”Spår av klorgas”. Så valde flera medier att vinkla OPCW-rapporten. Men det enda OPCW funnit spår av är “olika klorinerade organiska kemikalier” som troligtvis har annat ursprung än klorgas. Även i mycket höga koncentrationer tar det flera minuter att dö av klorgas, vilket är oförenligt med “vittnesmål” från Vita hjälmarna om det påstådda gasangreppet den 7 april. Skärmavbilder: Aftonbladet, The Independent

Medierna mörkar OPCW-rapport om påstådd gasattack

Inga spår av nervgas har påträffats vid platsen för den påstådda gasattacken i syriska Douma i april. Det konstaterar FN:s kemvapenorganisation OPCW efter att ha inspekterat platsen. Svenska massmedier har knappt nämnt rapporten, trots att den påstådda attacken fick enorm uppmärksamhet och ledde till ett massivt amerikanskt robotangrepp mot Syrien.

Det var den 7 april i år som dramatiska bilder kablades ut över världen av räddningsarbetare som spolade vatten över barn, enligt uppgift för att skölja bort giftgas som de drabbats av. Mellan 40 och 100 människor, varav många barn, uppgavs enligt olika medier ha dödats i attacken. Det internationella fördömandet kom omedelbart och så gott som samtliga större västerländska medier var rörande eniga om att det måste vara regeringssidan och Bashar Assad som låg bakom.

En vecka senare beordrade USA:s president Donald Trump − under enormt tryck från massmedia och andra politiker − ett omfattande robotangrepp mot syriska regeringsanläggningar. Drygt etthundra kryssningsrobotar avfyrades till en kostnad av minst 1,6 miljarder svenska kronor. Syftet uppgavs vara att markera för ”djuret Assad”, som Trump kallade den syriske presidenten på Twitter, att kemisk krigföring inte kommer att tolereras.

Många menade dock att detta inte räckte. Brittiska vänstertidningen The Guardian ansåg exempelvis att man måste ”slå ut Assads stridsflyg, helikoptrar och markanläggningar”, ”utmana Assads och Rysslands kontroll över det syriska luftrummet” och ”slå ut iranska militärbaser och batterier i Syrien”. Kort sagt att göra sitt bästa för att starta tredje världskriget. Svenska DN var inte långt efter och beskrev president Assad med termer som ”massmördare”, ”blodtörstig” och ”ond”. Liknande tongångar hördes från praktiskt taget samtliga västerländska systemmedier.

Syriska och ryska källor uttryckte redan från början tvivel på att någon kemvapenattack över huvud taget ägt rum, och menade att ifall det skett en sådan var det inte regeringssidan som låg bakom.

Inga spår av stridsgas

Efter den påstådda gasattacken fanns det uppgifter om att det skulle ha luktat klorgas, samtidigt som påstådda ögonvittnen beskrev symptom som snarare liknade nervgas.

Källor inom amerikansk och brittisk underrättelsetjänst och militär påpekade att enbart klorgas inte räckte för att åstadkomma de många dödsfall som attacken uppgavs ha orsakat, och att det måste röra sig om nervgasen sarin − som man hävdar att rebellerna inte har tillgång till men däremot regeringssidan.

”Ibrahim Reyhani, en frivillig räddningsarbetare för Vita hjälmarna, säger att den som rörde vid kropparna började bli sjuk, och att han tror att en blandning av sarin och klorgas använts”, skrev exempelvis brittiska Daily Mail. Andra medier försäkrade sina läsare om att läkare på plats slagit fast att symptomen stämde överens med nervgas. Man varken namngav dessa läkare eller påpekade för sina läsare att de sannolikt var sympatisörer till och kanske rentav medlemmar i Jaysh al-Islam, den terroristgrupp som behärskade Douma vid tidpunkten.

Internationella observatörer från OPCW har nu konstaterat att spår av nervgift helt saknas.

Förutom att ta prover i de lokaler där den dramatiska filmen spelades in, samt omkringliggande byggnader och på kläder och andra föremål som hittats i dem, har utredarna också tagit blodprover på ett antal påstådda offer som lyckats ta sig till ett oidentifierat utland när regeringsstyrkorna intog Douma.

Resultaten utesluter alltså att sarin eller liknande använts.

Klorgas ”kan inte uteslutas”

Återstår då klorgas. Regeringssidan har upprepade gånger anklagats för att ha använt klorgas i kriget, men terroristerna − eller rebellerna som de brukar kallas i västmedia − har överbevisats om det. Vid upprepade tillfällen då regeringsstyrkorna tagit mark har man påträffat laboratorier avsedda för tillverkning av kemiska stridsmedel och försökt visa upp dem för västmedia, som dock struntat i att rapportera om det.

Enligt kurdiska befälhavare och en svensk frivillig som Nya Tider talade med på plats i Irak (se NyT v.23/2016) har Islamiska staten (IS) haft egna laboratorier för att framställa kemvapen, inklusive mer avancerade sådana som senapsgas, med hjälp av kunskap och utrustning som de förmodas ha fått från västländer.

Den terroristorganisation som den 7 april hade kontroll över Douma, Jaysh al-Islam, erkände år 2016 att man använt klorgas mot ett kurdiskt område i Aleppo (se NyT v.17/2018). Man hävdade att det var en enskild befälhavare som låg bakom gasattackerna och att denne straffats för det.

Kurdiska företrädare menade dock att Jaysh al-Islam och al-Qaida använt kemvapen mot civila vid ett stort antal tillfällen och skyllde på ett enskilt befäl först när bevisen blivit överväldigande.

Med andra ord, ifall klorgas hade kunnat påvisas så hade det inte sagt någonting om vem som använt den. Det hade det egentligen inte med sarin heller, men där finns det åtminstone ett officiellt narrativ om att bara regeringsstyrkorna har tillgång till det − trots att sarinattacker flera gånger drabbat regeringstrupper. När det gäller klorgas är det vedertaget att det ingår i ”rebellernas” arsenal.

Dock, ifall klorgas kan påvisas skulle det åtminstone tala emot vad ryssar och syrier hävdar, nämligen att den påstådda gasattacken den 7 april inte ens är en falskflaggattack utan helt enkelt ett påhitt av Vita hjälmarna − ett spel för kamerorna där de lurat i människor att de drabbats av giftgas.

Angreppet fejkat enligt ögonvittnen

Den ansedde brittiske journalisten Robert Fisk på The Independent var den förste västerländske journalisten som besökte platsen för det påstådda gasangreppet, kort efter att området befriats av regeringsstyrkor. I en artikel publicerad den 17 april berättade Fisk att han lyckats spåra upp doktor Assim Rahaibani, en läkare som syns på videosekvenserna. Denne visade sig prata god engelska och förklarade precis hur det hela gått till:

− Det var mycket beskjutning [från regeringsstyrkorna] och flygplan var alltid över Douma på natten – men den natten blåste det och stora dammoln började komma in i källarna där folk bodde. Människor började komma hit [till kliniken] med hypoxi, syrebrist. Sedan började någon vid dörren, en av de ”Vita hjälmarna”, att ropa ”gas!” och panik bröt ut.

Folk började hälla vatten över varandra. Ja, videon filmades här, den är äkta, men det du ser är människor med hypoxi, inte gasförgiftning, förklarade Dr Rahaibani.

Sedan dess har flera ögonvittnen berättat samma sak för ryska och syriska medier, bland andra elvaårige Hassan Diab som var en av ”huvudpersonerna” i Vita hjälmarnas film. Hassan och hans pappa förklarade att de hade hört rop utanför sin källare om att de måste till sjukhuset, och att Vita hjälmarna genast hade ryckt tag i honom när de kom dit och börjat spruta vatten på honom medan de filmade.

Hassan Diab, 11, var en av de mest framträdande “offren för Assads gasattack” på filmen från den 7 april. Han och andra ögonvittnen har senare berättat om hur det hela iscensattes av Vita hjälmarna. Stillbilder: Vita hjälmarna, CCTV+

 

Ryssland tog Hassan och andra ögonvittnen till Haag där de fick berätta sin historia vid en presskonferens. En del engelskspråkiga medier skrev om det − och höjde plötsligt nivån på sin källkritik till absurda nivåer. ABC News, som tidigare okritiskt godtagit påståenden från anonyma Vita hjälmar som sanningen, kallade exempelvis Hassan − som syns tydligt i närbild på filmen − ett ”påstått ögonvittne”.

Svenska systemmediers reaktion är avslöjande. När ryssarna först hävdade att gasattacken var iscensatt skrev man om det − DN:s rubrik löd exempelvis ”Rysk anklagelse om kemattacken avfärdas som grotesk”. Då var området för den påstådda attacken fortfarande i jihadisternas händer och ryssarna hade ännu inte lagt fram några konkreta bevis.

När Ryssland presenterade belägg i form av ögonvittnen lade man istället locket på − totalt och unisont. Sökningar på ”Hassan Diab” och ”Assim Rahaibani” ger noll träffar hos samtliga svenska systemmedier. Sökning på ”Robert Fisk” ger inga träffar som handlar om hans avslöjande reportage den 17 april.

De starka belägg som Ryssland och Syrien presenterat mörkas således fullständigt av samma svenska medier som godtar anonyma, uppenbart partiska och helt otillförlitliga källor när de pekar i motsatt riktning. Nya Tider har upprepade gånger uppmärksammat detta mönster och även ställt frågor till de ansvariga på de stora svenska tidningarna (se NyT v.39/2013). Samtliga hävdade då att de är opartiska och inte alls har någon agenda.

Fortsatt mörkning och förvrängning

Flera systemmedier valde även att förvränga OPCW:s färska resultat så att det skulle innehålla klorgas, och åtminstone inte bekräfta den ryska och syriska versionen till hundra procent. BBC:s rubrik löd exempelvis ”Attack i Syrien var klorgas”. Vad det står i rapporten är i själva verket att man hittat ”olika klorinerade organiska kemikalier” på flera platser. Sådana kemikalier är mycket vanliga och förekommer bland annat i avfettningsmedel, bekämpningsmedel och vissa sorters klister.

BBC tvingades skriva om artikeln, men kom då med nya falska påståenden, nämligen att de två cylindrar man hittat skulle ha testats positivt för klorgas. I själva verket har OPCW inte dragit några slutsatser om att det skulle röra sig om rester av klorgas. Vilket i och för sig spelar mindre roll.

Den ryskvänliga nyhetssajten Nyhetsbanken sammanfattar: ”I klartext har OPCW inte kunnat utesluta att cylindrarna placerats där för att simulera ett anfall som aldrig ägt rum.”

Nya Tider kunde redan kort efter den påstådda gas­attacken ingående rapportera om händelsen och i detalj avslöja att terroristernas eget bildmaterial visade att cylin­drarna utplacerats av nå­gon på marken, inte fallit som bom­ber från skyn. Den är till dags dato en av de mest heltäckande nyhetsartiklarna i ämnet (se NyT v.16/2018).

Även svensk press, när den över huvud taget nämnt OPCW:s rapport, har gripit efter halmstrån i stil med Metros påstående ”klorgas kan ha förekommit”, vilket alltså inte är vad som står i rapporten. Det står också i skarp kontrast till när en OPCW-rapport förra året kom fram till att regeringsstyrkorna var skyldiga till den gasattack som inträffade nästan exakt ett år tidigare och som även den fick Donald Trump att skicka kryssningsrobotar mot Syrien.

Det kan påpekas att indiciekedjan den gången hängde helt på en icke namngiven expert som utifrån kraterns utseende ansåg att bomben släppts från ett flygplan. MIT-professorn Theodore Postol, en erkänd expert inom vapenteknologi, gjorde motsatt bedömning (se NyT v.17/2017).

Ändå valde samtliga systemmedier att både lita på OPCW och göra en stor sak av att de pekade ut Assad som den skyldige. Till exempel hade SVT hela tre egna artiklar om rapporten.

Nu ger alltså OPCW:s rapport noll stöd för den påstådda gasattack som fick hela västvärldens medier att ondgöra sig över ”onde Assad”, och som var USA:s, Storbritanniens och Frankrikes ursäkt för ett massivt robotanfall mot en suverän nation. Till och med DN påpekade att USA:s agerande ”formellt” är ett brott mot folkrätten, men ansåg det moraliskt rättfärdigat eftersom Assad är så ond och ”gasar sin egen befolkning”.

När sedan beläggen för att Assad inte alls gjorde det börjar hopa sig, då lägger man locket på. Som vanligt.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Truckers Go! Go Truckers!

Truckers Go! Go Truckers!

🟠 OPINION: Magnus Stenlund Kanada revanscherar sig. I ett land man närmast gett upp om helt, där karantänsidiotin tilltagit till nästan samma nivåer som i de mer sydliga forna brittiska kolonierna Australien och Nya Zeeland, har gräsrötterna nu bestämt sig för att nog är nog. Det menar veckans debattör Magnus Stenlund, som gläds åt Frihetskonvojen som parkerade utanför parlamentet i Ottawa sista helgen i januari och fortfarande vägrar ge sig.

Massgrav med icke-vita barn i Kanada var falska nyheter

Massgrav med icke-vita barn i Kanada var falska nyheter

🟠 Systemmedia i hela världen ljög Våren 2021 sände en makaber nyhet en ”chockvåg” över Kanada och världen, eller så skrev i alla fall systemtrogen västmedia. Det påstods att en massgrav med över 200 barn tillhörande ursprungsbefolkningen hade hittats vid en katolsk skola i sydvästra Kanada. Landssorg utlystes. Kort efter att premiärminister Justin Trudeau krävde en ursäkt från påven och katolska kyrkan brann flera kyrkor ner i anlagda bränder. Nu, drygt åtta månader senare, framkommer det att den ”chockerande upptäckten” av barnlik var rent påhitt, liksom hela historien kring den. Det fanns inte ett enda lik. Men när sanningen äntligen uppdagats tiger dessa politiker och medier som muren.

Läs även:

Ukrainsk markoffensiv inledd

Ukrainsk markoffensiv inledd

🟠 UTRIKES Efter flera veckors intensiv förbekämpning har nu den ukrainska motoffensiven kommit igång, även om det fortfarande kan kallas storskalig stridsspaning. Ukraina har haft initiativet, vilket lett till att man lyckats forma slagfältet efter sina behov. Sannolikheten för att ukrainskt genombrottsförsök kommer inom kort och att det lyckas är hög. Rysslands chans är att ha tillräckligt med reserver för ett motanfall. Enligt en källa har nu västerländska stridsvagnar använts i strid för första gången, med framgång.

Flera ryska regioner, inklusive Moskva, drabbade av drönarattacker

Flera ryska regioner, inklusive Moskva, drabbade av drönarattacker

🟠 UTRIKES Nya attacker på rysk mark. Fyra veckor efter ett hävdat drönarangrepp som riktade sig mot Kreml drabbades Moskva tisdagen den 30 maj 2023 av en ny attack som Ryssland tillskriver Ukraina. President Vladimir Putin anklagade Ukraina för att vilja ”skrämma” ryssarna. Man anklagar också väst för att stödja Ukrainas ”oansvariga” attacker. Men trots att detta är fallet med Storbritannien, som anser att ”legitima militära mål utanför landets egen gräns är en del av Ukrainas självförsvar”, hävdar USA att de inte stöder attacker på ryskt territorium.

Nyhetsdygnet

De senkomnas förundran

🟠 Bokrecension. Mustafa Panshiri och Jens Ganman har nu i flera år tillsammans och var för sig skrivit och debatterat om hur Sverige håller på att förändras. De förstår att det mångkulturella samhället inte fungerar, de tar upp gängkriminaliteten, och de provar att bryta mot gamla PK-normer om hur debatten ska föras. De känner sig för, bit för bit, kan man säga. Denna bok innehåller resereportage runtom i Sverige gjorda under 2022 och 2023, och de reser även till Frankrike och Finland. Men de har inte mycket att säga.

Peter Gøtzsche i härnadståg mot psykiatrin

🟠 Bokrecension. Den stridbare och frispråkige Peter Gøtzsche är specialistläkare i internmedicin och professor i klinisk försöksdesign och analys vid Köpenhamns universitet. Han har publicerat över 75 artiklar i fem stora vetenskapliga tidskrifter. Han har skrivit flera böcker där han inte håller igen på kritiken. Läkemedelsindustrin kal­lar han regelmässigt för kriminalindustrin.

Riksbyggare Gustav Eriksson Vasa

🟠 HISTORIA. Den sjätte juni i år är det femhundra år sedan Gustav Eriksson Vasa utsågs till kung av Sverige. Historien om ursprunget till Vasaloppet och hur Vasa sedan ledde befrielsekriget som resulterade i att den danske unionskungen Kristian II drevs ut ur Sverige är allmänt känd, men vad som hände därefter är egentligen ännu viktigare. Som kung drev Gustav Vasa ihärdigt på för att skapa ett enhetligt rike med en effektiv byråkrati. Han kal­las för riksbyggaren som lade grunden för den moderna staten, och han var beredd att gå över lik för att uppnå detta.

Sugen på att äta i rymden?

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK Ett franskt start-upbolag, Zephalto, som grundades av flygingenjören Vincent Farret d'Astiès, kommer att låta sex personer lyfta 25 kilometer över jorden i en tryckkapsel fäst vid en ballong. Passagerarna kommer att serveras måltider tillagade av stjärnkockar (sic!) och franskt vin samtidigt som de betraktar jorden från ovan jorden

Så kan en fientlig AI teoretiskt utplåna mänskligheten

🟠 Artificiell intelligens förbättrar sig själv. Med en ofattbar intelligens och förmågor som vida överstiger våra egna kan en artificiell intelligens (AI) komma att bli en välsignelse för mänskligheten. Men allt fler experter varnar för att risken finns att vi tappar kontrollen och att en AI blir vår undergång. En sak som dock sällan utforskas när media belyser ämnet är hur en skadlig eller fientlig AI praktiskt skulle kunna agera.

Vindkraft till havs hotar Östersjö­tumlaren – riskerar utrotning

🟠 Samtidigt som vindkraften prisas som ”klimatvänlig”, riskerar konsekvenserna för djur och natur att bli ödesdigra. För Östersjöns enda val – tumlaren – är läget särskilt allvarligt. Populationen på 500 individer är sedan länge utrotningshotad, och nu varnar forskare för att de stora vindkraftsparkerna till havs ökar belastningen ytterligare. ”Undervattensbuller kan leda till både hörselskador och död. Tumlarna är helt beroende av att kunna använda sina klickljud för att navigera och hitta mat. När deras hörsel försämras eller försvinner helt riskerar de att svälta ihjäl”, varnar Magnus Danbolt, chef för naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Kalmar län. I denna del två av Nya Tiders reportageserie om havsbaserad vindkraft granskar vi dess förbisedda miljöeffekter.

Paschs säkra tändstickor

🟠 HISTORIA Tändstickan har en lång historia – de första nämns i en kinesisk källa från cirka 950 e.Kr. – och har i Europa utvecklats av olika uppfinnare. Det var dock den svenske kemisten Gustaf Erik Pasch som utvecklade säkerhetständstickorna och tog patent på denna uppfinning 1844.

Stig Dagerman och Tyskland

🟠 HISTORIA Tysk höst, som är skriven av Stig Dagerman, är en reportagebok av stort historiskt värde än idag. I den här reportageboken berättar Dagerman nämligen om vad han såg och fick veta av olika personer han mötte och talade med under ett besök i ett sönderbombat Tyskland hösten 1946.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Vill du spela på ett casino utan licens? Spelacasino informerar dig om allt du behöver veta.
Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.
Onlinecasinos.se hjälper dig att välja bäst online casino
uudetkasinot.com/ listar Finska casinon online

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.