Mojmír Babáček försöker skapa opinion mot oreglerad användning av neuroteknik. Stillbild: Youtube
Mojmír Babáček försöker skapa opinion mot oreglerad användning av neuroteknik. Stillbild: Youtube

Öppet brev till världens regeringar och parlament för att skapa lagstiftning för att skydda människors hjärnor och kroppar mot angrepp från neuroteknik

Öppet brev:
Tiden är knapp. Vi uppmanar er att vidta nödvändiga åtgärder för att skapa lagstiftning som garanterar de mänskliga rättigheterna och friheterna för medborgarna i ert land.

I mars 2022 blev den förlamade australiensaren Philip O’Keefe den första mannen i historien att posta ett meddelande på Twitter, där denne använde endast sin hjärna för att skriva tweeten. För att överföra tankar från hjärnan till Internet eller mobiltelefonsystem räcker det med att samla in de elektromagnetiska vågor som hjärnan sänder ut under sin aktivitet, omvandla dem till skrivna ord och överföra dem till mobiltelefonen eller dess display eller till Internet. För att göra en omvänd process räcker det med att i hjärnan sända elektromagnetiska signaler vid de frekvenser som motsvarar aktiviteten hos de neuroner som är måltavlor, vilka kommer att absorbera denna energi, och på så sätt kommer den nya neuronala aktiviteten som produceras utifrån att dyka upp i hjärnan.

Redan 1962 producerades ljud i mänskliga hjärnor med hjälp av mikrovågor som pulserades i de frekvenser som motsvarar nervaktiviteten i det mänskliga hörselsystemet.
År 2007 skrev Washington Post: ”I oktober 1994 kunde forskare vid ett laboratorium inom flygvapnet överföra meningar från huvudet på människor, om än med marginell begriplighet”. Om dessa överförda meningar omvandlades till ultraljud skulle människor inte höra dem och dessutom skulle de inte inse det, men deras hjärna skulle acceptera dem och på detta sätt skulle de bli ”tankarna” hos de personer som är måltavlor. I många länder är det förbjudet att använda ultraljud för att manipulera människors sinnen, men det finns inget liknande förbud mot att manipulera det mänskliga nervsystemet, hjärnan och tankarna med hjälp av pulsade mikrovågor.

År 2020 skrev den amerikanska vetenskapsakademin i rapporten om attacker mot amerikanska diplomater på Kuba och i Kina, känt som Havanna-syndromet, att den mest sannolika orsaken till deras problem var pulsade mikrovågor. Det är välkänt att dessa attacker åtföljs av artificiellt framställda ljudhallucinationer. Det bevisar att pulsade mikrovågor används som vapen redan i dag.

Vid World Economic Forum i Davos 2018 varnade den israeliske historikern Yuval Noah Harari i sitt tal för framväxten av en ny totalitarism som bygger på tillgång till den mänskliga hjärnan. Enligt Harari: ”När vi väl har algoritmer som kan förstå oss bättre än vi gör själva kan de förutsäga våra önskningar, manipulera våra känslor och till och med fatta beslut för vår räkning. Och om vi inte är försiktiga kan resultatet bli uppkomsten av digitala diktaturer”.

För närvarande finns det ingen lagstiftning som förbjuder användningen av tekniker för tankekontroll och därför känner sig forskarna i ämnet fria att arbeta med utvecklingen av ”nanorobotar”, nanopartiklar som kan tränga in i blodet och ansluta hjärnan till Internet. När de väl är anslutna till Internet kan den mänskliga hjärnans aktivitet manipuleras även därifrån, särskilt om Internet överförs med hjälp av pulsade mikrovågor. Dess mikrovågor pulserar förmodligen inte ännu i hjärnans frekvenser, men det finns en plan för att ansluta hjärnor till Internet i den sjätte generationens mobiltelefoni, och då kommer mobiltelefonsignalerna att överföras i hjärnans frekvenser. Detta bör ske inom 10 år.

I oktober 2018 sade en forskare vid namn James Giordano från det amerikanska militära forskningsorganet DARPA i en föreläsning för kadetter att hans organisation har tagit fram nanomaterial som kan spridas i aerosolform, vilket vid inandning kan tränga in i den mänskliga hjärnan och göra den kontrollerbar från utsidan. Materialet fungerar uppenbarligen som en antenn som kan samla in pulsade mikrovågor som sänds från en yttre antenn in i hjärnan. Detta nanomaterial utgörs med högsta sannolikhet av grafen, som är så litet att det kan tränga igenom blod-hjärnbarriären.

Forskarna säger: ”Grafenimplantaten är utformade för att tolka hjärnans signaler med exceptionell noggrannhet för att ge ett terapeutiskt svar som är anpassat till varje patients kliniska tillstånd.”

År 2021 skrev Unescos internationella bioetiska kommitté: ”Externa verktyg som kan påverka våra beslut kan ifrågasätta, eller till och med utmana, en individs fria vilja, och följaktligen en individs ansvar. På detta sätt kan neuroteknik påverka tankefrihet, beslutsfattande och handlingsfrihet. Sammantaget skulle detta kunna ha en djupgående inverkan på rättssystem och sociala organisationer” (s. 36). Bioetikkommittén ”uppmuntrar medlemsstaterna att garantera sina medborgare neurorättigheter” (s. 38).

I september 2021 godkände det chilenska parlamentet en lag som garanterar chilenska medborgare rätten till personlig identitet, fri vilja och psykisk integritet.

Det är självfallet er angelägna uppgift att följa det chilenska exemplet och bevisa för era medborgare att ni inte planerar att förvandla er stat (ytterst baserad på demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna) till en totalitär stat där eliten förvandlar medborgarna till biorobotar som styrs av superdatorer.

Lagstiftningen, för det fall att den ännu saknas i er stat, bör föreskriva att man inrättar statliga organ som kan upptäcka elektromagnetiska eller and­ra angrepp som producerar elektriska strömmar i människans hjärna eller kropp, och som skulle beröva dem deras tankefrihet och integritet eller skada dem fysiskt.

Den 20 mars 2021 skrev FN:s råd för mänskliga rättigheter: ”För att säkerställa att förbudet mot tortyr och relaterade rättsliga förpliktelser genomförs på ett lämpligt sätt, under nuvarande och framtida omständigheter, bör tolkningen av det utvecklas /…/ även inom områden som artificiell intelligens, robotteknik, nanoteknik och neuroteknik” (punkt 76).

I punkt 73 skrev man: ”I praktiken spelar cybertekniken redan en roll som ’möjliggörare’ vid utövandet av både fysiska och psykologiska former av tortyr, framför allt /…/ och i allt högre grad också genom fjärrkontroll eller manipulation av /…/ medicinska implantat och, tänkbart, nanotekniska eller neuro­tekniska anordningar.”

Eftersom det finns tusentals människor över hela världen som klagar på att de utsätts för denna typ av tortyr, bör de grupper som ni bör inrätta också kunna hitta källor till skadlig strålning och bör inkludera representanter för människorättsorganisationer, för att garantera deras oberoende från mäktiga statliga organ.

Vi uppmanar er att samla era ansträngningar och skapa en sådan lagstiftning för att uppfylla de principer som finns inskrivna i konstitutionen, och garantera medborgarna deras grund­läggande rättigheter och friheter, inklusive tankefrihet, i en snabbt föränderlig värld.

Vänligen kontakta militära neuroteknologer i ert land om ni vill ha mer information.

Tack.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

OpenAI tar in den tidigare chefen för NSA i sin styrelse

OpenAI tar in den tidigare chefen för NSA i sin styrelse

🟠 UTRIKES OpenAi, skaparna av ChatGPT, ett verktyg för generativ artificiell intelligens, fortsätter att möblera om i sin ledning, något som inleddes i slutet av 2023 med avskedandet av VD:n Sam Altman, innan han återvände en tid senare. Efter att ha rekryterat en tidigare chef för Gates Foundation samt en advokat från det japanska multinationella Sony, meddelade OpenAi i torsdags den kontroversiella rekryteringen av general Paul Nakasone till sin styrelse. Han har tidigare tjänstgjort som chef för National Security Agency (NSA). Beslutet har väckt kritik och oro, eftersom NSA är intimt förknippat med masspionage, även på den egna befolkningen.

Läs även:

Västvärlden halkar efter på område efter område

Västvärlden halkar efter på område efter område

🟠 OPINION: DAN AHLMARK Vart leder västvärldens utveckling? Dagligen ser vi tecken eller konkreta händelser som visar försämringar och en generell nedgång i länder som tidigare stått för individuella rättigheter, rationalism och logik. Många vittnesbörd pekar på ett förfall, en skadad västerländsk civilisation, och det gäller även dess starkaste komponent – USA. Där rasar nu en kamp mellan två alternativ, vars utgång kommer att ha betydande konsekvenser för hela västvärlden – och därmed världen. Nedan berörs några områden vars utveckling kommer att ha monumentala konsekvenser globalt.

Vänsterliberaler är de sjuka avvikarna

Vänsterliberaler är de sjuka avvikarna

🟠 LEDARE Ett gammalt knep från sovjettiden, som även använts av den invandringsliberala vänstern, är att utmåla motståndarna som avvikande och drivna av patologiska eller primitiva motiv. Så kallar man gärna invandringskritiker rasister, och rasister i sin tur som drivna av primitivt hat eller sjuklig misstänksamhet eller rädsla, xenofobi, i den svenska debatten ofta ”främlingsfientlighet”. I själva verket är det dock vänsterliberalerna som på alla sätt är de extremistiska och avvikande.

På fjällvandring i Härjedalen med omnejd

På fjällvandring i Härjedalen med omnejd

🟠 KRÖNIKA Allt började sommaren 1970 med en artikel i tidningen om ett högfjällshotell på Storhogna i Vemdalsfjällen, på gränsen mellan Härjedalen och Jämtland. Artikeln var trevligt skriven med fina bilder som gjorde att läsaren skulle känna en oemotståndlig lust att åka till fjälls. Den gick hem hos oss och det bokades ett rum med halvpension där middagen ingick i priset. Första veckan i augusti skulle det bära av. Vi hade ingen erfarenhet av fjällvandring.

Myndigheter älskar struntfrågor

Myndigheter älskar struntfrågor

🟠 OPINION: Karl-Olov Arnstberg Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) är en liten myndighet som bildades 2007. Men även en liten narr kan spela stor teater. Debattören professor Karl-Olov Arnstberg ställer sig kritisk till hur SIN häller grus i Polismyndighetens arbete för småsaker, samtidigt som man nonchalerar riktiga hot mot medborgarnas integritet.

Du förtjänar sanningen

Du förtjänar sanningen

🟠 LEDARE Massmedier granskar inte längre makten. De är numera en integrerad del av etablissemanget och deras roll är inte längre nyhetsförmedling av sanningen utan att skapa och styra det politiska narrativet. Oavsett deras påstådda politiska olikheter har de enats och ställt sig på samma sida i de viktigaste av frågor.

Nyhetsdygnet

Senaste numret

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

Sanna hjältar är det ofta tyst om

🟠 BOKRECENSION Som sommarläsning kan det vara lämpligt att planera en läsning av mindre kända delar av Sveriges militärhistoria. Militärhistorikern Leif Björkman tar upp händelser och fakta som många helst skulle vilja glömma eller gömma. Obekväma sanningar kan också vara till lärdom för framtiden. En annan aspekt i denna bok är benämningen hjälte. I dagens media tillskrives hjältetitlar för nästan minimala och självklara medmänskliga insatser. I denna bok handlar det om två riktiga hjältar, två svenska officerare som genomgått sovjetisk fångenskap och i tystnad fick återvända till Sverige.

Bob Dylans syn på världen, sedd genom låttexter

🟠 BOKRECENSION Stjärnorna är också fans. Även de tittar upp mot sin stjärna och drömmer. Så här på ålderns höst (han fyller 83 i år) har Bob Dylan skrivit sin tackbok till några av de som inspirerade honom till att bli vår tids störste låtskrivare. Bob Dylans betydelse för modern kultur går knappast att överskatta, han har beskrivits som ”den som gav popmusiken en hjärna”. Förutom otaliga skivor har han även givit ut en del böcker. Denna den senaste är, precis som självbiografin Chronicles, Volume one (2004) skriven i en fri och associativ stil genom vilken Dylan ofta ger fritt spelrum åt sin fantasi.

Thierry Baudet: Därför behövs en fundamental opposition

🟠 Enligt Forum voor Democraties partiledare Thierry Baudet har partiet intagit en roll som ”fundamental opposition”. Detta genom att inte godkänna själva premisserna i de frågor som de andra partierna debatterar med varandra. Han tar upp invandringen, covid, klimatet, jordbruket, Ukraina och EU som konkreta exempel. ”I alla dessa frågor har vi en mycket mer fundamental inställning. Det är därför vårt parti är i en marginaliserad position, därför att det är den röda linjen som du inte får passera”, säger han till Nya Tider. Nu vill han ge fler rörelser den ”intellektuella ammunition” som krävs för att kunna argumentera för en radikalt annorlunda linje.

“Bönderna är rädda för Arla”

🟠 Nu går en av Sveriges största mjölkgårdar i konkurs. En av Sveriges största mjölkgårdar läggs ned efter en konflikt med Arla, och den drabbade bonden är inte ensam. Nya Tider har talat med drabbade (infälld bild) och med Claes Jonsson, ordförande för Sveriges Mjölkbönder (stor bilden). Alla vittnar om en ”tystnadskultur” där Arla har vänt sig emot sina egna för att uppfylla politiskt korrekta krav och där Arlas medlemmar inte vågar uttala sig, vare sig internt eller offentligt.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.