”Spår av klorgas”. Så valde flera medier att vinkla OPCW-rapporten. Men det enda OPCW funnit spår av är “olika klorinerade organiska kemikalier” som troligtvis har annat ursprung än klorgas. Även i mycket höga koncentrationer tar det flera minuter att dö av klorgas, vilket är oförenligt med “vittnesmål” från Vita hjälmarna om det påstådda gasangreppet den 7 april. Skärmavbilder: Aftonbladet, The Independent

Medierna mörkar OPCW-rapport om påstådd gasattack

Inga spår av nervgas har påträffats vid platsen för den påstådda gasattacken i syriska Douma i april. Det konstaterar FN:s kemvapenorganisation OPCW efter att ha inspekterat platsen. Svenska massmedier har knappt nämnt rapporten, trots att den påstådda attacken fick enorm uppmärksamhet och ledde till ett massivt amerikanskt robotangrepp mot Syrien.

Det var den 7 april i år som dramatiska bilder kablades ut över världen av räddningsarbetare som spolade vatten över barn, enligt uppgift för att skölja bort giftgas som de drabbats av. Mellan 40 och 100 människor, varav många barn, uppgavs enligt olika medier ha dödats i attacken. Det internationella fördömandet kom omedelbart och så gott som samtliga större västerländska medier var rörande eniga om att det måste vara regeringssidan och Bashar Assad som låg bakom.

En vecka senare beordrade USA:s president Donald Trump − under enormt tryck från massmedia och andra politiker − ett omfattande robotangrepp mot syriska regeringsanläggningar. Drygt etthundra kryssningsrobotar avfyrades till en kostnad av minst 1,6 miljarder svenska kronor. Syftet uppgavs vara att markera för ”djuret Assad”, som Trump kallade den syriske presidenten på Twitter, att kemisk krigföring inte kommer att tolereras.

Många menade dock att detta inte räckte. Brittiska vänstertidningen The Guardian ansåg exempelvis att man måste ”slå ut Assads stridsflyg, helikoptrar och markanläggningar”, ”utmana Assads och Rysslands kontroll över det syriska luftrummet” och ”slå ut iranska militärbaser och batterier i Syrien”. Kort sagt att göra sitt bästa för att starta tredje världskriget. Svenska DN var inte långt efter och beskrev president Assad med termer som ”massmördare”, ”blodtörstig” och ”ond”. Liknande tongångar hördes från praktiskt taget samtliga västerländska systemmedier.

Syriska och ryska källor uttryckte redan från början tvivel på att någon kemvapenattack över huvud taget ägt rum, och menade att ifall det skett en sådan var det inte regeringssidan som låg bakom.

Inga spår av stridsgas

Efter den påstådda gasattacken fanns det uppgifter om att det skulle ha luktat klorgas, samtidigt som påstådda ögonvittnen beskrev symptom som snarare liknade nervgas.

Källor inom amerikansk och brittisk underrättelsetjänst och militär påpekade att enbart klorgas inte räckte för att åstadkomma de många dödsfall som attacken uppgavs ha orsakat, och att det måste röra sig om nervgasen sarin − som man hävdar att rebellerna inte har tillgång till men däremot regeringssidan.

”Ibrahim Reyhani, en frivillig räddningsarbetare för Vita hjälmarna, säger att den som rörde vid kropparna började bli sjuk, och att han tror att en blandning av sarin och klorgas använts”, skrev exempelvis brittiska Daily Mail. Andra medier försäkrade sina läsare om att läkare på plats slagit fast att symptomen stämde överens med nervgas. Man varken namngav dessa läkare eller påpekade för sina läsare att de sannolikt var sympatisörer till och kanske rentav medlemmar i Jaysh al-Islam, den terroristgrupp som behärskade Douma vid tidpunkten.

Internationella observatörer från OPCW har nu konstaterat att spår av nervgift helt saknas.

Förutom att ta prover i de lokaler där den dramatiska filmen spelades in, samt omkringliggande byggnader och på kläder och andra föremål som hittats i dem, har utredarna också tagit blodprover på ett antal påstådda offer som lyckats ta sig till ett oidentifierat utland när regeringsstyrkorna intog Douma.

Resultaten utesluter alltså att sarin eller liknande använts.

Klorgas ”kan inte uteslutas”

Återstår då klorgas. Regeringssidan har upprepade gånger anklagats för att ha använt klorgas i kriget, men terroristerna − eller rebellerna som de brukar kallas i västmedia − har överbevisats om det. Vid upprepade tillfällen då regeringsstyrkorna tagit mark har man påträffat laboratorier avsedda för tillverkning av kemiska stridsmedel och försökt visa upp dem för västmedia, som dock struntat i att rapportera om det.

Enligt kurdiska befälhavare och en svensk frivillig som Nya Tider talade med på plats i Irak (se NyT v.23/2016) har Islamiska staten (IS) haft egna laboratorier för att framställa kemvapen, inklusive mer avancerade sådana som senapsgas, med hjälp av kunskap och utrustning som de förmodas ha fått från västländer.

Den terroristorganisation som den 7 april hade kontroll över Douma, Jaysh al-Islam, erkände år 2016 att man använt klorgas mot ett kurdiskt område i Aleppo (se NyT v.17/2018). Man hävdade att det var en enskild befälhavare som låg bakom gasattackerna och att denne straffats för det.

Kurdiska företrädare menade dock att Jaysh al-Islam och al-Qaida använt kemvapen mot civila vid ett stort antal tillfällen och skyllde på ett enskilt befäl först när bevisen blivit överväldigande.

Med andra ord, ifall klorgas hade kunnat påvisas så hade det inte sagt någonting om vem som använt den. Det hade det egentligen inte med sarin heller, men där finns det åtminstone ett officiellt narrativ om att bara regeringsstyrkorna har tillgång till det − trots att sarinattacker flera gånger drabbat regeringstrupper. När det gäller klorgas är det vedertaget att det ingår i ”rebellernas” arsenal.

Dock, ifall klorgas kan påvisas skulle det åtminstone tala emot vad ryssar och syrier hävdar, nämligen att den påstådda gasattacken den 7 april inte ens är en falskflaggattack utan helt enkelt ett påhitt av Vita hjälmarna − ett spel för kamerorna där de lurat i människor att de drabbats av giftgas.

Angreppet fejkat enligt ögonvittnen

Den ansedde brittiske journalisten Robert Fisk på The Independent var den förste västerländske journalisten som besökte platsen för det påstådda gasangreppet, kort efter att området befriats av regeringsstyrkor. I en artikel publicerad den 17 april berättade Fisk att han lyckats spåra upp doktor Assim Rahaibani, en läkare som syns på videosekvenserna. Denne visade sig prata god engelska och förklarade precis hur det hela gått till:

− Det var mycket beskjutning [från regeringsstyrkorna] och flygplan var alltid över Douma på natten – men den natten blåste det och stora dammoln började komma in i källarna där folk bodde. Människor började komma hit [till kliniken] med hypoxi, syrebrist. Sedan började någon vid dörren, en av de ”Vita hjälmarna”, att ropa ”gas!” och panik bröt ut.

Folk började hälla vatten över varandra. Ja, videon filmades här, den är äkta, men det du ser är människor med hypoxi, inte gasförgiftning, förklarade Dr Rahaibani.

Sedan dess har flera ögonvittnen berättat samma sak för ryska och syriska medier, bland andra elvaårige Hassan Diab som var en av ”huvudpersonerna” i Vita hjälmarnas film. Hassan och hans pappa förklarade att de hade hört rop utanför sin källare om att de måste till sjukhuset, och att Vita hjälmarna genast hade ryckt tag i honom när de kom dit och börjat spruta vatten på honom medan de filmade.

Hassan Diab, 11, var en av de mest framträdande “offren för Assads gasattack” på filmen från den 7 april. Han och andra ögonvittnen har senare berättat om hur det hela iscensattes av Vita hjälmarna. Stillbilder: Vita hjälmarna, CCTV+

 

Ryssland tog Hassan och andra ögonvittnen till Haag där de fick berätta sin historia vid en presskonferens. En del engelskspråkiga medier skrev om det − och höjde plötsligt nivån på sin källkritik till absurda nivåer. ABC News, som tidigare okritiskt godtagit påståenden från anonyma Vita hjälmar som sanningen, kallade exempelvis Hassan − som syns tydligt i närbild på filmen − ett ”påstått ögonvittne”.

Svenska systemmediers reaktion är avslöjande. När ryssarna först hävdade att gasattacken var iscensatt skrev man om det − DN:s rubrik löd exempelvis ”Rysk anklagelse om kemattacken avfärdas som grotesk”. Då var området för den påstådda attacken fortfarande i jihadisternas händer och ryssarna hade ännu inte lagt fram några konkreta bevis.

När Ryssland presenterade belägg i form av ögonvittnen lade man istället locket på − totalt och unisont. Sökningar på ”Hassan Diab” och ”Assim Rahaibani” ger noll träffar hos samtliga svenska systemmedier. Sökning på ”Robert Fisk” ger inga träffar som handlar om hans avslöjande reportage den 17 april.

De starka belägg som Ryssland och Syrien presenterat mörkas således fullständigt av samma svenska medier som godtar anonyma, uppenbart partiska och helt otillförlitliga källor när de pekar i motsatt riktning. Nya Tider har upprepade gånger uppmärksammat detta mönster och även ställt frågor till de ansvariga på de stora svenska tidningarna (se NyT v.39/2013). Samtliga hävdade då att de är opartiska och inte alls har någon agenda.

Fortsatt mörkning och förvrängning

Flera systemmedier valde även att förvränga OPCW:s färska resultat så att det skulle innehålla klorgas, och åtminstone inte bekräfta den ryska och syriska versionen till hundra procent. BBC:s rubrik löd exempelvis ”Attack i Syrien var klorgas”. Vad det står i rapporten är i själva verket att man hittat ”olika klorinerade organiska kemikalier” på flera platser. Sådana kemikalier är mycket vanliga och förekommer bland annat i avfettningsmedel, bekämpningsmedel och vissa sorters klister.

BBC tvingades skriva om artikeln, men kom då med nya falska påståenden, nämligen att de två cylindrar man hittat skulle ha testats positivt för klorgas. I själva verket har OPCW inte dragit några slutsatser om att det skulle röra sig om rester av klorgas. Vilket i och för sig spelar mindre roll.

Den ryskvänliga nyhetssajten Nyhetsbanken sammanfattar: ”I klartext har OPCW inte kunnat utesluta att cylindrarna placerats där för att simulera ett anfall som aldrig ägt rum.”

Nya Tider kunde redan kort efter den påstådda gas­attacken ingående rapportera om händelsen och i detalj avslöja att terroristernas eget bildmaterial visade att cylin­drarna utplacerats av nå­gon på marken, inte fallit som bom­ber från skyn. Den är till dags dato en av de mest heltäckande nyhetsartiklarna i ämnet (se NyT v.16/2018).

Även svensk press, när den över huvud taget nämnt OPCW:s rapport, har gripit efter halmstrån i stil med Metros påstående ”klorgas kan ha förekommit”, vilket alltså inte är vad som står i rapporten. Det står också i skarp kontrast till när en OPCW-rapport förra året kom fram till att regeringsstyrkorna var skyldiga till den gasattack som inträffade nästan exakt ett år tidigare och som även den fick Donald Trump att skicka kryssningsrobotar mot Syrien.

Det kan påpekas att indiciekedjan den gången hängde helt på en icke namngiven expert som utifrån kraterns utseende ansåg att bomben släppts från ett flygplan. MIT-professorn Theodore Postol, en erkänd expert inom vapenteknologi, gjorde motsatt bedömning (se NyT v.17/2017).

Ändå valde samtliga systemmedier att både lita på OPCW och göra en stor sak av att de pekade ut Assad som den skyldige. Till exempel hade SVT hela tre egna artiklar om rapporten.

Nu ger alltså OPCW:s rapport noll stöd för den påstådda gasattack som fick hela västvärldens medier att ondgöra sig över ”onde Assad”, och som var USA:s, Storbritanniens och Frankrikes ursäkt för ett massivt robotanfall mot en suverän nation. Till och med DN påpekade att USA:s agerande ”formellt” är ett brott mot folkrätten, men ansåg det moraliskt rättfärdigat eftersom Assad är så ond och ”gasar sin egen befolkning”.

När sedan beläggen för att Assad inte alls gjorde det börjar hopa sig, då lägger man locket på. Som vanligt.

Artikeln fortsätter

Är du prenumerant kan du logga in för att fortsätta läsa.

Inte prenumerant? Teckna en prenumeration här.

Vi kan tyvärr inte erbjuda allt material gratis på hemsidan, bara smakprov som detta. Som prenumerant får Du inte bara tillgång till hela sidan och vår veckotidning, Du gör också en värdefull insats för alternativ press i Sverige, som står upp mot politiskt korrekt systemmedia.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Du förtjänar sanningen

Du förtjänar sanningen

🟠 LEDARE Massmedier granskar inte längre makten. De är numera en integrerad del av etablissemanget och deras roll är inte längre nyhetsförmedling av sanningen utan att skapa och styra det politiska narrativet. Oavsett deras påstådda politiska olikheter har de enats och ställt sig på samma sida i de viktigaste av frågor.

Truckers Go! Go Truckers!

Truckers Go! Go Truckers!

🟠 OPINION: Magnus Stenlund Kanada revanscherar sig. I ett land man närmast gett upp om helt, där karantänsidiotin tilltagit till nästan samma nivåer som i de mer sydliga forna brittiska kolonierna Australien och Nya Zeeland, har gräsrötterna nu bestämt sig för att nog är nog. Det menar veckans debattör Magnus Stenlund, som gläds åt Frihetskonvojen som parkerade utanför parlamentet i Ottawa sista helgen i januari och fortfarande vägrar ge sig.

Läs även:

Kommer AfD att chocka Tyskland?

Kommer AfD att chocka Tyskland?

🟠 UTRIKES Rassemblement Nationals framgångar i Frankrike sände chockvågor genom etablissemanget och ledde till parlamentets upplösning och nyval. Kommer AfD att kunna reproducera detta i Tyskland, trots skandaler och hot om förbud? Opinionsundersökningar visar att de östtyska delstatsvalen kommer att bli en historisk vändpunkt, men etablissemanget har en plan för att blockera AfD. Mittenpartiet CDU och vänsterpartiet BSW planerar sannolikt redan en allians för att neutralisera AfD:s uppgång.

Nyhetsdygnet

Senaste numret

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

Domedagen inställd – eller?

🟠 Patrick Moore är en av de biologer som var med och startade Greenpeace i början av 1970-talet. På 1980-talet bytte han sida. I sin senaste bok, Osynliga hot och falska hot om jordens undergång, vänder han upp och ner på den samlade globala miljörörelsens berättelser om nära förestående miljökatastrofer på grund av radioaktivitet, plastsopor, skogsskövling, världshavens försurning och inte minst klimatförändringar. Han menar att miljörörelsen blivit en politisk väckelse som lämnat det mesta av vetenskaplig förankring. I sin argumentation använder han dock själv många av de falskgrepp som han anklagar miljörörelsen för.

Kriget i Ukraina: Med skygglappar för de större perspektiven

🟠 BOKRECENSION Nu har Ukrainakriget rasat i mer än två år, och det har börjat komma böcker som går på djupet och försöker skildra och förklara detta krig. Vi har valt att titta närmare på en sådan, som kommit ut på ett stort förlag och är lätt tillgänglig i bokhandeln. Det är en bok av en ukrainsk-amerikansk historiker, Serhii Plokhy. Denne för fram långa, på historien baserade resonemang, om kriget och dess orsaker. Vi på Nya Tider kommer säkert att återkomma med recensioner av fler böcker om kriget, som kanske ser det ur någon annan vinkel och med annat fokus. Men vi börjar med denna bok.

Thierry Baudet: Därför behövs en fundamental opposition

🟠 Enligt Forum voor Democraties partiledare Thierry Baudet har partiet intagit en roll som ”fundamental opposition”. Detta genom att inte godkänna själva premisserna i de frågor som de andra partierna debatterar med varandra. Han tar upp invandringen, covid, klimatet, jordbruket, Ukraina och EU som konkreta exempel. ”I alla dessa frågor har vi en mycket mer fundamental inställning. Det är därför vårt parti är i en marginaliserad position, därför att det är den röda linjen som du inte får passera”, säger han till Nya Tider. Nu vill han ge fler rörelser den ”intellektuella ammunition” som krävs för att kunna argumentera för en radikalt annorlunda linje.

“Bönderna är rädda för Arla”

🟠 Nu går en av Sveriges största mjölkgårdar i konkurs. En av Sveriges största mjölkgårdar läggs ned efter en konflikt med Arla, och den drabbade bonden är inte ensam. Nya Tider har talat med drabbade (infälld bild) och med Claes Jonsson, ordförande för Sveriges Mjölkbönder (stor bilden). Alla vittnar om en ”tystnadskultur” där Arla har vänt sig emot sina egna för att uppfylla politiskt korrekta krav och där Arlas medlemmar inte vågar uttala sig, vare sig internt eller offentligt.

Svenskdroppar – dunderkuren från örtriket

🟠 HISTORIA Svenskdroppar, som även är känd som Schwedenbitter, är en örtkur som utvecklades av de två svenska läkarna Klaus Samst och – sannolikt – Kristian Henrik Hjärne på 1700-talet. Den här tinkturen populariserades på 1900-talet av Maria Treben. Svenskdroppar innehåller flera olika örter och sägs hjälpa mot olika sjukdomar och krämpor.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.