Skolan i Högvålen (Sveriges högst belägna by) fick medel ur den jämtländska skogsfonden när den byggdes. I dag är fonden endast till för samiska ändamål. Foto: Olle Larsson
Skolan i Högvålen (Sveriges högst belägna by) fick medel ur den jämtländska skogsfonden när den byggdes. I dag är fonden endast till för samiska ändamål. Foto: Olle Larsson

Rasismen i Sveriges riksdag och regering

KRÖNIKA
Kväner/lantaliset liksom andra svenska medborgare diskrimineras av staten till förmån för renägande samer. Denna diskriminering på etnisk basis, där man ska bevisa sin härstamning, är inget annat än rasism. Det menar krönikören Olle Larsson, ordförande för Härjedalspartiet.

Samiska renägare är relativt sentida i stora delar av det som samerna numera kal­lar Sápmi, samernas land. Det som pågår framför oss alla utgör en historieförfalskning, vilket får många härjedalingar, jämtar, men även markägare och andra historiska brukare i Norrland och norra Dalarna att protestera. Det borde också få många fler att protestera. Men var står egentligen politikerna i dessa frågor när det handlar om att stå upp för demokrati, mänskliga rättigheter och rättssamhällets principer? Det borde vara en självklarhet att renägare inte ska tilldelas särrättigheter på landområden de anlänt till i modern tid, långt efter andra folk, näringar och kulturer som varit etablerade där i tusentals år.

Regeringens sanningskommission

Regeringen tillsatte förra året en sanningskommission för att kartlägga övergrepp mot samer. En sanningskommission som exkluderar övriga historiska folk och näringar blir fortsatt en obalanserad partsinlaga och förfelar ambitionen att synliggöra sanningen. Staten har under lång tid genom tvångsköp och arrangerade markreformer fråntagit fjällbönder stora markområden i syfte att överlåta rättigheter till samiska renägare. Det handlar inte bara om renbete utan även rättigheter till jakt, fiske, virke och ved samt övriga inkomster från områdena som tillfaller berörd sameby och samefonden.

Renägande samer hävdar att deras marker minskar – det är inte sant

Före 1760 fanns inga samiska ren­ägare i Härjedalen. I dag har de expanderat med sina renhjordar ner till norra Dalarna. Samerna påstår sig vara diskriminerade när det gäller rättigheterna till sina historiska marker på grund av att de är samer och renägare. Före 1928 års renbeteslag hade bönderna i Härjedalen fler renar än samerna. 1928 års rennäringslag förbjöd andra än vissa samer att bedriva rennäring.

Forskningen klargör att det finns andra folk som har en betydligt längre historia i norra Sverige än samer­.

Renägande samer hävdar även att de är diskriminerade när det gäller att delta i beslut. Samefonden i Jämtlands län är en sammanslagning av fyra fonder, varav den jämtländska skogsfonden var den största. Skolan i Hög­vålen (Sveriges högst belägna by) fick medel ur den fonden när den byggdes. I dag är fonden endast till för samiska ändamål.

Rennäringsdelegationen som beslutar i frågor som rör de av staten tvångsköpta (från fjällbönder) markerna består av tjänstemän, politiker och renägare. Det finns ingen rep­resentant för andra som bor inom området. Renägarna får även yttra sig i frågor som gäller marker där renarna inte har rätt att vistas. Sametinget driver frågan om att peka ut de privata markerna som riksintresse för renbete. Den gynnade parten ska vara renägande samer. Markägarna blir varken tillfrågade eller beaktade i denna process.

Rättsväsendet och förvaltnings­myndigheter följer inte gällande lagar om de inte är till fördel för renägande samer

Genom den så kal­la­de Härjedalsprocessen har Högsta domstolen bekräftat att det inte finns någon renbetesrätt över privata marker i Härje­dalen. Även EU-domstolen har bekräftat denna dom. Samerna förlorade sedvanerättsprocessen i Härjedalen. Ändå släpper ren­ägarna fortfarande renarna för bete på privata marker. Inga åtgärder vidtas från rättsvårdande myndigheter.

Rasism och diskriminerande politik till förmån för renägande samer

Forskningen klargör att det finns andra folk som har en betydligt längre historia i norra Sverige än samer. Forskningen klargör också att fler folk bedrivit rennäring fram till modern tid, till de första skevande renbeteslagarna för ungefär hundra år sedan då de fråntogs rätten att äga renar. Den historiska befolkningsgruppen kväner/lantalaiset på Nordkalotten är idag starkt undanträngd. Även den historiska fjällbondekulturen i det södra fjällområdet är starkt tillbakatryckt. Trots det så fortsätter politiken att stärka samernas ställning på andra folkgruppers bekostnad.

Min slutsats blir att i dagens Sverige bedrivs en diskriminerande politik och i praktiken en etnisk rensning gentemot övriga folkgrupper och historiska brukarkulturer i norra Sverige, till förmån för renägande samer.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Läs även:

Intressegrupper och deras konspirationer

🟠 LEDARE Muslimer, globalister, EU-byråkrater … I nummer två berör vi i olika artiklar olika maktgrupper i världen som verkar för att främja sina intressen. Ibland sammanfaller dessa intressen, ibland går de emot varandra, men det finns knappast en enda konspiration. Det vi kan veta med säkerhet är att de struntar helt i vanliga människor och går bokstavligen över lik för att nå sina mål – hur mycket de än kallar sig filantroper.

Bakåt eller framåt?

Bakåt eller framåt?

🟠 KRÖNIKA En vanlig inledning av en plan eller ett projekt för framtiden är en återblick på händelseutvecklingen under föregående period. Detta förutsätter dock att återblicken sanningsenligt bekräftar talarens eller skribentens påståenden med hänvisning till historien. Om detta inte är fallet, låter protester och anklagelser om historieförfalskning inte vänta på sig, när dokumenterade åtgärder, händelser och uttalanden motsäger talarens påståenden.

Expo – diskvalificerad åsiktspolis. Ompröva!

Expo – diskvalificerad åsiktspolis. Ompröva!

🟠 DEBATT Stiftelsen Expo har satt i system att demonisera alla som uttrycker kritik mot invandringspolitiken och konsekvenserna av det mångkulturella samhället. Åke Thunström och Lars Bernhoff pekar på att Socialdemokraterna nu i stora delar gett invandringskritikerna rätt och i interna dokument medgett att politiken med massinvandring förstört det trygga Sverige. Om Expo inte i decennier tystat kritiska röster och kvävt den offentliga debatten hade denna insikt kunnat komma mycket tidigare och en omfattande skada på samhället kunnat förhindras, menar han i denna opinionstext.

Nyhetsdygnet

Senaste numret

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

Woke: dårhuset som samhällsmodell

🟠 BOKRECENSION Joanna Williams är brittisk författare och journalist, samt direktör för tankesmedjan Cieo. Hon har tidigare skrivit om feminism och om fördumningen av universiteten, och i den nya boken Så vann woke gör hon en kritisk analys av wokerörelsen, med fokus på denna i sitt eget hemland och i USA. Stilen är välformulerad, saklig och resonerande, men genom den lugna akademiska ytan lyser ett starkt engagemang mot denna den senaste av kulturradikalismens skapelser.

Thierry Baudet: Därför behövs en fundamental opposition

🟠 Enligt Forum voor Democraties partiledare Thierry Baudet har partiet intagit en roll som ”fundamental opposition”. Detta genom att inte godkänna själva premisserna i de frågor som de andra partierna debatterar med varandra. Han tar upp invandringen, covid, klimatet, jordbruket, Ukraina och EU som konkreta exempel. ”I alla dessa frågor har vi en mycket mer fundamental inställning. Det är därför vårt parti är i en marginaliserad position, därför att det är den röda linjen som du inte får passera”, säger han till Nya Tider. Nu vill han ge fler rörelser den ”intellektuella ammunition” som krävs för att kunna argumentera för en radikalt annorlunda linje.

“Bönderna är rädda för Arla”

🟠 Nu går en av Sveriges största mjölkgårdar i konkurs. En av Sveriges största mjölkgårdar läggs ned efter en konflikt med Arla, och den drabbade bonden är inte ensam. Nya Tider har talat med drabbade (infälld bild) och med Claes Jonsson, ordförande för Sveriges Mjölkbönder (stor bilden). Alla vittnar om en ”tystnadskultur” där Arla har vänt sig emot sina egna för att uppfylla politiskt korrekta krav och där Arlas medlemmar inte vågar uttala sig, vare sig internt eller offentligt.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.