<strong>”Det är dags att flumskolan tar slut”,</strong> säger Stefan Jakobsson, Sverigedemokraternas skolpolitiske talesperson i riksdagen. Foto: SD

Shanghai-modell för svensk skola

Sverigedemokraterna höll presskonferens den 9 juni om skolans framtid. Sverige har de senaste åren fallit i Pisa-undersökningar, något man nu vill sätta stopp för. Bland annat vill man införa en så kallad Shanghai-modell, ett system som lyft Shanghai till skoltoppen.

Sverige låg en gång i toppen när det kom till utbildning, men har sjunkit markant de senaste åren. Den internationella kunskapsutvärderingen Pisa granskar matematik, läsförståelse och naturvetenskap, och i dess mätningar som genomförts 2006, 2009 och 2012 har Sveriges resultat dalat i samtliga tre ämnen. 2012 ligger Sverige under OECD-genomsnittet. Nedgången har varit snabbare än i flertalet andra länder, och den snabbaste nedgången har varit i ämnet matematik, där resultatet har minskat med 38 punkter från 2003 till 2012.

Den 9 juni presenterade Sverigedemokraterna sitt förslag för att ”skapa världens bästa skola”. Förslaget omfattar bland annat kompetensutveckling, certifiering och rejäla lönelyft.

– Det är obekväma sanningar vi har att presentera, sade Stefan Jakobsson, SD:s utbildningspolitiske talesperson på presskonferensen. Han har själv arbetat som lärare i 15 år och har en bra insyn i yrket.

Jakobsson berättar för Nya Tider att han slutade som lärare eftersom han inte längre kunde ta ansvar för den dåliga utbildningen.

– Det var skolfrågorna som fick mig att engagera mig i Sverigedemokraterna, säger han.

– Den svenska skolan är internationellt sett dålig. Lärarutbildningen är på avgörande punkter undermålig och många elever ges inte förutsättningar att nå adekvat kunskapsnivå, säger Jakobsson.
Jakobsson menar att hela skolsystemet är dåligt och att lärarutbildningen måste bli bättre.

– Vi ska hjälpa de lärare som behöver det att bli bättre pedagoger. Och det gör vi med hjälp av certifieringar, som sker stegvis. Shanghai-modellen ger lärare en chans att göra karriär inom sitt yrke och samtidigt rejält öka sin inkomst. Engagemang ska helt enkelt betala sig, förklarar han.

Vidare menar han att arbetsmiljön i skolan är dålig. Inte bara elever utan också många lärare mår dåligt och kan inte sköta sitt arbete på grund av den dåliga miljön, berättar han.

– Det spelar ingen roll om man höjer lärarnas löner. De vill helt enkelt inte jobba i en sådan extremt dålig arbetsmiljö, säger Jakobsson.

Jakobssons recept är att läraryrket måste bli attraktivt igen, så att man kan behålla de bra lärare som finns i skolan, så att man lockar tillbaka de tusentals lärare som lämnat, men även locka in nya lärare till yrket.

– Attraktionskraften för yrket ökar om man skapar en bra arbetsmiljö där lärare kan utvecklas åt det håll de vill. En skola och arbetsplats där de kan göra en meningsfull karriär. Kunskapsstarka lärare ökar kvalitén i skolan. Det är eleverna som blir vinnarna när det finns en engagerad lärarkår.

Jakobsson berättar att Sverigedemokraterna tagit lärdom av de länder som lyckats bäst. Shanghai-modellen tyckte de var intressant för Sverige.

– I Shanghai rankas eleverna bäst i världen i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Det är ett lyckat system. På 30 år har Shanghai gått från bottenresultat till absoluta toppen, enligt undersökningar från OECD, säger Jakobsson.

Sverigedemokraterna anser att de bästa resurserna ska gå till de svagaste eleverna.

– Genom att skapa världens bästa lärarkår kan vi på riktigt hjälpa de elever som är i mest behov av hjälp. De bästa lärarna ska hjälpa de elever som är i mest behov.

Jakobsson vill se ett system med jourskolor där man ger svaga elever rätt förutsättningar med hjälp av de bästa och mest drivna pedagogerna.

– Ingen elev ska behöva falla ut eller misslyckas. Ambitionen måste alltid vara att få tillbaks eleven i en vanlig klass. ”Superlärare” kan lyfta hela skolan. Det finns helt enkelt inget dåligt med denna modell, hävdar han.

Den viktigaste orsaken till de dåliga resultaten är enligt Jakobsson de ideologiska reformerna som monterat ned ett fungerande utbildningssystem.

– Man har inte prioriterat kunskapsstarka lärare utan istället på att ge mer och mer makt till eleverna. Genus-pedagogiken och ideologiska reformer är meningslösa. Vi ser resultatet nu. Det är ledaregenskaper och kognitivt kunnande vi ska satsa på, säger han.

Han menar att detta kan åstadkommas med ganska enkla metoder och att det inte är dyrt att införa reformen.

– Inför katederundervisning igen. De länder som lyckats bäst i världen har en sak gemensamt, nämligen katederundervisning, berättar han.

Jakobsson berättar vidare att SD vill se en statlig vidareutbildning som sker under arbetstid, 30 timmars utvärdering med hjälp av kollegor som sitter med i klassrummet. I modellen ingår även ett mentorskap för att vidareutbilda andra lärare. Kunskapen ska spridas ut bland lärare och göra yrket värdefullt.

– Det sker ständigt nya saker och vi vill ge möjlighet att inom läraryrkets timmar utveckla sig konstant.

Partiet vill också att skolmaten ska lagas på plats, att halvfabrikat ska tas bort och att maten ska lagas av utbildade kockar.

– Att maten lagas på plats av närproducerade produkter gynnar den svenska marknaden, säger Jakobsson.

Jakobsson berättar att ingen kritik mot SD:s förslag hittills framförts från förbund eller andra partier, vilket man tolkar som positivt.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Bankernas rekordvinster och utdelningar skapar debatt

Bankernas rekordvinster och utdelningar skapar debatt

🟠 EKONOMI När 2023 nu summerats i bankernas bokslutskommunikéer inför årsredovisningarna, kan man konstatera att året blev en formidabel vinstkaskad – trots Sveriges allt mer trasiga ekonomi. De flesta stora affärsbankerna, med externa ägare, planerar att dela ut 40-60 procent av vinsten till aktieägarna. Att ägarna får utdelning när företagen går med vinst är inget problem, det är aktiebolagens uppgift att tjäna pengar till sina ägare. Problemet med storbankernas vinstutdelning ligger på ett annat plan, eftersom ägarnas risk har minimerats med hjälp av statens garantier. Men det finns banker som fungerar helt annorlunda.

Läs även:

De brottsliga nätverken i Sverige

De brottsliga nätverken i Sverige

🟠 INRIKES Gängbrottligheten har fått mycket medial uppmärksamhet på sista tiden på grund av det eskalerande våldet, med spektakulära sprängningar och skottlossningar som ofta drabbar tredje man. Nya Tider har tidigare sammanfattat dessa konflikter från en rapport av researchföretaget Acta Publica. Nedan följer ytterligare en sammanfattning från samma rapport, denna gång med fokus på de invandrargrupperingar som ligger bakom dessa brott.

De kriminella nätverken kartlagda

De kriminella nätverken kartlagda

🟠 INRIKES Researchföretaget Acta Publica har specialiserat sig på att undersöka individer och företag med kopplingar till organiserad brottslighet och religiöst eller politiskt motiverad extremism. De har tillgång till egna databaser med upp till 20 års data från fler än 600 myndigheter. De har nu publicerat en årsrapport om nätverkskriminaliteten i Sverige för 2023 och Nya Tider sammanfattar delar av rapporten nedan.

Kronofogdens indrivningsarbete effektivare men politisk långbänk bromsar

Kronofogdens indrivningsarbete effektivare men politisk långbänk bromsar

🟠 INRIKES Den 1 augusti 2022 trädde ny lagstiftning ikraft, som innebär att Kronofogdemyndigheten kan utmäta tillgångar på distans, med hjälp av polisen. Under 2023 utmättes tillgångar värderade till över 93 miljoner kronor med hjälp av den nya lagen. Huvudsakligen handlar det om gods från kriminella personer med skulder till bland annat brottsoffer. Det tog mer än åtta år för politikerna att få lagändringen på plats.

Nyhetsdygnet

Senaste numret

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

Woke: dårhuset som samhällsmodell

🟠 BOKRECENSION Joanna Williams är brittisk författare och journalist, samt direktör för tankesmedjan Cieo. Hon har tidigare skrivit om feminism och om fördumningen av universiteten, och i den nya boken Så vann woke gör hon en kritisk analys av wokerörelsen, med fokus på denna i sitt eget hemland och i USA. Stilen är välformulerad, saklig och resonerande, men genom den lugna akademiska ytan lyser ett starkt engagemang mot denna den senaste av kulturradikalismens skapelser.

Thierry Baudet: Därför behövs en fundamental opposition

🟠 Enligt Forum voor Democraties partiledare Thierry Baudet har partiet intagit en roll som ”fundamental opposition”. Detta genom att inte godkänna själva premisserna i de frågor som de andra partierna debatterar med varandra. Han tar upp invandringen, covid, klimatet, jordbruket, Ukraina och EU som konkreta exempel. ”I alla dessa frågor har vi en mycket mer fundamental inställning. Det är därför vårt parti är i en marginaliserad position, därför att det är den röda linjen som du inte får passera”, säger han till Nya Tider. Nu vill han ge fler rörelser den ”intellektuella ammunition” som krävs för att kunna argumentera för en radikalt annorlunda linje.

“Bönderna är rädda för Arla”

🟠 Nu går en av Sveriges största mjölkgårdar i konkurs. En av Sveriges största mjölkgårdar läggs ned efter en konflikt med Arla, och den drabbade bonden är inte ensam. Nya Tider har talat med drabbade (infälld bild) och med Claes Jonsson, ordförande för Sveriges Mjölkbönder (stor bilden). Alla vittnar om en ”tystnadskultur” där Arla har vänt sig emot sina egna för att uppfylla politiskt korrekta krav och där Arlas medlemmar inte vågar uttala sig, vare sig internt eller offentligt.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.