle bli aktuell för någon av dess präster, rådgöra med EFS. Detta glömde emellertid Domkapitlet att göra.

En första reaktion från EFS sida var uttalandet från dess styrelse att ”EFS har med bestörtning tagit del av domkapitlets beslut att ’avkraga’ en präst vigd för tjänst inom EFS”. EFS styrelse betonade att man “värnar relationen till Svenska kyrkan, vår inomkyrklighet, vår gemensamma evangelisk-lutherska bekännelse och i slutänden den allmänna kristna bekännelsen”. EFS påminde också om att Svenska kyrkan inte är en åsiktsgemenskap, utan en trosgemenskap, och att det därför finns utrymme för teologiska tolkningar, diskussioner och ifrågasättanden inom kyrkan.

Partisk medierapportering om fallet

Ärendet med EFS-prästen väckte mycket känslor, såväl av ilska mot henne som av sympati och solidaritet med henne. Sveriges television följde via sin lokala redaktion i Norrbotten ärendet genom flera publiceringar på sin nätsida.

Karin Arvidsson. Foto: Privat
Karin Arvidsson. Foto: Privat

 

Många noterade med förvåning att SVT i sin rapportering knappast följt sin skyldighet att rapportera objektivt och opartiskt. På nyhetsplats på sin nätsida i Norrbotten återgav man rykten om att prästen “hotat med djävulen och helvetet” och att hon menade att homosexualitet kom in i världen med “ondskan”.

Uppgifterna tycks bygga på förhören med konfirmanderna, som enligt hennes advokat lämnade stort utrymme för att konfirmanderna påverkats på olika sätt. Dels av samtal med andra konfirmander och föräldrar, och deras tolkningar, dels av den uppmärksamhet som ärendet fått i media. Advokaten menade att de kunde ha missförstått prästen eller tolkat henne felaktigt.

När prästen inkommit med sin svarsinlaga till Domkapitlet, där hon hävdade de ståndpunkter som Överklagandenämnden sedan godtagit, kommenterade SVT hennes försvar med orden: “Den anmälde konfirmationsprästen fortsätter att gå emot Luleå stifts kyrkliga värdegrund.” När detta skrivs ligger dessa uttalanden kvar på SVT Norrbottens hemsida.

Domkapitlet gav strängast möjliga påföljd – avsättning

Domkapitlet gjorde en utredning och menade sig ha stöd för att prästen handlat grovt felaktigt. Prästen hade brutit mot Svenska kyrkans beslut från 2005 att inte fördöma homosexuella personer och inte skuldbelägga den sexuella orienteringen.

Genom att ensidigt framföra sina egna åsikter och inte redogöra för Svenska kyrkans dubbla hållning i dessa frågor har prästen brustit i sin lojalitet till Svenska kyrkan. Genom att inte berätta att Svenska kyrkan har två hållningar till homosexualitet, varav den ena är bejakande, ansågs hon ha varit illojal. Enligt Domkapitlet innebar hennes ställningstaganden även ett brott mot prästvigningslöftet. Dessutom skulle hon ha skadat Svenska kyrkans och sitt eget anseende som präst genom att några av konfirmanderna reagerade negativt på hennes undervisning.

Domkapitlet ansåg alltså att strängast möjliga påföljd kunde komma ifråga. Dess beslut blev att “förklara Karin Arvidsson obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst”, som är det juridiska uttrycket för en avsättning. En obehörigförklarad präst får inte längre tjänstgöra som präst och är tvungen att lämna sin anställning.

Avsättning är inte den enda påföljden Domkapitlet kan använda mot en felande präst. Enklare fel påpekas i samtal med biskopen eller genom en skriftlig erinran. Därutöver kan Domkapitlet besluta om prövotid under ett eller flera år. Om prövotiden förlöper utan anmärkning, återgår prästen till normal tjänst när den avslutats. Avsättning kan bara användas vid de grövsta avvikelserna, till exempel om prästen “övergivit Svenska kyrkans lära”.

Tydlig argumentation i överklagandet

Prästens advokat Andreas Stenkar Karlgren, själv vigd till luthersk präst utanför Svenska kyrkan, utredde i överklagandet det gällande rättsläget i Svenska kyrkan. Hierarkin av normer som ska användas för att bedöma vad som är rätt lära ansåg han vara tydlig i Kyrkoordningen. Domkapitlet hade därutöver hänvisat till en rad texter som inte har denna normerande betydelse enligt advokaten. Han hävdade att “präster faktiskt har rätt att särbehandla samkönade par” enligt Kyrkomötets beslut. Den enskilde prästen har ingen skyldighet att viga samkönade par, men kyrkan har åtagit sig att göra det. Om en präst inte kan viga ett sådant par är det församlingens skyldighet att skaffa fram en som är det.

Advokat Karlgren visade att hans huvudman hade ett uttryckligt stöd för sina ståndpunkter om homosexuella i kyrkans egna lärodokument. Kyrkomötena år 2005 och 2009 beslutade att Svenska kyrkan har en dubbel syn på äktenskapet. Vid sidan av den traditionella tolkning av äktenskapet, ett förbund förbehållet en man och en kvinna, ges också utrymme för samkönade vigslar. Den dubbla ordningen har i Kyrkomötet ansetts både giltig och nödvändig, eftersom kyrkan till sitt väsen är en trosgemenskap och inte en åsiktsgemenskap.

Örebro Pride 2016. Svenska kyrkan tillåter två motstridiga uppfattningar om homosexuella förhållanden. Foto: Cecilia Andersson/ Svenska kyrkan
Örebro Pride 2016. Svenska kyrkan tillåter två motstridiga uppfattningar om homosexuella förhållanden. Foto: Cecilia Andersson/ Svenska kyrkan

 

Domkapitlets argument att alla präster vid alla tillfällen ska redovisa hela kyrkans bredd av åsikter när det gäller synen på samkönade förhållanden tillbakvisades. Präster har faktiskt rätt att företräda en av kyrkans två godtagna ståndpunkter, men ska redovisa båda av kyrkan godkända ståndpunkterna om de får en fråga om det.

Överklagandenämnden enig i upprättelsen

Den 18 maj beslutade Svenska kyrkans överklagandenämnd att upphäva beslutet. Argumentation i överklagandet accepterades i allt väsentligt av Överklagandenämnden, som bekräftar att Svenska kyrkan tillåter två olika synsätt på samkönade äktenskap, för och emot. Det finns en dubbel äktenskapssyn inom Svenska kyrkan, som har beslutats och bejakats av Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötena 2005 och 2009.

Överklagandenämnden var enig och fastslår bland annat följande i sitt beslut: “Inom Svenska kyrkan finns inte någon för alla gällande hållning om samkönade relationer och hbtq-frågor eller om skapelsen och evolutionsteorin.”

Medlemmar i Svenska kyrkan, anställda och präster får alltså tänka på olika sätt i dessa frågor, och får även ge uttryck för sin uppfattning, även till konfirmander. Överklagandenämnden fortsätter:
”Karin Arvidssons uttalanden i dessa frågor kan därför inte strida mot Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära eller innebära att Karin Arvidsson har brustit i solidaritet med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Inte heller kan hennes uttalanden anses innebära att hon har brutit mot vigningslöftet att följa Svenska kyrkans ordning.”

Överklagandenämnden tillbakavisar alltså hela Domkapitlets motivering och ger Karin Arvidsson full upprättelse. Den enda kritik som nämnden uttalar är att hon kunde ha förberett sig bättre på hur ett samtal med konfirmanderna om de kontroversiella frågorna skulle föras.
Karin Arvidsson själv har via ombud meddelat att hon inte önskar ge någon kommentar till ärendet.

 

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.nu) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Världens åttonde underverk, Bärnstensrummet i Sankt Petersburg

Världens åttonde underverk, Bärnstensrummet i Sankt Petersburg

🟠 KULTUR Många härskare har genom historiens gång mottagit mer eller mindre ovanliga och uppseendeväckande gåvor: allt från lejon till statyetter. Peter den store, som var tsar av Ryssland från 1682 till sin död år 1725, fick till och med ett helt rum. Detta rum, som utgjordes av bärnstenssmyckade paneler, var en gåva till den ryske tsaren från kungen av Preussen, Fredrik Wilhelm I. Den här exklusiva gåvan mottogs 1717 och dekorerades senare mycket flitigt.

Ej redaktionellt material

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

Tänk på att du är juridiskt
ansvarig för dina kommentarer

Läs även:

Energipriserna sänker ekonomin för både privatpersoner och företag

Energipriserna sänker ekonomin för både privatpersoner och företag

🟠 ANALYS Som Nya Tider rapporterat om tidigare riskerar höjda energi- och råvarupriser samt transportkostnader att tvinga fram en stigande inflation. För både privatpersoner och företagare har ökningen av elpriset i vinter satt ekonomin på hårda prov. Drivmedelspriser, som trycks upp av politiska beslut, lägger ytterligare lök på laxen och många vittnar om att pengarna inte räcker längre. Regeringen aviserade ett nytt stöd till villa- och radhusägare i januari för att lindra problemen. För sent, för lite och felriktat, enligt flera drabbade.

Tjärna ängar, alias "Lilla Mogadishu". Personerna på bilden har inget samband med artikeln. Foto: Nya Tider

Rasism från somalier mot etniska svenskar på Tjärna ängar

🟠 INRIKES I statstelevisionens program Uppdrag Granskning, gör man i det senaste avsnittet ett reportage från Tjärna ängar i Borlänge, som i folkmun kallas ”Lilla Mogadishu” på grund av att en stor andel av invånarna är somalier. I reportaget framträder en bild av att det finns en utbredd rasism mot de få etniska svenskar som ännu finns kvar, och att svenska tonårsflickor av somalierna beskrivs som ”horor”.

Alla utvisningar till Afghanistan stoppas – grovt kriminella stannar i Sverige

Fler än 10 000 med utvisningsbeslut gömde sig förra året

🟠 INRIKES Myndigheternas arbete med att utvisa de illegala invandrare som befinner sig i Sverige trots utvisningsbesked är allt annat än lyckat visar ny statistik från Polismyndigheten. Av 18 000 nya ärenden från Migrationsverket avvek runt 10 000. Efter fyra år preskriberas ärendena och de kan söka asyl på nytt.

Nyhetsdygnet

Det hettar till i Janouchs roman

🟠 BOKRECENSION Katerina Janouch har skrivit ett flertal romaner och andra böcker. Länge förekom hon i systemmedias sammanhang och blev ett begrepp i allmänna bokhandeln. När hon så började kritisera det rådande samhällsklimatet blev hon utfryst. Men hon gav inte upp utan använde sina talanger till att skildra det Sverige som regimen inte vill kännas vid. Med andra ord, hon blev dissident och samhällskritiker. År 2020 kom del ett i hennes samhällskritiska romanserie, Blodsådd. Nu kommer del två, Ingen kvinnas land. NyT har läst den.

En god introduktion till politisk islam

🟠 BOKRECENSION I dag kan ingen komma undan islam i Sverige. Islams bildförbud kan leda till att en känd svensk konstnär behöver personskydd dygnet runt. Människor kan spränga sig själva i luften på europeisk mark med hänvisning till islam. Islam finns mitt ibland oss; när jag vandrar omkring i Uppsala kan jag få syn på en påtaglig symbol för islam, nämligen den väldiga Uppsalamoskén.

Världens åttonde underverk, Bärnstensrummet i Sankt Petersburg

🟠 KULTUR Många härskare har genom historiens gång mottagit mer eller mindre ovanliga och uppseendeväckande gåvor: allt från lejon till statyetter. Peter den store, som var tsar av Ryssland från 1682 till sin död år 1725, fick till och med ett helt rum. Detta rum, som utgjordes av bärnstenssmyckade paneler, var en gåva till den ryske tsaren från kungen av Preussen, Fredrik Wilhelm I. Den här exklusiva gåvan mottogs 1717 och dekorerades senare mycket flitigt.

Knutgubbarna flockas ännu när julen är slut

🟠 TRADITIONER Den trettonde januari dyker knutgubbarna upp. Det vet ni väl? Traditionen kan ses som en folklig tolkning av högtidlighållandet av helgonet Knut Lagard som mördades på 1100-talet. Men de här lokala figurerna bär knappast några likheter med helgon. Hyss och snasktiggeri är inte direkt himmelska tjänares fokusområden. Knutgubbar däremot fullkomligen frossar i sådant. Och grips inte av någon trendig förkylnings­panik, de nyttjar både masker och sprit.

James Webbteleskopet operationellt trots PK-angrepp

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK NASA bytte inte namn på sitt nya tekniska underverk för 10 miljarder dollar, James Webb Space Telescope, trots upprörda känslor för att det var uppkallat efter den tidigare NASA-administratören James Webb, påstås ha gått med på statlig diskriminering av homosexuella och lesbiska anställda på 1950- och 1960-talet. Observatoriet har nu vecklat ut sina speglar och sin solsköld – efter flera spända dagar är det största och mest sofistikerade rymdteleskopet som någonsin skickats upp nu snart klart för användning.

Hylte: från bruksort till mångkultur

🟠 REPORTAGE Nya Tider har under en tid fått rapporter om att kommunen Hylte i Hallands län alltmer domineras av islamister och ökande otrygghet. Eftersom centralorten Hyltebruk är en liten bruksort på landet blev vi överraskade, så vi åkte dit och fann ett samhälle där mycket hade fått en muslimsk prägel, men där en tystnadskultur gjorde det svårt att hitta någon som ville uttala sig.

Containerbrist förvärrar begynnande matkris – Nya Tider i Wuhan: Inga spår av viruskatastrof

🟠 Covid-restriktioner förvandlar hamnar till flaskhalsar. Överfulla hamnar och försenade varutransporter ger förstörd mat. Kina har ett stort handelsöverskott då deras industriproduktion går för fullt medan stora delar av väst går på halvfart på grund av snart årslånga nedstängningar. Nya Tider besökte Wuhan och kunde förvånat konstatera att livet där är normalt medan omvärlden fortfarande efter ett år lever med varierande grad av nedstängningar.

Kristendomen och vikingakvinnorna

🟠 När kristendomen kom till Sverige var det kvinnorna som var de första att anta den nya tron. Nu ska vi titta på hur kristendomen kom att förändra kvinnornas liv i vårt land och på vilket sätt den nya läran gav tillvaron en ny dimension. Vad var då huvud­skillnaden mellan hedendomen och den kristna tron?

Aroniabär och fläderbär

🟠 Än är det inte för sent att plocka bär. Två riktigt nyttiga bär hittar vi i våra trädgårdar nu. Aroniabär är en uppstickare som visat sig vara ett riktigt superbär. Fläderbär har använts som en gammal och beprövad förkylningskur i århundraden, och har även visat sig vara behjälplig i att förebygga eller lindra influensa.

Annonser

Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos Spelpressen
Allt du behöver veta om casino utan spelpaus
Svenskaonlinecasinon – Din jämförelsesida för svenska casino online
Jämför casino utan svensk licens hos Nya-Casinon.online
Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Viktig information om casino utan licens finns på casinoutanlicens.net
Bra sportbonusar hittar du på betting utan svensk licens
Finlands största sajt gällande nya casinon uudetkasinot.com
En sammanställning av information om utländska casino hittar du på Casinofrog.com.

Senaste numret

Nya Tider är den enda papperstidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

123 037 97 35

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Artiklar (RSS)
© 2021 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.