Bilderbergmötet 2014: Köpenhamn

För sextionde året i rad möttes några av världens mäktigaste män och kvinnor, denna gång på hotell Mariott i centrala Köpenhamn för att föra diskussioner omkring olika aktuella politiska ämnen. Som vanligt föranledde det topphemliga mötet ingen nämnvärd uppmärksamhet från etablerade massmedier. Allt fler protesterar dock mot hemlighetsmakeriet – Nya Tider var på plats.
"Landsförrädare", ropade dessa demonstranter mot hotellet där Bilderbergmötet 2014 hölls.   Foto: Nya Tider
“Landsförrädare”, ropade dessa demonstranter mot hotellet där Bilderbergmötet 2014 hölls. Foto: Nya Tider

Bilderberggruppens möten äger rum en gång om året, ett möte där den yppersta finanseliten under stort hemlighetsmakeri träffar politiker från hela västvärlden för, som man kallar det, ”informella diskussioner”. För inte länge sedan var mötena så hemliga att knappt någon hade hört talas om dem och deltagare förnekade att de ens ägt rum.

Under de senaste åren har Bilderberggruppen tvingats släppa en smula på det extrema hemlighetsmakeriet. Numera släpper man varje år en deltagarlista och en kortfattad lista över de ämnen som ska diskuteras. Detta år var några av diskussionsämnena ”Existerar privatliv?”, ”Mellanösterns nya arkitektur”, ”Ukraina” och ”Vad följer härnäst för Europa?”.

Det antas vara en hårt pressad samling globalister som träffas detta år. Deras EU-projekt utmanas både av stora valframgångar för nationalistiska och populistiska grupper, och av Ryssland som bjuder motstånd mot deras försök att få in Ukraina i EU och Nato. Exakt hur diskussionerna gått vid mötet förblev dock i vanlig ordning hemligt.

Bland de närvarande till årets möte fanns Nederländernas förre drottning Beatrix, USA:s före detta utrikesminister Henry Kissinger och en av FN:s starkaste invandringsförespråkare Peter D. Sutherland från finansinstitutet Goldman Sachs International. Från Sverige medverkade bland andra SEB:s Marcus Wallenberg, utrikesminister Carl Bildt och som enda svenska journalist bland mötesdeltagarna fanns Svenska Dagbladets politiska redaktör Tove Lifvendahl.

Rigorös säkerhet. Kamouflageklädda poliser i beredskap i snabb patrullbåt. Foto: Nya Tider
Rigorös säkerhet. Kamouflageklädda poliser i beredskap i snabb patrullbåt. Foto: Nya Tider

På torsdagmorgonen hade Hotell Mariott spärrats av med betonghinder och två meter höga stängsel. Polisen var många i antal, då de felaktigt hade uppskattat antalet väntade demonstranter till tre tusen, men de kunde istället räknas i hundratal. Mittemot hotellentrén hade en parkeringsplats upplåtits till demonstranterna, som omgivna av dubbla stängsel gjorde sig redo att protestera.

Banderoller hängs upp, flygblad delas ut till förbipasserande och deltagarna talar om vikten av att upplysa sina medmänniskor. Polisen ber vid ett tillfälle en grupp förbipasserande ungdomar om att uppge personnummer för att få lov att passera förbi demonstrationsplatsen. En förbipasserande dansk man tillfrågas av en aktivist om han känner till vad Bilderberggruppen är. Svaret blir nej, men efter ett par ordväxlingar säger han att han anser att dagens politiska system är en skendemokrati och att EU-politikerna har undergrävt den ursprungliga unionstanken om samarbete och handelsavtal. Innan diskussionen avslutas och han går sin väg, säger han att resultatet av EU-valet är ett bevis för att folk har fått nog av överförmynderi, och att människor vart tjugofemte år måste genomföra en revolution för att undvika att man får politiska pampar. ”Nog är nog”, säger han innan han går vidare.

Trots att deltagarna på Bilderbergmötet utgjordes av världens absoluta maktelit, så var intresset från de etablerade medierna att bevaka på plats mycket svalt. Under lördagen syntes dock journalister från danska stats-teve till under en kortare tid, och Nya Tider frågade en av reportrarna om han inte såg en intressekonflikt i att folkvalda politiker närvarar och hemlighåller vad som sägs.

– Nej, det är ju många som håller möten där inte alla är välkomna. Ungdomarna som håller till i Ungdomshuset här i Köpenhamn släpper ju heller inte in vem som helst, svarar reportern

Två journalister olovligt kvarhållna på Mariott

Medborgarjournalisterna Dan Dicks och Luke Rudkowski blev utsatta för ett lagvidrigt ingripande då de före inledandet av Bilderbergmötet hade samlats i baren på hotell Mariott. Efter att ha fått syn på en grupp medelålders kvinnor som de tyckte sig känna igen som några av organisatörerna vid Bilderbergmötet 2012, närmade de sig dessa och hälsade lugnt. Hälsningen bemöttes med glada skratt, varpå en av journalisterna frågade om de var organisatörer till Bilderbergmötet. På en film de spelat in ser man hur skratten och den glada stämningen avbryts tvärt, gruppen nekar till påståendet och försöker att styra in samtalet på annat. När en av journalisterna står på sig och lugnt förklarar att han tycker att de är slående lika Bilderbergmötets organisatörer, börjar en av kvinnorna att dölja sitt ansikte.

Snart konfronteras journalisterna av säkerhetsvakter, som märkligt nog inte försöker få dem att lämna byggnaden – något de har rätt till eftersom hotellet är privat – utan tvärtom få dem att stanna tills polisen kommer, lämna ifrån sig sin kamera och radera innehållet.

Efter några ordväxlingar går en av vakterna och låser den ena utgången till hotellet för att hindra journalisterna från att gå. Rudkowski hinner gå ut genom den andra utgången, men Dicks hamnar på efterkälken och hindras fysiskt från att gå ut. En av vakterna säger att Dicks är under envarsgripande, men vägrar att säga för vad.

– Ni har inte rätt att göra såhär, ni kan be mig om att gå, men inte att radera saker som tillhör mig, säger Dicks.

– Jag vet vem du är och vad du gör, säger en av männen, och kort därefter försöker den andre att med våld ta kameran ur händerna på Dicks.

När polisen anländer eskorteras Dicks utanför entrén och ombeds direkt av polisen att stänga av kameran. Efter en kortare ordväxling höjer en av poliserna rösten, och tar under protester kameran från de båda journalisterna. Efter att ha vägrat att uppvisa ID-handlingar på polisens begäran förs de båda till häktet och blir där frihetsberövade i flera timmar.

Ett par dagar senare under mötets pågående ses en polisman stå med filmkamera och filma medborgarjournalisterna. Plötsligt känns Bilderbergruppens ämne för året – ”Privatliv, existerar det?” – kusligt aktuellt.

Motdemonstranterna

Nya Tider passar under mötets gång på att prata med flera av motdemonstranterna.

Morten Wilder från ”Oplysning til det danske folk” var en av arrangörerna till demonstrationen.
Morten Wilder från ”Oplysning til det danske folk” var en av arrangörerna till demonstrationen.

– Jag är här för att jag är trött på Bilderbergarna och deras lakejer och kartellfolk som samlas, delar ut ministerposter och tar beslut över våra huvuden utan insyn, förklarar Morten Wilder från informationsgrupperingen ”Oplysning til det danske folk” som varit med och arrangerat demonstrationen.

Wilder anser att det är hyckleri när danska politiker talar om öppenhet och transparens, och sedan själva deltar i möten med hemlig agenda. Det är svårt att få konkreta bevis för exakt vad Bilderbergmedlemmarna kommer överens om – något som lett till att en uppsjö av mer eller mindre sannolika konspirationsteorier florerar bland motståndarna – men varför är man så fruktansvärt hemlighetsfulla?

– För tio år sedan så nekade man till att den här gruppen överhuvudtaget existerade, sen ändrade de sig och erkände att den existerade, men sa att det mer eller mindre bara är ett kafferep. Om de ljög från första början, varför ska man då tro på dem nu? Man kan ju se hur deltagarna på mötet premieras och gör karriär efter att de varit på mötena, bland annat var vår statsminister Helle Thorning Schmidt på Bilderbergmöte innan hon blev vald till statsminister. Sveriges Fredrik Reinfeldt, Norges Jens Stoltenberg och Natos Anders Fogh Rasmussen, de har alla deltagit, säger Wilders.

Morten vill inte se Danmark ”säljas ut till privata intressen”, men är skeptisk till att globalisternas agenda ska kunna bekämpas politiskt eftersom ”både höger- och vänsterflanken är sponsrad av samma ekonomiska krafter”. Inte heller tror han att Dansk Folkeparti, som blev största parti i EU-valet, kommer att göra någon större skillnad.

– Nej, såhär är det: De känner efter vad som är populärt hos befolkningen, men sen när allting kommer omkring och en förändring ska till, så kan de inte göra någonting ändå, eftersom det finns makter som står över dem.

– Jag tror att det väntar hårda tider, fortsätter Wilder. Vi ser hur man håller på att sälja ut vårt land. Allt fler bolag flyttar utomlands. I Danmark är det så att trots att bolagen har stora ekonomiska överskott, så vill man i alla fall ge dem skattelättnader och sådana saker. Sen ser vi många andra dåliga tecken, vi ser hur medborgare pressas alltmer. Priset på olika varor stiger, oljepriserna stiger, matpriserna stiger, elpriset stiger, hyrorna stiger samtidigt som man pressar lönerna. När du ser på de båda kombinationerna så kommer du till sist att få kaos, och det älskar systemet. Slutligen kommer ordning, ordning genom kaos. Deras ordning. Och det ska vi förhindra.

En besvikelse för Bilderberggruppens motståndare var att inga inhemska politiker protesterade mot superglobalisternas möte detta år, till skillnad från 2011 i Schweiz och vid förra årets möte i Storbritannien. Danska politiker lyste med sin frånvaro. En liten delegation av parlamentsledamöter från Italien, anförda av Carlo Sibilia från det nya partiet M5S, dök däremot upp för att överlämna ett skriftligt förslag till Bilderberggruppen om att folkvalda politiker inte längre ska få delta vid hemliga överläggningar.

Bo Jonsson grundade Partiet De Fria och var på plats i Köpenhamn. Foto: Nya Tider
Bo Jonsson grundade Partiet De Fria och var på plats i Köpenhamn. Foto: Nya Tider

Några svenska riksdagsledamöter syntes inte till, och så vitt Nya Tider kunnat finna var den ende politikern över huvud taget Bo Jonsson från det lilla nationalliberala Partiet De Fria, som även deltog i förra årets protester i Watford, England. Vi frågar honom hur det kan komma sig att ingen enda politiker från de större partierna finns på plats för att protestera.

– Jag skulle tro att de inte får vara här för sina partier om de inte själva deltar på mötet. Det finns inga riktiga partier kvar i Sverige idag, jag ser bara en åttaklöver som en enda kontrollerad opposition mot folket och det stör mig, det är därför jag vill vara här och visa att jag i alla fall inte ställer upp på det.

Jonsson menar att Bilderbergmötena framförallt är djupt odemokratiska och att man hellre skulle arbeta i motsatt riktning för att stärka demokratin och decentralisera makten. Schweiz beslutande folkomröstningar ser han som ett föredöme, vars motsats utgörs av bilderbergarnas världssamhälle där en liten klick superrika globalister sätter agendan för hela världen.

Inför detta års Bilderbergmöte har Jonsson anmält de svenska deltagarna till både JK och JO.

– Utan resultat så klart, men bara för att jag ville få det diariefört. Det är ju väldigt nära att man kan kalla det som försiggår för ett diplomatiskt landsförräderri. Det finns en lagtext som heter ”trolöshet vid förhandling med främmande makt” som kan ge upp till livstids fängelse, som om man hårdrar det är diplomatiskt högförräderri. Dock så är det ju svårt att bevisa det då det har slagits en järnring runt det här hotellet.

Bo Jonsson ser positivt på framväxten av alternativa medier och säger sig vilja uppmana alla ännu oinsatta svenskar att sätta sig in i vad Bilderberggruppen faktiskt står för.

– Sök er till alternativa media och börja undersöka det här. Jag har själv börjat göra så att om jag läser Aftonbladet till exempel så läser jag det som står, och tolkar innehållet precis tvärt om, då brukar jag hamna rätt nära verkligheten.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Bilderberggruppen, ett ”mini-Davos”, för ”världens härskare”

Bilderberggruppen, ett ”mini-Davos”, för ”världens härskare”

🟠 UTRIKES Bilderbergtoppmötet hölls mellan den 18 och 20 maj 2023 i Lissabon i Portugal. Som varje år samlar denna exklusiva och slutna klubb de mest inflytelserika politiska, ekonomiska, mediala, intellektuella eller kulturella personligheterna i världen, från USA och Europa, för att diskutera de viktigaste ämnena i världen. Som vanligt kommer denna konferens, lika ”informell” som den är hemlig, inte att avslöja något som sades mellan de 130 till 140 handplockade deltagarna, varken i en resolution eller i en kommuniké. Vilka är de personer som bjudits in till detta toppmöte? Vilka är medlemmarna i Bilderberggruppen och hur fungerar den? Varför hålls plats, datum och deltagare för varje årsmöte hemliga till sista minuten?

Mediemoguler och CIA-chefer  samlades på möte i Bilderberg-stil

Mediemoguler och CIA-chefer samlades på möte i Bilderberg-stil

🟠 Den årliga Allen & Company-konferensen i Sun Valley, Idaho, drog i år på sig mer uppmärksamhet än vanligt. Mötet har hållits sedan 1983 och gästerna var som vanligt ett antal av världens största mediemoguler, samt företrädare för USA:s underrättelsetjänster och regering. Här fattas beslut bland annat om hur vissa nyheter ska rapporteras och om global övervakning, utan insyn från allmänheten.

Läs även:

Polisbilar slogs sönder, vältes och brändes i upploppen. Utåt sett påminner scenerna om de invandrarupplopp som skakat Sverige flera gånger – men det är istället, åtminstone till stor del, vita irländska ungdomar som är arga över invandringen. Skärmavbild: Newsweek

Kravaller på Irland efter mång­kulturell knivattack mot skolbarn

🟠 MMA-stjärnan Conor McGregor misstänks för brott genom sin kritik av invandringen. En femårig flicka och en kvinnlig skolpedagog skadades svårt då en knivbeväpnad invandrare gick till attack mot en grupp skolbarn i Dublin. Kort därefter bröt upplopp ut då upprörda medborgare drog ut på gatorna och hamnade i slagsmål med polisen som försökte stoppa dem. Kravallerna har utnämnts till ”högerextrema” och myndigheterna vill nu ta krafttag mot yttrandefriheten. Bland annat ska man utreda om MMA-stjärnan Conor McGregor sagt något olagligt.

Ny terrorattack i Paris

Ny terrorattack i Paris

🟠 UTRIKES En knivbeväpnad terrorist en dödade en tysk turist och skadade två andra i lördags i Paris 15:e arrondissement under rop om ”Allahu Akbar. Han greps på platsen. Åklagarmyndigheten mot terrorism (PNAT) har tagit över utredningen av attacken, som utfördes av en fransk medborgare med iransk bakgrund, redan känd för myndigheterna för radikal islamism och psykiatriska störningar.

Nyhetsdygnet

Ynglingakonungarna – myt eller verklighet?

🟠 Vår tidiga historia mer detaljerat än någonsin tidigare. Ynglingakonungarna är den tredje och sista boken i Magnus Stenlunds stora historieprojekt, En ny men gammal historia om Sverige. Den blev så omfattande att den fick delas upp i två band. Projektet inleddes med Blodet och jorden om stenåldern, där den nya genetiska arkeologin får stort utrymme. Sedan följde Svärdet och gudarna om bronsåldern, där metallerna och krigen, men också våra äldsta myter och gudar analyseras med nya metoder och många häpnadsväckande slutsatser som resultat. Det är praktfulla och unika böcker om Sveriges förhistoria som förtjänar sin plats i varje sann patriots bokhylla. För, som Stenlund frågar retoriskt, vem kan med rätta kal­la sig svensk utan att veta vad en svensk är?

Bok: Vietnamkriget i läsbar form

🟠 BOKRECENSION En gång i tiden utkämpades Vietnamkriget. Man tänker då i regel på USA:s inblandning i landet 1965–1973. Vi i västvärlden har alltid bombarderats med allehanda böcker och filmer om denna konflikt. Egentligen var det bara en begränsad konflikt i en avsides del av världen. Men ur USA:s perspektiv var det hela av enorm betydelse. Detta var dessutom det första krig man förlorade. Vietnamkrigets betydelse är överdriven men man kan ändå ha utbyte av att studera det. En ny­utgiven bok ger en osökt anledning till det.

Andlighet, holistisk hälsa och öppna sinnen på Harmoni Expo

🟠 ANDLIGHET Harmoni Expo, eller ”Alternativa hälsomässan” som den ofta kal­las för av besökare, är Sveriges största mässa för kropp och själ. När den gick av stapeln fösta gången år 1996 hade den enbart 50 utställare, men har numera vuxit till att hysa hela 350 utställare, över 100 föredrag och workshops, samt tillhörande scenprogram. Dessutom hålls mässan numera två gånger per år, en helg per gång, traditionsenligt i Solnahallen i Stockholm.

Riksdagen kastar ut Medeltids­museet – Nu växer protesterna

🟠 INRIKES Medeltidsmuseet är uppbyggt kring stadsmuren från Gustav Vasas tid, Helgeandshusets kyrkogård från 1300-talet och andra fasta fornlämningar som inte går att flytta. Historiker beskriver det som ”platsen där Sverige som nation föds”. Nu har museet stängt. Istället vill Riksdagen bygga en extra plenisal att ha som backup för den ordinarie, samt ett besökscentrum. ”Det är helt befängt”, säger den auktoriserade Stockholmsguiden Henrik Scheutz till Nya Tider. Nu engagerar han sig i den växande proteströrelsen: ”Det finns fortfarande möjlighet att rädda museet!”

Den tjuvmjölkande haren

🟠 HISTORIA Inget djur var någonsin helt vanligt inom den svenska folktron och haren var inget undantag. Det finns sägner om en hare som är känd under namnen mjölkhare, trollhare, bjära, bara, bära och puke. Denna hare troddes trollkunniga använda som tjuvmjölkare. Bjäran kunde även se ut som ett nystan eller en katt.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Vill du spela på ett casino utan licens? Spelacasino informerar dig om allt du behöver veta.
Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.
Onlinecasinos.se hjälper dig att välja bäst online casino
uudetkasinot.com/ listar Finska casinon online
Klicka här för att utforska vad ett casino utan svensk licens kan erbjuda!

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.