Registrerade? Lars Förstell, informationsdirektör på Skånepolisen, menar att Polisen har rätt att kartlägga sociala nätverk för individer som är kriminella, även om inte alla i nätverket är kriminella. Personerna på bilden har inget samband med personerna i artikeln. Foto: Nya Tider

Nya Tider granskar: Registreringen av romer – ett urspårat mediedrev

Den 23 september ”avslöjade” DN att Skånepolisen upprättat vad man kallade ett ”olagligt register över tusentals romer”. Nu ska en utredning visa om registret faktiskt är olagligt eller inte. Många menar att utredarna utsätts för orimliga påtryckningar när både rikspolischefen, justitieministern och en samlad svensk journalistkår redan talat om för dem vad de ska komma fram till. Experter som Nya Tider talat med hävdar att medie­drevet är ett luftslott och att det handlat om att kartlägga kriminella nätverk.

Samma eftermiddag som DN gjort sitt ”avslöjande” hölls en presskonferens med länspolismästaren i Skåne Klas Johansson, biträdande chef på länskriminalen Petra Stenkula och chef för Polisområde mellersta Skåne Thomas Nilsson.

– Jag vill redan nu deklarera (sic), att jag känner, att jag vill förtydliga, att vi beklagar, att det finns många människor som känner ett stort obehag inför de uppgifterna som i dag har framkommit, inledde Nilsson.

Huruvida registret faktiskt var olagligt eller inte kallade han ”juridiska spetsfundigheter”. Istället var det hans privata känslor som låg i fokus.

– Jag är själv pappa och jag känner väldigt starkt för att vi ska inte föra register där det finns små barn med i registren. Sedan kan det finnas juridiska spetsfundigheter som förklarar eller beskriver varför det ska vara på just det sättet, men en spontan reaktion är att jag känner ett stort obehag inför det, sade Nilsson.

Nilsson förklarade att han fattat beslut om att göra en polisanmälan för att få igång en rättslig prövning kring hanteringen av registren. Sådana juridiska spetsfundigheter ville dock inte rikspolischefen Bengt Svenson vänta på. Han gick snabbt ut i massmedia och förklarade att registret var ”oacceptabelt”.

– Jag tror och hoppas vid min gud att det här är det enda registret av den här karaktären och att de andra följer de regler som vi har och är skyldiga att efterkomma, sade rikspolischefen till Aftonbladet. Till DN uppgav han sig vara ”förbannad” över registret.

Inte heller justitieministern Beatrice Ask ville vänta på de juridiska spetsfundigheterna. Den 25 september gick hon ut och bad romerna om ursäkt å Sveriges vägnar.

– Jag delar deras upprördhet och har stor förståelse för och känner stor sorg över att många människor som tidigare i sitt liv och även i dag inte fullt ut blir respekterade som en medborgare, nu får sitt förtroende för myndigheterna väldigt skadat, sade Ask till Svenska Dagbladet då hon skulle träffa romska representanter för att framföra sin ursäkt.

Kartläggning av kriminella
Peter Springare, rotelchef för grova brott i Örebro, gick tidigt ut och gav rikspolischefen mothugg. Han förklarar att den här sortens register är vanliga då man kartlägger kriminella nätverk.

– När vi kartlägger brottslingar så vill man ju veta hur deras sociala tillvaro ser ut. Är de gifta, och med vem i så fall? Har de barn som knyter dem till vissa människor? Vilka umgås de med dagligdags? Vilka skjutsar dem i bilar? Att veta sådana saker underlättar utredningsarbetet, säger Springare till Nya Tider.

Lars Förstell, informationsdirektör på Skånepolisen, bekräftar att polisen har rätt att lagra uppgifter om personer som inte själva misstänks för brott. Han förklarar också att registreringen inte skett på grundval av etnicitet.

– Vi har alltså inget register över romer. Vi har register över personer som är brottsmisstänkta och personer som finns i deras umgängeskrets eller är relaterade till dem rent socialt.
NyT: Det är alltså inte ett släktträd över romer som det påståtts i massmedia?

– Om du för in uppgifter på en person och på dennes kamrater, vänner, släktingar och så vidare, så kommer det ju att likna ett släktträd, framförallt om det finns ett stort umgänge inom släkten. Men nej, det finns inget sådant uppsåt i alla fall. Vi tar med de personer som anses relevanta för utredningsarbetet utan att välja vilka de är, säger Lars Förstell.

Fara för rättssäkerheten
Rikspolischefen känner naturligtvis till det här förfarandet. Därför var Peter Springare mycket kritisk till dennes agerande.

– Han vet ju mycket väl att vi registrerar och kartlägger inom ramen för vår underrättelseverksamhet. Han skulle ha sansat sig och sagt att ”jag utgår från att Malmöpolisen agerar i enlighet med de lagar och förordningar vi har att rätta oss efter, men vi ska undersöka det här och se om det begåtts några fel”.

– Det här är ett så tydligt exempel på hur den politiska korrektheten tar överhanden. Man kan inte fatta intellektuellt korrekta beslut eftersom den här pk-andan tar över, tillägger Peter Springare.

När nu även justitieminister Ask gått ut och bett om ursäkt ”å Sveriges vägnar” fruktar han att det blir svårt att få en opartisk utredning av ärendet.

– Jag trodde knappt det var sant när jag läste det. Var ska det här landa när de redan indirekt har gett direktiv att det är olagligt och bygger på rasistisk grund? Man kan inte agera på det här viset! Hur roligt är det för utredarna att sätta igång det här arbetet när både Bengt Svenson och justitieministern redan gått ut och sagt att det är olagligt och fel? Hur objektiva kommer de att kunna vara?

Släktnätverk
Registret är omfattande, med över 4 000 namn varav ett tusental är minderåriga. Detta har medie­drevet tolkat som att romerna registrerats bara för att de är romer. Experter som Nya Tider talat med är dock av en annan uppfattning. De menar att registret ser ut som det gör därför att kriminella romer vanligtvis agerar inom ramen för ett släktnätverk.

– Nu pratar jag inte om att romer som grupp skulle vara kriminella, säger Peter Springare. Men om man pratar om just kriminella romer så skiljer sig deras modus många gånger väsentligt ifrån andra kriminella i det sätt de jobbar på. Kriminella romer är inte sällan väldigt många när de begår brotten, det kan vara hela familjen som är med när man begår vissa typer av brott. Det skiljer dem från exempelvis narkomaner som gör bostadsinbrott eller andra stöldbrott för att finansiera sitt missbruk, som ofta är ensamma och inte har något stort kontaktnät. Och då blir det förstås ett betydligt mindre nätverk när man kartlägger dem, kontra kriminella romer som oftast har stora familjer, ett brett umgänge och så vidare. Det är ju den erfarenhet vi har.

– Då blir det ju helt naturligt mycket folk i sådana här registreringar och kartläggningar, utan att det för den skull är frågan om någon registrering bara för att de är romer. Det handlar om att de figurerar i kretsen kring kriminella romer.

Kulturskillnader
– Alla som vet någonting alls om romer vet att kriminella inte bara är individer, utan familjer, släkter och grupperingar, säger etnologiprofessorn Karl-Olov Arnstberg till Nya Tider.
Arnstberg är förmodligen Sveriges främste expert på frågor som rör just romer. Han har forskat om dem i många år och var fram till 1997 en ofta anlitad föreläsare i frågor som rör romer. Efter att han detta år gav ut boken Svenskar och zigenare, som är en analys av relationerna mellan respektive folkgrupp, fann han sig plötsligt utmålad som rasist i svenska massmedier. Han accepterade nämligen inte den politiskt korrekta förklaringen att alla problem med romer är svenskarnas fel, utan menade att förklaringen främst ligger i romernas egen kultur.

Karl Olov Arnstberg.
Karl Olov Arnstberg.

– För oss går det en ganska skarp gräns mellan kriminella och icke kriminella, och de som inte är kriminella vill inte ha med kriminella att göra. Men så ser det inte ut i det romska samhället, utan där håller man i första hand ihop med varandra och den som är kriminell kan vara rätt beundrad. Det ger prestige att snuva gadjo (romernas ord för icke-romer, reds. anm.). Det finns ett särskilt uttryck på romani, hokano baro, som betyder att man gjort en ”stor kupp” där man verkligen lyckats dra de dumma gadjo vid näsan. Det är ett särskilt sätt att tänka, men om detta skaffar sig svenska journalister ingen som helst information. De vet inte ett skit om romer, rent ut sagt.

– Man kan inte saklöst ta romernas parti som om samhället och svenskarna var en stor fiende. Romerna är inte integrerade i något enda land, de finns i en förfärlig massa länder och i alla dessa är det på något sätt problematiskt. Borde man inte stämma ner tonen lite grann, skaffa sig lite kunskap och ge nyanserad information? Göra ett journalistiskt jobb istället för att bara skrika i moralisk indignation på det här sättet? Jag tycker att svenska journalister är under all kritik.

Att registreringen skulle ha med nazistanstruken ”antiziganism” att göra sågar Arnstberg som förklaring.
– Det här har inget med nazism att göra, det är ett kriminalarbete. Det kan sedan ha varit lite olyckligt utformat och kanske borde ha gallrats bättre, men mediadrevet saknar ju alla proportioner. Så vitt journalisterna kunnat visa har det inte en enda gång förekommit att polisen har missbrukat det här registret för att förfölja romer. Ingen har exempelvis blivit oskyldigt häktad bara för att han är rom.

”Hemligt, olagligt register”
Det falska ”avslöjandet” om registret har inte bara orsakat enorm uppståndelse i Sverige, utan har till och med gett eko utomlands via en notis i Associated Press, där det hela sammanfattades till att Sveriges polis fått utstå hård kritik för ett ”hemligt, olagligt register” över romer.

Då vi frågar Peter Springare om inte alla sådana här register är hemliga, skrattar han uppgivet.

– Jo, det är precis vad jag också sagt. Klart att det är hemligt! Det hanteras inom ramen för underrättelsematerial av ett fåtal människor inom vår organisation, det är alltså inte allmän egendom inom polisen. Det är ytterst sekretessbelagda uppgifter som hanteras väldigt nogsamt.

Efter DN:s ”avslöjande” har fler register ”uppdagats”. Bland annat hade Stockholms stad ett ”zigenarregister” ända fram till 1996. Registret hade enligt samstämmiga uppgifter syftet att hjälpa romerna med bostäder och arbeten. Nu hålls det fram som exempel på förföljelser.

– Jag skäms över Sverige när jag läser det här, säger integrationsminister Erik Ullenhag till DN då han ombeds att kommentera registret i Stockholm.

Denna artikel har publicerats i ett tidigare nummer av Nya Tider. Teckna en prenumeration Du också!

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Pfizers VD vägrar fortfarande att höras av EU-parlamentariker

Pfizers VD vägrar fortfarande att höras av EU-parlamentariker

🟠 UTRIKES Enligt en artikel från nyhetssajten Euroactiv från den 5 december har Pfizers VD Albert Bourla för andra gången vägrat att inställa sig inför Europaparlamentets särskilda utskott för Covid-19. Eftersom han vägrar dela uppgifter om kontrakten för inköp av vacciner under epidemin kräver nu parlamentsledamoten Michèle Rivasi sanktioner mot företrädare för Pfizer.

Bayern slopar masktvång i kollektivtrafiken

Bayern slopar masktvång i kollektivtrafiken

🟠 UTRIKES Från och med den 10 december slopar den sydtyska delstaten Bayern masktvånget i kollektivtrafiken, skriver tidskriften Junge Freiheit. Nu väntas fler delstater följa efter, men på riksplanet fortsätter den socialdemokratiske hälsoministern Karl Lauterbach att plädera för att masktvånget ska fortsätta att gälla.

Läs även:

Ännu en sverigedemokrat åtalad av politisk åklagare

Ännu en sverigedemokrat åtalad av politisk åklagare

🟠 En åklagare har väckt åtal för hets mot folkgrupp mot en sverigedemokratisk företrädare i Karlskrona, samtidigt som hon på Facebook under falskt namn har bedrivit en privat kampanj mot partiet. En särskild enhet inom åklagarmyndigheten ska nu utreda om hon får behålla ärendet, eller om en annan åklagare ska ta över det. Samma åklagare väckte 2014 åtal mot en annan av Karlskronas SD-politiker. Till Nya Tider säger den senast åtalade sverigedemokraten att han fått mycket stöd för sin rätt att bedriva opinionsbildning vad gäller böneutrop.

Mobbare med en mysig godhetsfasad

Mobbare med en mysig godhetsfasad

🟠 Helena Edlund är en präst som starkt engagerat sig för sina medmänniskor och tjänstgjorde bland annat i Kosovo där hon menar att hon verkligen fick stifta bekantskap med riktig ondska. Erfarenheterna från hennes egen kyrka i Sverige står dock inte långt efter, då hon möttes av självutnämnt ”goda” vänsterkristna, som försökte krossa henne för att hon var ”homofob” och ”rasist”. Hennes bok är ett vittnesmål om hur Svenska kyrkan gått från att vara ”Fädernas kyrka i Sveriges land” till en skenhelig politiskt korrekt lekstuga.

Trump sätter in militär vid gränsen

Trump sätter in militär vid gränsen

🟠 Karavanen av invandrare från Honduras och andra centralamerikanska länder har nu tagit sig över Mexikos södra gräns. Det finns i dagsläget ingenting som tyder på att Mexiko kommer att stoppa karavanen från att fortsätta norrut. Nu sätter Donald Trump in militären för att hindra karavanen från att ta sig in i USA. ”Ingen kommer in!” säger presidenten.

Nyhetsdygnet

Odins väg – nordbons andlighet och väg till personligt uppvaknande

🟠 Bokrecension. Odins väg är skriven som en andlig vägledning för nordbon, förankrat i våra förfäders visdom och kynne, format av vårt karga land och dess prövningar. Boken är dock långt ifrån en beskrivning av gudar släktskap och fejder, utan skissar en väg till personligt inre uppvaknande. Författaren Anders Nilsson har livslång erfarenhet av andligt arbete inom indoeuropeisk tradition och har samlat sina lärdomar och åratal av undervisning i denna bok.

V som i visklek

🟠 Magnus Utviks senaste bok om Vänsterpartiet är en väl sammansatt varning för politisk ondska. I partiets retoriska fluff och omskrivningar gällande kommunismen, syns en tydlig ovilja att lämna en ideologi som mördat miljoner världen över. Frågan är bara vilken skepnad kommunismens ande tagit sig idag, och om samtiden också borde granskas.

Till krigarkungens minne – om hyllandet av Karl XII den 30 november

🟠 Den 30 november i år är det dags att återigen samlas vid Karl XII:s staty i Kungsträdgården i Stockholm. Karl XII stupade i Fredrikshald i Norge den 30 november 1718 och sedan år 1818 har minnet av denna händelse och Karl XII själv uppmärksammats av nationellt sinnade, då denne krigarkung redan på 1800-talet blev en symbol för motståndet mot yttre hot, i synnerhet Ryssland.

JP Morgans chefsbankir: Finansiell orkan är att vänta

🟠 Multinationella storbanker driver på Agenda 2030. Flera mäktiga bankchefer på några av världens största multinationella banker har den senaste tiden varnat för en nära förestående världsekonomisk kollaps. Tidigare löften om att den skenande inflationen var ”temporär” är nu som bortblåsta. Samtidigt är dessa banker djupt involverade i globalisternas långtgående klimatåtgärder och omställningsplaner, som de genom omfattande finansiering och investeringar i mångbiljonklassen möjliggör. En enda bank satsar nästan 300 miljarder på att diskriminera vita, som en del av en ”hållbar samhälls­utveckling”.

Finlands sista SS-veteran avliden

🟠 UTRIKES Finlandssvenska Hufvudstadsbladet meddelar att den siste finske SS-soldaten avlidit, 99 år gammal. Till skillnad mot de vanliga soldaterna som stred på den egna fronten mot Sovjetryssland har de frivilliga i Waffen-SS inte lyfts fram – av förklarliga orsaker. Deras öppenhet om krigsförbrytelser var mer ärlig än andras och finns i dagböcker som först på senare år publicerats för allmänhetens läsning.

Den verklige mördaren?

🟠 HISTORIA Folkskolläraren, postmästaren och klockaren Petrus Blomberg anklagades för Östervålamordet och utsattes för hårda förhör av den hänsynslöse åklagaren Carl Fredrik Köhler. Han friades dock i rätten, tack vare sin skicklige försvarsadvokat, Eliel Löfgren. Det hade kunnat vara slutet på vändningarna när det gällde mordet i Östervåla, men i januari 1927 skedde något oväntat.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Bra sportbonusar hittar du på betting utan svensk licens
Finlands största sajt gällande nya casinon uudetkasinot.com
En sammanställning av information om utländska casino hittar du på Casinofrog.com.
Info om casino utan spelpaus hittar du på Starwarscasinos.com
Läs allt om Jalla Casino bonus här – vi har all info om sidan och guidar dig igenom alla steg så du kan motta din bonus.
Vill du spela på ett casino utan licens? Spelacasino informerar dig om allt du behöver veta.
Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.

Senaste numret

Nya Tider är den enda papperstidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.nu

Artiklar (RSS)
© 2022 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.