<strong>Oscar Sjöstedt</strong>, Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson, debatterar med finansminister Magdalena Andersson (S). Foto: Melker Dahlstrand/Riksdagen

SD kan fälla regeringen

I sin föreslagna budget presenterade den nya regeringen satsningar på feminism, invandring och ökade offentliga investeringar för att skapa jobb. Detta fick skarp kritik av Sverigedemokraterna, som kallade förslaget för ”skattechock” och hotar med att fälla regeringen när budgeten ska antas i början av december.

Regeringspartierna Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (MP) har med stöd av Väns­terpartiet presenterat en budget för riket. När finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade budgeten i Riksdagen kritiserade hon den tidigare regeringens strategi att låna till olika satsningar och lovade att de åtgärder hennes regering föreslår är väl finansierade.

Anderssons tal tydde på en krismedvetenhet och en insikt om ett samhälle där känslan av gemenskap urholkats.

– Ökad sammanhållning och jämställdhet är avgörande för Sveriges utveckling. Med reformer för jobb, skola, miljö och en fungerande svensk modell kan Sveriges ekonomi och arbetsmarknad stärkas och prestera bättre, sade Andersson.

Det ser dåligt ut i ekonomin enligt regeringen, men man tror på en gradvis återhämtning de kommande åren. Man gav beskedet att Sverige inte kommer att nå överskottsmålet på 1 procent av BNP, vilket betyder att man inte kommer att kunna betala av på statslånen.

Sverigedemokraterna (SD) kallar förslaget för skatte­chock och menar att man inte kommer att stödja en sådan budget.

Det som regeringen velat lyfta fram i budgeten är satsningar med 25 miljarder kronor under 2015 på följande områden. En feministisk grundsyn ska prägla den ekonomiska politiken så att den bidrar till ökad jämställdhet. Ökade offentliga investeringar i exempelvis infrastruktur för att få igång arbetsmarknaden, samt särskilda insatser för att få unga och långtidsarbetslösa i arbete. Användningen av fossila bränslen ska tydligt minska, vilket man vill styra med olika miljöskatter, vägslitageavgift och högre bensinskatt.

Regeringen har fått svidande kritik för att svika flera av sina vallöften. Socialdemokraterna lovade 272 miljoner kronor tillägnade idrotten i sin nya budget, men av det blev inget. Däremot ska 230 miljoner kronor under mandatperioden gå till kultur i så kallade miljonprogramsområden.

Inte heller lönelyftet till landets lärare, som S och MP gick till val på, kommer att genomföras. Regeringens satsning på skolan ska i stället gå ut på att ”fördela en större del av resurserna efter elevernas behov”, vilket kritiker tolkar som att ännu mer pengar ska tas från skötsamma elever till att strös över problemområden.

De olika reformer regeringen planerar skall finansieras främst med skattehöjningar på sammanlagt 22,76 miljarder kronor nästa år, varav slopad nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och äldre står för nästan hälften.

Sverigedemokraterna (SD) kallar förslaget för skattechock och menar att man inte kommer att stödja en sådan budget. Även om regeringen får stöd av Vänsterpartiet har man bara 159 av riksdagens 349 röster, vilket inte räcker till egen majoritet.

SD är även kritiska till att den nya regeringen anslutit sig till den förra regeringens migrationspolitiska överenskommelse med MP, vilket man menar kostar enorma summor varje år. Man satsar dessutom ännu mer pengar på invandring till Sverige; för 2015 avsätts ytterligare 17 miljarder för migration i budgeten, en uppskrivning med fem miljarder sedan 2014 års vårbudget, och 156 miljarder för hela mandatperioden.

– Regeringens största satsning talar man tyst om. Sammanlagt lägger man 7,7 miljarder extra på migration och integration under 2015 och en fortsatt oansvarig invandringspolitik. Det är märkligt att det talas så tyst om vad som är faktiskt är även denna regerings största satsning, säger SD:s ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt.

SD pekar på att regeringens avsikt att lägga 8,5 miljarder kronor ur regeringens biståndsram på invandring till Sverige motsvarar ganska precis den ökning av biståndet SD vill göra i närområden till krisdrabbade områden för att hjälp flyktingarna där i stället.

Oscar Sjöstedt anser att den tillträdande finansministern inte borde vara så förvånad över landets finanser, som beskrev den ekonomiska situationen i riket vid att man kommer till en tom lada med ett barskrapat bord, eftersom de har varit usla år efter år.

– Så vi har alltså en före detta finansminister som förklarar att vi har inte råd att göra någonting alls. Och sen har vi en ny, tillträdande finansminister, som känner sig manad att kalla till en presskonferens för att förklara att vi har inte råd att göra någonting alls, sade han sarkastiskt från riksdagens talarstol.

SD har presenterat en egen budget där man bland annat satsar på att helt ta bort pensionärsskatten, vilket man tror är nödvändigt för att klara den demografiska utvecklingen där allt fler blir äldre. Att som regeringen vill höja arbetsgivaravgiften för äldre kommer att leda till att fler väljer att gå i pension, befarar man. För att ytterligare satsa på företagande vill SD helt avskaffa löneavgift för företag med upp till nio anställda.

Andra åtgärder som SD vill genomföra är nysatsning på kärnkraft, stärkt försvar och en utfasning av användandet av biståndsmedel till att finansiera massinvandring till Sverige och i stället rikta dem till utökat stöd till flyktinghjälp i närområdet samt bekämpning av ebola.

Finansiering vill SD hämta främst från besparingar inom invandringspolitiken (187,8 miljarder kronor) och bistånd (39,2 miljarder), men även återställd krogmoms (20,2 miljarder), ny bankskatt (4,1 miljarder) och höjd mineralersättning för de gruvbolag som utvinner svensk malm (4,4 miljarder).

Om regeringen misslyckas med att få igenom sin budget i omröstningen i Riksdagen i början av december kan det leda till nyval.

– Om man tittar på de opinionsmätningar som har gjorts sedan valet så talar mycket för att vi är ett av få partier som skulle gynnas av nyval, säger Mattias Karlsson, SD:s tillförordnade partiledare.

Enligt Oscar Sjöstedt är det en reell möjlighet. Man kommer att jämföra regeringens och Alliansens respektive budgetförslag och stödja det som är ”minst dåligt för Sverige”.

– Vi diskuterar frågan, den är i allra högst grad levande, säger han.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Relaterat

Julmarknad påtvingas restriktioner och säljförbud av 350 produkter

Julmarknad påtvingas restriktioner och säljförbud av 350 produkter

🟠 Krucifix förbjöds på ”Jesusbarnets marknad”. Frankrikes äldsta och största julmarknad Christkindelsmärik (Jesusbarnets marknad) i kulturstaden Strasbourg lockar runt två miljoner besökare varje säsong. Men i år hotas den inte bara av den pågående svåra energikrisen, utan också av politisk korrekthet. Det gröna styret har upprättat en förbudslista på 350 produkter, inklusive kristna krucifix. Det väckte ramaskri och stadshuset tvingades backa och tillåter nu försäljning om krucifixen kal­las ”JC-kors”. Förbudet för övriga produkter kvarstår dock med en mängd olika nya ursäkter. Inga av dessa visar sig dock hålla vid en närmare granskning.

Läs även:

Nu är det klart – elstödet utbetalas i februari

Nu är det klart – elstödet utbetalas i februari

🟠 INRIKES Förutsatt att inget oväntat sker så kommer det av regeringen utannonserade elstödet för elområde 3 och 4 att betalas ut i februari nästa år. Det kan röra sig om ett stöd på närmare 16 000 kronor för en familj med ett hus i elområde 4 som förbrukar 20 000 kilowattimmar per år. Företag väntar dock fortfarande på besked från regeringen.

Styckmord i Malmö

Styckmord i Malmö

🟠 INRIKES En man i 55-årsåldern kom in till Rättscentrum i Malmö och ville berätta om ett brott. När polisen lyssnade på mannen framkom fruktansvärda uppgifter som gjorde att man skickade en polispatrull till mannens lägenhet. I hans frys hittades därefter mänskliga kvarlevor. Nu misstänks mannen för mord och brott mot griftefriden.

Johan Pehrson kal­la­de SD ”brun sörja” – visste inte att journalist närvarade

Johan Pehrson kal­la­de SD ”brun sörja” – visste inte att journalist närvarade

🟠 Johan Pehrson har, i egenskap av tillförordnad partiledare för Liberalerna, under den senaste tiden rest runt och träffat partimedlemmar och särskilda partifinansiärer inför det extra landsmötet den 26 november. Som väntat blev han på landsmötet vald till ordinarie partiledare. Valet har dock överskuggats av en annan händelse tidigare i november, som visar vilken grov jargong Pehrson använder mot sitt stödparti Sverigedemokraterna internt.

Nyhetsdygnet

Odins väg – nordbons andlighet och väg till personligt uppvaknande

🟠 Bokrecension. Odins väg är skriven som en andlig vägledning för nordbon, förankrat i våra förfäders visdom och kynne, format av vårt karga land och dess prövningar. Boken är dock långt ifrån en beskrivning av gudar släktskap och fejder, utan skissar en väg till personligt inre uppvaknande. Författaren Anders Nilsson har livslång erfarenhet av andligt arbete inom indoeuropeisk tradition och har samlat sina lärdomar och åratal av undervisning i denna bok.

V som i visklek

🟠 Magnus Utviks senaste bok om Vänsterpartiet är en väl sammansatt varning för politisk ondska. I partiets retoriska fluff och omskrivningar gällande kommunismen, syns en tydlig ovilja att lämna en ideologi som mördat miljoner världen över. Frågan är bara vilken skepnad kommunismens ande tagit sig idag, och om samtiden också borde granskas.

Till krigarkungens minne – om hyllandet av Karl XII den 30 november

🟠 Den 30 november i år är det dags att återigen samlas vid Karl XII:s staty i Kungsträdgården i Stockholm. Karl XII stupade i Fredrikshald i Norge den 30 november 1718 och sedan år 1818 har minnet av denna händelse och Karl XII själv uppmärksammats av nationellt sinnade, då denne krigarkung redan på 1800-talet blev en symbol för motståndet mot yttre hot, i synnerhet Ryssland.

JP Morgans chefsbankir: Finansiell orkan är att vänta

🟠 Multinationella storbanker driver på Agenda 2030. Flera mäktiga bankchefer på några av världens största multinationella banker har den senaste tiden varnat för en nära förestående världsekonomisk kollaps. Tidigare löften om att den skenande inflationen var ”temporär” är nu som bortblåsta. Samtidigt är dessa banker djupt involverade i globalisternas långtgående klimatåtgärder och omställningsplaner, som de genom omfattande finansiering och investeringar i mångbiljonklassen möjliggör. En enda bank satsar nästan 300 miljarder på att diskriminera vita, som en del av en ”hållbar samhälls­utveckling”.

Finlands sista SS-veteran avliden

🟠 UTRIKES Finlandssvenska Hufvudstadsbladet meddelar att den siste finske SS-soldaten avlidit, 99 år gammal. Till skillnad mot de vanliga soldaterna som stred på den egna fronten mot Sovjetryssland har de frivilliga i Waffen-SS inte lyfts fram – av förklarliga orsaker. Deras öppenhet om krigsförbrytelser var mer ärlig än andras och finns i dagböcker som först på senare år publicerats för allmänhetens läsning.

Den verklige mördaren?

🟠 HISTORIA Folkskolläraren, postmästaren och klockaren Petrus Blomberg anklagades för Östervålamordet och utsattes för hårda förhör av den hänsynslöse åklagaren Carl Fredrik Köhler. Han friades dock i rätten, tack vare sin skicklige försvarsadvokat, Eliel Löfgren. Det hade kunnat vara slutet på vändningarna när det gällde mordet i Östervåla, men i januari 1927 skedde något oväntat.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Viktig information om casino utan licens finns på casinoutanlicens.net
Bra sportbonusar hittar du på betting utan svensk licens
Finlands största sajt gällande nya casinon uudetkasinot.com
En sammanställning av information om utländska casino hittar du på Casinofrog.com.
Info om casino utan spelpaus hittar du på Starwarscasinos.com
Läs allt om Jalla Casino bonus här – vi har all info om sidan och guidar dig igenom alla steg så du kan motta din bonus.
Vill du spela på ett casino utan licens? Spelacasino informerar dig om allt du behöver veta.
Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.

Senaste numret

Nya Tider är den enda papperstidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.nu

Artiklar (RSS)
© 2022 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.